Discuție:Raionul Ștefan Vodă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Raionul Ştefan-Vodă

Poziţie geografică

Raionul Ştefan Vodă este situat în partea de sud-est a Republicii Moldova, aşezat la 120 km de capitala ţării or. Chişinău.

Suprafaţa totală de 998 km2

Populaţia raionului Ştefan Vodă constituie 70,5 mii locuitori, dintre care:

7,8 mii constituie populaţia urbană 62,7 mii constituie populaţia rurală

Densitatea este de 70,6 locutori la 1 km2

Structura teritorial-administrativă

În componenţa raionului Ştefan Vodă sunt incluse 26 localităţi, inclusiv oraşul Ştefan Vodă şi 25 de sate. În structura administrativ-teritorială sunt incluse 23 unităţi administrativ.teritoriale, inclusiv 1 oraş, 3 comune şi 19 sate.

Economia

În raionul Ştefan Vodă sunt înregistraţi în total 14469 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 65199 ha din suprafeţele totale de teren. Pământul arabil ocupă 55542 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole, inclusiv:

4977 ha – viţă-de-vie 3237 ha – plantaţii de livezi 45 ha păşuni 1398 ha altele

Educaţie

În raonul Ştefan Vodă activează 63 instituţii de învăţământ, inclusiv: 31 grădiniţe, 30 instituţii de învăţământ preuniversitar, 1 şcoală profesională, 1 şcoală de meserii. În instituţiile de învăţământ sunt cuprinşi cu instruirea şi educaţia în total 13673 elevi, inclusiv:

2839 copii în grădiniţe 10284 elevi în instituţiile de învăţământ preuniversitar 354 elevi în şcoli profesionale 196 elevi în şcoala de meserii

Actualmente în sistemul de educaţie al raionului îşi desfăşoară activitatea 1264 pedagogi.

Sănătate

În raionul Ştefan Vodă funcţionează:

1 spital cu fondul general de 220 de paturi 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sunt incluse:

13 centre de sănătate 9 oficiu ale medicilor de familie.

În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raion îşi desfăşoară activitatea:

110 medici 354 personal mediu, asistenţi medicali 260 personal sanitar şi auxiliar

Cultură

În raionul Ştefan Vodă activează:

26 case de cultură 2 muzee 86 colective artistice 26 formaţii care deţin titlul de formaţie-model 37 biblioteci publice.

--VRusnac (discuţie)

17 ianuarie 2010 08:37 (EET)

Datele preluate integral de la

http://www.mapl.gov.md/regionview.php?=ro&midc=60&idc=51

Minister desfiintat