Societate informațională

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Societatea informațională este societatea în care producerea și consumul de informație este cel mai important tip de activitate, informația este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informației și comunicațiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul informațional, împreună cu cel social și cel ecologic – un mediu de existență a omului.

Societatea informațională este o formă nouă a civilizației umane în care accesul egal și universal la informație, în corelație cu o infrastructură informațională și de comunicații dezvoltată, contribuie la o dezvoltare social-economică durabilă, la reducerea gradului de sărăcie, la îmbunătățirea calității vieții umane în general. Societatea informațională este tipul de societate a carei civilizație materială și spirituală consacră rolul decisiv al informației și al cunoașterii ca surse de performanță economică, de raționalitate, coerență și sinergie a actiunii sociale.

Dimensiunile societății informaționale și a cunoasterii (SIC)[modificare | modificare sursă]

 • Socială – se aplică asupra îngrijirii sănătății și protecției sociale, democracrației sociale (telemedicina, teleactivități, telelucru, telealegeri, teleasigurare, etc.).
 • Educațională – dezvoltă competența de concepție și de lucru în regim informatizat, gestionarea intelegentă a proceselor (educație și învățămînt la distanță, biblioteci virtuale, e-Teaching, e-Learning).
 • Ambientală – care are impact asupra utilizării resurselor și protecției mediului înconjurător.
 • Culturală – care are impact asupra conservării și dezvoltării patrimoniului, dezvoltării industriei (muzee, galerii de arta pe internet,digitizarea informatiei:manuale digitizate, digitizarea patrimoniului national si international).
 • Economică – care dezvoltă noi paradigme ale economiei digitale și ale economiei bazată pe cunoaștere (e-Comerț, e-Banking, e-Learning, e-Money, e-Trading, achitare pe internet, afacere pe internet, etc.)

Despre societatea informațională (S.I.)[modificare | modificare sursă]

Dimensiuni ale S.I.[modificare | modificare sursă]

 • Tehnologică – infrastructură, servicii, aplicații
 • Economică – noua economie digitală
 • Politico-administrativă – guvernare electronică
 • Socială – calitatea vieții
 • Culturală – interacțiunea cultură-tehnologie
 • Juridică – legislație specifică

Infrastructura informațională globală (GII)[modificare | modificare sursă]

 • Liberalizarea totală a sectorului telecom
 • Eliminarea barierelor comerciale
 • Realizarea interoperabilității
 • Securitate informatică
 • Protecția datelor cu caracter privat
 • Investiții private

Importanța macroeconomică a tehnologie informaționale globale (TIC)[modificare | modificare sursă]

 • Utilizare TIC => competitivitate macroeconomică
 • Densitate informațională => creștere PIB (corelație 0,95)
 • Distribuție inegală asupra economiilor naționale
 • Economie dezvoltată + infodensity => creștere mare PIB
 • Economie săracă + infodensity => creștere PIB redus

Factori complementari pentru progres economic[modificare | modificare sursă]

 • Importanța TIC la nivelul companiei;
 • Utilizare TIC => competitivitate la nivel micro;
 • Diminuarea costurilor;
 • Creșterea productivității;
 • Maximizarea profiturilor;
 • Relație mai bună cu clienții / furnizorii;
 • Adaptare rapidă la schimbările din mediul economic.

Evoluția societății informaționale[modificare | modificare sursă]

Sunt două evenimente care au marcat și prefigurat apariția și evoluția societății informaționale:

 • primul este datat din anul 1992, când vice-președintele Statelor Unite ale Americii, Al Gore, a lansat conceptul de Autostradă Informațională (information highway). Conceptul a avut un pronunțat caracter tehnic și tehnologic și s-a bazat în principal pe progresul tehnologic al Statelor Unite in domeniul industriei electronice și al comunicațiilor. A fost un moment în care Statele Unite dispuneau de resurse tehnice, tehnologice și financiare pentru crearea de echipamente și sisteme care să ofere căi mai rapide și mai eficiente de transmitere a informațiilor;
 • Europa, amenințată de această provocare americană, a reacționat prin realizarea raportului întitulat „Europa și Societatea Informațională Globală: Recomandări pentru Consiliul Europei”. Cunoscut și sub numele de Raportul Bangemann, raportul reunea concluziile și recomandările unui grup de 20 de experți, coordonat de Martin Bangemann și a fost prezentat reuniunii Consiliului Europei din 24-25 iunie 1994, care a avut loc în Corfu. Este momentul în care Consiliul Europei a decis constituirea Consiliului pentru Societatea Informațională (CSI) un organism specializat, dedicat în exclusivitate stabilirii căilor concrete de aplicare a recomandărilor din raportul Bangemann, iar în 19 iulie 1994 a fost elaborat primul plan european de acțiune pentru Societatea Informațională, întitulat Drumul Europei către Societatea Informațională[1].

Vedeți și[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ http://www.creeaza.com/referate/informatica/Societatea-informationala-soci482.php Societatea informationala - societatea cunoasterii, cerinta a dezvoltarii umane