Acest format foarte utilizat sau foarte vizibil este protejat nelimitat la modificare pentru a preveni vandalismul.

Format:Citat web

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare

Documentație
Documentație format
Această documentație este adusă de la pagina Format:Citat web/doc.
Formate Citation Style 1
{{Cite arXiv}}arXiv preprints
{{Cite AV media}}materiale audio-video
{{Cite AV media notes}}note asociate unui material audio-video
{{Cite bioRxiv}}pretipăriri bioRxiv
{{Citat carte}}cărți
{{Cite conference}}documente ale conferințelor
{{Citat enciclopedie}}colecții editate
{{Cite episode}}episoade de radio sau televiziune
{{Citat interviu}}interviuri
{{Citat revistă}}reviste academice
{{Cite magazine}}reviste periodice
{{Cite mailing list}}liste publice de mailuri
{{Citat hartă}}hărți
{{Citat știre}}articole de presă
{{Cite newsgroup}}newsgroupuri onlone
{{Cite podcast}}podcasturi
{{Cite press release}}declarații de presă
{{Cite report}}rapoarte
{{Cite serial}}seriale audio sau video
{{Cite sign}}semne, plăci
{{Cite speech}}cuvântări
{{Cite techreport}}rapoarte tehnice
{{Cite thesis}}teze de licență/dizertație/doctorat
{{Citat web}}alte surse web

Utilizare

Parametrii comuni cu aranjare orizontală
{{citat web |url= |titlu= |autor= |lucrare= |dată= |datăaccesare=}}
Toți parametrii cu aranjare orizontală
{{citat web |url= |titlu= |nume= |prenume= |autor= |coautori= |lucrare= |dată= |format= |doi= |datăaccesare= |anaccesare=}}
Toți parametrii cu aranjare verticală
{{citat web
 | url     = 
 | titlu    = 
 | nume     = 
 | prenume   = 
 | autor    = 
 | coautori   = 
 | lucrare   = 
 | dată     = 
 | format    = 
 | doi     = 
 | datăaccesare = 
 | publisher  = 
 | citat    = 
}}

Parametri

Sintaxă

Parametrii imbricați se bazează pe parametrii părinți ai lor:

 • parent
 • SAU: parent2—poate fi folosit în loc de parent
  • child—poate fi folosit cu parent (și este ignorat dacă parent nu este folosit)
  • SAU: child2—poate fi folosit în loc de child (și este ignorat dacă parent2 nu este folosit)
Unde sunt listate aliasuri, numai unul dintre parametri poate fi definit; dacă sunt definite mai multe aliasuri ale aceluiași parametru, atunci unul singur va fi afișat.

Implicit, seturile de câmpuri se termină cu punct (.).

COinS

Acest format include metadate COinS în HTML-ul rezultat, ceea ce permite software-uluide management al referințelor să extragă metadate bibliografice. Vezi Wikipedia:COinS. Ca regulă generală, un singur element de date pe parametru. Nu include text alternativ sau explicativ:

 • Folosiți |date=27 septembrie 2007 nu |date=27 September 2007 (versiune tipărită 25 septembrie)

Utilizarea formatelor în interiorul formatului de citare este descurajată, deoarece aceste formate vor adăuga cod HTML sau CSS care va fi inclus ca atare în metadate. De asemenea, entitățile HTML, de exemplu  , –, etc, nu trebuie folosite în parametrii ce contribuie la metadate. Nu includeți sintaxă Wiki '' (font italic) sau ''' (font aldin) deoarece aceste caractere vor contamina metadatele.

Metadate COinS create pentru acești parametri

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publication-place=, |publicationplace=, |place=, |location=
 • |date=, |year=, |publication-date=, |publicationdate=
 • |series=, |version=
 • |volume=
 • |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=
 • |chapter-url=, |chapterurl=, |contribution-url=, |contributionurl=, |section-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |author-last#=, |author#-last=, |last#=, |surname#=
 • |author-first#=, |author#-first=, |first#=, |given#=
 • oricare din identificatorii cu nume (|isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, etc)

Parametri depășiți

Niciunul din parametrii cs1|2 nu este depășit.

Descriere

Autori

 • last: Numele de familie al unui singur autor. Nu puneți o legătură—folosiți author-link pentru aceasta. Pentru firme sau autori care au doar un nume listat la sursă, folosiți last sau unul din aliasurile lui (e.g. |author=Bono). Aliasuri: author, autor1.
  • author: acest parametru este folosit parameter pentru numele complet al unui singur autor (prenume și nume) sau pentru numele unei organizații trecută ca autor. Acest parametru nu trebuie să aibă mai mult de un autor listat.
  • first: Prenumele autorului; De exemplu: Prenume1 Prenume2 sau Prenume M. sau Prenume M., Sr. Nu puneți legătură—folosiți în schimb author-link. Aliasuri given, first1, given1, prenume. Este obligatorie prezența lui last; prenumele nu se va afișa dacă last este gol sau absent.
  • SAU: pentru mai mulți autori, folosiți last1, first1 până la lastn, firstn, unde n este orice număr consecutiv pentru un număr nelimitat de autori (orice firstn necesită un lastn corespunzător, dar nu și invers). Vezi parametri de afișare pentru a schimb felul cum se afișează autorii. Aliasuri: surname1, given1, prenume1 până la surnamen, givenn, sau author1 până la authorn. Pentru un autor individual plus un autor instituțional, puteți folosi |first1=...|last1=...|author2=....
  • author-link: Titlul unui articol existent la Wikipedia despre autor—nu website-ul autorului; nu puneți legătură. Aliasuri: author-link1, authorlink, authorlink1, author1-link, author1link.
  • SAU: pentru autori multipli, folosiți author-link1 până la author-linkn. Aliasuri: authorlink1 până la authorlinkn, sau author1-link până la authorn-link, sau author1link până la authornlink.
  • name-list-format: afișează autorii și editorii în stil Vancouver când este setat la vanc și când lista folosește parametrii last/first pentru listele de nume.
 • vauthors: listă de nume de autori separată prin virgule în stil Vancouver; includeți autorii instituționali în paranteze duble:
  |vauthors=Smythe JB, ((Megabux Corp.))
  • author-link și author-mask pot fi folosite pentru numele individuale din |vauthors= după cum se arată mai sus
 • authors: Listă în formă liberă de nume de autori; utilizarea acestui parametru este descurajată deoarece nu contribuie la metadatele citării; nu este un alias pentru last.
 • translator-last: Numele de familie al traducătorului. Fără wikilink—folosiți în schimb translator-link. Aliasuri: translator-surname, translator1, translator1-last, translator-last1.
  • translator-first: Prenumele traducătorului. Fără wikilink—folosiți în schimb translator-link. Aliasuri: translator-given, translator1-first, translator-first1.
  • SAU: pentru mai mulți traducători, folosiți translator-last1, translator-first1 până la translator-lastn, translator-firstn, unde n este orice număr consecutiv pentru un număr nelimitat de traducători (fiecare translator-firstn necesită un translator-lastn corespunzător, dar nu invers). Aliasuri: translator1-last, translator1-first până la translatorn-last, translatorn-first, sau translator1 până la translatorn.
  • translator-link: Titlul unui articol existent la Wikipedia despre traducător—website-ul traducătorului; fără wikilink. Aliasuri: translator-link1, translator1-link.
  • SAU: pentru mai mulți traducători, folosiți translator-link1 până la translator-linkn. Aliasuri: translator1-link până la translatorn-link.
 • collaboration: Numele unui grup de autori sau colaboratori; necesită ca author, last, sau vauthors să listeze unul sau mai mulți autori principali; urmează după lista de nume a autorilor; adaugă „et al.” la lista de nume a autorilor.
 • others: Pentru aconsemna alți contribuitori la lucrare, cum ar fi ilustratorii. Pentru valoarea parametrului, scrieți Ilustrații de John Smith.
 • Notă: Când folosiți stiluri note de subsol scurtate sau Format:Paren cu formatele, nu folosiți mai multe nume într-un singur câmp, altfel ancora nu se va mai potrivi cu legătura inline.

Titlu

Format:Documentație citare/web

 • type: Furnizează informații suplimentare despre tipul de mediu al sursei. Poate fi folosit și pentru a identifica tipul de manuscris către care se trimite în titlu, dacă aceasta nu este versiunea finală a unui manuscris (de exemplu, o pretipărire, sau unmanuscris este disponibil liber, dar versiunea de referință poate fi accesată doar cu plată). Formatare cu literă mare. Se afișează în paranteze după titlu. Exemple: Thesis, Booklet, Accepted manuscript, CD liner, Press release. Alias: medium.
 • language: Limba în care este scrisă sursa. Se afișează în paranteze cu „în” înainte de numele limbii. Folosiți codul limbii (list of supported codes / names). Când sursa folosește mai multe limbi, enumerați-le separate de virgulă. Utilizarea codurilor de limbă recuonscute de Wikimedia adaugă pagina la categoria adecvată din Categorie:Articole cu surse în limbi străine; nu folosiți formate, denumiri complete în română sau wikilinkuri. Notă: când se pun două sau mai multe limbi, nu puneți „și” între ultimele două. „și” va fi adăugat automat de format. Alias: lang

Dată

 • date: Data sursei referențiate. Poate fi o dată completă (zi, lună, an) sau parțială (lună și an, anotimp și an, sau an). Folosiți același format ca alte date de publicare din citări. Obligatorie atunci când year este folosit pentru a face distincția între legături {{sfn}} către mai multe opere aceluiași autor din același an.[mai multe] Fără wikilink. Se afișează după autori și este inclusă în paranteze. Dacă nu este autor, atunci apare după editură. Formatele acceptate sunt AAAA-LL-ZZ sau ZZ lună AAAA. Formatul ZL.ZL.AAAA sau ZL/ZL/AAAA nu sunt acceptate din cauza ambiguității.
Pentru anul dat cu aproximație, precedeți-l cu „c. ”, așa: |date=c. 1900.

Pentru data lipsă, sau „nedatat”, introduceți |date=n.d.
 • year: Anul sursei referențiate. Este recomandată folosirea în schimb a lui |date=, cu excepția cazului când se îndeplinesc simultan următoarele condiții:
  1. Formatul utilizează |ref=harv, sau formatul este {{citation}}
  2. Formatul |date= este YYYY-MM-DD.
  3. Citarea necesită un dezambiguizator CITEREF.
 • orig-year: Anul publicării inițiale; se afișează după dată sau an. Pentru claritate, dați informații suplimentare. De exemplu: |orig-year=Prima publicare 1859 sau |orig-year=Compus 1904. Alias: origyear

Editor

 • publisher: Numele editurii; dacă e relevant, poate fi cu wikilink. Editura este compania care publică opera citată. Nu folosiți acest parametru pentru numele unei lucrări (de ex. un website, o carte, o enciclopedie, un ziar, o revistă etc.). Adăugirile de firmă cum ar fi „Ltd”, „SRL”, sau "GmbH" nu se includ. Nu se folosește în mod normal pentru periodice. Omiteți oriunde numele editurii este substanțial același ca al lucrări (de exemplu, The New York Times Co. publică ziarul The New York Times, așa că nu există niciun motiv să dăm și numele editurii). Se afișează după title.
 • place: Pentru știri care încep cu locul unde s-a scris știrea. În versiuni anterioare, acesta era locul publicării și, pentru compatibilitate, este tratat ca atare dacă lipsește parametrul publication-place; vezi acel parametru pentru mai multe informații. Alias: location
 • publication-place: Locul geografic al publicării; în general, fără wikilink; omiteți când numele lucrării include locul publicării, cum ar fi: The Boston Globe, The Times of India. Se afișează după titlu. Dacă este definit numai unul din publication-place, place, sau location, acela va fi tratat ca loc al publicării și va fi afișat după titlu; dacă sunt definite și publication-place, și place sau location, atunci place sau location este afișat înaintea titlului, prefixat cu „scris la”, iar publication-place este afișat după titlu.
 • publication-date: Data publicării atunci când diferă de data la care a fost scrisă opera. Se afișează doar dacă year sau date sunt definite și numai dacă diferă, altfel se folosește publication-date și se afișează ca date. Folosiți același format ca la alte date din articol; fără wikilink și fără metadate. Urmează după publisher; dacă work nu este definit, atunci publication-date este predecat de „publicat” și inclus în paranteze.
 • via: Numele distribuitorului de conținut (dacă diferă de publisher). via nu este un înlocuitor pentru publisher, ci furnizează detalii suplimentare. Poate fi folosit atunci când distribuitorul de conținut prezintă sursa într-un alt format decât originalul (de ex. NewsBank), când URL-ul furnizat nu clarifică identitatea distribuitorului, când nu este disponibil un URL sau DOI (EBSCO), sau când distribuitorul impune menționarea lui.

Format:Documentație citare/agency

Serie

 • series sau version: Când sursa face parte dintr-o serie, cum ar fi o serie de cărți sau o revistă la care numerotarea numerelor a fost reinițializată.

Localizare în cadrul sursei

 • page: Numărul unei singure pagini din sursa care susține conținutul. Folosiți fie |page= fie |pages=, dar nu ambele. Se afișează precedat de p. dacă nu |nopp=y.
 • SAU: pages: Un interval de pagini din sursă care susține conținutul. Folosiți fie |page= fie |pages=, dar nu ambele. Separați cu un en dash (–); separați paginile neconsecutive cu o virgulă (,); nu folosiți pentru a indica numărul total de pagini din sursă. Se afișează precedat de pp. dacă nu |nopp=y. Cratimele sunt transformate automat în en dash-uri; dacă sunt adecvate cratimele, de exemplu: pp. 3-1–3-15, folosiți |pages=3{{hyphen}}1–3{{hyphen}}15 sau |at=pp. 3-1–3-15.
  • nopp: Setați la y, yes, sau true pentru a face să nu apară notațiile p. sau pp. acolo unde nu este cazul; de exemplu, când |page=Copertă sau |pages=passim.
 • SAU: at: Pentru sursele la care numărul paginii este inadecvat sau insuficient. Suprascris de |page= sau |pages=. Folosiți doar unul dintre |page=, |pages=, sau |at=.
Exemple: pagina (p.) sau paginile (pp.); secțiunea (sec.), coloana (col.), paragraful (para.); ore, minute și secunde; act, scenă, cânt, carte, parte, folio, strofă, copertă din spate, notițe, indicia.

URL

 • url: URL al unei locații online la care se poate găsi textul publicației. Nu poate fi folosit dacă title este cu wikilink. Dacă se aplică, legătura poate trimite către paginile referențiate. Înlăturați parametrii de tracking din URL-uri, cum ar fi #ixzz2rBr3aO94 sau ?utm_source=google&utm_medium=...&utm_term=...&utm_campaign=.... Pentru legăturile la pagini în fișiere PDF sai pe Google Books, vezi WP:PAGELINKS. Nu puneți legături spre vânzători comerciali de cărți, cum ar fi Amazon.com; folosiți |ISBN= sau |OCLC= pentru a furniza legături neutre de căutare pentru cărți. URL-urile invalide, inclusiv cele cu spații, vor fi semnalate cu un mesaj de eroare.
  • access-date: Data completă la care a fost verificat ultima oară conținutul către care trimite url; fără wikilink; necesită url; folosiți același format ca și alte date de accesare și de arhivare din citări. Nu este necesar pentru documentele cu linkuri care nu se schimbă. De exemplu, access-date este necesar pentru sursele online, cum ar fi website-uri, care nu au o dată a publicării; vezi WP:CITEWEB. Datele de accesare nu sunt necesare pentru legăturile către articole de cercetare publicate, cărți publicate, sau articole de știri cu date ale publicării. access-date este data când URL-ul a fost găsit funcțional și că susține textul citat. Alias: accessdate.
  • archive-url: URL-ul unui snapshot arhivat al unei pagini web. Folosit de regulă cu referire la servicii cum ar fi Internet Archive (vezi en:Wikipedia:Using the Wayback Machine), WebCite (vezi en:Wikipedia:Using WebCite) și archive.is (vezi en:Wikipedia:Using archive.is); necesită archive-date și url. Implicit (suprascris de |dead-url=no) legătura arhivată este afișată prima, și legătura originală la sfârșit. Alias: archiveurl.
   • archive-date: Data snapshotului serviciului de arhivare; precedată la afișare de textul implicit „arhivat din original la ”. Folosiți același format ca și pentru alte date de arhivare și accesare. Nu trebuie să fie neapărat același format ca pentru datele publicării. Fără wikilink și metadate. Alias: archivedate.
   • dead-url: valoarea implicită a acestui parametru opțional, dacă este omis, este |dead-url=yes; valori echivalente sunt y sau true. Ignorat dacă archive-url nu este precizat. Când URL-ul încă funcționează, dar este arhivat preventiv, treceți |dead-url=no; aceasta schimbă ordinea de afișare, titlul reținând legătura originală și legătura arhivată fiind pusă la urmă. Când URL-ul original a fost uzurpat în scop de spam ori reclamă, sau este nepotrivit din alte motive, setați |dead-url=unfit sau |dead-url=usurped pentru a suprima afișarea URL-ului original (dar |url= și |archive-url= sunt tot obligatorii). Alias: deadurl.
  • template-doc-demo: Parametrii de arhivare vor fi verificați de erori pentru a asigura că toți parametrii necesari sunt incluși, altfel se invocă {{citation error}}. Cu erori, paginile articol, ajutor și format sunt puse într-una din subcategoriile lui Category:Articles with incorrect citation syntax. Setați |template-doc-demo=true pentru a dezactiva categorisirea; utilizat mai ales pentru documentațiile în care se face demonstrația erorii. Alias: no-cat.
 • format: Formatul lucrării referite de url; de exemplu: PDF, DOC, sau XLS; afișată în paranteze după title. (Pentru formatele media, folosiți type.) HTML este implicit și nu trebuie specificat. Adăugat automat când se afișează o pictogramă PDF. Nu schimbă pictograma legătură externă. Notă: Pictogramele legăturilor externe nu includ alt text; astfel, ele nu adaugă informații despre format pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
URL-urile trebuie să înceapă cu o schemă URI suportată. http:// și https:// sunt suportate de toate browserele; dar ftp://, gopher://, irc://, ircs://, mailto: și news: ar putea necesita un plug-in sau altă aplicație externă și trebuie evitate. Numele de hosturi IPv6 nu sunt încă suportate.
Dacă URL-urile din parametrii de citare conțin anumite caractere, atunci ele nu se vor afișa corect și nu vor trimite unde trebuie. Aceste caractere trebuie să fie codificate cu procente. De exemplu, un spațiu trebuie înlocuit de %20. Pentru a codifica URL-ul, înlocuiți următoarele caractere astfel:
sp " ' < > [ ] { | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7b %7c %7d
Apostroafele simple nu trebuie codificate; dar mai multe apostroafe pot fi parsate drept marcaje de italice sau aldine. Acoladele simple de închidere nu trebuie nici ele codificate; dar o pereche necodificată va fi parsată ca închidere de format.

Ancoră

 • ref: identificatorul de ancoră HTML al citatului. Când este setat, |ref=ID generează o ancoră cu ID dat (atributul id din tagul HTML <cite id="ID">). Precizarea lui |ref=ID identifică formatul drept țintă și permite legăturile spre referințe complete, utile mai ales pentru citatele în formă scurtă. Valoarea specială |ref=harv generează un identificator de ancoră potrivit pentru utilizarea cu formatele {{sfn}} și {{harv}}.

Identificatori

 • id: Un identificator unic, folosit unde nu este aplicabil niciunul din identificatorii specializați; cu wikilink sau format dacă este aplicabil. De exemplu, |id=NCJ 122967 va adăuga "NCJ 122967" la sfârșitul citării. Puteți folosi formate ca |id={{NCJ|122967}} pentru a adăuga NCJ 122967.

Acești identificatori creează linkuri și sunt concepuți pentru a primi o singură valoare. Folosirea de valori multiple sau de alte texte vor strica legăturile și vor invalida identificatorul. În general, parametrii trebuie să includă doar partea variabilă a identificatorului, de ex. rfc=822 sau pmc=345678.

 • arxiv: arXiv identifier; de exemplu: arxiv=hep-th/9205027 (înainte de aprilie 2007) sau arxiv=0706.0001 (aprilie 2007 – decembrie 2014) sau arxiv=1501.00001 (din ianuarie 2015). Nu includeți extensii de fișiere ca ".pdf" sau ".html".
 • asin: Amazon Standard Identification Number; dacă primul caracter din asin este o cifră, folosiți isbn. Întrucât această legătură favorizează un anume distribuitor, includeți-o doar dacă identificatorii standard nu sunt disponibili. De exemplu, asin=B00005N5PF
  • asin-tld: Top-level-domainul ASIN pentru site-uri Amazon altele decât cel american; valori valide: au, br, ca, cn, co.jp, co.uk, de, es, fr, it, mx
 • bibcode: Bibcode; folosit de mai multe sisteme de date astronomice; de exemplu: 1974AJ.....79..819H
 • biorxiv: id bioRxiv, un număr de șase cifre de la sfârșitul URL-ului biorXiv (de ex. 078733 pentru http://biorxiv.org/content/early/2016/10/01/078733 sau https://dx.doi.org/10.1101/078733)
 • citeseerx: id CiteSeerX, un șir de cifre și puncte găsit într-un URL CiteSeerX (de ex. 10.1.1.176.341 pentru http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.176.341 )
 • doi: Digital object identifier; de exemplu: 10.1038/news070508-7. Este verificat pentru a se asigura că începe cu (10.).
  • doi-broken-date: Data la care DOI a fost găsit nefuncțional la https://dx.doi.org. Folosiți același format ca și alte date din articol. Alias: doi-inactive-date
 • eissn: International Standard Serial Number pentru mediile electronice sau o publicare în serial; opt caractere pot fi divizate în două grupuri de câte patru cu o cratimă, dar nu cu en dash sau spațiu; de exemplu eissn=1557-2986 Alias: EISSN
 • hdl: identificator Handle System pentru obiecte digitale și alte resurse de pe Internet; exemplu hdl=20.1000/100 Alias: HDL
 • isbn: International Standard Book Number; de exemplu: 978-0-8126-9593-9. (Vezi Wikipedia:ISBN și ISBN § Overview.) Cratimele din ISBN sunt opționale, dar preferate. Folosiți ISBN-ul tipărit efectiv pe sau în carte. Folosiți ISBN de 13 cifre – începând cu 978 sau 979 – dacă este disponibil. Dacă pe sau în carte este tipărit doar un ISBN de 10 cifre, folosiți-l pe acela. ISBN-urile pot fi găsite pe pagina cu informațiile despre editură – de regulă pe spatele paginii de titlu – sau sub codul de bare ca număr începând cu 978 sau 979 (codurile de bare începând cu alte numere nu sunt ISBN-uri). Pentru surse cu sistemul mai vechi SBN cu 9 cifre, prefixați numărul cu un zero; astfel, SBN 902888-45-5 trebuie introdus ca |isbn=0-902888-45-5. Nu convertiți un ISBN de 10 cifre la unul de 13 doar prin adăugarea prefixului 978; ultima cifră este o sumă de control calculată și simpla modificare a celorlalte cifre va face ISBN-ul să nu fie valid. Acest parametru trebuie să fie valabil doar dacă ISBN-ul este fără niciun alt caracter. Este verificată lungimea, validitatea caracterelor – se respinge orice altceva decât numere, spații și cratime, cu „X” permis ca ultimul caracter într-un ISBN de 10 cifre – și verificarea cifrelor. Alias: ISBN
 • ismn: International Standard Music Number; de exemplu: 979-0-9016791-7-7. Cratimele și spațiile din ISMN sunt opționale. Folosiți ISMN-ul tipărit pe sau în lucrare. Acest parametru ar trebui să țină doar ISMN-ul fără niciun caracter adițional. Este verificață lungimea, validitatea caracterelor – se respinge orice altceva decât numere, spații și cratime – și se face verificarea corectitudinii cifrelor. Alias: ISMN
 • issn: International Standard Serial Number; opt caractere pot fi împărțite în două grupuri cu o cratimă, dar nu un en dash sau un spațiu; exemplu issn=2049-3630 Alias: ISSN
 • jfm: Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik; exemplu jfm=53.0144.01
 • jstor: număr de referință JSTOR; de exemplu: jstor=3793107 va genera JSTOR 3793107.
 • lccn: Library of Congress Control Number. Când sunt prezente, caracterele alfabetice de prefixare trebuie să fie litere mici; exemplu lccn=2004042477
 • mr: Mathematical Reviews; exemplu mr=630583
 • oclc: OCLC; WorldCat's Online Computer Library Center; exemplu oclc=9355469
 • ol: Open Library identifier; do not include "OL" in the value; exemplu ol=7030731M
 • osti: Office of Scientific and Technical Information; exemplu osti=4367507
 • pmc: PubMed Central; folosiți numărul de articol pentru repository-ul liber de text complet al unui articol științific, de ex. pmc=345678. Nu includeți „PMC” în valoare.
  • embargo: Data la care pmc devine activ; dacă este în viitor, atunci pmc nu are link până la acea dată.
 • pmid: PubMed; folosiți identificatorul unic; exemplu pmid=17322060
 • rfc: Request for Comments; exemplu rfc=3143
 • ssrn: Social Science Research Network; exemplu ssrn=1900856
 • zbl: Zentralblatt MATH; exemplu zbl=0472.53010

Citat

 • quote: Textul relevant citat din sursă. Se afișează între ghilimele.

Editori

 • editor-last: Numele de familie al editorului. Fără wikilink—folosiți în schimb editor-link. Când numele de familie este scris de regulă primul—ca în chineză—sau pentru organizații care joacă rol de editori, folosiți doar editor-last pentru a include același format ca sursa. Aliasuri: editor-last1, editor1-last, editor-surname, editor-surname1, editor1-surname, editor, editor1.
  • editor: acest parametru este folosit pentru a reține numele complet al unui singur editor (prenume și nume), sau numele unui comitet editorial. Acest parametru nu trebuie să rețină mai mult de numele unui singur editor.
  • editor-first: prenumele editorului, inclusiv titlurile; de ex.: Prenume1 Prenume2 or Prenume M. sau dr. Prenume M., Sr. Fără wikilink—folosiți în schimb editor-link. Aliasuri: editor-first1, editor1-first, editor-given, editor-given1, editor1-given.
  • SAU: pentru mai mulți editori, folosiți editor-last1, editor-first1 până la editor-lastn, editor-firstn (Aliasuri: editorn-last, editor-surnamen sau editorn-surname; editorn-first, editor-givenn or editorn-given; editorn). Pentru un editor individual și un editor instituțional, puteți folosi |editor-first1=...|editor-last1=... |editor2=....
 • editor-link: Title of existing Wikipedia article about the editor—not the editor's website; do not wikilink. Aliases: editor-link1.
 • SAU: pentru mai mulți editori, folosiți editor-link1 până la editor-linkn (alias editorn-link).
 • name-list-format: afișează autorii și editorii în stil Vancouver când este setat la vanc și când lista folosește parametrii last/first pentru listele de nume
 • veditors: listă separată prin virgulă de nume de editori în stil Vancouver; cuprindeți numele de corporații sau instituții în paranteze duble:
  |veditors=Smythe JB ((Megabux Corp.))
 • editor-linkn și editor-maskn poate fi folosit pentru numele individuale din |veditors=, ca mai sus
 • editors: Listă liber-formatată de nume de editori; folosirea acestui parametru este descurajată; nu este un alias pentru editor-last
Afișare:
Folosiți display-editors pentru a controla lungimea listei de editori afișați și pentru a specifica când să se includă „et al.”.
Dacă sunt autori: Autorii apar primii, urmați de lucrare, apoi „În” și editorii, apoi lucrarea principală.
Dacă nu sunt autori: Editorii apar înainte de lucrare; un singur editor este urmat de "ed."; mai mulți, de "eds."

Sumar pentru nespecialiști

 • lay-url: legătură URL spre un sumar netehnic sau o recenzie a sursei; titlul URL-ului este „Sumar pentru nespecialiști”. Aliases: lay-summary, laysummary.
  • lay-source: Numele sursei din laysummary. Se afișează cu italice și este precedat de un en dash. Alias: laysource.
  • lay-date: Data rezumatului. Se afișează în paranteze. Alias: laydate.

Opțiuni de afișare

 • mode: Setează separatorul de elemente, punctuația terminală implicită, și anumite aspecte de capitalizare conform valorii furnizate. Pentru |mode=cs1, separatorul și terminalul sunt punctul (.); unde este adecvat, inițialele anumitor cuvinte sunt capitalizate ('Accesat...').
 • author-mask: Înlocuiește numele primului autor cu em-dash-uri sau text. Setați author-mask la o valoare numerică n pentru a seta dash-ul la o lățime de n em spații; setați author-mask la o valoare text pentru a afișa textul fără separator la sfârșit; de exemplu, „cu”. Trebuie să includeți valorile pentru toți autorii pentru a genera metadate corecte. Intenția principală a acestui parametru este pentru a fi folosit la bibliografiile și stilurile bibliografice în care mai multe lucrări ale unui autor sunt listate consecutiv ca note de subsol scurtate. Nu folosiți într-o listă generată de {{reflist}}, <references /> sau ceva similar întrucât nu există control asupra ordinii în care referințele se afișează. Puteți folosi și editor-mask și translator-mask în același fel. Parametrii de mascare pot primi un număr în numele parametrului (de ex. |authorn-mask=) pentru a specifica la ce autor se aplică mascarea.
 • display-authors: Controlează numărul de nume de autori afișate când se publică o citare. Pentru a schimba numărul afișat de autori, puneți display-authors la numărul dorit. De exemplu, |display-authors=2 va afișa doar primii doi autori dintr-o citare. Implicit, se afișeză toți autorii. |display-authors=etal afișează toți autorii din listă urmați de et al. Aliasuri: displayauthors.
 • display-editors: Controlează numărul de nume de editori namesafișate când se publică o citare. Pentru a schimba numărul afișat de editori, puneți display-editors la numărul dorit. De exemplu, |display-editors=2 va afișa doar primii doi editori dintr-o citare. Implicit, toți editorii sunt afișați. |display-editors=etal afișează toți editorii din listă, urmați de et al. Aliasuri: displayeditors.
 • last-author-amp: Schimbă separatorul dintre ultimele două nume ale listei de autori la spațiu ampersand spațiu ( & ) când este setat la y, yes, sau true. Exemplu: |last-author-amp=yes
 • postscript: Controlează punctuația finală a unei citări; implicit, punctul; pentru a elimina punctuația finală, specificați |postscript=none – lăsarea parametrului |postscript= gol este echivalentă cu omiterea, dar este ambiguă. Textele sau formatele adiționale de dincolo de punctuația finală pot genera mesaje de eroare. |postscript= este ignorat dacă este definit quote.

Surse cu abonament sau înregistrare

Citările din surse online care necesită înregistrare sau abonament sunt acceptabile pe Wikipedia după cum se arată în Verificabilitate – accesul la surse. Din respect pentru cititori și alți redactori, redactorii pot semnala restricțiile de acces ale legăturilor externe incluse într-o citare.

Pot fi folosite patru niveluri de acces:

 • Liber accesibil free: sursa poate fi consultată gratuit de oricine (se aplică în particular articolelor liber accesibile)
 • Necesită înregistrare gratuită registration: este obligatorie o înregistrare gratuită pentru accesarea sursei
 • Acces liber pentru testare, în mod normal necesită abonament limited: există alte constrângeri (cum ar fi un număr maxim de vizualizări pe zi) pentru accesul liber la această sursă
 • Abonament cu plată subscription: sursa este accesibilă numai cu abonament plătit

Întrucât adesea sunt mai multe legături externe cu niveluri diferite de acces la aceeași citare, aceste valori pot fi atribuite unei anumite legături.

Nivelurile de acces pentru |url=

Legăturile inserate cu |url= ar trebui să fie în mod implicit liber de accesat. Dacă nu, redactorii pot folosi una din:

 • |url-access=subscription
 • |url-access=registration
 • |url-access=limited

pentru a indica restricțiile.

Nivelul de acces la identificatori

Legăturile inserate prin identificatori cum ar fi |doi= nu sunt de așteptat să ofere implicit textul complet gratuit. Daca da, redactorii pot folosi |doi-access=free (în cazul |doi=) pentru a indica nivelul de acces relevant. Sunt suportați următorii identificatori:

 • |bibcode= cu |bibcode-access=free
 • |doi= cu |doi-access=free
 • |hdl= cu |hdl-access=free
 • |jstor= cu |jstor-access=free
 • |ol= cu |ol-access=free
 • |osti= cu |osti-access=free

Unii identificatori trimit mereu spre textele complete gratuite. În acest caz, nivelul de acces este automat indicat de format. Este cazul pentru |arxiv=, |biorxiv=, |citeseerx=, |pmc=, |rfc= and |ssrn=.

Parametri de acces ambigui

Parametrii |registration=yes și |subscription=yes pot fi folosiți pentru a indica nivelul de acces la o citare. Ei nu indică însă la ce legătură se aplică, așa că redactorii sunt încurajați să folosească în schimb |url-access=registration și |url-access=subscription, atunci când restricția se aplică la |url=. Dacă ea se aplică la un identificator, acești parametri ar trebui omiși.

Acești parametri adaugă o notă la sfârșitul citării:

 • registration: Pentru surse online care necesită înregistrare, setați |registration=yes (or y, or true); înlocuit de subscription dacă sunt ambele setate.
 • subscription: Pentru surse online care necesită abonament, setați |subscription=yes (or y, or true); înlocuiește registration dacă sunt ambele setate.

Setarea lui |registration= sau |subscription= la orice altă valoare decât y, yes, or true va genera eroare.

Format ce introduce o citare dintr-o sursă on-line

Parametrii formatului

This template prefers inline formatting of parameters.

ParametruDescriereTipStare
URLurl

URL-ul la care se poate găsi documentul

Unknownobligatoriu
Numele autoruluinume last

Numele de familie al autorului

Unknownopțional
Prenumele autoruluiprenume

Prenumele autorului

Unknownopțional
Titlutitlu title

Titlul paginii Web

Unknownobligatoriu
Publicat depublisher editură

Entitatea care a publicat documentul (numele website-ului, editura, publicația, instituția)

Unknownsugerat
Data publicăriidate dată

Data la care a fost publicat documentul

Unknownopțional
Data accesăriiaccessdate

Data la care a fost ultima oară accesată adresa și s-a verificat că încă mai există acolo

Unknownsugerat
URL-ul arhiveiarchiveurl urlarhivă

URL-ul la care documentul a fost arhivat (dacă a fost arhivat de un alt site, cum ar fi Wayback Machine)

Unknownopțional
Prenumele primului autorfirst1

Prenumele primului autor (dacă sunt mai mulți)

Conținutopțional
Numele complet al autoruluiautor authors coauthors

Numele complet al autorului (dacă nu sunt specificate numele și prenumele separat)

Unknownsugerat
Articol Wikipedia despre autorauthorlink legătură-autor

Titlul articolului Wikipedia despre autor

Unknownopțional
nume2nume2

fără descriere

Unknownopțional
last2last2

fără descriere

Unknownopțional
nume3nume3

fără descriere

Unknownopțional
last3last3

fără descriere

Unknownopțional
nume4nume4

fără descriere

Unknownopțional
last4last4

fără descriere

Unknownopțional
nume5nume5

fără descriere

Unknownopțional
last5last5

fără descriere

Unknownopțional
nume6nume6

fără descriere

Unknownopțional
last6last6

fără descriere

Unknownopțional
nume7nume7

fără descriere

Unknownopțional
last7last7

fără descriere

Unknownopțional
nume8nume8

fără descriere

Unknownopțional
last8last8

fără descriere

Unknownopțional
nume9nume9

fără descriere

Unknownopțional
last9last9

fără descriere

Unknownopțional
prenume1prenume1

fără descriere

Unknownopțional
prenume2prenume2

fără descriere

Unknownopțional
first2first2

fără descriere

Unknownopțional
prenume3prenume3

fără descriere

Unknownopțional
first3first3

fără descriere

Unknownopțional
prenume4prenume4

fără descriere

Unknownopțional
first4first4

fără descriere

Unknownopțional
prenume5prenume5

fără descriere

Unknownopțional
first5first5

fără descriere

Unknownopțional
prenume6prenume6

fără descriere

Unknownopțional
first6first6

fără descriere

Unknownopțional
prenume7prenume7

fără descriere

Unknownopțional
first7first7

fără descriere

Unknownopțional
prenume8prenume8

fără descriere

Unknownopțional
first8first8

fără descriere

Unknownopțional
prenume9prenume9

fără descriere

Unknownopțional
first9first9

fără descriere

Unknownopțional
legătură-autorlegătură-autor

fără descriere

Unknownopțional
legătură-autor1legătură-autor1

fără descriere

Unknownopțional
authorlink1authorlink1

fără descriere

Unknownopțional
legătură-autor2legătură-autor2

fără descriere

Unknownopțional
authorlink2authorlink2

fără descriere

Unknownopțional
legătură-autor3legătură-autor3

fără descriere

Unknownopțional
authorlink3authorlink3

fără descriere

Unknownopțional
legătură-autor4legătură-autor4

fără descriere

Unknownopțional
authorlink4authorlink4

fără descriere

Unknownopțional
legătură-autor5legătură-autor5

fără descriere

Unknownopțional
authorlink5authorlink5

fără descriere

Unknownopțional
legătură-autor6legătură-autor6

fără descriere

Unknownopțional
authorlink6authorlink6

fără descriere

Unknownopțional
legătură-autor7legătură-autor7

fără descriere

Unknownopțional
authorlink7authorlink7

fără descriere

Unknownopțional
legătură-autor8legătură-autor8

fără descriere

Unknownopțional
authorlink8authorlink8

fără descriere

Unknownopțional
legătură-autor9legătură-autor9

fără descriere

Unknownopțional
authorlink9authorlink9

fără descriere

Unknownopțional
nume-editornume-editor

fără descriere

Unknownopțional
nume-editor1nume-editor1

fără descriere

Unknownopțional
editorieditori

fără descriere

Unknownopțional
editor-lasteditor-last

fără descriere

Unknownopțional
editor-surnameeditor-surname

fără descriere

Unknownopțional
editor1-lasteditor1-last

fără descriere

Unknownopțional
editor1-surnameeditor1-surname

fără descriere

Unknownopțional
editor1editor1

fără descriere

Unknownopțional
editoreditor

fără descriere

Unknownopțional
editorseditors

fără descriere

Unknownopțional
nume-editor2nume-editor2

fără descriere

Unknownopțional
editor2-lasteditor2-last

fără descriere

Unknownopțional
editor2-surnameeditor2-surname

fără descriere

Unknownopțional
editor2editor2

fără descriere

Unknownopțional
nume-editor3nume-editor3

fără descriere

Unknownopțional
editor3-lasteditor3-last

fără descriere

Unknownopțional
editor3-surnameeditor3-surname

fără descriere

Unknownopțional
editor3editor3

fără descriere

Unknownopțional
nume-editor4nume-editor4

fără descriere

Unknownopțional
editor4-lasteditor4-last

fără descriere

Unknownopțional
editor4-surnameeditor4-surname

fără descriere

Unknownopțional
editor4editor4

fără descriere

Unknownopțional
prenume-editorprenume-editor

fără descriere

Unknownopțional
editor-firsteditor-first

fără descriere

Unknownopțional
editor-giveneditor-given

fără descriere

Unknownopțional
editor1-firsteditor1-first

fără descriere

Unknownopțional
editor1-giveneditor1-given

fără descriere

Unknownopțional
prenume-editor2prenume-editor2

fără descriere

Unknownopțional
editor2-firsteditor2-first

fără descriere

Unknownopțional
editor2-giveneditor2-given

fără descriere

Unknownopțional
prenume-editor3prenume-editor3

fără descriere

Unknownopțional
editor3-firsteditor3-first

fără descriere

Unknownopțional
editor3-giveneditor3-given

fără descriere

Unknownopțional
editor4-firsteditor4-first

fără descriere

Unknownopțional
editor4-giveneditor4-given

fără descriere

Unknownopțional
link-editorlink-editor editor-link editor1-link

fără descriere

Unknownopțional
link-editor2link-editor2 editor2-link

fără descriere

Unknownopțional
link-editor3link-editor3 editor3-link

fără descriere

Unknownopțional
link-editor4link-editor4 editor4-link

fără descriere

Unknownopțional
anan

fără descriere

Unknownopțional
yearyear

fără descriere

Unknownopțional
datădată

fără descriere

Unknownopțional
data-publicăriidata-publicării

fără descriere

Unknownopțional
publication-datepublication-date

fără descriere

Unknownopțional
zizi day

fără descriere

Unknownopțional
lunălună month

fără descriere

Unknownopțional
lucrarelucrare work

fără descriere

Unknownopțional
titlu_tradtitlu_trad trans_title

fără descriere

Unknownopțional
paginăpagină page

fără descriere

Unknownopțional
paginipagini pages

fără descriere

Unknownopțional
lala at

fără descriere

Unknownopțional
urlarhivăurlarhivă

fără descriere

Unknownopțional
locloc

fără descriere

Unknownopțional
locationlocation

fără descriere

Unknownopțional
editurăeditură

fără descriere

Unknownopțional
limbălimbă language

fără descriere

Unknownopțional
formatformat

fără descriere

Unknownopțional
doidoi DOI

fără descriere

Unknownopțional
datăaccesaredatăaccesare

fără descriere

Unknownopțional
anaccesareanaccesare

fără descriere

Unknownopțional
accessyearaccessyear

fără descriere

Unknownopțional
ziaccesareziaccesare

fără descriere

Unknownopțional
accessdayaccessday

fără descriere

Unknownopțional
lunăaccesarelunăaccesare

fără descriere

Unknownopțional
accessmonthaccessmonth

fără descriere

Unknownopțional
formatdatăformatdată

fără descriere

Unknownopțional
dateformatdateformat

fără descriere

Unknownopțional
citatcitat

fără descriere

Unknownopțional
quotequote

fără descriere

Unknownopțional
refref

fără descriere

Unknownopțional
separatorseparator

fără descriere

Unknownopțional
seperatorseperator

fără descriere

Unknownopțional
postscriptpostscript

fără descriere

Unknownopțional
dataarhiveidataarhivei

fără descriere

Unknownopțional
archivedatearchivedate

fără descriere

Unknownopțional
ArhivăArhivă Archive

fără descriere

Unknownopțional
lastlast

fără descriere

Unknownopțional
nume1nume1

fără descriere

Unknownopțional
last1last1

fără descriere

Unknownopțional
authorauthor

fără descriere

Unknownopțional
firstfirst

fără descriere

Unknownopțional
dayday

fără descriere

Unknownopțional
monthmonth

fără descriere

Unknownopțional
trans_titletrans_title

fără descriere

Unknownopțional
pagepage

fără descriere

Unknownopțional
pagespages

fără descriere

Unknownopțional
DOIDOI

fără descriere

Unknownopțional
ArchiveArchive

fără descriere

Unknownopțional