Format:Citation/doc

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Formatul Citation este un format versatil pentru citarea de cărți, periodice, contribuții la lucrări colective, patente, și site-uri web. Scopul său este acela de a fi un format de citare universal. Are și funcționalități care ajută la citarea în stil Harvard. Formatul permite citări „Harvard” autor-dată în corpul textului cu legătură spre citarea completă (generată de acest format) și pusă în secțiunea „Bibliografie” de la sfârșitul articolului cu ajutorul formatului {{Harvnb}}. Acest format creează o ancoră HTML, cu legătura #CITEREF urmată de până la 4 nume de familie ale autorilor sau editorilor și din dată, spre care se pot face legături cu formatul {{Harvnb}} sau altele similare.

Formatul poate fi informat cu privire la tipul materialului citat (carte, periodic, capitol de compilație etc) prin combinația de parametri folosită. Pentru utilizarea cu sisteme autor-dată de genul Harvnb, folosiți în mod obligatoriu parametrii last și date.

Acest format produce text echivalent cu formatele „Cite”/„Citat”. Îl puteți folosi ca sinonim pentru {{cite journal}}, {{citat carte}}, {{cite paper}}, și același rezultat ca {{cite news}}, {{citat web}}, {{cite encyclopedia}}, și {{cite mailing list}} se poate obține prin schimbarea unor parametri. Cu ajutorul parametrului |separator= se poate schimba punctuația.

Toate numele de parametri sunt cu litere mici.

Citarea de cărți[modificare sursă]

Parametrii (toți sunt opționali)[modificare sursă]

{{citation
|last=
|first=
|authorlink=
|coauthors=
|firstn=,lastn=
|editor=
|editorn=
|editorn-last
|editorn-first
|editor-link
|editorn-link
|others=
|title=
|url=
|archiveurl=
|archivedate=
|format=
|accessdate=
|edition=
|series=
|volume=
|date=
|origyear=
|year=
|month=
|publisher=
|location=
|language=
|isbn=
|oclc=
|doi=
|doi_brokendate=
|bibcode=
|id=
|page=
|pages=
|nopp=
|chapter=
|chapterurl=
|quote=
|ref=
|laysummary=
|laydate=
|separator= 
|postscript= 
|lastauthoramp=
}}
 • last (or last1): Numele de familie al autorului.
 • first (or first1): Prenumele autorului.
 • author-link (or author1-link): Titlul unui articol Wikipedia despre primul autor.
 • last2, last3, last4: Numele de familie ale celorlalți autori.
 • first2, first3, first4: Prenumele celorlalți autori.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Titlurile articolelor Wikipedia despre ceilalți autori.
 • publication-date (sau date): Data publicării.
 • date: Data când a fost scrisă, dacă diferă de cea a publicării. Dacă e utilizat doar date, atunci ea e considerată ca fiind și data publicării.
 • year: Anul publicării sau al scrierii. (Obligatoriu pentru crearea de legături pentru {{Harvnb}}. În unele situații, formatul ar putea calcula anul din parametrul date.)
 • origyear: Anul primei publicări, dacă diferă.
 • title: Titlul. Dacă include [paranteze drepte], ele trebuie codificate astfel: [ → [ ; ] → ]
 • edition: Numărul sau numele ediției, dacă nu este prima; de exemplu: edition=a doua.
 • volume: Numărul volumului.
 • series: Seria din care face parte cartea.
 • publication-place (or place): Orașul publicării. Dacă sunt mai multe, treceți-l pe primul, sau orașul în care își are sediul editura. Dacă nu este unul cunoscut, se poate adăuga țara sau regiunea. Dacă parametrul este o universitate care are în numele său și numele orașului, atunci nu mai folosiți acest parametru.
 • place: Orașul în care a fost scrisă cartea, dacă diferă de cel al publicării. Dacă se folosește doar place, atunci va fi tratat ca oraș al publicării.
 • publisher: Numele editurii. Eliminați termeni ca Publishers, Co., Inc., Ltd., Editura, SRL etc., dar păstrați cuvinte ca Books sau Press.
 • pages: Pentru citarea de mai multe pagini. Adaugă "pp." înainte de numele paginii. Nu folosiți împreună cu page.
 • page: Pentru citarea unei singure pagini. Adaugă "p." înainte de numărul paginii. Nu folosiți împreună cupages.
 • id: Identificator, cum ar fi ISBN 1–111–22222–9
 • isbn: Folosiți acest parametru dacă este disponibil numărul ISBN.
 • doi: Un digital object identifier cum ar fi 10.1016/j.coi.2004.08.001.
  • doi_brokendate: Dacă DOI nu funcționează, specificați data în format ISO.
 • oclc: Online Computer Library Center ID, cum ar fi 3185581 (superfluu dacă este dat ISBN).
 • url: Un url spre un site unde poate fi găsită cartea.
 • archiveurl: Un url al unei copii arhivate a url-ului sursă (de exemplu via archive.org sau WebCite). Folosiți cu archivedate.
 • archivedate: Data accesării sursei arhivate. Utilizați împreună cu archiveurl.
 • accessdate: Data accesării url-ului. Fără legătură.
 • separator: specifică semnul de punctuație folosit pentru a separa unele câmpuri. Implicit, este o virgulă; familia 'Cite xxx' folosește punctul.
 • laysummary: URL al unui sumar, care ar putea fi publicat într-un ziar sau revistă.
 • laydate: Data publicării, sau a accesării sumarului.
 • postscript: Punctuația terminală. Lăsați liber pentru a elimina punctul de la sfârșit. Punctuația specificată de acest parametru va apărea în citare, și deci înainte de orice imagine adăugată de software care folosește metadate (cum ar fi pluginuri de browser pentru biblioteci). Deci acest parametru trebuie folosit în locul adăugării manuale a datelor.
 • lastauthoramp: Pune un ampersand (&) înainte de numele de familie al ultimului autor, dacă sunt mai mulți.

Exemple[modificare sursă]

Un autor
{{ Citation
 | last=Turner
 | first=O.
 | title=History of the Pioneer
Settlement of Phelps and Gorham's
Purchase, and Morris' Reserve
 | publisher=William Alling
 | place=Rochester, New York
 | year=1851
 | url = http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851
 | accessdate = 2008-01-28
 }}
Turner, O. (), History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham's Purchase, and Morris' Reserve, Rochester, New York: William Alling, accesat în  
Trei autori, un volum și o ediție. Ampersand (&) înainte de ultimul autor.
{{ Citation
 | last1=Lincoln
 | first1=A.
 | last2=Washington
 | first2=G.
 | last3=Adams
 | first3=J.
 | lastauthoramp=yes
 | title=All the Presidents' Names
 | publisher=The Pentagon
 | place=Home Base, New York
 | volume=XII
 | edition=2nd
 | year=2007
}}
Lincoln, A.; Washington, G. & Adams, J. (), All the Presidents' Names, XII (ed. 2nd), Home Base, New York: The Pentagon 

Citarea de ziare, reviste și alte periodice[modificare sursă]

Parametri[modificare sursă]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | publication-date =
 | date =
 | year =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | publication-place =
 | place =
 | publisher =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | url =
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | issn =
 | pmid =
 | pmc =
 | doi =
 | oclc =
 | accessdate =
}}
 • last (or last1): Numele de familie al autorului.
 • first (or first1): Prenumele autorului.
 • author-link (or author1-link): Titlul unui articol Wikipedia despre primul autor.
 • last2, last3, last4: Numele de familie ale celorlalți autori.
 • first2, first3, first4: Prenumele celorlalți autori.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Titlurile articolelor Wikipedia despre ceilalți autori.
 • publication-date (sau date): Data publicării.
 • date: Data când a fost scrisă, dacă diferă de cea a publicării. Dacă e utilizat doar date, atunci ea e considerată ca fiind și data publicării.
 • year: Anul publicării sau al scrierii. (Obligatoriu pentru crearea de legături pentru {{Harvnb}}. În unele situații, formatul ar putea calcula anul din parametrul date.)
 • origyear: Anul primei publicări, dacă diferă.
 • title: Titlul. Dacă include [paranteze drepte], ele trebuie codificate astfel: [ → [ ; ] → ]
 • periodical (sau journal, newspaper, magazine): Numele publicației.
 • series: Seria din care face parte publicația.
 • publication-place: Orașul publicării. Nu se recomandă în cazul periodicelor renumite sau de largă circulație (Vanity Fair), sau periodicelor al căror titlu conține orașul publicării (New York Times). Dacă sunt mai multe orașe, dați-l pe primul sau pe cel în care se află sediul redacției. Dacă nu este unul cunoscut, adăugați țara sau regiunea.
 • place: Orașul din care este scris articolul.
 • publisher: Numele editurii publicației. Pentru majoritatea periodicelor, nu se recomandă; doar dacă poate ajuta cititorul să găsească o copie.
 • volume: Numărul volumului.
 • issue (or number): Numărul în care a apărut articolul.
 • pages (optional): Paginile unde se poate găsi articolul.
 • url: Un url unde se poate găsi articolul.
 • archiveurl: Un url al unei copii arhivate a url-ului sursă (de exemplu via archive.org sau WebCite). Folosiți cu archivedate.
 • archivedate: Data accesării sursei arhivate. Utilizați împreună cu archiveurl.
 • issn: Cele opt cifre ale ISSN-ului ce identifică publicația. Utilizați doar dacă nu este disponibil un DOI.
 • pmid: PubMed Unique Identifier, cum ar fi 15128012
 • pmc: Numărul PubMed Central al articolului, cum ar fi 246835
 • doi: Un digital object identifier cum ar fi 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID, cum ar fi 3185581
 • accessdate: Data accesării url-ului. Se preferă format ISO 8601 fără legătură.

Exemple[modificare sursă]

Articol de revistă de specialitate
{{Citation
 | last=Hill
 | first=Marvin S.
 | title=Joseph Smith and the 1826
Trial: New Evidence and New
Difficulties
 | journal=BYU Studies
 | volume=12
 | issue=2
 | year=1976
 | pages=1–8
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
 }}
Hill, Marvin S. (), „Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties” (PDF), BYU Studies, 12 (2): 1–8 
Articol de ziar
{{Citation
 | last=Smith
 | first=Joseph III
 | author-link=Joseph Smith III
 | title=Last Testimony of Sister Emma
 | newspaper=The Saints' Herald
 | publication-place=Plano, IL
 | volume=26
 | issue=19
 | date=October 1, 1879
 | year=1879
 | month=October
 | page=289
 | url=http://www.sidneyrigdon.com/
dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179
 }}
Smith, Joseph III (), „Last Testimony of Sister Emma”, The Saints' Herald, Plano, IL, 26 (19), p. 289 

Citing edited books, or parts of edited books, including encyclopedias and encyclopedia articles[modificare sursă]

Parameters[modificare sursă]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | edition =
 | series =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | volume =
 | pages =
 | id =
 | isbn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
}}
 • last (or last1): The first author's surname or last name.
 • first (or first1): The first author's first or given name(s).
 • author-link (or author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Template:Harvard citation. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • date: Date of authorship or publication.
 • publication-date: Date of publication (if different than date).
 • contribution (or chapter): Title of the contribution or chapter.
 • contribution-url (or chapter-url): URL of the contribution or chapter.
 • editor-last (or editor1-last): The first editor's surname or last name.
 • editor-first (or editor1-first): The first editor's first or given name(s).
 • editor-link (or editor1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first editor.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: The second, third, and fourth editor' surname or last name, if applicable.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: The second, third, and fourth editors' first or given name(s), if applicable.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth editor, if applicable.
 • title: Title of the book or compilation. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • edition: Number or name of the edition, if not the first; for example: edition=2nd.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • volume: The volume number of a multi-volume book or compilation.
 • place (or location): The place where the article, encyclopedia entry, or other included item was created. Usually, this is collective work's city of publication; if not, then use the separate publication-place parameter. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publication-place. The place where the collective work was published (if different from place or location).
 • publisher: The name of the publisher. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press.
 • id: Identifier such as ISBN 1–111–22222–9
 • isbn: Use this parameter if the book or compilation has an ISBN.
 • doi: A digital object identifier such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581 (superfluous when ISBN is given).
 • url: An url of an online location where the book or compilationcan be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred. The access date is only shown if "|url=" is used. The "|accessdate=" has no effect if "|contribution-url=" is used.

Examples[modificare sursă]

Manuscript published in an edited compilation
{{Citation
 | last=Bidamon
 | first=Emma Smith
 | author-link=Emma Hale Smith
 | chapter=Letter to Emma S. Pilgrim
 | date=March 27, 1876
 | year=1876
 | editor-last=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1–56085–072–8
 }}
Bidamon, Emma Smith (), „Letter to Emma S. Pilgrim”, În Vogel, Dan, Early Mormon Documents, 1, Signature Books (publicat la ), ISBN 1–56085–072–8 Verificați valoarea |isbn=: invalid character (ajutor) 
Work with an editor but no author
{{Citation
 | editor-last=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1–56085–072–8
 }}
Vogel, Dan, ed. (), Early Mormon Documents, 1, Signature Books, ISBN 1–56085–072–8 Verificați valoarea |isbn=: invalid character (ajutor) 
Encyclopedia article by a named author
{{Citation
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | author-link = Martin Kramer
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | publication-date = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Kramer, Martin (), „Bernard Lewis”, În Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, pp. 719–720 
Encyclopedia article with no named author
{{Citation
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | year = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Boyd, Kelley, ed. (), „Bernard Lewis”, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, pp. 719–720 

Citing contributions, republications, or edited quotations in a periodical article[modificare sursă]

Parameters[modificare sursă]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | id =
 | issn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
 | accessdate =
}}
 • last (or last1): The first author's surname or last name.
 • first (or first1): The first author's first or given name(s).
 • author-link (or author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Template:Harvard citation. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • date: Date of authorship or publication.
 • publication-date: Date of publication (if different than date).
 • contribution (or chapter): Title of the contribution or chapter.
 • contribution-url (or chapter-url): URL of the contribution or chapter.
 • editor-last (or editor1-last): The first editor's surname or last name.
 • editor-first (or editor2-first): The first editor's first or given name(s).
 • editor-link (or editor1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first editor.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: The second, third, and fourth editor' surname or last name, if applicable.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: The second, third, and fourth editors' first or given name(s), if applicable.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth editor, if applicable.
 • title: Title of the book or compilation. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • periodical (or journal, newspaper, magazine): Name of the periodical.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • volume: The volume number of the journal.
 • issue (or number): The issue number of the journal.
 • pages (optional): The pages in the issue where the article may be found.
 • place (or location): The place where the article, encyclopedia entry, or other included item was created. Usually, this is collective work's city of publication; if not, then use the separate publication-place parameter. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publication-place. The place where the collective work was published (if different from place or location).
 • id: Identifier such as ISBN 1–111–22222–9
 • issn: The eight-digit International Standard Serial Number (ISSN) identifying the journal.
 • doi: A digital object identifier such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581 (superfluous when ISBN is given).
 • url: An url of an online location where the book or compilation can be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred.

Examples[modificare sursă]

Manuscript edited and published in a journal
{{Citation
 | last=Knight
 | first=Joseph, Sr.
 | year=1833
 | editor-last=Jessee
 | editor-first=Dean
 | title=Joseph Knight's Recollection
of Early Mormon History
 | journal=BYU Studies
 | volume=17
 | issue=1
 | publication-date=1976
 | pages=35
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
 }}
Knight, Joseph, Sr. (), Jessee, Dean, ed., „Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History” (PDF), BYU Studies (publicat la ), 17 (1): 35 
Manuscript written at one date and place, then published in a periodical at a different date and place with commentary by the editor.
{{Citation
 | last=Klingensmith
 | first=Philip
 | contribution=Affidavit
 | year=1872
 | date=September 5, 1872
 | place=Lincoln County, Nevada
 | title=Mountain Meadows Massacre
 | editor-last=Toohy
 | editor-first=Dennis J.
 | journal=Corinne Daily Reporter
 | publication-date=September 24, 1872
 | publication-place=Corinne, Utah
 | volume=5
 | issue=252
 | pages=1
 | contribution-url=http://
udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
 }}
Klingensmith, Philip (), scris în Lincoln County, Nevada, Toohy, Dennis J., ed., „Mountain Meadows Massacre”, Corinne Daily Reporter, Corinne, Utah (publicat la ), 5 (252): 1  |contribution= ignorat (ajutor)

Citing patents[modificare sursă]

Parameters (all are optional)[modificare sursă]

{{Citation
 | inventor-last =
 | inventor-first =
 | inventorlink =
 | inventor2-last =
 | inventor2-first =
 | inventorlink2 =
 | publication-date =
 | issue-date =
 | title =
 | country-code =
 | description =
 | patent-number =
}}
 • inventor-last (or inventor1-last): The inventor's surname or last name.
 • inventor-first (or inventor1-first): The inventor's first or given name(s).
 • inventorlink (or inventorlink1): Title of an existing Wikipedia article about the first inventor.
 • inventor2-last, inventor3-last, inventor4-last: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • inventor2-first, inventor3-first, inventor4-first: The second, third, and fourth inventors' first or given name(s), if applicable.
 • inventorlink2, inventorlink3, inventorlink4: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth inventor, if applicable.
 • publication-date: Date of publication or filing.
 • issue-date (or date): Date patent was issued by patent agency.
 • title: Title of the patent. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • country-code: Two-letter abbreviation of the country issuing the patent.
 • description: Type of patent; shown between country code and number.
 • patent-number: The number of the patent.

Examples[modificare sursă]

United States patent with multiple inventors
{{citation
 | inventor1-last = Degermark
 | inventor1-first = Mikael
 | inventor2-last = Brodnik
 | inventor2-first = Andrej
 | inventor3-last = Carlsson
 | inventor3-first = Svante
 | inventor4-last = Pink
 | inventor4-first = Stephen
 | title = Fast routing lookup system
using complete prefix tree, bit vector,
and pointers in a routing table for
determining where to route IP datagrams
 | issue-date = 2001
 | patent-number = 6266706
 | country-code = US}}
US 6266706, Degermark, Mikael; Andrej Brodnik & Svante Carlsson et al., "Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams", issued 2001 

Dates[modificare sursă]

The Manual of Style states that linking of dates purely for the purpose of auto-formatting is now deprecated, so the date and publication-date parameters should use one of the following formats

 • date=February 14, 1990 (comma required)
 • date=14 February 1990
 • date=February 1990
 • date=1990

Ideally the format of all dates in the references of an article should uses a consistent style.

For the accessdate parameter, unlinked ISO 8601 format 2008-07-25 is preferred.

Tools[modificare sursă]

See Wikipedia:Citarea surselor for a list of tools which can help create a reference in the 'citation' format.