Crezul apostolic

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Simbolul apostolic)
Salt la: Navigare, căutare

Crezul (în latină Apostolicum) este socotit drept credinta apostolilor. Apostolicum este formă originala crezului (simbolului) roman vechi, așa numitul Romanum. Simbolul apostolic stă la baza simbolului niceno-constantinopolitan.


Greacă[1] Latină Română

Πιστεύω οὖν εἰς θεòν πατέρα παντοκράτορα·

καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν,
τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου,
τὸν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα
τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν,
ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανούς,
καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾳ τοῦ πατρός,
ὅθεν ἔρχεται κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς;
καὶ εἰς τò ἅγιον πνεῦμα,
ἁγίαν ἐκκλησίαν,

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
σαρκὸς ἀνάστασιν.

Credo in Deum, Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum:
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos:
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis:
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem, vitam aeternam.

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, făcătorul cerului și al pământului.
Și în Isus Cristos, fiul său unul născut, domnul nostru:

Care s-a născut din Spiritul Sfânt și din Maria, Fecioara,

Care a pătimit sub Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit și a fost îngropat, a coborât la iad,
A treia zi a înviat din morți,
S-a înălțat la ceruri,
Șade de-a dreapta Tatălui cel atotputernic,
De acolo o să vină să judece vii și morții.
Cred în Spiritul Sfânt,
Sfânta Biserică catolică, comuniunea sfinților,

Iertarea păcatelor,
Învierea cărnii, [și] viața cea veșnică.

Note[modificare | modificare sursă]

  1. ^ Textul grec este reprodus după Marcel de Ancyra (340).