Analiză matematică

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

Analiza matematică este definită drept acea ramură a matematicii care studiază funcțiile, limitele, derivatele și aplicațiile lor (cuvânt derivat din franceză analyse), precum și operatori de funcții, spații și categorii algebrice (v. teoria categoriilor--Category theory) de spații vectoriale de funcții matematice.

Deasemenea, cuvântul analiză descrie doar în mod foarte general metode științifice de cercetare, inclusiv filozofice, logice, lingvistice/literare, etc., care se bazează pe studiul sistematic al fiecărui element în parte mai exact, examinarea amănunțită a unei probleme, sau pur și simplu un mod dual al sintezei. In logica pre-modernă și modernă cuvântul „analiză” a avut, și are, sensul de „logică formală” (e.g., „analytics” ).

Mai specific--dar într-o descriere totuși generală-- putem spune și că analiza matematică se ocupă, în general, cu studiul entităților matematice (în special, funcții si operatori de funcții) din punct de vedere al variației lor, sau al unor proprietăți generale, sau specifice, de regularitate.

Capitole[modificare | modificare sursă]

Analiza matematică este împărțită astăzi în următoarele sub-domenii sau „capitole”, (care adesea se dezvoltă oarecum (adică aparent) în mod independent):

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

 • Miron Nicolescu. 1960. Analiza Matematică III
 • Miron Nicolescu. 1962.Funcții Reale și Elemente De Analiză Funcțională --out-of-print
 • ICTP = Institutul de Calcul „Tiberiu Popovici” (al Academiei Române)-TP Institute of Numerical Analysis, Cluj
 • G. Marinescu. 1968.Tratat De Analiză Funcțională.
 • Cristescu, R. 1975. Elemente de analizǎ funcționalǎ. București: Editura tehnicǎ. Edition: Edița a 2-a, revizuitǎ și completatǎ OCLC: 9602968 .
 • Vasile Ene. 1997. Analiza Funcțională Cărți de Analiză Funcțională, Universitatea Ovidiu din Constanța
 • I. Păvăloiu, Introducere în teoria aproximării soluțiilor ecuațiilor, Ed. Dacia, 1976, (208 pagini).
 • I. Păvăloiu, Rezolvarea ecuațiilor prin interpolare. Ed. Dacia, 1981, (190 pagini).
 • I. Păvăloiu, Capitole Speciale de Analiză Matematică, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994 (I.S.B.N. 973-96105-9-5) (200 pagini).
 • I. Păvăloiu, N. Pop, Interpolare și aplicații, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 2005, 322 pagini.
 • P. Brădeanu și I. Păvăloiu, Regimuri optime de dirijare a tracțiunii unor rachete, Studii și cercetări de mecanică aplicată, 4, (1963), pp.805-816.
 • I. Păvăloiu, Sur l'intérpolations à l'aide des polynômes raccordées, Mathématica, 6 (27), 2, (1964), pp.295-299.
 • L. Negrescu, I. Păvăloiu, T. Rus, Programarea la mașinile universale cifrice a unei probleme de optimizare, Calcul economic, vol. I, 1964.
 • L. Negrescu, I. Păvăloiu, O proprietate a schemelor de algoritmi, Studii și cercetări matematice, 17, 2, (1965), pp.1405-1409. (M.R. 37 # 73)
 • L. Negrescu, I. Păvăloiu, Asupra verificării formale a schemelor logice de algoritmi, Studii și cercetări matematice, 17, 2, (1965), pp.271-286. (M.R. 34 # 2368)
 • I. Păvăloiu, Observații asupra rezolvării sistemelor de ecuații cu ajutorul procedeelor iterative, Studii și cercetări matematice, 9, Tom.19 (1967), pp.1289-1298. (M.R. 40 # 5123)

I. Păvăloiu, Asupra unor inegalități recurente și aplicații ale lor, Studii și cercetări matematice, 8, 1967, pp.1175-1179. (M.R. 40 # 6747) I. Păvăloiu, Sur la méthode de Steffensen pour la résolution des équations operationnelles nonlinéaires, Revue Roumaine des Mathématiques pures et appliquées, 1, XIII (1968), pp.857-861. (M.R. 38 # 4025).

 • T. Coman, M. Mihoc, I. Păvăloiu, L. Seceleanu, Aplicarea unor metode de statistică în histohitectonia limfoganglionului prepectoral la bovidee, Morfologia normală și patologică, 6, (1968), pp.489-499.
 • Miron Niculescu (acad), M. Mihoc, I. Păvăloiu, L. Săcelean și V. Mârza, Contribuții la studiul morfologiei celulelor din leucemia acută, Studii și cercetări de embriologie și citologie, seria Citologie, 2, (1968), pp.93-112.
 • I. Păvăloiu, La résolution des systèmes d'équations oppérationnelles à l'aide des méthodes itératives, Mathematica, 11, (34), (1969), pp.137-141. (M.R. 41 # 4787).

I. Păvăloiu, Intérpolation dans des éspaces linéaires normées et applications, Mathematica, 12 (35), 1 (1970), pp.149-158. (M.R. 45 # 9031). I. Păvăloiu, Sur les procedées itérative à un order élevé de convergence, Mathématica, 12(35) 2 (1970), pp.309-324. (M.R. 40 # 4245). I. Păvăloiu, Asupra operatorilor iterativi, Studii și cercetări matematice, 23, 10, (1971), pp.1567-1574. (M.R. 49 # 6605). I. Păvăloiu, Considerații asupra metodelor iterative obținute prin interpolare inversă, Studii și cercetări matematice, 23, 10, (1971), pp.1545-1549. (M.R. 49 # 6606). I. Păvăloiu, Evaluarea erorilor în rezolvarea numerică a ecuațiilor operatoriale, Studii și cercetări matematice, 9, 23, (1971), pp.1459-1464. (M.R. 48 # 7588). I. Păvăloiu, Contribuții la studiul metodelor iterative rapid convergente care se aplică la rezolvarea ecuațiilor operatoriale (teză de doctorat), 1971.

 • N. Ciontea, I. Borza, C. Darie, F. Kramer, M. Mihoc, I. Păvăloiu, Metodă analitică de calcul a fazelor din masele de porțelan, Cercetările multidisciplinare și interdisciplinare. Originea, dezvoltarea și perspectivele lor (1971), pp.217-228.
 • A. Diaconu, I. Păvăloiu, Sur quelques méthods itératives pour la résolution des equations operationnelles, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, 1l, 1972, pp.45-61 (M.R. 52 # 2191).
 • A. Diaconu, I. Păvăloiu, Asupra unor metode iterative pentru rezolvarea ecuațiilor operaționale neliniare, Revista de analiză numerică și teoria aproximației, 2, 1, (1973), pp.61-69 (M.R. 53 # 4525).
 • I. Păvăloiu, Sur le convergence d'une classe de méthodes itératives de J. Traub, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, 2, (1973), pp.99-104. (M.R. 51 # 14575).

I. Păvăloiu, Sur l'approximation des solutions des equations à l'aide des suites à éléments dans un espace de Banach, Mathématica, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tom 5, 1, (1976), pp.63-67. (M.R. 58 # 31821). I. Păvăloiu, Une généralisation de methode de Newton, Mathematica, 20, (43), 1, (1978), pp.45-52. (M.R. 80d: 65073). I. Păvăloiu, Une variante de méthode de Newton, Revue d'analyse numérique et de la théorie dé l'approximation, 7, 1, (1978), PP.95-99. (M.R. 80g: 47078). I. Păvăloiu, Sur l'order de convergence des méthodes d'itération, Mathématica, 23, (46), 1, (1981), pp.261-272). (M.R. 83m: 40002). I. Păvăloiu, La résolution des equations par intérpolation, Mathématica, 23, (46), 1, (1981), pp.61-72. (M.R. 83g: 65064b). I. Păvăloiu, Observații asupra punctelor fixe ale operatorilor în spații metrice. Lucrările celui de al III-lea Simpozion Național de Analiză Funcțională și aplicații, Craiova 6-7 noiembrie 1981, pp.121-122. I. Păvăloiu, I. Șerb, Sur des méthodes itératives de type intérpolatoire à vitèsse de convergence optimale, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, 12, 1, (1983), pp.83-88. (M.R. 85h: 65107). I. Păvăloiu, I. Șerb, Sur des méthodes itératives optimales, Preprint nr.1 (1983), pp.175-182. Seminar on functional analysis and numerical methods. (M.R. 85e: 65029).

 • C. Iancu, I. Păvăloiu, I. Șerb, Méthodes itératives optimales de type Steffensen obtenues par interpolation invèrse. Preprint nr.1, (1983). Seminar on functional analysis and numerical methods, pp.81-88.
 • C. Iancu, I. Păvăloiu, Resolution des equations à l'aide des fonctions splines d'interpolation invèrse. Preprint nr.1, (1984), pp.97-104. Seminar on functional analysis and numerical methods. (M.R. 86g: 65094).

C. Iancu, I. Păvăloiu, La resolution des équations par interpolation inverse de type Hermite, Mathematica (Cluj), 26 (49) (1984), No 2, pp.115-123 (M.R. 86k: 65037). C. Iancu, I. Păvăloiu, Resolution des equations à l'aide des fonctions rationnelles d'interpolation invèrse, Preprint nr.1, (1985), pp.71-78. Seminar on functional analysis and numerical methods. (M.R. 832504). C. Iancu, T. Oproiu, I. Păvăloiu, Inverse interpolation spline with applications to the equation solving, Preprint nr.1 (1986), pp.67-84. Seminar on functional analysis and numerical methods.

 • I. Păvăloiu, La convergence de certaines méthodes itératives pour résoudre certaines equations operationnelles, Preprint nr.1, (1986), pp.127-132. Seminar on functional analysis and numerical methods.;

I. Păvăloiu, Sur l'estimation des erreurs en convergence numérique de certaines méthodes d'iteration, Preprint nr.1, (1986), pp.133-136, Seminar on functional analysis and numerical methods. I. Păvăloiu, Estimation des erreurs dans le résolution numérique des systèmes d'équations dans des espaces métriques, Preprint nr.1, (1987), pp.121-129. Seminar on functional analysis and numerical methods. [38.] I. Păvăloiu, Un algorythme de calcul dans la résolution des equations par interpolation. Preprint nr.1, (1987), pp.130-134. Seminar on functional analysis and numerical methods. (M.R. 90a: 65018). I. Păvăloiu, Délimitation des erreur dans la résolution numérique des systèmes d'equations. Preprint nr.7, (1988). Seminar an mathematical analysis. (M.R. 90d: 65098). I. Păvăloiu, Sur l'approximation des racines des equations dans une espace métrique. Preprint nr. l, (1989), pp.95-104. Seminar on functional analysis and numerical methods. (M.R. 91d: 65076). I. Păvăloiu, Sur une méthode de type Steffensen utilisée pour la résolution des equations operationnelles non-linéaires. Preprint nr.1, 1989, pp.105-110. Seminar on functional analysis and numerical methods. (M.R. 91d: 65085). I. Păvăloiu, On the Chord Method. Buletinul științific al Universității din Baia Mare, Seria B. vol. VIII, Fasc. Mat.-Fiz. 61-66 (1991). I. Păvăloiu, On the Convergence of a Steffensen - Type Method. Research Seminars, Seminar of Mathematical Analysis. Preprint nr.7, (1991), pp.121-126. (M.R. 1206751). I. Păvăloiu, Remarks on the Secant Method for the Solution of Nonlinear Operatorial Equations, Research Seminars, Seminar on Mathematical Analysis, Preprint nr.7, (1991), pp.127-132. (M.R. 1206752). I. Păvăloiu, Sur une généralisation de la Méthode de Steffensen, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tome 21, nr.1, pp.59-67, (1992). (M.R. 946: 65081). I. Păvăloiu, Optimal Problems Concerning Interpolation Methods of Solution of Equations. Publications de L'Institut Mathématique (Nouvelle série) Beograd, Tome 52 (66) pp.113-126 (1992). (M.R. 95a: 65030). I. Păvăloiu, Error Estimation in Numerical Solution of Equations and Systems of Equations, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tome 21, nr.2, pp.153-165 (1992). (M.R. 94h: 65049). I. Păvăloiu, Some Remarks on the Convergence of Newton's Method for the Solution of Operatorial Equations whose Operators Have Continuous Hölderian Derivative, Research Seminars, Preprint nr.6 (1992), Univ. Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. I. Păvăloiu, A Convergence Theorem Concerning the Chord Method, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tome 22, nr.1, pp.83-85 (1993). I. Păvăloiu, On the Monotonicity of the Sequences of Approximations Obtained by Steffensen's Method, Mathematica, Tome 35(58), nr.1, pp.71-76, (1993). (M.R. 95f: 65106). I. Păvăloiu, Bilateral Approximations for the Solutions of Scalar Equations, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tome 23, nr.1, pp. 95-100, (1994). (M.R. 96b:65052).; I. Păvăloiu, Observations Concerning Some Approximation Methods for the Solutions of Operator Equations, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tome 23, nr.2, pp. 185-195 (1994).

 • I. Păvăloiu, On Computational Complexity in Solving Equations by Interpolation Methods, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tome 24, nr.1, pp. 201-214, 1995.

I. Păvăloiu, On Computational Complexity in Solving Equations by Steffensen Type Methods, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tome 24, nr.2, pp. 215-220, 1995. I. Păvăloiu, Approximation of the Roots of Equations by Aitken-Steffensen-Type Monotonic Sequences, CALCOLO, vol.32, No 1-2, 1995, pp.69-82.; I. Păvăloiu, Asupra unei metode de rezolvare a sistemelor neliniare în spații metrice, Sem. Itin. T. Popoviciu, Cluj-Napoca, 16-21 mai 1995, pp.83-86.

 • E. Cătinaș, Ion Păvăloiu, On the Chebyshev Method for Approximating the Eigenvalues of Linear Operators, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tome 25, No 1-2, 1996, pp.43-56.;
 • E. Cătinaș, Ion Păvăloiu, On the Chebyshev-type Method for Approximating the Solution of Polynomial Operator Equations of Degree 2, Approximation and Optimization, Proceedings of the ICAOR, Cluj - Napoca, July 29 - August 1, vol.1 (1996) pp.219-226.
 • I. Păvăloiu, Optimal Efficiency Indexes for Iterative Methods of Interpolatory-type, Computer Science Journal of Moldova, vol.5, No 1(13) (1997), pp.20-43.
 • E. Cătinaș, I. Păvăloiu, On Approximating the Eigenvalues and Eigenvectors of Linear Continuous Operators, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tome 26, No 1-2, 1997, pp.19-28.
 • D. Luca, I. Păvăloiu, On the Heron's Method for Approximating the Cubic Root of a Real Number, Revue d'analyse numérique et de la théorie de l'approximation, Tome 26, No 1-2, 1997, pp.103-108.
 • I. Păvăloiu, On the Convergence Order of the Multistep Methods, Bul. St. Univ. Baia Mare, Ser. Mat.-Inf. vol. XIII, 1997, pp.59-64.;

I. Păvăloiu, On an Approximation Formula, Rev. Anal. Numér. et Theorie de l'Approximation Tome 26 No 1-2, (1997), pp.179-184.

 • E. Cătinaș, I. Păvăloiu, On Some Interpolatory Iterative Methods for the Second Degree Polynomial Operators, Rev. Anal. Numer. et Theorie de l'Approximation Tome 27 No 1, (1998), pp.33-45.
 • I. Argyros, E. Cătinaș, I. Păvăloiu, Improving the Rate of Convergence of Some Newton-Like Methods for the Solution of Nonlinear Equations Containing a Nondiferentiable Term, Rev. Anal. Numer. et Theorie de l'Approximation Tome 27 No 2, (1998), pp. 191-202.
 • I. Păvăloiu, On the Efficiency of the Computations for Approximating the Solutions of Equations, Bul. Științ. Univ. Baia Mare Ser.B Mat.-Inf., Vol. XIV (1998), Nr.1, 59-64.

I. Păvăloiu, A note on the efficiency index of a class of two step Hermite iterative methods, Conferences in Analysis, Functional Equations Approximation and Convexity, in Honor of Professor ELENA POPOVICIU, Cluj-Napoca, pp. 228-233 (1999).

 • I. Păvăloiu, Optimal algorithms concerning the solving of equations by interpolation, Research on Theory of Allure, Approximation, Convexity and Optimization, Ed. SRIMA, Cluj-Napoca (1999), pp.222-248.
 • I. Argyros, E. Cătinaș, I. Păvăloiu, Local and global convergence results for a class of Steffensen-Aitken-type methods, Adv. Nonlinear Var. Inequal. 2 (1999) no.2, pp.117-126.
 • I. Păvăloiu, E. Cătinaș, Remarks on Some Newton and Chebyshev-type Methods for Approximating the Eigenvalues and Eigenvectors of Matrices, Computer Science Journal of Moldova, vol.7, No.1, (19), (1999), pp.3-17.
 • I.K. Argyros, E. Cătinaș and I. Păvăloiu, On the Convergence of Steffensen-Aitken-Like Methods Using Divided Differences Obtained Recursively, Rev. Anal. Numer. et Theorie de l'Approximation Tome 28 No 2, (1999).
 • E. Cătinaș and I. Păvăloiu, On Some Interpolatory Iterative Methods for the Second Degree Polynomial Operators (II), Rev. Anal. Numer. et Theorie de l'Approximation Tome 28 No 2, (1999).;
 • E. Cătinaș, I. Păvăloiu, Some Numerical Aspects in the Approximation of Eigenpairs of Matrices by the Newton Method, Acta Technica Napocensis (1999), Series: Applied Mathematics and Mechanics, 42 vol.1 pp.41-44.
 • I. Păvăloiu, Monotone Sequences for Approximating the Solutions of Equations, Bul. Științ. Univ. Baia Mare Ser. B Mat.-Inf., Vol. XV (1999), Nr.1-2.
 • I.K. Argyros, E. Cătinaș, I. Păvăloiu, On the Convergence of Steffensen Aitken-like Methods Using Divided Differences Obtained Recursively, Adv. Nonlinear Var. Inequal., 3 (2000) no.1, pp.7-13.;

I.K. Argyros, E. Cătinaș, I. Păvăloiu, On Some General Iterative Methods for Solving Nonlinear Operator Equations Containing a Nondifferential Term, Adv. Nonlinear Var. Inequal., 3 (2000) no.1, pp.15-21.; I.K. Argyros, E. Cătinaș, I. Păvăloiu, Conditions for the Convergence of Perturbed Steffensen Methods on a Banach Space With Convergence Structure, Adv. Nonlinear Var. Inequal., 3 (2000) no.1, pp.23-35.;

 • I. Păvăloiu, On the Chebyshev Method for Approximating the Solutions of Polynomial Operator Equations of Degree 2, Buletinul științific al Univ. din Baia Mare, Volume XVI, No 2 (2000).
 • I. Păvăloiu, Optimal Efficiency Index of a Class of Hermite Iterative Methods with Two Steps, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 29 (2000) no.1.
 • I.K. Argyros, E. Cătinaș, I. Păvăloiu, On the Approximate Solutions of Implicit Functions using the Steffensen Method, Proyecciones, 19(2000) no.3, pp. 291-303, Universidad Catolica del Norte, Antofagasta, Chile (MR CMP 1 808 724).
 • I. Păvăloiu, On a Halley-Steffensen Method for Approximating the Solutions of Scalar Equations, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 30 (2001) no.1, pp.69-74;

I. Păvăloiu, On a Aitken-Steffensen--Halley-Type Method for Approximating the Roots of Scalar Equations, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 30 (2001) no.2. ; I. Păvăloiu, A Halley-Aitken-Type Method for Approximating the Solutions of Scalar Equations, Bul. Științ. Univ. de Nord Baia Mare, vol.27, Nr.1-2 (2001); I. Păvăloiu, Aitken-Steffensen-type methods for nonsmooth functions (I), Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 31 (2002) no.1, pp 111-116.; I. Păvăloiu, Aitken-Steffensen-type methods for nonsmooth functions (II), Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 31 (2002) no.2, pp 191-196.

 • E. Cătinaș and I. Păvăloiu, On a third order iterative method for solving polynomial operator equations, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx.31 (2002), nr.1, pp.19-28.
 • E. Cătinaș and I. Păvăloiu, Solving polynomial operator equations of degree 2 by Steffensen-type iterations with approximate inverses, Proceedings of the International Symposium on Numerical Analysis and approximation Theory. Dedicated to the 75-th Anniversary of professor D.D. Stancu, Cluj-Napoca, 9-11 May 2002, pp.101-113, Presa Universitara Clujeană (2002).
 • I. Păvăloiu, Aitken-Steffensen-type methods for nonsmooth functions (III), Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 32 (2003) no.1.;

I. Păvăloiu, Emil Cătinaș, On the Chebyshev method, with numerical applications to the eigenpair problem, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Matem. si Inform., vol. 41, fasc. Special 2003, pp. 183-191.; I. Păvăloiu, On the convergence order of some Aitken-Steffensen type methods, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 32, 2 (2003), pp.193-202.;

 • I. Păvăloiu, On approximating the inverse of a matrix, Creative math., 12 (2003), pp.15-20.
 • I. Păvăloiu, Local Convergence of General Steffensen Type Methods, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 33, 1 (2004) pp. 79-86.
 • I. Păvăloiu, Local convergence of Some Newton Type Methods for Nonlinear Systems, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 33, 2 (2004), pp. 209-213.
 • I. Păvăloiu, Accelerating the convergence of the iterative methods of interpolatory type, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 34: 2 (2005), 169-173.
 • I.Păvăloiu, Bilateral Approximations of Solutions of Equations by Order Three Steffensen-Type Methods, Studia Univ. Babeș-Bolyai, Mathematica, Vol LI, Nr.3, 2006, pp.105-114.
 • I.Păvăloiu, On a Steffensen-Hermite Type Method for Approximating the Solutions of Nonlinear. Equations. Rev. Anal. Numer Theorie L'Approx. Tom 35, Nr.1, 2006, pp.87-94.
 • I. Păvăloiu, E. Cătinaș, On a Aitken Type Method, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx. Tom 36 Nr.2 (2007) (to appear).
 • I. Păvăloiu, E. Cătinaș, On a Steffensen type method, 9th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing Timisoara, Romania, September 26-29, 2007, IEEE Proceedings.
 • Brezis, H.: Analyse Fonctionnelle, Dunod ISBN 978-2-10-004314-9 or ISBN 978-2-10-049336-4
 • Conway, John B.: A Course in Functional Analysis, 2nd edition, Springer-Verlag, 1994, ISBN 0-387-97245-5
 • Dunford, N. and Schwartz, J.T. : Linear Operators, General Theory, and other 3 volumes, includes visualization charts
 • Eidelman, Yuli, Vitali Milman, and Antonis Tsolomitis: Functional Analysis: An Introduction, American Mathematical Society, 2004.
 • Giles,J.R.: Introduction to the Analysis of Normed Linear Spaces, Cambridge University Press,2000
 • Hirsch F., Lacombe G. - "Elements of Functional Analysis", Springer 1999.
 • Hutson, V., Pym, J.S., Cloud M.J.: Applications of Functional Analysis and Operator Theory, 2nd edition, Elsevier Science, 2005, ISBN 0-444-51790-1
 • Kolmogorov, A.N and Fomin, S.V.: Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis, Dover Publications, 1999
 • Lax, P.: Functional Analysis, Wiley-Interscience, 2002
 • Lebedev, L.P. and Vorovich, I.I.: Functional Analysis in Mechanics, Springer-Verlag, 2002
 • Michel, Anthony N. and Charles J. Herget: Applied Algebra and Functional Analysis, Dover, 1993.
 • Reed M., Simon B. - "Functional Analysis", Academic Press 1980.
 • Rudin, W.: Functional Analysis, McGraw-Hill Science, 1991
 • Schechter, M.: Principles of Functional Analysis, AMS, 2nd edition, 2001
 • Shilov, Georgi E.: Elementary Functional Analysis, Dover, 1996.
 • Sobolev, S.L.: Applications of Functional Analysis in Mathematical Physics, AMS, 1963
 • Yoshida, K.: Functional Analysis, Springer-Verlag, 6th edition, 1980

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Credite[modificare | modificare sursă]