Portal:Dezvoltare durabilă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search


modificare 

Dezvoltare durabilă

Anul 2015 marchează redefinirea obiectivelor de dezvoltare ale umanității pentru următorii 15 ani, cu scopul de a asigura o dezvoltare durabilă prin trecerea de la cele 8 Obiective de Dezvoltare ale Mileniului [1] - la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, adoptate la New York in Septembrie 2015. Acest portal are rolul de a oferi informații avizate din domeniul dezvoltării internaționale, conform agendei globale post-2015, prezentând principiile și temele principale care stau la baza unei dezvoltări durabile. Pentru a înțelege contextul dezvoltării durabile, portalul va prezenta tematicile dezvoltării durabile (denumită și dezvoltare sustenabilă, conform termenului omonim din limba engleză), va prezenta pe scurt dezbaterile curente cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă [2] și va include informații și referințe educaționale din sfera Educației pentru Dezvoltare Durabilă [3] . Pentru completarea bazei de resurse privind dezvoltarea durabilă și educația în acest domeniu, disponibile în limba română, utilizatorii sunt bineveniți să contribuie cu referințe și articole.

modificare 

Dezvoltare Durabilă

Sustainable development

Termenul de sustenabilitate, asociat cel mai adesea cu dezvoltarea durabilă, a fost introdus prin Raportul Comisiei Brundtland din 1987. Conform acestui prim document oficial, dezvoltarea durabilă are trei dimensiuni: ecologică, economică și de echitate[4], și este înțeleasă ca o sumă de acțiuni prin care "nevoile curente sunt îndeplinite fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a își îndeplini propriile nevoi” (conform Raportului din 1987 al Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare)[5]. În ultimii ani, conceptul de dezvoltare durabilă a evoluat spre integrarea de domenii tot mai complexe, care abordează într-un spirit multidisciplinar dimensiunile sociale, economice și de mediu. Conceptul de dezvoltare durabilă pornește de la conștientizarea rolului jucat de umanitate, prin procesele economice, sociale și politice, în generarea problemelor globale. În acest context, începând cu Summit-ul de la Rio din 1992 s-a pus problema stabilirii unor direcții strategice de adresare a problemelor globale, care au condus la formularea și intrarea în vigoare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, începând cu anul 2000. În anul 2015, au fost adoptate noile obiective globale, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, care promovează dezvoltarea durabilă în toate societățile lumii. Pentru a marca acest eveniment important, dar și pentru a marca implicarea Uniunii Europene în dezvoltarea internațională, anul 2015 a fost desemnat de Comisia Europeană drept Anul European pentru Dezvoltare[6].

O dată cu lansarea termenului de sustenabilitate, în dezvoltarea internațională s-a promovat tot mai mult noțiunea că ”dezvoltarea este esențială pentru satisfacerea nevoilor umane și pentru îmbunătățirea calității vieții”[7]. Astfel, se subliniază nevoia de a integra aspecte calitative în măsurarea dezvoltării, iar dezvoltarea durabilă este un concept central care se referă la un mod nou de a înțelege lumea, dar și la o metodă de rezolvare a problemelor globale[8]. Agenda 2030 trasează 17 obiective complexe ce definesc eforturile globale în dezvoltare până în 2030. După criteriile dezvoltării durabile, dezvoltarea economică trebuie să țină cont de dimensiunile sociale și de mediu, și să se bazeze pe o utilizare eficientă și responsabilă a resurselor finite - naturale, umane si economice - ale societății. O societate sustenabilă este o societate care are capacitatea de a se autosusține de la o generație la alta, care este suficient de prevăzătoare, flexibilă și înțeleaptă încât să nu își submineze propriile sisteme fizice și sociale de sprijin[9]. De aceea, a fost necesară elaborarea unei discipline care să promoveze, prin educație, o viziune pluridisciplinară asupra dezvoltării durabile. Această disciplină poartă numele de Educație pentru Dezvoltare Durabilă sau Educație pentru Sustenabilitate.

modificare 

Educația pentru Dezvoltare Durabilă

Realizarea Agendei 2030, cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, poate fi posibilă doar prin transformarea practicilor ne-sustenabile la nivel global. Interdependența ce caracterizează societatea contemporană, procesele de globalizare și consecințele acestora asupra stilului de viață contemporan influențează atât contextele locale, cât și societățile globale. Din aceste considerente, UNESCO a lansat sub egida Educaței Globale [10], conceptul de en:Education for Sustainable Development Educație pentru Dezvoltare DurabilăEducație pentru Dezvoltare Durabilă, UNESCO, care poate contribui la o societate durabilă prin includerea principiilor și valorilor care stau la baza dezvoltării durabile în procesele educaționale, la toate nivelele și pentru toate vârstele. Astfel, en:Education for Sustainable DevelopmentEducația pentru Dezvoltare Durabilă reflectă prerechizitele dezvoltării durabile aplicate în domeniul educației, pentru a asigura că fiecare cetățean înțelege implicațiile complexe ale acțiunilor și alegerilor sale, dar și rolul fiecăruia în asigurarea unui viitor sustenabil, spre exemplu prin responsabilizarea tuturor oamenilor cu privire la degradarea mediului înconjurator.

Educația pentru dezvoltare durabilă [11] are ca scop transmiterea de informații în domeniul dezvoltării durabile și formarea de competențe în promovarea acesteia. Formarea de cetățeni competenți și încrezători poate crea noi oportunități de a avea un stil de viață mai sănătos și productiv, în armonie cu natura și cu grijă față de valori sociale precum egalitatea sau diversitatea culturală.

India - Kids - Planting trees for her future (4040009491)

Dezvoltarea durabilă nu poate fi atinsă decât printr-un efort comun al tuturor cetățenilor globali. Așa cum este înțeles de către comunitatea internațională, termenul de „cetățean global” se referă la asumarea unei identități care merge dincolo de granițele unei națiuni sau ale unei anumit spațiu geo-politic, în virtutea existenței interdependențelor globale mai sus amintite. Conform acestei perpective globle asupra cetățeniei, toți oamenii sunt deja cetățeni globali, chiar dacă nu toți înțeleg încă implicațiile acestui lucru. De aici nevoia de informare și conștientizare, de a dezvolta atitudini, valori, comportamente de cetățeni globali, care să fie transmise mai departe la nivel comunitar, prin exemplul personal și prin intermediul educației.

In prezent, există un acord aproape unanim în rândul profesioniștilor din domeniul dezvoltării asupra faptului că noi acțiuni sunt necesare pentru intensificarea eforturilor din sfera Educației pentru Dezvoltare Durabilă, astfel încât generațiile actuale să își satisfacă propriile nevoi fără a altera capacitatea generațiilor viitoare de a și le satisface pe ale lor, printr-o abordare echilibrată și integrativă a tuturor dimensiunilor dezvoltării sustenabile: economică, socială și de mediu. Organizația Națiunilor Unite (ONU) recunoaște faptul că oamenii se află în centrul dezvoltării sustenabile[12].

modificare 

Tematici UNESCO Educație pentru Dezvoltare Durabilă

Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie (UNESCO) a identificat 11 (unsprezece) arii tematice pentru Educație pentru Dezvoltare Sustenabilă, care abordează probleme-cheie ale dezvoltării internționale precum schimbarea climatică, reducerea riscurilor la dezastre, biodiversitate și consum sustenabil.


Tematica 1: Efectele activității umane asupra biodiversității

Activitatea umană lasă constant urme asupra biodiversității, afectând diversitatea biologică din punct de vedere genetic, al speciilor, ecosistemelor și peisajelor naturaleBiodiversitatea ca tematică UNESCO. În anii recenți, aceste efecte au fost amplificate de fenomene precum creșterea populației și schimbarea climatică, care au dus la amplificarea riscului de dispariție a speciilor vegetale și animale, sau la perturbarea ecosistemelor terestre și acvatice[13].


Tematica 2: Schimbările climatice

63 years of climate change by NASA

Schimbarea climatică se află în centrul agendei globale pentru dezvoltare. Educația pentru Dezvoltare Durabilă este o componentă esențială a răspunsului umanității la schimbarea climatică. Prin încurajarea cetățenilor de a se informa și implica prin acțiuni personale în reducerea impactului încalzirii globale, Educația pentru Dezvoltare Durabilă își propune instaurarea de noi atitudini și comportamente ca răspuns la eforturile de a redresa schimbarea climatică[14].


Tematica 3: Reducerea riscurilor de Dezastre

În contextul intensificării schimbărilor climatice și al degradării mediului înconjurător, se dezoltă tot mai mult domeniile pregătirii pentru dezastre sau al managementului dezastrelor. Reducerea riscurilor de dezastre și a vulnerabilității la dezastre presupune ca cetățenii să înțeleagă cum se pot proteja pe ei înșiși, proprietățile și bunurile lor, dar și care sunt cele mai adaptate reacții în eventualitatea unui dezastru natural. De aceea, se consideră că reducerea riscurilor de dezastre este un proces interactiv de învățare la care participă indivizi, comunități, dar și instituții[15].

Educatia pentru reducerea riscurilor presupune trei tipuri de activități. Pe de o parte, salvarea de vieți omenești și prevenirea rănirilor; pe de altă parte, prevenirea întreruperilor în procesul educațional, în caz de dezastre, iar nu în ultimul rând dezvoltarea rezilienței populației, astfel încât să poată reduce impactul negativ al unui dezastru natural, sub aspect economic, social și cultural. O astfel de educație își propune promovarea gandirii critice și a unei mentalități concentrate asupra rezolvării de probleme, dar și asupra dezvoltării în randul oamenilor și al comunităților a unor abilități sociale și emoționale care sunt considerate esențiale pentru persoanele expuse la riscul de dezastre[16].


Tematica 4: Diversitatea culturală

Importanța considerării și încorporării diversității culturale în procesele educaționale este un aspect larg discutat în domeniul Educației pentru Dezvoltare Durabilă. Argumentul principal pentru includerea tematicii diversității culturale în educația în special a copiilor și tinerilor, dar și a adulților, este acela că, pentru ca dezvoltarea durabilă să devină o realitate in contextul multiculturalismului, este necesară respectarea de către toți oamenii a diferențelor dintre culturi. Aceste diferențe sunt văzute ca o sursă de abilități și cunoștințe variate care pot fi folosite de către societate într-un mod mai degrabă integrator decât dezbinator, spre câștigul tuturor celor implicați[17].


Tematica 5: Reducerea sărăciei În virtutea relațiilor complexe de interdependență dintre sărăcie, educație și dezvoltare durabilă, UNESCO contribuie prin conștientizarea problematicii sărăciei în procesul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă la îmbunătățirea condițiilor de viață și a securității economice în rândul celor mai săraci oameni. Prin promovarea de programe educaționale și vocaționale specifice, prin redirecționarea economiei informale din comunitățile afectate de sărăcie spre o economie de piață, sau prin promovarea antreprenoriatului, se încearcă propunerea unui răspuns educațional la problema sărăciei prin abilitarea celor mai săraci locuitori ai planetei.[18]

Tematica 6: Egalitate de gen

Worldwide Gender Inequality

Discriminarea pe bază de gen și violența asupra femeilor reprezintă încă o problemă importantă rămasă nerezolvată în multe societăți din jurul lumii. Educația pentru Dezvoltare Durabilă contribuie la promovarea egalității de gen prin combaterea practicilor sociale, culturale și economice care neagă fetelor și femeilor dreptul la educație de calitate sau alte drepturi fundamentale.[19]. Prin promovarea egalității de gen în educație se creează condițiile sociale și economice ale unor politici incluzive și egalitare, ce permit femeilor să își manifeste potențialul și să contribuie la dezvoltarea societății din care fac parte.

Tematica 7: Promovarea sănătății Conceptul de sănătate include mult mai mult decât starea fizică, acoperind dimensiuni legate de confortul psihologic, relațiile sociale sau cu mediul înconjurător. Astfel, sănătatea include impactul activității umane asupra indivizilor și comunităților, iar promovarea sănătății prin educație presupune ca oamenii să aibă control asupra îmbunătățirii stării lor de sănătate. Accesul universal la educație depinde de gradul la care nevoile legate de sănătate sunt îndeplinite. Educația pentru Dezvoltare Durabilă are de asemenea un rol important în echiparea oamenilor cu abilități și cunoștințe pentru a trăi o viață sănătoasă, dar și în capacitarea instituțiilor educaționale să răspundă nevoilor de instruire, astfel încât să asigure eficiența, calitatea și sustenabilitatea în domeniul sănătății [20].

Tematica 8: Stil de viață sustenabil Procesele de producție și consum în societățile contemporane dictează o parte importantă a economiei globale. Înțelegerea alegerilor cetățenilor în calitate de consumatori și transformarea unor practici de zi cu zi pot avea consecințe importante în viețile fiecărui cetățean, chiar și pe distanțe foarte mari. Adoptarea de atitudini sustenabile și aplicarea principiilor dezvoltării durabile în viața fiecărui cetățean poate avea un impact important la nivel local, social, economic și de mediu, dar și la nivel global, nu doar în prezent, ci și în viitor. Educația pentru Dezvoltare Durabilă este un proces de transformare a modului de interacțiune a oamenilor cu lumea, ce poate educa consumatorii cu privire la produsele pe care le cumpără, poate încuraja curiozitatea cu privire la procesul de producție a acestor produse, dar și la problemele sociale, economice și de mediu care pot apărea în procesele de producție și consum.[21].

Tematica 9: Pace și securitate umană Asigurarea unui climat de pace și a sentimentului de siguranță stă la baza dezvoltării și a menținerii demnității individuale. Dezvoltarea este strâns legată de capacitatea oamenilor de a conviețui în mod pașnic, iar prevenirea conflictelor și a insecurității poate fi un catalizator important al dezvoltării durabile. Educația pentru Dezvoltare Durabilă este și o modalitate de a promova valori de cooperare, dialog și pace, prin dobândirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și atitudini utile pentru prevenirea și transformarea conflictelor. Astfel, Educația pentru Dezvoltare Durabilă dezvoltă capacitatea de a respecta diferențele și diversitatea, dar și a crea toleranță și coeziune socială[22].

Tematica 10: Apa Apa reprezintă una dintre cele mai răspândite resurse de pe Glob, însă doar 0.5% din totalul rezervelor de apă pot fi folosite cu ușurință de oameni în scopul întreținerii vieții și activității curente, astfel că apa reprezintă o resursă limitată la nivel global. Lipsa apei potabile și a salubrității sunt de multe ori consecința lipsei de servicii de calitate în managementul apei. În acest scop, Educația pentru Dezvoltare Durabilă oferă posibilitatea de a educa în special populațiile excluse și marginalizate cu privire la folosirea durabilă și sigură a apei.[23].

Tematica 11: Urbanizare sustenabilă Întrucât mai bine din populația planetei este concentrată în mediul urban, orașele reprezintă un factor important în asigurarea dezvoltării durabile la nivel global.[24] Din acest motiv, educarea tuturor grupurilor sociale, inclusiv a celor defavorizate și marginalizate, cu privire la progresul social, economic, cultural și politic poate contribui la o dezvoltare incluzivă și durabilă a capacității orașelor de a răspunde nevoilor cetățenilor. Promovarea toleranței și respectului, asigurarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții și crearea de orașe și societăți incluzive sunt câteva dintre prioritățile Educației pentru Dezvoltare Durabilă pentru asigurarea unei urbanizări sustenabile.

modificare 

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

MDGs


După Summit-ul Mileniului din anul 2000, cele 191 de state membre ale ONU au adoptat în unanimitate[25] opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM):

 • 1.Reducerea sărăciei severe
 • 2.Realizarea accesului universal la educația primară
 • 3.Promovarea egalității între sexe și afirmarea femeilor
 • 4.Reducerea mortalității infantile
 • 5.Îmbunătățirea sănătății materne
 • 6.Combaterea HIV/SIDA, malariei și a altor boli
 • 7.Asigurarea sustenabilității mediului
 • 8.Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare [26]

Aceste opt Obiective au dictat principalele direcții ale eforturile globale, propunând reducerea până în anul 2015 a celor mai semnificative probleme cu care ne confruntăm în societatea contemporană. Între 2000 și 2015 s-au realizat progrese importante în atingerea indicatorilor propuși[27], care au permis îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de viață pentru mulți dintre locuitorii celor mai sărace state.

Cu toate acestea, conform aceluiași raport, eforturile nu se pot opri aici. Chiar și după 2015, anul ce marchează trecerea de la ODM la noile obiective ODD: Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, rămân de abordat numeroase provocări în asigurarea dezvoltării societății umane.

Astfel, vor continua să ocupe un loc central în agenda post-2015 dimensiunile care au ridicat cele mai multe probleme în realizarea ODM, și anume: eradicarea sărăciei și reducerea inegalităților, asigurarea egalității de gen, încheierea conflictelor violente, adresarea schimbărilor climatice și a degradării mediului. Toate acestea au fost integrate, alături de alte priorități, în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, pentru a continua eforturile globale de a asigura dezvoltarea durabilă a societății noastre.

modificare 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele Globale - ODD

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) reflectă angajamentul politic, social și economic de a continua efortul comun demarat prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului pentru a pune capăt sărăciei extreme, a combate inegalitatea și injustețea, și a remedia schimbările climatice[28], prin cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Astfel, din septembrie 2015 dezvoltarea durabilă va fi promovată cu ajutorul unei agende universale, prin care vom parcurge până în anul 2030 ”drumul spre demnitate”, prin asigurarea unor acțiuni durabile adresate oamenilor, planetei, prosperității, păcii și parteneriatelor [29]

Principalele arii tematice abordate de ODD se referă la asigurarea demnității tuturor oamenilor, prin eradicarea sărăciei și asigurarea unei vieți sănătoase; la asigurarea prosperității în cadrul unor economii puternice și incluzive; la combaterea inegalității, inclusiv prin accesul universal la educație; la protejarea planetei prin grija față de ecosisteme și față de societate; și la crearea de parteneriate globale prin care să se asigure solidaritatea internațională față de dezvoltarea durabilă, iar spiritul de justiție să încurajeze promovarea păcii și a societăților sigure, în care să funcționeze instituții puternice. [30]

modificare 

Resurse pentru profesioniști din sectoarele ONG si mass-media

 • Blogul oficial al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Blog UNDP
 • Centrul de resurse pentru obiectivele globale [1]
 • Resurse educaționale pentru promovarea agendei pentru dezvoltare durabilă în școli [2]
 • Resurse grafice - pace și securitate umană pe glob [3]
 • Inițiativa pentru Educație Globală a Națiunilor Unite [4]
 • Oxfam International [5]
 • Resurse pentru încurajarea cetățeniei globale [6]
 • Rețeaua Globală a Consiliilor Naționale pentru Dezvoltare Durabilă [7]
 • Campania Globală pentru Educație [8]
modificare 

Știați că...

 • ... până în 2050, populația globului va depăși 9 miliarde?
 • ... 800 de milioane de oameni suferă de foame cronică?
 • ... 20-30% din speciile de plante și animale ale planetei sunt pe cale de dispariție?
 • ... 9 din 10 copii urmează cursurile școlilor primare?
 • ... 16.000 de copii mor zilnic ca urmare a unor boli ce pot fi prevenite?
 • ... Uniunea Europeană și Statele Membre sunt cel mai mare donator de Asistență Oficială pentru Dezvoltare (AOD), cu un buget de peste 58.2€ miliarde de euro în 2014.
modificare 

Link-uri utile

modificare 

Pagini Wiki conexe

 1. ^ http://www.un.org/millenniumgoals/
 2. ^ https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
 3. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
 4. ^ http://sustainabilityhistory.org/defining-sustainability/
 5. ^ Brundtland Commission (1987). Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development - http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
 6. ^ http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-opinions.29673
 7. ^ Notele Explicative privind Strategia de Educație pentru Dezvoltare Durabilă elaborată de Națiunile Unite - UNECE, 2004 - http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/01_Typo3site/ExplanatoryNoteENGcep.ac.13.2004.8.add.2.e.pdf
 8. ^ Sachs, Jeffrey D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press
 9. ^ Notele Explicative privind Strategia de Educație pentru Dezvoltare Durabilă elaborată de Națiunile Unite - UNECE,2004 - http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/01_Typo3site/ExplanatoryNoteENGcep.ac.13.2004.8.add.2.e.pdf
 10. ^ Îndrumarul pentru Educație Globală, în limba engleză. Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei, 2012. http://nscglobaleducation.org/index.php/resource-center/item/126-global-education-guidelines
 11. ^ http://www.unece.org/env/esd.html
 12. ^ Conferința Mondială UNESCO pentru Educație pentru Dezvoltare Sustenabilă, Aichi-Nagoya, Japonia, 10-12 noiembrie 2014
 13. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/biodiversity/
 14. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/climate-change-education/
 15. ^ http://www.unisdr.org/we/advocate/education
 16. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/disaster-risk-reduction/
 17. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/cultural-diversity/
 18. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/poverty-reduction/
 19. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/gender-equality/
 20. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/health-promotion/
 21. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-lifestyles/
 22. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/peace-and-human-security/
 23. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/water/
 24. ^ http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-urbanisation/
 25. ^ https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/health-mdgs-en.pdf
 26. ^ http://www.mae.ro/node/1399
 27. ^ Raportul ONU asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
 28. ^ http://www.globalgoals.org/
 29. ^ Raportul de sinteză al Secretarului General al ONU din decembrie 2014 referitor la agenda post-2015: „Drumul spre demnitate până în 2030: să punem capăt sărăciei, să transformăm viețile tuturor și să protejăm planeta” - Secretariatul General al ONU, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=E
 30. ^ https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
 31. ^ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
 32. ^ http://www.uncsd2012.org/
 33. ^ http://ec.europa.eu/echo/partnerships/european-and-international-cooperation/european-year-development-2015_en
 34. ^ http://www.unesco.org/new/en/unesco-world-conference-on-esd-2014/
 35. ^ www.un.org/sustainabledevelopment/