Radu Homescu

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Radu Homescu
Date personale
Născut (77 de ani) Modificați la Wikidata

Radu Homescu (n. 16 ianuarie 1941, Arad, România) este un diplomat român. A fost și senator român în legislatura 1990-1992 ales pe listele partidului FSN de la data de 18 iunie 1990 până la data de 13 februarie 1992, când a demisionat și a fost înlocuit de senatorul Spiridon Groza. În cadrul activității sale parlamentare, Radu Homescu a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Japonia, Republica Italiană, Republica Portugheză, Republica Federală Germania și Statul Israel.

Formarea profesională[modificare | modificare sursă]

Studii liceale: Liceul “Ioan Slavici”( fostul și actualul Liceu “Moise Nicoară” ) din Arad, 1957;

Facultatea de fizică, Secția: Fizica macromoleculelor.

Titlul lucrării de diplomă: Proprietățile fotoelastice ale polimerilor;

Conducatorul lucrării de diplomă: Lector dr. Lidia Titratu;

Specializări/Stagii de documentare:

1. Informatică

 • Programarea calculatoarelor electronice (limbajele ALGOL, FORTRAN, COBOL),CEPECA, București, 6 noiembrie –16 decembrie 1967;
 • Specialiști-instructori în sisteme automate de prelucrare a datelor (limbajele FORTRAN, COBOL, ASSEMBLER; hardware IBM-360, sisteme de operare, sisteme de teleprelucrare), CEPECA, București, 12 ianuarie – 3 octombrie 1970 );
 • Computer science și management games, bursă „Ford Foundation Management Education Exchange Programs”, IREX, New York University, SUA, 16 aprilie – 15 iulie 1976.

2. Fizică / biofizică

 • Metode de separare a acizilor nucleici prin microelectroforeză și determinarea greutăților moleculare ale ADN și ARN prin fotografiere în ultraviolet, Institutul de Cancerologie din Belgrad, Iugoslavia, 16 ianuarie –15 februarie 1968;
 • Spectroscopie în i.r. a citostaticelor și în u.v. a biopolimerilor; Dozimetrie nucleară; Fondation Curie, Paris, Franța, 29 august –30 septembrie 1968.

3. Alte domenii

 • Metode matematice de aproximare și optimizare, Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Varșovia, Polonia, august 1979;
 • Holografie Fourier, frecventarea cursului lui George W. Stroke, Ph.D, Visiting Professor, New York University, SUA, mai 1976;
 • Memorii optice, University of Tel Aviv, Israel, 1993;
 • Biologie moleculară și termodinamica mitozei celulare; Energia solară și aplicații; Microelectronică, Weizmann Institute, Rehovot, Israel, 1993, 1994, 1995;
 • Membrane de ultrafiltrare și procese fizice în hemodializă, Ben Gurion University, Soroca Center, Beer Sheva, Israel, 1994;
 • Sateliți artificiali ai Pământului, Faculty of Aerospace Enineering, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel, 1994;
 • Biblioteconomie( documentare computerizată), The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Ierusalim, Israel, 1994 și 1995.

Experiență/expertiză profesională[modificare | modificare sursă]

1. Fizică și biofizică

 • Spectoscopie în infraroșu ( aplicații în sinteza de citostatice);
 • Metode optice de determinare a greutăților moleculare ale acizilor nucleici;
 • Memorii holografice de mare capacitate;
 • Prelucrarea optică a informației (ODP): restaurarea imaginilor; îmbunătățirea raportului semnal/ zgomot pentru holograme; metode de optimizare și aproximare în ODP bazate pe utilizarea funcțiilor spline;
 • Biocibernetica sintezei de proteine ( circuite de reglare și control genetic);
 • Fizica membranelor artificiale (polimerice) cu aplicații la filtrarea apei, hemodializă etc.

2. Informatică și cibernetică

 • Proiectarea / realizarea sistemelor informatice; Metode de stocare și regăsire a informațiilor: aplicații biomedicale, economice și tehnice;
 • Informatica și cibernetica în sistemul educațional;
 • Expertiză în organizarea și conducerea universitară.

3. Diplomație

 • Negociere acorduri de cooperare în domeniile politic, economic, cultural- științific și consular;
 • Conducerea misiunilor diplomatice; Reprezentare diplomatică.

Activitatea profesională[modificare | modificare sursă]

Funcții[modificare | modificare sursă]

 • 1964–1969: fizician, Institutul Oncologic București, Laboratorul de spectroscopie ( i.r., u.v., vizibil ) al Secției de sinteze de citostatice; cercetări în domeniile biociberneticii, biofizicii moleculare și informaticii medicale;
 • 1969 –1990:cercetător stagiar (1969-1970), cercetător (1970-1972), cercetător științific principal III (1972-1990), asistent și lector universitar (1971-1990), șef atelier și șef de laborator (1972 și1973-1990) la Laboratoarele Catedrei de Cibernetică economică, Facultatea de Cibernetică economică, Academia de Studii Economice (ASE) București. Domenii de activitate: analiza și proiectarea sistemelor informatice; sisteme de calcul; memorii optice; prelucrarea optică a informației; activitate didactică ( seminarii, proiecte de an, cursuri, conducător proiecte de diplomă ); activitate de cercetare științifică ( 46 contracte cu ministere, institute de cercetare, întreprinderi industriale, centre de calcul, universități ); contribuții la organizarea, dotarea și conducerea celui mai puternic centru de calcul universitar și centru de calcul coordonator al Ministerului Învațământului; contribuții la realizarea bibliotecii de specialitate din domeniul ciberneticii și informaticii; contribuții la introducerea instruirii programate în învățământul superior;
 • 1990-1991: conferențiar universitar, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (universitate de stat ), titular al cursurilor de „Fizică” și „Fizică și Biofizică”;
 • 1990-1991: primul rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad;
 • 20 mai 1990-13 februarie 1992 (demisie): senator în Parlamentul României (la grupul FSN, ca independent) – membru al Comisiei de Politică Externă; membru al Comitetului Director al Uniunii Interparlamentare; președinte al Comitetului de organizare al Primei Reuniuni a Comisiilor de Politică Externă ale Parlamentelor Statelor din Balcani(mai 1991); președinte al Grupului parlamentar de prietenie România-Japonia și membru al grupurilor parlamentare de prietenie cu Statul Israel, Republica Federală Germania, Republica Portugheză și Republica Italiană; conducător al primei delegații a Parlamentului României la Sesiunea Adunării Uniunii Europei Occidentale (Paris, iunie 1991); membru al misiunii de pace în Orientul Mijlociu (ianuarie 1991);
 • 6 august 1991- 30 iunie 1995: ambasador al României în Statul Israel;
 • 1995-2001: consilier diplomatic (1995-2000) și ministru consilier (din 2000)la Direcția Relații Culturale și Științifice, Ministerul Afacerilor Externe;
 • 1997- 2001: profesor universitar asociat la:
  • 1997-2000: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, cursul de „Fizică industrială”;
  • 1998-2001: Catedra de Mecanică, Fizică moleculară și Fizica polimerilor, Facultatea de fizică, Universitatea București, cursul de „Membrane artificiale și filtre selective”;
  • 1998-2001: Facultatea de turism, Universitatea „George Barițiu” din Brașov, cursul „Tehnica negocierilor”;
 • 15 noiembrie 2001-26 octombrie 2006: ambasador al României în Republica Filipine;
 • din 26 octombrie 2006: pensionar și profesor asociat ( în regim de „ plata cu ora”) la universități din București interesate de activitatea didactică în domeniile de expertiză menționate.

Realizări științifice deosebite[modificare | modificare sursă]

 • Sistem informatic pentru studiul cauzalității, prin corelatii multiple, a cancerogenezei tiroidiene pe un lot de 7.000 pacienți ( prioritate absolută în domeniul informaticii medicale din România, 1967);
 • Metodă de aproximare și liniarizare optimală, pe porțiuni, prin utilizarea funcțiilor spline, a caracteristicii de transfer a materialelor fotosensibile (halogenuri de argint) utilizate în holografie (1979);
 • Definirea în cea mai bună aproximare a noțiunilor de densitate de transmitanță, transmitanță mediată, densitate a zgomotului și zgomot mediat, în cazul materialelor fotosensibile (înregistrate holografic), utilizând funcții spline (1982);
 • Model teoretic pentru restaurarea degradărilor neinvariante spațial ale imaginilor formate în sisteme optice neliniare, prin utilizarea criteriului normei minime (1983);
 • Restaurarea cu ajutorul calculatorului electronic a imaginilor optice blurate prin utilizarea pseudoinversei de tip Moor-Penrose a matricei de degradare (prioritate la nivel național, 1982);
 • Brevet de invenție (în colaborare) privind stocarea / regăsirea ultrarapidă într-o bază de date, cu aplicații la evidențele Ministerului Învățământului ( primul brevet de invenție în informatica din România, 1978);

Demersuri diplomatice de interes pentru cercetarea științifică[modificare | modificare sursă]

 • negocierea acordurilor de colaborare între:
  • Universitatea „A.Vlaicu” din Arad și Tel Aviv University (1992);
  • Universitatea din Oradea și „Santo Tomas” University din Manila, facultățile de medicină (noiembrie 2003);
  • „Adamson” University din Manila și Universitatea „A.Vlaicu” din Arad (iunie 2004);
  • Ateneo de Manila University și Universitatea din București (octombrie 2006);
  • Ateneo de Manila University și Universitatea „Transilvania”din Brașov (oct.2006);
 • sprijinirea realizării Acordului între IFIN-„Horia Hulubei” și Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Department of Nuclear Physics (semnat în 1993);
 • negocierea și semnarea Programului cultural și științific între România și Statul Israel (Ierusalim, 1998);
 • negocierea Programului cultural-științific între partea română și British Council (1997);
 • anularea, prin demersuri diplomatice, în cooperare cu Academia Română și IFIN-„H.Hulubei”, a Ordonanței de Guvern (iunie 2000), inițiată de Agenția Națională pentru Știință,Tehnologie și Inovare, de retragere a României, ca stat fondator, din Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna;
 • susținerea energică, pe căi diplomatice, a aderării României la CERN.

Funcții de conducere la congrese științifice naționale/internaționale[modificare | modificare sursă]

 • membru al Comitetului de organizare a celui de-al III-lea Congres Mondial de Cibernetică și Sisteme Generale, coordonator al Secretariatului Congresului, București (25-29 august 1975);
 • președinte, copreședinte sau secretar al secțiunilor de Informatică și / sau Cibernetică / Biocibernetică din cadrul Conferințelor Naționale de Cibernetică (1978, 1980, 1984, 1987 );

Funcții de conducere în învățământul superior[modificare | modificare sursă]

 • șef atelier și șef laborator, Laboratoarele Catedrei de Cibernetică economică, Facultatea de Cibernetică economică, A.S.E.-București, conducător a 46 contracte de cercetare științifică ( 1972-1990).
 • fondator al Universității (de stat) „Aurel Vlaicu” din Arad (1990);
 • rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (1990-1991);
 • membru al Consiliului Național al Rectorilor (1990-1991).


Activitatea publicistică
[modificare | modificare sursă]

112 lucrări realizate: 16 în volume; 14 în reviste de specialitate; 4 cursuri universitare;

11 comunicări științifice în străinătate; 49 comunicări în țară; 15 conferințe științifice în străinătate; 1 brevet de invenție; 2 articole de informare științifică.

Separat, lucrările de istorie culturală totalizează un număr de 19 articole și 23 comunicări. În continuare sunt  evidențiate doar o parte din lucrări, selectate după criterii personale și ordonate croonologic:

a)   în volume:

1. O.Costăchel, C.Ionescu- Muscel, I.Niculescu-Duvăz, R.Homescu: Mathematical Survey and Electronic Model of Genetic Regulatory and Control Circuits (Jacob-     Monod) in Carcinogenesis, în:”Medicine Cybernetique”, Nice, France (1966);

2. C.Bilciu, R.Homescu: Educational System for Economic Cybernetics, în: ”Modern Trends in Cybernetics and Systems”, Vol.3, Springer-Verlag, New York,                  London, Heidelberg (1977);

3. R.Homescu: Optimization of the Signal-to-Noise Ratio in the Optical Data Processing, in:”Optimization Techniques.Lecture Notes in Control and Information             Sciences”, Part 2, Springer-Verlag, Berlin, New York, Heidelberg (1980);

4. R.Homescu: Asupra optimizării liniare în prelucrarea optică a datelor, în:”Cibernetica și progresul societății”, Ed.Politică, București (1980);

5. R.Homescu: Concepte ale teoriei mulțimilor cu aplicații în analiza și proiectarea automată a sistemelor informatice, în: „Metodologii și tehnici moderne de proiectare și         scriere a programelor”, Universitatea Bucurețti (1981);

6. R.Homescu: Restaurarea imaginilor prin utilizarea funcțiilor spline și a criteriului normei minime, în: „INFO-IAȘI-´81”, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași (1981);

7. R.Homescu: Memorii holografice de mare capacitate, în: „Cibernetica. Aplicații”,  Ed. Academiei RSR, București(1982);

8. P.Constantinescu, R.Homescu, R.Stroe: Sisteme informaționale și informatice. Modelarea activității de conducere, în: „Enciclopedia conducerii intreprinderii”,                 Ed. Științifică și Enciclopedică, București (1982);

9. R.Homescu: Utilizarea funcțiilor spline și a criteriului normei minime în prelucrarea optică a informației, în: „Cibernetica în slujba dezvoltării economico-sociale”, Ed. Academiei RSR, București (1983);

10. R.Homescu: Restaurarea imaginilor degradate în sisteme liniare și neliniare, în: „The 5-th International Conference on Control Systems and Computer Science”-Section:”Image Processing”, Institutul Politehnic București(1983);

11. R.Homescu, I.Roxin:Utilizarea pseudoinversei matriceale în modelul balanței legăturilor între ramuri, Lucrările celui de-al IV-lea Simpozion ‹‹ Modelarea proceselor de producție››, vol.1, ASE, Academia RSR, Institutul Central de Informatică (mai, 1983);

12. R.Petrovici, C.Jipa, R.Homescu, I.Roxin: Sisteme de programe pentru calculul seismic al construcțiilor,  în: ”Cibernetica aplicată”, Ed. Academiei RSR, București (1985). 

b)   cursuri universitare:[modificare | modificare sursă]

13. V.Pescaru, R.Homescu: Analiza și proiectarea sistemelor informatice, Facultatea de Cibernetică economică, ASE, București (1971);

14. R.Homescu: (1) Fizică; (2) Fizică și Biofizică (suporturi de curs), Universitatea „ A. Vlaicu” din Arad (1991);

15. R.Homescu: Fizică industrială, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București (1998);

16. R.Homescu: Fizica membranelor artificiale ( suport de curs), Facultatea de fizică, Universitatea București (1999).

c) în reviste:[modificare | modificare sursă]

17. R.Homescu: Sisteme holografice de memorare a informației, Studii și Cercetări de Calcul ec. și Cibernetică ec. (SCCECE), 2, 97 (1973);

18. R.Homescu: On Linear Optimization in Optical Data Processing, Ec.Comput. and Ec.Cybernetics St. and Res., 1, 61 (1979);

19. R.Homescu: Utilizarea memoriilor holografice de mare capacitate, SCCECE, 2, 85 (1980).

d) comunicări științifice:[modificare | modificare sursă]

20. R.Homescu: An Analytical Model for Studying Cellular Control Errors, The V-th International Congress on Cybernetics, Namur, Belgia,11-15 Sept.1967;

21.R.Homescu: On the Stability of Genetic Regulatory and Control Circuits, The VI-th International Congress on Cybernetics, Namur, Belgia, 7-11 Sept.1970;

22. R.Homescu: Spectre în i.r. a unor azotiperite aromatice izomere din clasa acizilor toluici, Conferința Republicană de Chimie-Fizică Generală și Aplicată, București, 2-5 sept. 1968;

23. I.Niculescu-Duvăz, G.Botez, R.Homescu, A.Șerban:Relații structură-activitate în clasa azotiperitelor aromatice cu funcțiuni acide și a derivaților funcționali ai acestora, A II-a Sesiune științifică a Institutului Oncologic Cluj, 10-11 noiembrie 1969;

24. R.Homescu: Linear Optimization in O.D.P. Using Splines, The IV-th World Congress of Cybernetics and General Systems, Amsterdam, Olanda, 21-25 aug.1978;

25. M.G.Stancu, R.Homescu: Program de calculator pentru pseudoinversa Moore-Penrose cu aplicații in O.D.P.,Conferința Națională de Cibernetică, Academia RSR și ASE, București, 1-3 octombrie 1981;

26. R.Homescu: Utilizarea funcțiilor spline în O.D.P., Conferința Națională de Cibernetică, Academia RSR și ASE București, 1-3 octombrie 1981.

27. R.Homescu: Memorii și calculatoare optice, Comisia de Cibernetică a Academiei, 4 noiembrie 1986;

28. R.Homescu: Limite și perspective ale creației plastice asistată de calculator, A 4-a Conferință Națională de Cibernetică, Academia RSR și ASE , București, 4-6 octombrie 1987;

29. R.Homescu: European Cultural Integration: Communication, Mobility, and Dissemination in the Informatics Context, The X-th Congress of Cybernetics and Systems, World Organization of Systems and Cybernetics, Bucharest, 26-31 august 1996.

e) brevet de invenție ( în colaborare):[modificare | modificare sursă]

OSIM nr.68348/ 10.7.1978, Sistem automat de stocare / regăsire rapidă a informației intr-o bază de date,  cu aplicații la evidențele Ministerului  Învățământului.

f) publicațiile care menționează/citează  lucrările științific și/sau despre autorul  lor:[modificare | modificare sursă]

   ● Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete, Mathematics Abstracts, 24 März 1980, p. 569 ( lucrarea nr.18 );

Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete, Mathematics Abstracts, 4 November 1981, p.577-578 ( lucrarea nr.3);

Istoria Științelor în România: Cibernetica, Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei, Academia RSR, Ed.Academiei RSR, București, 1981, p. 58; 95; 183; 185-186 ( lucrările:1; 3; 4; 17; 18; 19 ); Despre autor se fac referiri, de asemenea, la paginile 58 și 95;

Anuarul Cercetării Științifice 1981, ASE, București, 1982, p. 569 (lucrările nr.25 și 26);

Literaturverzeichnis – Theorie und Anwendung von Spline-Funktionen, Technische Hochschule Darmstadt,1985, p. 66 și157 (lucrările nr.3;18;24 și teza de doctorat);

Analele Academiei RSR, 1986, Seria IV, vol.XXXVI, Ed. Academiei, București,1989, p. 121-122 (lucrarea nr.27);

Theory and Application of Spline Function, Editors: G.Micula,  R.Gorenflo, Freie Universität Berlin, 1990, Part I, p. 137, and Part II, p. 317 ( lucrările nr.3;18; 24 și teza de doctorat).

Informații despre autorul lucrărilor:

Învățământul superior de stat din România, volum editat de Ministerul Învățământului, București, 1993, p. 61;

Dicționarul: Personalități Publice Politice- decembrie 1989-27 septembrie 1992, ediția I-a, Ed.Holding Report, București,1993, p. 95 (p. 160, ediția a II-a, 1996);

The International Directory of Distinguished Leadership, Tenth Edition,The American Biographical Institute Inc., North Carolina, USA, 2001, p. 125;

2000 Outstanding Intellectuals of the 20-th Century,  International Biographical Centre, Cambridge, England, First Edition, 2001, p. 142;

Diplomați ai României, Ed. Junimea, ediția a II-a, Iași, 2007, p. 170-177.

g) publicațiile care citează lucrările din domeniul istoriei culturale:[modificare | modificare sursă]

M. EMINESCU  Opere, vol.XV, Ediție critică întemeiată de Perpessicius, Ed. Academiei Române, 1993, p. 1319 (lucrarea:”Prima editare a Luceafărului”, RAM-2, nr.9 sept.1990, p. 14 );

● Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu: Dicționarul Scriitorilor Români (M-Q),(lucrarea: Iuliu Traian Mera), Ed. Albatros, București, 2001, p. 174;

● Viorel Cosma: Muzicieni din România – Lexicon biobibliografic, vol.IX ( Ș-Z), (lucrări: Nicolae Ștefu... și Ciprian Porumbescu...), Ed. Muzicală, București, 2006, p. 52.

Index Copernicus International, Warsaw, 2010/2011 (despre Henri Coandă în Academica nr.3, 2011);

DOAJ  Directory of Open Acces Journals, Vol.2, Issue 4, 2010 (despre Henri Coandă în Academica nr.3, 2011).

h)  referent științific/membru al colegiilor de redacție:[modificare | modificare sursă]

Ø  referent științific al Editurii Didactice și Pedagogice (1971-1990);

Ø  referent științific și membru al colegiului de redacție (1979-1990) al revistelor:(1) Studii și Cercetări de Calcul Economic și Cibernetică Economică; (2) Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research.

i) articole / activitate de informare științifică:[modificare | modificare sursă]

Ø  R.Homescu: Tendințe în tehnologia memoriilor de calculatoare, Știință și Tehnică, nr.1,1974, p. 34-35;

Ø  R.Homescu: Comunicație, educație, informatică în era ciberneticii, Știință și Tehnică, nr.10, 1975, pp. 14–15, 16, 27.

Ø  conferințe despre era informaticii (în anii '70 : Sinaia, Arad, Brașov, Timișoara, Iași );

Ø  articole de presă, interviuri și numeroase emisiuni radio și TV, în țară;

Ø  comunicări și conferințe în țară și străinătate (despre Traian Vuia și Henri Coandă: Academia Română(2010) ; Adamson University, Manila, 2006).

j) publicații în alte domenii:[modificare | modificare sursă]

● 13 articole de istorie culturală în revistele „Ziridava”(Arad), „Magazin istoric”, „Ramuri” (Craiova), ”Academica”(Academia Română), ”Acasă”(Blaj) și în „Revista de Muzicologie”, precum și 2 articole de critică de artă  plastică în săptămânalul „România  literară”;

● 18 comunicări susținute la sesiuni/simpozioane de istorie culturală organizate de universități, muzee sau inspectorate de cultură județene.

R.Homescu: Poziția României și integrarea ei în structurile euro-atlantice: propuneri pentru garantarea securității în Europa, discurs (în franceză și engleză ) publicat în: Compte Rendu Officiel Nr.5, Assemblée U.E.O., Paris, 5 iunie 1991;

● 3 conferințe susținute la (1) Dept.de Studii Politice și Relații Internaționale, Universitatea din Tel Aviv (1992 și 1994); (2) Centrul Truman de Studii Politice și Strategice, Universitatea Ebraică din Ierusalim (1993);

R.Homescu: Romania and N.A.T.O.- a historic decision, „Manila Bulletin” (2002);

R.Homescu: Dr.Jose Rizal: Echoes of an Overwhelming Personality, în:„ Rizal Day Celebrations and Annual Lectures: 2003-2006”, National Historical  Institute, Manila, Republic of the Philippines, 2006, p. 21.

Titluri științifice[modificare | modificare sursă]

Doctorat în științe[modificare | modificare sursă]

Doctor în fizică ( 1982 ), Facultatea de Fizică, Universitatea București;

Specialitatea: Optică-Spectroscopie-Laseri;

Titlul tezei: Prelucrarea optică a informației cu ajutorul holografiei;

Conducător științific al tezei: Prof.dr.docent Gheorghe Brătescu;

Membrii comisiei de doctorat: Academician Ioan-Ioviț Popescu (Rector),Prof.dr.Constantin Plăvițiu (Decan), Prof.dr.docent Radu Țițeica și Prof.dr. Ion Văduva (Facultatea de Matematică-Informatică).

Membru în comisii de doctorat[modificare | modificare sursă]

În 5 comisii, în domeniile: fizică și biofizică (la Facultea de Fizică și la Facultatea de Biologie, Universitatea București);

Titluri onorifice și distincții[modificare | modificare sursă]

 • Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (decembrie 2007);
 • Senator Onorific al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad pentru „excepționale contribuții la dezvoltarea învățământului superior arădean” (2001);
 • Medalia 140 de ani de la constituirea Corpului Ponderator / Senatul României, în semn de prețuire a prodigioasei activități întru „Parlamentarism-Democrație”, conferită de Senatul României (2004);
 • Cavaler Comandor al Ordinului de Rizal –distincție acordată în Republica Filipine pentru contribuții la istoria acestei țări și a vieții și operei eroului național Dr. José Rizal (2006).

Membru al unor fundații, asociații, societăți, comisii științifice și/ sau guvernamentale[modificare | modificare sursă]

 • membru al Comisiei de Cibernetică a Academiei Romane (1978-1990);
 • membru al Societății Române de Numismatică (din 1989);
 • membru al Comisiei Naționale de Informatică (1990-1991);
 • membru al Comitetului de Onoare al celui de-al 7-lea și al celui de-al 8-lea Arthur Rubinstein International Piano Master Competition, Statul Israel (martie-aprilie 1992 și 1995);
 • membru al Fundației Europene Titulescu (din 1992);
 • membru al Biroului Executiv al Departamentului Românilor de Pretutindeni al Universității „A.Vlaicu” din Arad și director al Filialei „Asia-Australia” (din 2006);
 • membru al Asociației Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră (din 2006);
 • membru al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale-ADIRI (din 2006);
 • membru de onoare al Institutului Român de Studii Euro-Asiatice-IRSEA (din 2008);
 • membru al Fundației „Horia Hulubei” (din 2009);
 • membru titular al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al Academiei Române - CRIFST (din 2016).