Sari la conținut

Program Hello, world!

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Hello, world! este un program de calculator foarte simplu care doar afișează pe dispozitivul de ieșire (de obicei, ecran) textul englez Hello, world!. Este folosit pentru a testa funcționarea compilatorului sau pentru a ilustra începătorilor limbajul de programare ales.

Report ZHello.
write 'Hello, World!'.
with Ada.Text_IO;
 
procedure Hello_World is
 use Ada.Text_IO;
begin
  Put_Line("Hello, world!");
end;
BEGIN
  DISPLAY ("Hello, world!");
END.
display dialog "Hello, world!"
#include <MsgBoxConstants.au3>
 
Msgbox($MB_ICONINFORMATION, "", "Hello, world!")
BEGIN { print "Hello, world!" }
PRINT "Hello, world!"
@echo Hello, World!
print "Hello, world!"
++++++++[>++++[>++>+++>+++>+<<<<-]>+>+>->>+[<]<-]>>.>---.+++++++..+++.>>.<-.<.+++.------.--------.>>+.>++.
#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  printf("Hello, World!\n");
  return 0;
}
#include <iostream>
int main()
{
  std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
  return 0;
}

sau

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Hello, world!" << endl; // endl sau "\n";
  return 0;
}
class HelloWorldApp
{
  static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Hello, world!");
  } 
}
module hello
 Start :: {#Char}
 Start = "Hello, world!"
alert('Hello, world!')
import std.stdio;
 
void main()
{
 writeln("Hello, world!");
}
println("Hello, world!")
program hello
  write(*,*) 'Hello, world!'
end program hello
module Main (main) where
 
main = putStrLn "Hello, world!"
'Hello, world!'
public class HelloWorld
{
  public static void main(String[] args)
  {
     System.out.println("Hello, World!");
  }
}
document.write('Hello, world!');

sau ca un mesaj de alertă:

alert('Hello, world!');
(print "Hello world!")
(let ((hello0 (lambda() (display "Hello world") (newline))))
 (hello0))
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
print("Hello, world!")
disp('Hello, world!')
MODULE Hello;
  IMPORT Out;
BEGIN
  Out.String("Hello, world!");
  Out.Ln
END Hello.
#import <stdio.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
 
int main(void)
{
  NSLog(@"Hello, world!\n");
  return 0;
}
 DISPLAY "Hello World!".
{Show 'Hello, world!}
program hello;
begin
  writeln('Hello, world!');
  readln;
end.
print "Hello, world!\n";

<?php echo "Hello, World!\n";?>

sau, mai simplu:

<?="Hello, World!\n"?>
main :- write('Hello, world!'), nl.
print ( "Hello, world!" )

sau

 import sys
 sys.stdout.write("Hello, world!\n")
cat('Hello, world!\n')
say Hello, world!
print "Hello, world!"
(let ((hello0 (lambda() (display "Hello world") (newline))))
 (hello0))
$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;
Transcript show: 'Hello, world!'.
SELECT 'Hello, world!' FROM DUMMY;
SELECT 'Hello, world!' FROM DUAL;
SELECT 'Hello, world!';
puts "Hello, world!"
put "Hello, world!"
Sub Main()
 Print "Hello, world!"
End Sub