Lucian-Zeev Herșcovici

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Lucian-Zeev Herșcovici (în ebraică:לוסיאן-זאב הרשקוביץ, născut la 27 septembrie 1947) este un istoric și bibliotecar israelian, evreu originar din România .Herșcovici este conferențiar asociat la Universitățile din București și Cluj-Napoca, în domeniul istoriei evreilor, al culturilor ebraică și idiș.

Biografie[modificare | modificare sursă]

Herșcovici s-a născut în anul 1947 la Galați, în România. A urmat studii liceale la Liceul Vasile Alecsandri din Galați , unde a terminat examenele de bacalaureat la vârsta de 16 ani. Între anii 1964-1969 a studiat istoria României și istoria generala la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Din tinerețe a publicat articole cu subiecte istorice, între altele, în paginile Revistei Cultului Mozaic din România (azi Realitatea evreiască) La 25 ani, la 4 octombrie 1972 a emigrat în Israel. Studiile din România i-au fost echivalate ca studii pentru masterat și din anul 1974 a lucrat ca specialist bibliotecar la Biblioteca Națională a Israelului din Ierusalim. În acelaș timp s-a făcut cunoscut pentru cercetările sale în domeniul istoriei evreilor în Evul Mediu și în secolul al-XIX_lea. Din anul 2003 predă cursuri la Universitatea din București, iar între anii 2004-2007 a predat și la Universitatea din Montpellier, unde, în 2009, a terminat doctoratul în domeniul istoriei civilizațiilor, sub îndrumarea lui Carol Iancu. Teza de doctorat a fost consacrată mișcării Haskala în rândurile evreilor din România. Herșcovici a publicat numeroase cercetări și articole în domeniul istoriei evreilor în reviste de specialitate și le-a prezentat în cadrul unor congrese științifice. A colaborat la emisiuni ale radiodifuziunii israeliene in limba română, la reviste israeliene în limba română (Expres Magazin etc.)

Viața particulară[modificare | modificare sursă]

Herșcovici locuiește la Ierusalim. El vorbește limbile ebraică, română, engleză, franceză , spaniolă și rusă, și citește în limbile idiș și ladino.

Publicații[modificare | modificare sursă]

Cărți[modificare | modificare sursă]

 • cu Baruch Tercatin - Prezențe rabinice în perimetrul românesc - Secolele XVI - XXI -Hasefer, București, 2008
 • Entziklopedia leyahadut Romania: rabbanim, admorim, manhighim. (cu Baruch Tercatin).Mosad Harav Kook, Yerushalayim 2012. 3 volume, 1421 pagini(,Enciclopedia iudaismului României:rabini,admori, conducători spirituali)
 • Ghid de conservație ebraic-român - Sihon ivri-romaní , Editura S.Zak, Ierusalim, 1995
 • O istorie a evreilor din Galați: file de cronică de la începuturi până la marea emigrare. (în colaborare cu Violeta Ionescu).  : Editura Hasefer,București 2018. 2 volume (491 & 562 p.).
 • Le mouvement de la Haskala parmi les Juifs de la Roumanie, 2009
 • capitole în Enciclopedia Judaica, enciclopedia YIVO despre evreii din Europa de Est

Articole[modificare | modificare sursă]

 • Tnuat Hatikunim badat b'kerev yehudey Romania 1857-1921 Curentul reformist în viața religioasă evreiască din România (1857-1921) - de la fondarea Comunității Templului Coral până la alegerea Rabinului dr. I Niemirower ca Prim Rabin al Comunității Evreilor din București; Universitatea Ebraică, Ierusalim, - lucrare distinsă cu Premiul Meir Rudich al Centrului de studiu al iudaismului din România פרסום זה זכה בפרס המחקר על שם
 • Hakehilot - Ofiyan umaamadan hamishpati (Comunitățile - caracteristicile lor și statutul lor juridic) - în Toldot Yehudey Romania (Istoria evreilor din România - red.Rafael Vago și Liviu Rotman) vol.3 Perioada interbelică ,Tel Aviv 1996
 • Beit hasefer hahaklayi Mikve Israel:haksharim shebein yehudey Romania leBeit Hasefer hahaklayi Mikve Israel (Școala agricolă Mikהe Israel: legăturile dintre evreii din România și Scoala agricolă Mikve Israel) în vol. Yahadut Romania bitkumat Israel (Evreii din Romania în resurectia Israelului) vol 3 - Bayir uvakfar - Trumat Yehudey Romania leyishuv Eretz Israel (La sate si în orașe - Contributia evreilor din România la reașezarea evreiască în Țara Israelului) 1995, pag. 175–187
 • Shmuel Lupu veyahadut Romania - Shmuel Lupu și evreii din România 1902-1914 :scrisori din arhiva Școlii Mikve Israel- protocoalele Congresului mondial al XI-lea al științelor iudaice, partea II - istoria poporului evreu, vol II - Epoca contemporană Ierusalim 1994, p.191-197
 • Hayishuv hayehudi beRomania ad milhemet haolam harishona - (Colectivitatea evreiască în România până la Primul Război Mondial, în Yahadut Romania bitkumat Israel (Evreii din Romania în perioada renașterii naționale) - vol.I Rădăcini: istorie, cazuri renumite, sionism, partide, Holocaust si lupta, emigrația și creația
 • Yehudim sfaradim binesikhuyot Romania bameot 16-17 - Evreii sefarzi în Principatele Române în secolele al XVI-lea-al XVII-lea - subiecte de cercetare asupra evreilor din România- seară de studii, 26 decembrie 1990, Tel Aviv, 1991 p.17-35
 • Yediot al hayehudim hasfaradim beValahia bameot 16-17 - Informații despre evreii sefarzi în Țara Românească - protocoale ale celui de-al VIII-lea Congres al științelor iudaice, partea a II-a, Istoria evreilor, Ierusalim 1982, p. 71-176
 • Igrot Haohev Israel - makor letoldot yehudey Romania. Kovetz Sfatey Tzadikim, kovetz 14 (Epistolele lui Ohev Israel [1] - izvor al istoriei evreilor din România - vol. Sfatey Tzadikim, tom 14, Ierusalim, Institutul Sfatey Tzadikim , 2010
 • Roumanie, Israel, France : parcours juifs ; hommage au professeur Carol Iancu. (Textes rassemblés par Danielle Delmaire, Lucian-Zeev Herscovici, Felicia Waldman). Paris : Honoré Champion, 2014. 744 pages. (Bibliothèque d’Etudes Juives ; collection dirigée par Daniel Tollet, no. 52).

(Romania, Israel, France: Jewish trails; volume in honor of Professor Carol Iancu. / România, Israel, Franța: itinerarii evreiești; omagiu profesorului Carol Iancu. (Editors: Danielle Delmaire, Lucian-Zeev Herscovici, Felicia Waldman). [Editat sub egida Centrului de studii evreiești “Goldstein-Goren”]. București: Editura Universității din București, 2014. 334 pages. [Bilingual English-Romanian].

 • ”Legături ale evreilor din Moldova și Țara Românească cu Palestina (Eretz Yisrael) în secolele XVI-XVIII”. Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași), XIII (2016), pp. 17-63.
 • Despre Anul Nou al Pomilor în cartea sub redactia lui Hillel Bakish
 • ”Diversitate în unitate, unitate în diversitate: rabini, Șef-Rabinat și curente religioase în obștea evreiască din România interbelică”. Revista de istorie a evreilor din România (București: Centrul pentru studiul istoriei evreilor din România), Serie nouă, 3 (19), 2018, pp. 123-185
 • ”Din istoria unei obști evreiești din România: organizarea comunitară la Galați în antebelic și interbelic”. (în colaborare cu Violeta Ionescu). Danubius (Galați: Muzeul de Istorie ”Paul Păltânea”), XXXVII (2019), pp. 89-140.
 • David Yeshayahu Silberbusch: Lacrima oropsiților sau Evreii în România; traducere din limba ebraică, studiu introductiv și note explicative

Premii si onoruri[modificare | modificare sursă]

 • 2010 - împreună cu Baruch Tercatin - Premiul Eudoxiu Hurmuzaki al Academiei Române - pentru cartea Prezențe rabinice în perimetrul românesc

[2]

 • 2009 - premiul Alexandru Șafran al Federației Comunităților Evreiești din România.
 • 2009 - Premiul Iacob Gropper, Ierusalim
 • 2001 - Premiul Sara și Haim Ianculovici, Haifa
 • 1997 - Premiul Meir Rudich al Centrului de Studii ale Iudaismului Românesc, Universitatea Ebraică, Ierusalim 1997

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Note și referințe[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Țadicul din Apta - Avraham Yehushua Heshel din Apta, Apter Ruv
 2. ^ reportaj în Realitatea Evreească,nr. 355-354 (1155-1154) 1-31 ianuarie 2011