Sari la conținut

Consoană sonantă laterală alveolară

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

În fonetică, consoana sonantă laterală alveolară este un sunet consonantic care apare în unele limbi vorbite. Simbolul său fonetic este [l] (litera L minusculă). Același simbol se folosește pentru a nota nu numai varianta alveolară, ci și variantele dentală și postalveolară. Atunci cînd este necesar, aceste variante se deosebesc în transcrierea fonetică prin diacritice.

Consoanele laterale, între care și [l], fac parte din grupul de consoane lichide împreună cu consoanele vibrante.

În limba română acest sunet se notează în scris cu litera L și apare în cuvinte precum larg /larg/, cale /'ka.le/, gol /gol/. Numeroase lucrări clasifică sunetul [l] din limba română și din celelalte limbi romanice drept o consoană dentală, dar tendința în fonetica modernă este de a îl clasifica drept o consoană alveolară.

Consoana [l] este sonoră și nu are o pereche surdă.

De asemenea, în unele graiuri ale limbii române sunetul [l] se palatalizează înaintea vocalei [i] sau a semivocalei corespunzătoare, [j], devenind sunetul [ʎ].

  • Modul de articulare este sonant, adică printr-o închidere numai parțială a căii vocale, astfel încît fluxul de aer nu este întrerupt în nici un moment, ci doar îngustat suficient de puțin pentru a nu produce turbulențe audibile.
  • Locul de articulare este alveolar, adică prin atingerea alveolelor incisivilor superiori cu partea anterioară a limbii.
  • Este o consoană sonoră, adică în timpul pronunției sale coardele vocale vibrează.
  • Este o consoană orală, adică fluxul de aer lăsat să iasă pe gură.
  • Este o consoană laterală, adică fluxul de aer este lăsat să treacă pe deasupra părților laterale ale limbii, spre deosebire de consoanele centrale, în cazul cărora aerul trece pe deasupra centrului limbii.
  • Este o consoană pulmonară, adică obținută prin aplicarea unei presiuni din plămâni.


  Consoane     Vezi și AFI, vocale. Modificare   
Mod de
articulare
Loc de articulare
Bi-
labiale
Labio-
dentale
Dentale Alveo-
lare
Post-
alveo-
lare
Alveolo-
palatale
Retro-
flexe
Palatale Velare Uvulare Farin-
gale
Epi-
glotale
Glotale
Flux pulmonar
Oclusive p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ - ʔ -
Africate p͡ɸ b͡β t̪͡θ d̪͡ð t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ d͡ʑ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ c͡ç ɟ͡ʝ k͡x ɡ͡ɣ q͡χ ɢ͡ʁ ʡ͡ʜ - ʔ͡h -
Fricative ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
Sonante ʋ ɹ ɻ j ɰ - -
Vibrante ʙ r - - ʀ - -
Bătute ɾ ɽ - - - -
Africate laterale - - - - t͡ɬ d͡ɮ - - - - - -
Fricative laterale - - - - ɬ ɮ - - - - - -
Sonante laterale - - - - l ɭ ʎ ʟ - - - - - -
Bătute laterale - - - - ɺ - - - - - -
Nazale m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ - - - - - -
Flux glotal (explozive și implozive)
Oclusive explozive ʈʼ - -
Fricative explozive ɸʼ ʃʼ ɕʼ ʂʼ çʼ χʼ - -
Implozive ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ - -
Flux velar (clicuri)
Clicuri centrale ʘ ǀ ǃ ǂ - - - - - - - - - -
Clicuri laterale - - - - - ǁ - - - - - - - - - -
Articulații multiple
Fricativă postalveolovelară: ɧ   Sonantă labiovelară: w   Fricativă labiovelară: ʍ   Sonantă labiopalatală: ɥ
Legendă:
Celulele gri corespund unor articulări considerate imposibile.
Celulele galbene corespund consoanelor din limba română.
Celulele crem indică alofone ale unor consoane din limba română.
În perechile de consoane, cea din stânga este surdă, iar cea din dreapta este sonoră.