Crezul apostolic

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare

Crezul (în latină Apostolicum) este un crez antic al creștinilor, avându-și originea în Galia secolului V și fiind o formă al vechiului crez roman. În tradiția medievală latină se credea că fiecare apostol a scris un articol.


Greacă[1] Latină Română[2]

Πιστεύω οὖν εἰς θεòν πατέρα παντοκράτορα·

καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν,
τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου,
τὸν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα
τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν,
ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανούς,
καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾳ τοῦ πατρός,
ὅθεν ἔρχεται κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς;
καὶ εἰς τò ἅγιον πνεῦμα,
ἁγίαν ἐκκλησίαν,

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
σαρκὸς ἀνάστασιν.

Credo in Deum, Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum:
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos:
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis:
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem, vitam aeternam.

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului și al pământului.
Și în Iisus Christos, fiul său unic, domnul nostru:

Care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară,

a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat; a coborât in iad,
A treia zi a înviat din morți,
S-a suit la ceruri,
Șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
De unde are să vie să judece pe vii și pe morți.
Cred în Duhul Sfânt,
Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților,

Iertarea păcatelor,
Învierea morților, și viața veșnică.

Note[modificare | modificare sursă]

  1. ^ Textul grec este reprodus după Marcel de Ancyra (340).
  2. ^ Text în română din „Crezul”, Credinta-catolica.ro, accesat în