Discuție:Raionul Ialoveni

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Raionul Ialoveni

Poziţia geografică

Este amplasat în Centrul Republicii ( zonă de cîmpie – Podişul Central Moldovenesc ). Centrul raional – oraşul Ialoveni – se află la o distanţă de 14 km de municipiul Chişinău.

Suprafaţa totală – 783,0 km²

Populaţia

Numărul total al locuitorilor raionului – 97704, inclusiv

urbană – 15041, rurală – 82663, iar densitatea populaţiei – 124 locuitori la 1 km².

Structura administrativ- teritorială

În raion sînt 25 primării şi 33 localităţi, inclusiv oraşul Ialoveni.

Economia

În raion sînt înregistraţi 19802 agenţi economici. Cadastrul funciar pe raionul Ialoveni la data de 01 ianuarie 2008 în hotarele a 25 de unităţi administrativ – teritoriale de nivelul întîi, are o suprafaţă de 78348,57 ha, inclusiv: teren arabil – 33431, 35 ha; livezi – 3727, 40 ha; vii – 7941,69 ha; fîneţe – 31,00 ha; păşuni – 7309, 94 ha; plantaţii forestiere – 14302, 46 ha; pîrloagă – 212,63 ha; sub ape – 2563,10 ha; alte terenuri – 8629,28 ha.

Educaţia

În raion funcţionează 68 instituţii de învăţămînt, inclusiv :

şcoli primare, gimnazii, şcoli medii, licee - 37 ( număr de elevi – 1362 ), instituţii preşcolare – 29 ( 3416 copii ); şcoli de meserii – 2 ( 563 elevi ); cadre didactice – 1258.

Sănătate

În raion funcţionează :

1 spital – cu 132 paturi;
1 Centru al Medicilor de Familie – cu 6 oficii ale medicilor de familie;
15 centre de sănătate;
11 filiale ale oficiilor medicilor de familie.

Îşi desfăşoară activitatea 136 medici; personal mediu al asistenţei medicale – 267, personal sanitar şi auxiliar – 247.

Cultură

În raion funcţionează:

1 muzeu;
23 case de cultură;
34 biblioteci;
activează 57 colective artistice, inclusiv 12 formaţii cu titlu „model”.

--VRusnac (discuție) 17 ianuarie 2010 19:14 (EET)

Datele preluate integral de la

http://www.mapl.gov.md/regionview.php?=ro&midc=60&idc=44

Minister desfiintat