Consiliul Coordonator al Audiovizualului

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare
Pagina „CCA” trimite aici. Pentru alte sensuri vedeți CCA (dezambiguizare).

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (prescurtat CCA) este o autoritate publică autonomă din Republica Moldova, însărcinată cu apărarea interesului public în domeniul serviciilor de programe audiovizuale (radio, televiziune). Consiliul Coordonator al Audiovizualului prezintă anual un raport Parlamentului Republicii Moldova. Parlamentul numește cei 9 membri ai consiliului pe mandate de câte 2-4 ani.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului activează în baza și în conformitate cu Codul audiovizualului al Republicii Moldova.

Atribuții[modificare | modificare sursă]

Consiliul Coordonator al Audiovizualului exercită următoarele atribuții:

a) supraveghează respectarea modului în care operatorii de radiodifuziune publici și cei privați își îndeplinesc obligațiile asumate în licența de emisie, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale;
b) supraveghează corectitudinea conținutului programelor oferite de operatorii de radiodifuziune, numai după comunicarea audiovizuală a acestor programe;
c) adoptă concepția de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, alegerile locale generale și referendumurile republicane, prezintă Comisiei Electorale Centrale rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către operatorii de radiodifuziune naționali, în conformitate cu prevederile Codului electoral;
d) monitorizează conținutul serviciilor de programe oferite de operatorii de radio și oferta de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii, periodic și ori de câte ori consiliul consideră necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de către operatori sau distribuitorul de servicii a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligațiilor înscrise în licența de emisie;
e) oferă avizul referitor la Caietul de sarcini al operatorilor publici;
f) adoptă codul de conduită al operatorii de radio în vederea conceperii și comunicării audiovizuale a serviciilor de programe în conformitate cu prezentul cod și standardele europene;
g) sesizează Consiliul de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" asupra devierilor serviciilor de programe de la rigorile prevăzute în licența de emisie;
h) aprobă regulile de audit intern ale operatorilor publici de radio;:i) la propunerea Consiliului de Observatori, decide referitor la instituirea, reorganizarea sau încetarea activităților subdiviziunilor radiodifuziunii publice naționale;
j) stabilește condițiile, criteriile și procedura de acordare a licențelor de emisie;
k) stabilește procedura de acordare a autorizației de retransmisie;
l) eliberează licențe de emisie și autorizații de retransmisie a serviciilor de programe;
m) emite decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea exercitării atribuțiilor sale prevăzute în prezentul cod.

Instrucțiunile și recomandările emise de Consiliul Coordonator al Audiovizualului se fac publice prin plasarea lor pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului și prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului adoptă decizii obligatorii, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția deciziilor privind contravențiile.

Toate deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului sunt motivate. Deciziile, inclusiv motivarea, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web.

Deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului  pot fi contestate în instanță de contencios administrativ de către orice persoană care se consideră prejudiciată de acestea.[1]

Obligații[modificare | modificare sursă]

Obligațiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului:

(1) În calitatea sa de garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice și a drepturilor consumatorului de programe, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este obligat să asigure:
b) încurajarea liberei concurențe;
c) un raport echilibrat între serviciile de programe oferite de operatorii naționali și cele oferite de operatorii locali și regionali;
d) protejarea demnității umane și protejarea minorilor;
e) protejarea spațiului informațional, patrimoniului lingvistic și cultural-național, inclusiv a culturii și limbilor minorităților naționale;
f) transparența mijloacelor de informare în masă din domeniul audiovizualului;
g) transparența activității proprii.[1]

Componența[modificare | modificare sursă]

Consiliul Coordonator al Audiovizualului este compus din 9 membri, desemnați de Parlamentul Republicii Moldova.

Candidații la funcția de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului vor fi selectați de comisia parlamentară de profil și de Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități, care, ulterior, îi vor înainta Parlamentului spre confirmare. Candidații la funcția de membru al consiliului pot fi propuși de asociații obștești, fundații, asociații sindicale, asociații de patroni, culte religioase. Dosarele candidaților se depun la comisia de profil. La înaintarea spre confirmare de către Parlament a candidaților, comisia de profil prezintă un raport, iar Comisia juridică, pentru numiri și imunități, un coraport.

Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sunt numiți prin hotărâre de Parlament. În cazul când un candidat la funcția de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu întrunește numărul necesar de voturi, comisia parlamentară de profil și Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități înaintează, în termen de 2 săptămâni, o nouă candidatură.

Poate candida la funcția de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului persoana care întrunește următoarele condiții:

a) are studii superioare și experiență de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile: audiovizualului, tehnologiilor de comunicare, dreptului, finanțelor, contabilității, gestiunii întreprinderilor, elaborării programelor sau informațiilor în orice instituție de creație;
b) a împlinit 25 de ani și nu a atins vârsta legală de pensionare;
c) cunoaște limba de stat a Republicii Moldova;
d) nu are antecedente penale.[1]

Referințe[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]