Facultatea de Filosofie a Universității din București

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Facultatea de Filosofie
Universitatea din București
Fac de Fil.jpg
Licență în Filosofie
Înființată în 1864
Tipul Facultate de stat
Universitatea Universitatea din București
Durata studiilor de licență 3 ani
Secții Filosofie teoretică
Filosofia culturii
Filosofie politică și morală,
Studii europene și relații internaționale
Decan Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu
Prodecan Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu
Sediul Splaiul Independenței nr. 204,

Cod poștal 060024, Sectorul 6, București, România

Contact Tel: +40 21 318 65 76
+40 21 318 15 56
+40 21 318 29 74

Fax: +40 21 318 52 89

Website www.ub-filosofie.ro

Facultatea de Filosofie este facultate fondatoare a Universității din București, înființată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza prin decretul din 16 iulie 1864.

Istoric[modificare | modificare sursă]

Este facultate fondatoare a Universității din București, înființată prin Decretul nr. 756 din 4 / 16 iulie 1864 al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Facultatea de Filosofie a contribuit și contribuie prin profilul și prin activitatea sa la realizările de ansamblu ale Universității din București și ale învățământului superior din România.

Importanța rolului cultural național al acestei instituții de învățământ superior rezultă din prevederile Regulamentului Facultății de Filosofie și Litere, promulgat la 20 februarie 1899. În acesta se menționează dreptul facultății de a acorda licența și doctoratul în filosofie. Încă de la înființare, predarea filosofiei în Universitatea din București s-a făcut în mod continuu, chiar și în ultima perioadă a regimului comunist. Printre primii rectori ai Universității din București au figurat profesori de la această facultate: Ioan Zalomit (mai 1871 - aprilie 1885), profesor de istoria filosofiei; Titu Maiorescu (octombrie 1892 - noiembrie 1897), profesor de filosofie și C. Dimitrescu-Iași (octombrie 1898 - ianuarie 1911), profesor de filosofie, autorul primei teze de doctorat în estetică de la noi (Conceptul de frumos - Leipzig 1877).

În anul 1948, după reforma comunistă a învățământului, cadrul în care funcționa Facultatea de Filosofie a fost modificat. În pofida dificultăților uriașe, a încercărilor repetate de a fi desființată ori integrată în sistemul învățământului de partid, în această perioadă s-au realizat: menținerea studierii filosofiei ca disciplină de sine stătătoare, distinctă de ideologie, pregătirea studenților la un nivel înalt și adecvat profesional și științific.

După 1989 Facultatea a suferit o restructurare profundă. Corpul profesoral s-a înnoit aproape în întregime. Planurile de învățământ au fost modificate și s-a asigurat o mare flexibilitate a programelor de studiu, studenții având posibilitatea opțiunii între un număr mare de discipline.

Astăzi, profesorii și studenții facultății sunt prezenți în mari universități din străinătate sau primesc vizita reprezentanților unor asemenea prestigioase instituții, sunt angajați în programe de cercetare importante, oferind soluții și competențe în procesul de reformă educațională, politică, economică și socială din România. Colaborările cu universități din Europa și Statele Unite - Oxford, Paris (Nanterre), Lyon, Amsterdam, Bochum, Dijon, cu Universitatea Catolică din Bruxelles sau cu Universitatea din Tulsa, SUA, cu care facultatea dezvoltă în permanență un fructuos schimb de profesori - sunt dovezi ale unui învățămînt de calitate, a atingerii unor standarde de nivel european și internațional.

Mari personalități care au predat sau care s-au format aici: Titu Maiorescu, Constantin Rădulescu-Motru, Ioan Petrovici, Dimitrie Gusti, P. P. Negulescu, Mircea Florian, Nae Ionescu, Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Mircea Vulcănescu, Grigore Moisil, Tudor Vianu, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica.

Studii[modificare | modificare sursă]

Domenii de licență: Filosofie.

Specializări: Filosofie (ZI).

Număr de cadre didactice :26

Număr de studenți : 418

Număr masteranzi : 140

Număr doctoranzi : 82

Laboratoare : un laborator de informatică

Bibliotecă: acces liber la raft

Posibilități de încadrare:

• Profesori în cadrul învățămîntului preuniversitar și universitar; • Specialiști în cadrul unor instituții europene; • Specialiști în domeniul publicitar; • Specialiști în relații publice; • Manageri; • Jurnalism.

Studenții din cadrul Facultății de Filosofie pot să se angajeze și în cadrul centrelor de cercetare cu care colaborează facultatea. Lista acestora poate fi accesată la adresa http://www.ub-filosofie.ro/cercetare


Legături externe[modificare | modificare sursă]