Satan

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Satan într-un desen al lui Gustave Doré din cartea lui John Milton, Paradise Lost

Satan(a) (ebraică: שָׂטָן, Satana ebraica tiberiană Śāṭān; greaca Koine: Σατανάς, Satanás; aramaică: צטנא, Śaṭanâ; arabă: شيطان, Sheikhṭaan) este o denumire abrahamică ce se referă de obicei la un înger-procuror[1][2], demon sau zeu minor în diferite religii.

În iudaism[modificare | modificare sursă]

Satan joacă diferite roluri în Tanakh, apocrife și Noul Testament. În Tanakh, Satan este un înger de care se folosește Dumnezeu pentru a încerca omul în diferite situații, de obicei legate de nivelul său de credință.[1][2] Dumnezeu poate folosi puterea îngerilor săi (cum ar fi Satana) pentru a testa oamenii.[1][2] În iudaism Satana este slujitorul fidel al lui Dumnezeu, el fiind un înger ascultător (în iudaism îngerii nu pot decât să asculte poruncile lui Dumnezeu).[1][2] Evreii susțin că pasajele interpretate de creștini ca referindu-se la Diavol se refereau de fapt la niște adversari militari ai Israelului antic.[1] Diavolul este pe tot atât de puțin dușmanul lui Dumnezeu pe cât un procuror oarecare este dușman al statului de drept.[2]

În Talmud și în unele lucrări cabalistice, Satana este uneori denumit Samael. În domeniile angelologiei și demonologiei, aceasta denumire se referă uneori la îngeri și demoni diferiți, și nu există consens asupra răutății tuturor acestor entități.

În creștinism[modificare | modificare sursă]

În creștinism, diavolul și Satana reprezintă un înger căzut care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. La început purta numele de Satanel, după cădere pierzând sufixul el (acesta însemnând al Domnului). De asemenea mai este cunoscut drept cel care a vorbit prin intermediul șarpelui și a tentat-o pe Eva să nu asculte porunca lui Dumnezeu. Este identificat și ca acuzatorul lui Iov, ispititorul din evanghelii și balaurul din Apocalipsă. Poartă numele de "conducătorul demonilor" (Matei 12:24); "conducătorul lumii" și chiar "dumnezeul acestei lumi" (Corinteni|4|4) Apocalipsa lui Ioan descrie cum Satana este aruncat din rai spre pământ cu "multă mânie" și războindu-se cu adepții lui Iisus, până ce este distrus complet în "lacul de foc" (Apocalipsa 12:7-17; Apocalipsa 20:10).

În Ioan 3:8 se spune, contrar învățăturilor iudaismului "...că diavolul păcătuiește de la început." Noul Testament îl revelează pe Satana ca dușman al Lui Dumnezeu și al omului. Și tot în acest verset este scris "Fiul Lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului." În textele apocrife și în Noul Testament, Satana este un demon rebel, dușmanul lui Dumnezeu și al omenirii, și întruchiparea răului. Satan mai este cunoscut și ca diavolul, "Prințul întunericului", Lucifer, și Mefistofel care trăiește în iad sau infern.

ORIGINEA LUI SATAN

Dumnezeu este singurul care a existat dintotdeauna. El nu a fost creat niciodată, ci există din eternitate.

Dumnezeu a creat toate celelalte ființe spirituale, acestea incluzând îngerii, heruvimii, serafimii ( Genesa 3:24, Isaia 6:1-7, Apocalipsa 4:6¬9) și de asemenea pe Satan(Ezechiel 28:13,15). Este important să ne aducem aminte că Satan, ca și noi, este doar o ființă creată. Creația este cu mult mai mică decât Creatorul!

Satan nu era rău când a fost creat. Ni se spune că el „ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire" și că era „plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe" (Ezechiel 28:12). Numele Iui original a fost Lucifer, care înseamnă „cel luminos și strălucitor" (Isaia 14:12).Dumnezeu a creat un Lucifer perfect în toate căile sale.El era „un heruvim ocrotitor cu aripile întinse" (Ezechiel 28:14). Există de asemenea indicii că el ar fi fost și un maestru muzician (Ezechiel 28:13; Isaia 14:11).

CĂDEREA LUI SATAN

Înălțat de mândrie, datorită frumuseții și înțelepciunii date de Dumnezeu, Lucifer a ales să se revolte împotriva Creatorului său, vrând să fie ca Dumnezeu. Din propria lui voință, el s-a răzvrătit împotriva voinței lui Dumnezeu. El a ales să fie independent de Dumnezeu. Isaia 14:13-14 vorbește despre cinci expresii ale ambiției lui Lucifer: „Eu voi..."

1.  Mă voi sui în cer...

2.   îmi voi ridica scaunul mai pre sus de stelele lui Dumnezeu...

3.     Voi ședea pe muntele adunării...

4.   Mă voi sui deasupra vârfului norilor...

5.   Mă voi face ca Cel Prea Înalt...

Nelegiuirea lui a adus pedeapsa lui Dumnezeu și el a fost aruncat: „...de pe muntele lui Dumnezeu" (Ezechiel 28:16)

Iisus a spus în Luca 10:18 "am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer"

Iar în Apocalipsa 12:9 spune: „Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satan, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui."

DENUMIRILE LUI SATAN

Înainte de căderea lui, Satan era numit ,Lucifer, fiu al zorilor " (Isaia 14:12) - termeni care descriu înfățișarea lui strălucitoare și luminoasă, în Ezechiel 28:14 este numit „heruvim ocrotitor/ales, uns".

După cădere, i s-au dat următoarele nume, care evidențiază cu claritate depravarea și scopurile sale rele:

•  Satan - adversarul (cel care este ostil, opozant, împotrivitor).Matei 4:19; Zaharia3:l

•  Diavolul - acuzatorul, calomniatorul. Matei 4:1; Ioan 8:44

•  Șarpele - Geneza 3:1; Apocalipsa 12:9

•  Balaurul-Apocalipsa 12:3-17

Abadon sau Apolion - distrugătorul. Apocalipsa 9:11

•  Belial - cel pervers, cel fără valoare. 2 Corinteni 6:15

•  Belzebut - „Domnul muștelor" un idol (zeu) murdar al Ecroniților.Matei 12:24,27

•  Dușmanul - Matei 13:39

•  Potrivnicul - 1 Petru 5:8

•  Asupritorul - cel care oprimă, cel care stăpânește peste. Faptele Apostolilor 10:38

Acuzatorul - pârâș. Apocalipsa 12:10

•  Ucigașul - distrugătorul vieți. Ioan 8:44

•  Mincinosul - tatăl minciunii. Ioan 8:44

Înger de lumină - 2 Corinteni 11:14

•  Leu care răcnește - 1 Petru 5:8

Înșelătorul - Apocalipsa 12:9; 2 Corinteni 11:3

•  Prințul puterii văzduhului - Efeseni 2:2

• Dumnezeul acestei lumi Dumnezeul veacului acestuia. 2Cor. 4:4

•  Stăpânitorul lumii-Ioan 12:31; 14:30; 16:11

Domnul dracilor - Matei 12:24

Ispititorul - Matei 4:3

•  Lupul - Ioan 10:12

•  Hoțul-Ioan 10:10 •Anticrist - 1 Ioan 4:1-4; 2 Ioan 7

Îngerul adâncului - Apocalipsa 9:11

Osânditorul - cel care condamnă. 1 Timotei 3:6

Cel rău-Matei 13:19

Împăratul - Apocalipsa 9:11

Vânătorul - cel care întinde un laț Psalm 91:3

LIMITELE LUI SATAN

•  LIMITAT ÎN PUTERE

Deși Satan deține multă putere și influență asupra omenirii, Dumnezeu Cel Atotputernic este Cel care are ultimul cuvânt dc spus și care este stăpân în treburile omenești. Satan nu poate merge mai departe decât îi permite Dumnezeu. Vedem aceasta cu claritate în istoria lui Iov.

Inițial, Satan nu a reușit să sc atingă de Iov pentru că Dumnezeu făcuse o barieră în jurul lui, a casei lui și în jurul a tot ceea ce el deținea (Iov 1:10). Apoi, la cererea Satanei, Dumnezeu i-a dat permisiunea să se atingă de bunurile lui Iov, dar nu de Iov însuși. Având această permisiune, Satan i-a distrus măgarii, boii, oile, cămilele,slujitorii, fiii și fiicele lui Iov, dar de Iov nu s-a atins (Iov 1:11-19).Apoi, Dumnezeu i-a permis Satanei să se atingă de oasele și carnea lui Iov, dar nu și de viața lui. Satan a acționat din nou, dar numai în limitele permisiunii primite și a chinuit pe Iov cu bube pe piele, însă nu a putut să-i ia viața(Iov 2: 4­7). Dumnezeu era cel care avea ultimul cuvânt.

Luca 22:31 -32 este un alt pasaj interesant: „Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar EU m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta..." îl vedem aici pe Satan încercând să lucreze împotriva lui Petru, dar fără permisiunea lui Dumnezeu nu ar fi putut face nimic. Deși permisiunea i-a fost dată Satanei, Iisus s-a rugat ca să nu se piardă credința lui Petru. Satan i-a putut face lui Petru doar atât cât Dumnezeu i-a permis.

•  LIMITAT ÎN TIMP

„ Vai de voi, pământ și mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare,fiindcă știe că are puțină vreme, " (Apocalipsa 12:12)

Dumnezeu a hotărât o zi în care judecata finală va fi executata, iar cei neprihăniți vor fi veșnic liberi de influența satanică.

Satan este conștient de aceasta și la fel sunt și duhurile rele. O dată, pe când Iisus scotea demonii dintr-un om, aceștia au strigat: „Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? " (Matei 8:29)

• LIMITAT ÎN SPAȚIU

Dumnezeu este omniprezent, adică El este prezent oriunde, tot timpul,în contrast cu Dumnezeu, Satan este ca și noi, limitat unui loc geografic la un moment dat (Iov 1:6-7). El poate acționa simultan în toată lumea doar prin intermediul celorlalte duhuri căzute.

ÎNFRÂNGEREA LUI SATAN

Când IIsus a murit, Satan credea că a câștigat o mare victorie. Dar adevărul era contrariu.

„ Astfel dar, deoarece copii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. " (Evrei 2:14,15)

„... Cel viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților" (Apocalipsa 1:18)

Ridicat de Tatăl din adâncul iadului, Iisus a triumfat peste domniile și stăpânirile demonice, demascându-le în mod public(Coloseni 2:15).

Biruința câștigată de Iisus nu a fost pentru El, ci pentru noi (Evrei 2:15). Iisus a fost din veșnicie Fiul Veșnic al lui Dumnezeu,Cel prin al cărui Cuvânt a fost creat totul (Ioan 1:1-3). Venind din ceruri, El s-a dezbrăcat de gloria și puterea Lui veșnică, umblând pe acest pământ ca și un om. Ca Fiu al Omului, uns cu Duhul Sfânt, l-a biruit pe Satan pentru noi.Noi, ca și omenire căzută, eram robi păcatului, fiind sub robie satanică(Romani 6 :17,18).

Iisus a devenit păcat pentru noi „ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El" (2 Corinteni 5:21) El s-a dat pe Sine însuși ca sacrificiu de substituire pe cruce. Fiind o jertfă fără păcat și un om desăvârșit, Iisus a purtat judecata pe care o merita omenirea datorită călcării legii lui Dumnezeu. Dreptatea divină a fost îndeplinită prin această jertfă o dată pentru totdeauna, lăsând astfel posibil ca păcătosul care se căiește să fie primit de Dumnezeu, nu pe baza neprihănirii lui personale, ci prin sângele Domnului Iisus Hristos (Matei 26:28). Astfel, păcătosul este eliberat de sub puterea Satanei.

Totuși, această eliberare de sub puterea Satanei, devine elicientă în viețile noastre doar atunci când venim personal prin credință la Iisus Hristos,ne mărturisim păcatele, ne întoarcem de la căile noastre proprii, supunându-ne Lui ca Domn. Doar atunci, victoria lui Iisus asupra Satanei devine victoria noastră. Despărțiți de Domnul Iisus, noi nu avem putere să ne ridicăm deasupra influenței satanice (Faptele Apostolilor4:12, Apocalipsa 12:11).

DESTINUL SATANEI

Satan și îngerii lui nu se vor împăca niciodată cu Dumnezeu. Viitorul lor veșnic este descris clar în Cuvântul lui Dumnezeu:,.Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și proorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor " (Apocalipsa 20:10)

Același destin îl vor avea toți oamenii care refuză să se căiască și să se întoarcă la Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. în Matei 25, Iisus a vorbit despre ultima Lui întoarcere pe acest pământ și aducerea popoarelor înaintea Lui pentru judecată (Matei 25:31,32). Celor care nu L-au ascultat și nu I-au dat onoare, le va zice: ,Duceți-vă de la MINE, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. " (Matei 25:41) Iar în versetul 45, Iisus descrie focul veșnic ca o „pedeapsă veșnică".

În islam[modificare | modificare sursă]

În islam, Iblis (arabă إبليس), este diavolul principal. Perspectiva islamică asupra lui Satana are atât puncte comune, cât și diferențe cu cele creștină și iudaică.

Note[modificare | modificare sursă]

  1. ^ a b c d e Rabbi Tovia Singer Who is Satan? Outreachjudaism.com.
  2. ^ a b c d e Does Judaism Believe in Satan? Beingjewish.com.

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Vezi și[modificare | modificare sursă]