Program Hello, world!

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Hello, world! este un program de calculator foarte simplu care doar afișează pe dispozitivul de ieșire (de obicei, ecran) textul englez Hello, world!. Este folosit pentru a testa funcționarea compilatorului sau pentru a ilustra începătorilor limbajul de programare ales.

ABAP[modificare | modificare sursă]

Report ZHello.
write 'Hello, World!'.

Ada[modificare | modificare sursă]

with Ada.Text_IO;
 
procedure Hello_World is
 use Ada.Text_IO;
begin
  Put_Line("Hello, world!");
end;

ALGOL[modificare | modificare sursă]

BEGIN
  DISPLAY ("Hello, world!");
END.

AppleScript[modificare | modificare sursă]

display dialog "Hello, world!"

AutoIt[modificare | modificare sursă]

#include <MsgBoxConstants.au3>
 
Msgbox($MB_ICONINFORMATION, "", "Hello, world!")

AWK[modificare | modificare sursă]

BEGIN { print "Hello, world!" }

BASIC[modificare | modificare sursă]

PRINT "Hello, world!"

Batch[modificare | modificare sursă]

@echo Hello, World!

Boo (limbaj de programare)[modificare | modificare sursă]

print "Hello, world!"

Brainfuck[modificare | modificare sursă]

++++++++[>++++[>++>+++>+++>+<<<<-]>+>+>->>+[<]<-]>>.>---.+++++++..+++.>>.<-.<.+++.------.--------.>>+.>++.

C[modificare | modificare sursă]

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  printf("Hello, World!\n");
  return 0;
}

C++[modificare | modificare sursă]

#include <iostream>
int main()
{
  std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
  return 0;
}

sau

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Hello, world!" << endl; // endl sau "\n";
  return 0;
}

C#[modificare | modificare sursă]

class HelloWorldApp
{
  static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Hello, world!");
  } 
}

Clean[modificare | modificare sursă]

module hello
 Start :: {#Char}
 Start = "Hello, world!"

CoffeeScript[modificare | modificare sursă]

alert('Hello, world!')

D[modificare | modificare sursă]

import std.stdio;
 
void main()
{
 writeln("Hello, world!");
}

E[modificare | modificare sursă]

println("Hello, world!")

Fortran[modificare | modificare sursă]

program hello
  write(*,*) 'Hello, world!'
end program hello

Haskell[modificare | modificare sursă]

module Main (main) where
 
main = putStrLn "Hello, world!"

J[modificare | modificare sursă]

'Hello, world!'

Java[modificare | modificare sursă]

public class HelloWorld
{
  public static void main(String[] args)
  {
     System.out.println("Hello, World!");
  }
}

JavaScript[modificare | modificare sursă]

document.write('Hello, world!');

sau ca un mesaj de alertă:

alert('Hello, world!');

Lisp[modificare | modificare sursă]

Common Lisp[modificare | modificare sursă]

(print "Hello world!")

Scheme[modificare | modificare sursă]

(let ((hello0 (lambda() (display "Hello world") (newline))))
 (hello0))

LOLCODE[modificare | modificare sursă]

HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE

Lua[modificare | modificare sursă]

print("Hello, world!")

MATLAB[modificare | modificare sursă]

disp('Hello, world!')

Oberon[modificare | modificare sursă]

MODULE Hello;
  IMPORT Out;
BEGIN
  Out.String("Hello, world!");
  Out.Ln
END Hello.

Objective-C[modificare | modificare sursă]

#import <stdio.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
 
int main(void)
{
  NSLog(@"Hello, world!\n");
  return 0;
}

OpenEdge Advanced Business Language[modificare | modificare sursă]

 DISPLAY "Hello World!".

Oz[modificare | modificare sursă]

{Show 'Hello, world!}

Pascal[modificare | modificare sursă]

program hello;
begin
  writeln('Hello, world!');
  readln;
end.

Perl[modificare | modificare sursă]

print "Hello, world!\n";

Piet[modificare | modificare sursă]

PHP[modificare | modificare sursă]

<?php echo "Hello, World!\n";?>

sau, mai simplu:

<?="Hello, World!\n"?>

Prolog[modificare | modificare sursă]

main :- write('Hello, world!'), nl.

Python[modificare | modificare sursă]

print ( "Hello, world!" )

sau

 import sys
 sys.stdout.write("Hello, world!\n")

R[modificare | modificare sursă]

cat('Hello, world!\n')

REXX[modificare | modificare sursă]

say Hello, world!

Ruby[modificare | modificare sursă]

print "Hello, world!"

Scheme[modificare | modificare sursă]

(let ((hello0 (lambda() (display "Hello world") (newline))))
 (hello0))

Seed7[modificare | modificare sursă]

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;

Smalltalk[modificare | modificare sursă]

Transcript show: 'Hello, world!'.

SQL[modificare | modificare sursă]

SELECT 'Hello, world!' FROM DUMMY;
SELECT 'Hello, world!' FROM DUAL;
SELECT 'Hello, world!';

Tcl/TK[modificare | modificare sursă]

puts "Hello, world!"

Turing[modificare | modificare sursă]

put "Hello, world!"

Visual Basic[modificare | modificare sursă]

Sub Main()
 Print "Hello, world!"
End Sub

Whitespace[modificare | modificare sursă]