Cele 99 de nume ale lui Allah

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Cele 99 de nume ale Lui Dumnezeu (lb. arabă أسماء الله الحسنى ~ pronunție Asma’ Allah al-Ḥusná) sunt cunoscute sub denumirea de Cele 99 de atribute ale Lui Dumnezeu, fiind cuprinse în Qur'an și Sunnah. Musulmanii cred că acestea sunt cele mai bune nume ale Domnului. Cunoașterea „Celor 99 de nume ale lui Dumnezeu (Allah)” este necesară celor ce doresc să aprofundeze înțelegerea atributelor numelui Lui Dumnezeu în Islam.

Notă: În literatura română denumirile încetățenite sunt Coran pentru Qur’an respectiv Mahomed pentru numele profetului Muhammad. (v. bibliografia).

Origine[modificare | modificare sursă]

Într-una din tradițiile Islamice, profetul islamic Muhammad obișnuia să-L invoce pe Dumnezeu după toate numele sale:

Allahumma inni ad`uka bi asma'ika al-husna kulliha
اللهم اني ادعوك باسمائك الحسنى كلها
O Doamne Te invoc pe Tine după toate numele tale frumoase.

(narat de Ibn Majah, Carte de Du`a[(دُعَاء)Carte de Rugăciuni în Islam]; și de Imam Malik Muwatta', Kitab al-Shi`r ~ Carte de versuri (kitab însemnând carte iar al-Shi`r însemnând poezie).

Muhammad este citat și în Hadith „Cu adevărat, sunt 99 de nume ale Lui Dumnezeu, 100 minus unul. Cel care le enumeră și crede în ele și în Unicul Dumnezeu, care este descris prin ele, va intra în Paradis”. (Sahih Muslim, vol. 4, nr. 1410)

De menționat faptul că acest hadith nu spune că sunt doar 99 de nume ale lui Dumnezeu, ci doar că sunt 99 care sunt cele mai bune dintre toate. Această afirmație i-a făcut pe oameni să le caute în Qur'an și în Sunnah profetului islamic, ceea ce a condus la crearea acestei liste. În timp a devenit un obicei ca lista să fie recitată în întregime. În timp ce unii musulmani cred că această listă a fost menționată de însuși Muhammad, specialiști în Islam dezbat asupra teoriei conform căreia un învățat arab a anexat-o la acel hadith la care se face referire (Al Waleed ibn Muslim).

Lista celor 99 de nume[modificare | modificare sursă]

În cele ce urmează va fi prezentată lista celor 99 de nume ale Lui Dumnezeu, conform tradiției islamice. Nu există o listă inviolabilă a acestor 99 de nume, iar aceasta este o versiune care cuprinde aceste atribute ale Domnului. „Ale Lui Allah sunt numele cele mai frumoase! Chemați-L cu ele și depărtați-vă de aceia care schimonosesc numele Lui. Ei vor fi răsplătiți după ceea ce fac! (Qur’an 7:180)

1. Allah

2.Al-'Aalim/Atotcunoscătorul

3. Al-΄Alaa/Preaînaltul

4. Al-΄Adhiim/Mărețul/Cel Suprem/Cel Magnific

5. Al-΄Afuww/Îngăduitorul

6. Al-Ahad/ Unicul/Cel Unic

7. Al-Akhir/ Ultimul/Cel de pe urmă

8. Al-Akram/Generosul

9. Al-΄Aliym/Știutorul/Atoateștiutorul

10. Al-΄Aliyy/Cel Înalt/Preaînaltul

11. Al-Awwel/Întâiul

12. Al-'Aziiz/Puternicul/Cel Atotputernic/Cel Tare

13. Al-Baar΄i/Creatorul

14. Al-Baasit/Eliberatorul /Cel ce permite progresul

15. Al-Baatin/Cel Ascuns/Nevăzutul

16. Badii΄a As-semaawaati we-l΄ard/Făcătorul Desăvârșit/

Creatorul cerurilor și al pământului

17. Al-Berr/Cel Milostiv

18. Al-Besiir/Cel care Vede Totul/Atoatevăzătorul

19. Dhu-ljalal wa-lˈIkraam/Cel plin de Slavă și de Cinste

20. Al-Fettaah/Marele Judecător / Deschizătorul

21. Al-Ghafaar Al-Ghafuur/Iertătorul Preaiertătorul/A toate Iertătorul

22. Al-Ghaniyy/Cel Înstărit Îndeajuns

23. Al-Haadii/Călăuzitorul

24. Al-Haafidh Al-Hafiidh/Atoatepăzitorul/Apărătorul

25. Al-Hafiyy/Cel Înțelept/Cel Grațios

26. Al-Hakem/Judecătorul

27. Al-Hakiim/Înțeleptul

28. Al-Haliim/Blândul/Cel ce Îngăduie/Îngăduitorul

29. Al-Hamiid/Cel Vrednic de Laudă

30. Al-Haqq Adevărul/Adevărul cel limpede

31. Al-Hasiib/Atoatesocotitorul

32. Al-Hayy/Cel Viu/Cel Veșnic Viu

33. Al-Ilah/Dumnezeu

34. Jaam΄a An-naas/Adunătorul

35. Al-Jabbaar/Atotputernicul/Temutul

36. Al-Jamiil/Cel Virtuos/Cel Frumos

37. Al-Jawaad/Dăruitorul

38. Al-Kaafii/Cel Suficient

39. Al-Kebiir/Mărețul/Cel mai Mare

40. Al-Keriim/Generosul/Cel Generos

41. Al-Khabiir/Bineștiutorul

42. Al-Khaaliq Al-Khalaq/Făcătorul Creatorul

43. Al-Latiif/Cel Blând/Cel Binevoitor

44.Al-Maalik Al-Meliik Al-Melik Al-Mulk/

Stăpânitorul Stăpânul Tronului/Regele Stăpânul stăpânirii

45. Al-Megiid/Cel Glorios/Cel Vrednic de Glorie

46. Al-Mennaan/Milosul/Cel Milostiv

47. Al-Metiin/Cel Statornic

48. Al-Mu΄atii/Donatorul

49. Al-Mu΄wekhir/Apoi-Rânduitorul

50. Al-Mu΄wmin/Apărătorul Credinței

51. Al-Mubiin/Cel Evident

52. Al-Mugiib/Răspunzătorul/Cel ce Răspunde

53. Al-Muheymin/Veghetorul

54. Al-Muhiit/Atotcuprinzătorul

55. Al-Muhsin/Binefăcătorul

56. Al-Muqadhdhim/Înainte-Rânduitorul

57. Al-Muqiit/Cel cu putere peste toate

58. Al-Muqtedir/Preaputernicul

59. Al-Musawwir/Dătătorul de Chipuri

60. Al-Mute'aal /Supremul/Preaînaltul

61. Al-Mutekebbir/Cel Preaînalt

62. Al-Muwelii/Ocrotitorul

63. An-Nesiir/Ajutorul

64. Nuur As-semawati we-l΄ardd/Lumina

65. Al-Qaabid/Cel ce Întărește/Cel ce Reține

66. Al-Qaahir Al-Qahhaar/Cel Atotputernic/Biruitorul/

Stăpânul Atotputernic/Stăpânul Suprem

67. Al-Qaadir Al-Qadiir/Cel cu putere peste toate Atotputernicul

68. Al-Qariib/Cel Apropiat

69. Al-Qawiyy/Cel Puternic/Cel Tare

70. Al-Qayyuum/Cel Veșnic/Veșnic Atotputernicul

71. Al-Qudduus/Cel Sfânt

72. Ar-Ra΄uuf/Iertătorul/Milostivul/Cel Cu Milă/Preabunul

73. Ar-Rabb/Stăpânul/Domnul

74. Ar-Rafiiq/Companionul

75. Ar-Rahiim/Îndurătorul

76. Ar-Rahmaan/Milostivul

77. Ar-Raqiib/Veghetorul/Cel Veghetor

78. Ar-Razzaaq/Întreținătorul

79. As-Samed/Absolutul/Eternul

80. As-Subbuh/Sanctitatea

81. As-Selam/Făcătorul de pace

82. As-Semii΄a/Cel care Aude Totul

83. As-Sitiir/Cel care Acoperă

84. As-Seyyid/Patronul

85. Ash-Shaafii/Cuceritorul

86. Ash-Shaakir Ash-Shekuur Recunoscătorul/

Mulțumitorul/Cel ce Apreciază

87. Ash-Shehiid /Martorul

88. At-Tayyib/Cel Bun

89. At-Tewwaab/Primitorul pocăinței

90. Al-Waahid/Unicul, Unul

91. Al-Waalii/Cârmuitorul

92. Al-Waarith/Moștenitorul

93. Al-Waasi΄a/Cuprinzătorul/Cel cu Har Nemărginit

94. Al-Waduud/Iubitorul/Cel Plin de Dragoste

95. Al-Walii/Oblăduitorul/Ocrotitorul

96. Al-Wehaab/Dăruitorul/Cel Darnic

97. Al-Wekiil/Apărătorul/Ocrotitorul

98. Al-Witr/Imparul

99. Adh-Dhaahir/Cel de deasupra tuturor/Văzutul

Respectul datorat numelor[modificare | modificare sursă]

În islam, numele (sau oricare dintre numele) lui Dumnezeu trebuie să fie respectate. În versetele coranice sunt multe referiri despre faptul că adevărații credincioși tratează numele Domnului cu cea mai profundă considerație (spre exemplu a se vedea 33/35, 57/16, 59/21, 7/180, 17/107, 17/109, 2/45, 21/90, 23/2 ). Pe de o parte aceasta este condiționată de interzicerea – deloc necesară – de a folosi numele Domnului pentru a blestema, sau pentru a înjura (a se vedea 24/53, 68/10-11-12-13-14, 63/2, 58/14, 58/16, 2/224). Așadar menționarea numelor Domnului trebuie făcută cu umilință și respect.

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]