Nebun întru Cristos

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Vasile cel Binecuvântat
Alexie, omul lui Dumnezeu
Francisc de Assisi

Nebunul întru Cristos este un tip de ascet creștin, caracterizat printr-un comportament radical[1] anume: acesta simulează uneori nebunia pentru a încerca să reziste la ceea ce în optica anumitor creștin-ortodocși reprezintă tentațiile lumești[2], sau pentru a-și putea permite să emită profeții[3] și să critice dintr-o perspectivă morală - precum profeții biblici făceau - mai-marii zilei, fie ei persoane importante din ierarhia politică și aristocratică a țării lor, fie persoane importante din ierarhia bisericească a propriei lui credințe[4]; nebunul întru Hristos mai poate fi și o persoană handicapată intelectual și/sau fizic care prezintă în opinia celorlalți, prin simplitatea și pioșenia lui, niște virtuți de ordin spiritual.[5][6]

Din acele comportamente reținute de istorie ca făcând parte din această tradiție religioasă extremă a nebuniei întru Hristos face parte, de exemplu, manifestarea acelui călugăr ortodox de la Muntele Athos care cândva păștea iarbă[7], sau elementele de biografie a sfântului Vasile cel Binecuvântat, care din adolescență chiar umbla dezbrăcat, zvârlea cu pietre în biserici, a orbit un grup de fete care rîdeau de el și a asasinat un hoț care pusese la cale să-i fure haina de blană.[8] Nebunul întru Hristos putea fi și un sărac cu duhul, un individ tarat intelectual, sau un handicapat fizic, cum a fost cazul cu un pitic surdo-mut și retardat mintal care considerat nebun întru Hristos fiind, a fost luat de soț de către o aristocrată rusă pe la începutul secolului al XX-lea. [9] Fenomenul "nebuniei întru Hristos" este considerat de unii autori occidentali drept o bună ilustrare a abisului în care a decăzut Rusia înainte de 1917, sub influența anti-intelectualismului tipic tradiției ortodoxe, și al înăbușirii disidenței politice de către autocrația țaristă.[10]

Nebuni întru Cristos ruși[modificare | modificare sursă]

Iurodivîi (nebuni-întru-Hristos ruși) cunoscuți sunt țarul Feodor I Ivanovici, fiul retardat intelectual al mai-celebrului Ivan cel Groaznic (Ivan al IV-lea Vasilievici) [11], și, în opinia istoriografiei ruse din perioada țaristă tardivă, tot un iurodivîi a fost chiar și "Parfenie Nebunul-Întru-Hristos"[12], așa cum prefera să fie cunoscut în ultimii lui ani de viață funestul țar Ivan cel Groaznic.[13] Unii cercetătorii în studii slave consideră că nebunul întru Hristos rus are mai multe în comun cu șamanii (preoții religiilor tribale din Siberia), decât cu acei saloi ai Bizanțului.[14]

Un alt nebun întru Hristos notoriu a fost Sfântul Vasile cel Binecuvântat.

Nebuni întru Cristos bizantini[modificare | modificare sursă]

Unul dintre primii creștini recunoscuți de contemporanii lor drept nebuni întru Hristos (salos) a fost Sfântul Simeon din Emesa, un ermit bizantin care părăsește la un moment dat pustiul, pentru a se expune vieții citadine, despre care hagiografii scriu că era recunoscut atât pentru minuni, cât și pentru gesturile lui extrem de provocatoare.

Nebuni întru Cristos catolici[modificare | modificare sursă]

Cel mai cunoscut exemplu din Biserica Catolică este Sfântul Francisc din Assisi, precum și cei care vor fi inspirați din exemplul său: Sf. Angela de Foligno (secolul al XIII-lea) sau Sf. Benedict Iosif Labre (secolul al XVIII-lea). Să-i menționăm și pe sf. Romuald din Ravenna (secolele X-XI) și servitorul lui Dumnezeu, fratele Ienupăr (sec. XIII), ucenicul sfântului Francisc. Sintagma latinească "sancta simplicitas" desemnează o nebunie beatifică, aproape de nebunia în Cristos, dar pasivă. [15]

Vechiul Testament[modificare | modificare sursă]

Unii profeți ai Vechiului Testament care au manifestat elemente de comportament ciudat sunt considerați, de unii cărturari [16] [17], predecesorii "nebunilor lui Cristos". Proorocul Isaia umbla pe drum gol-pușcă și desculț 3 ani, prezicând un exil egiptean apropiat (Isaia XX:2-3). Proorocul Ezechiel s-a așezat lângă o stâncă, fapt ce-a simbolizat Ierusalimul asediat. Cu toate că Cel Preaînalt i-a cerut să mănânce pâine coaptă pe reziduuri umane, la final i-a cerut să folosească bălegar de vacă, pentru a coace pâine (Ezechiel IV:9-15). Osea s-a însurat cu o prostituată, pentru a simboliza lipsa de fidelitate a lui Israel înaintea lui Dumnezeu (Osea III).

Potrivit părerii unora din cărturari, acești prooroci n-au fost socotiți proști de contemporanii lor, fiindcă îndeplineau sarcini diferite de ale altora pentru a atrage atenția tuturor și pentru a le stârni căința. [18]

Noul Testament[modificare | modificare sursă]

Potrivit gândirii creștine, "nebunia" include respingerea dârză a grijilor lumești și imitarea lui Cristos, Care a îndurat ridiculizarea și umilințele venite din partea gloatelor. Semnificația spirituală a "nebuniei", în primele veacuri ale creștinismului, a fost foarte strânsă cu neacceptarea regulilor sociale cotidiene ale minciunii, brutalității și dorinței de putere și de câștiguri. [18]

Sf. Antonie cel Mare a zis: Vin zilele când oamenii se vor comporta ca niște țicniți; și dacă văd pe careva care nu se comportă astfel, se vor răscula împotriva lui, spunând: "Ești nebun !", deoarece nu e ca ei. [19]

Sf. Paul, apostolul[modificare | modificare sursă]

Temeiul biblic pentru această abordare a vieții îl găsim în:

 • I Corinteni I:18, 21: "Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. (...) Căci de vreme ce întru înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii."
 • I Corinteni III:19: Căci înțelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru că scris este: "El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor".
 • I Corinteni IV:10: "Noi suntem nebuni pentru Cristos; voi însă înțelepți întru Cristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteți tari. Voi sunteți întru slavă, iar noi suntem întru necinste !"

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ "The Concise Oxford Dictionary of World Religions", John Bowker. Publisher: Oxford University Press. Print Publication Date: 2000. Print ISBN-13: 9780192800947. Published to Oxford Reference: 2003. Current Online Version: 2012. eISBN: 9780191727221.
 2. ^ "Holy Folly" in "The Oxford Dictionary of the Middle Ages"
 3. ^ The Oxford Dictionary of Byzantium. Edited by ALEXANDER P. KAZHDAN. Publisher: Oxford University Press. Print Publication Date: 1991. Print ISBN-13: 9780195046526. Published to Oxford Reference: 2005. Current Online Version: 2012. eISBN: 9780195187922.
 4. ^ Section "The Operations Of The Holy Spirit". Article "Christianity". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online Academic Edition. Encyclopædia Britannica Inc., 2013. Web. 19 Aug. 2013.
 5. ^ Oxford Dictionary of English (3 ed.). Edited by Angus Stevenson. Publisher: Oxford University. Press Print Publication Date: 2010. Print ISBN-13: 9780199571123. Published to Oxford Reference: 2010. Current Online Version: 2012. eISBN: 9780191727665.
 6. ^ New Oxford American Dictionary (3 ed.). Edited by Angus Stevenson and Christine A. Lindberg. Publisher: Oxford University Press. Print Publication Date: 2010. Print ISBN-13: 9780195392883. Published to Oxford Reference: 2011. Current Online Version: 2012. eISBN: 9780199891535.
 7. ^ "Why Angels Fall - A Journey Through Orthodox Europe From Byzantium To Kosovo", Victoria Clark, Picador 2001 (first published 2000 by Macmillan), pp. 480; this electronic edition published 2011 by Picador (an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited). - "Într-o țară cu o lungă tradiție a venerării iuridovîi (nebunii întru Hristos), acestea pot cu siguranță să fie scuzate pentru eroarea care au făcut-o. Trebuie să mergem tot atât de departe pe firul istoriei până la acel călugăr zmintit de la Muntele Athos, care păștea iarbă, ca să găsim un alt exemplu de societate ortodoxă care, în mod atât de hilar, să citească câteva versete biblice de-o manieră atât de literală".
 8. ^ "Why Angels Fall - A Journey Through Orthodox Europe From Byzantium To Kosovo", Victoria Clark, Picador 2001 (first published 2000 by Macmillan), pp. 480; this electronic edition published 2011 by Picador (an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited). - "Unul dintre cei șase nebuni întru Hristos canonizați de către Ivan în timpul domniei lui, Vasile și-a aruncat toate hainele și s-a făcut nebun întru Hristos pe când mai era încă adolescent. A devenit notoriu zvârlind cu pietre în biserici, orbind un grup de fete care au rîs de el și asasinând un hoț care își pusese în cap să-i fure haina de blană."
 9. ^ "Why Angels Fall - A Journey Through Orthodox Europe From Byzantium To Kosovo", Victoria Clark, Picador 2001 (first published 2000 by Macmillan), pp. 480; this electronic edition published 2011 by Picador (an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited). - "Prin 1912 […]. Cam în aceeași perioadă fiica unui aristocrat sankt-petersburghez a făcut senzație căsătorindu-se cu un "nebun întru Hristos" pe nume Mitia, pe care anumiți aristocrați îl descriau ca fiind un pitic surdo-mut și retardat mintal."
 10. ^ "Why Angels Fall - A Journey Through Orthodox Europe From Byzantium To Kosovo", Victoria Clark, Picador 2001 (first published 2000 by Macmillan), pp. 480; this electronic edition published 2011 by Picador (an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited). - "Nebunii întru Hristos reprezintă o bună ilustrare a situației în care a ajuns Rusia din cauza persistentei tradiții anti-intelectuale a ortodoxiei rusești și a înăbușirii disidenței politice de către stat, înainte de 1917." ("Holy fools are some measure of where Russian Orthodoxy's stubborn anti-intellectualism and the State's stifling of political dissent had led the country by 1917.")
 11. ^ "Why Angels Fall - A Journey Through Orthodox Europe From Byzantium To Kosovo", Victoria Clark, Picador 2001 (first published 2000 by Macmillan), pp. 480; this electronic edition published 2011 by Picador (an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited). - "Înființată la cumpăna dintre secolele al XVI-lea și al XVII-lea de către Feodor, fiul nebun întru Hristos al lui Ivan cel Groaznic, Verhoturie era cunoscut ca Poarta spre Siberia."
 12. ^ "Why Angels Fall - A Journey Through Orthodox Europe From Byzantium To Kosovo", Victoria Clark, Picador 2001 (first published 2000 by Macmillan), pp. 480; this electronic edition published 2011 by Picador (an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited). - "Atât de fascinat de nebunii întru Hristos era Ivan, că spre finele vieții lui înspăimântătoare a mers atât de departe încât să-și ia proecla de "Parfenie Nebunul Întru Hristos"."
 13. ^ "Why Angels Fall - A Journey Through Orthodox Europe From Byzantium To Kosovo", Victoria Clark, Picador 2001 (first published 2000 by Macmillan), pp. 480; this electronic edition published 2011 by Picador (an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited). - "În secolul al XIX-lea istorici ruși revizioniști au reinterpretat viața lui Ivan cel Groaznic pentru a-l considera mai degrabă un nebun întru Hristos decât un psihotic. Faptul că Ivan cel Groaznic a devenit astfel un nebun întru Hristos explica și scuza totul în biografia lui, reabilitarea acestuia ajutând la acceptarea faptului că nebunia întru Hristos este un lucru foarte respectabil."
 14. ^ "Why Angels Fall - A Journey Through Orthodox Europe From Byzantium To Kosovo", Victoria Clark, Picador 2001 (first published 2000 by Macmillan), pp. 480; this electronic edition published 2011 by Picador (an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited). - "O autoritate contemporană în materie de nebuni întru Hristos ruși (Thompson, Ewa M., Understanding Russia: The Holy Fool in Russian Culture, Lanham, 1987, p. 197), sugerează că aceștia aveau mai multe în comun cu șamanii, adică preoții păgâni ai triburilor siberiene, decât cu acei saloi ai Bizanțului. Aceasta ne-a trecut rapid în revistă fațetele principale ale fenomenului care - în mod surprinzător - era frecvent în Rusia până în 1917: Nebunii întru Hristos, explică aceasta, "se caracterizau printr-o șocantă neglijare a nevoilor trupești, o puternică preferință pentru obiectele din fier, vagabondaj, preziceri, clarviziune și o tendință de a comite fapte aparent imorale, inclusiv sacrilegiul și omorul." Tot atât de liberi de constrângerile ierarhiei bisericești oficiale cât erau și stareți precum Părintele Nikolai pe insula lui de pe lacul Pskov, ei se bucurau de aceleași cote de popularitate și respect ca aceștia, însă nu erau niște singuratici adânciți în contemplare, ci adesea niște nudiști exhibiționiști - "goi pușcă, cu excepția unei bucăți de cârpă la brâu", așa cum îi descria un călător englez la patru ani după moartea lui Ivan cel Groaznic."
 15. ^ Igor Smolitsch (Josse Alzin & Pierre Chambard) (1952 (1967)). Leben und Lehre der Starzen (Moines de la Sainte Russie). Jakob Hegner (Mame); Köln und Olten. p. 122-123.  Verificați datele pentru: |date= (ajutor)
 16. ^ Gorainoff, I. Les Fols en Christ... p. 15–16. 
 17. ^ Saward, J. Dieu a la folie. p. 15. 
 18. ^ a b Larchee, J.-C. (). Healing of mental illnesses: The experience of first centuries in the christian East. Translated from French into Russian. Sretensky Monastery, Moscow. 
 19. ^ Apophtegmy (Alphavitnoye sobranie). About Avva Anthony. 25 (in Russian: Memorable stories). p. 427. 

Lectură suplimentară[modificare | modificare sursă]

 • de Petzold, H.G. (1968): Gottes heilige Narren. Hochland 2, 1968, 97-109.
 • de Petzold, H.G. (1977): Zur Frömmigkeit der heiligen Narren. In: Die Einheit der Kirche. Festschrift für Peter Meinhold, hrsg. v. Lorenz Hein. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 140-153.

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Commons
Commons
Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Nebun întru Hristos