Consoană vibrantă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

În fonetică, o consoană vibrantă este o consoană care se realizează printr-o succesiune rapidă de închideri și deschideri ale canalului fonator, determinată de vibrarea organului articulator. Acest organ articulator poate fi: partea superioară a glotei, uvula, vălul palatin sau vîrful limbii. Consoanele vibrante se clasifică în rîndul consoanelor lichide alături de alte grupe de sunete.

În limba română singura consoană vibrantă este [r], o consoană vibrantă alveolară (numită uneori dentală în loc de alveolară), ca de exemplu în cuvîntul mărar /mə'rar/. Acest tip de vibrantă este comun limbilor romanice, cu excepția notabilă a limbii franceze care folosește o altă vibrantă, [ʀ], o consoană vibrantă uvulară sau velară (r graseiat sau gutural). Totuși chiar și în limba franceză cei mai mulți vorbitori înlocuiesc vibranta uvulară cu o fricativă uvulară. Un bun exemplu de vibrantă uvulară se găsește în cîntecele lui Édith Piaf sau Yves Montand. Aceeași situație se întîlnește și în limba germană. În afara Europei vibranta uvulară este foarte rară.

Deși în mod standard consoana vibrantă din limbile română, italiană, rusă, poloneză etc. se pronunță alveolar, unii vorbitori se obișnuiesc încă din primii ani ai vieții să o pronunțe uvular (graseiat) și mulți dintre ei continuă acest mod de articulare toată viața. Exemple celebre în acest sens sînt Nicolae Ceaușescu și Vladimir Ilici Lenin.

O altă vibrantă este consoana vibranta bilabială [ʙ], care se articulează făcînd să vibreze ambele buze. Acest sunet se găsește în relativ puține limbi. Vorbitorilor de limba română (printre alții) le este cunoscut din interjecția brrr, atunci cînd e pronunțată natural, din cauza frigului.

Alte vibrante sînt mult mai puțin frecvente.


  Consoane     Vezi și AFI, vocale. Modificare   
Mod de
articulare
Loc de articulare
Bi-
labiale
Labio-
dentale
Dentale Alveo-
lare
Post-
alveo-
lare
Alveolo-
palatale
Retro-
flexe
Palatale Velare Uvulare Farin-
gale
Epi-
glotale
Glotale
Flux pulmonar
Oclusive p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ - ʔ -
Africate p͡ɸ b͡β t̪͡θ d̪͡ð t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ d͡ʑ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ c͡ç ɟ͡ʝ k͡x ɡ͡ɣ q͡χ ɢ͡ʁ ʡ͡ʜ - ʔ͡h -
Fricative ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
Sonante ʋ ɹ ɻ j ɰ - -
Vibrante ʙ r - - ʀ - -
Bătute ɾ ɽ - - - -
Africate laterale - - - - t͡ɬ d͡ɮ - - - - - -
Fricative laterale - - - - ɬ ɮ - - - - - -
Sonante laterale - - - - l ɭ ʎ ʟ - - - - - -
Bătute laterale - - - - ɺ - - - - - -
Nazale m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ - - - - - -
Flux glotal (explozive și implozive)
Oclusive explozive ʈʼ - -
Fricative explozive ɸʼ ʃʼ ɕʼ ʂʼ çʼ χʼ - -
Implozive ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ - -
Flux velar (clicuri)
Clicuri centrale ʘ ǀ ǃ ǂ - - - - - - - - - -
Clicuri laterale - - - - - ǁ - - - - - - - - - -
Articulații multiple
Fricativă postalveolovelară: ɧ   Sonantă labiovelară: w   Fricativă labiovelară: ʍ   Sonantă labiopalatală: ɥ
Legendă:
Celulele gri corespund unor articulări considerate imposibile.
Celulele galbene corespund consoanelor din limba română.
Celulele crem indică alofone ale unor consoane din limba română.
În perechile de consoane, cea din stânga este surdă, iar cea din dreapta este sonoră.