Modul:Wikiproject

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Documentația acestui modul poate fi creată la Modul:Wikiproject/doc

local getArgs = require('Modul:Arguments').getArgs
local TableTools = require('Modul:TableTools')
local wpData = mw.loadData('Modul:Wikiproject/data')
local importances = { 
	['IMPORTANCE_UNSPECIFIED'] = -1,
	['IMPORTANCE_MICĂ'] = 0,
	['IMPORTANCE_MEDIE'] = 1,
	['IMPORTANCE_MARE'] = 2,
	['IMPORTANCE_TOP'] = 3,
	['IMPORTANCE_0'] = 3,
	['IMPORTANCE_1'] = 3,
	['IMPORTANCE_2'] = 2,
	['IMPORTANCE_3'] = 1,
	['IMPORTANCE_4'] = 0,
	['IMPORTANCE_5'] = 0,
}
local p = {}

local function clasament(parentElement, class)
	local newTag = parentElement:tag('td')
		:css('background', class.background)
		:css('text-align', 'center')
		:wikitext(class.image and ('[[Fișier:' .. class.image .. '|14px]]') or '', class.classname)
	return newTag
end

local function getNamespaceDescription(crtTitle)
	local namespaceIndex = math.floor(crtTitle.namespace / 2) * 2
	local namespaceNameData = wpData.nsdata[namespaceIndex]
	local intro
	if namespaceNameData then 
		qualifiedIntro = (namespaceNameData.fem and 'Această ' or 'Acest ') .. namespaceNameData.displayName
		unqualifiedIntro = namespaceNameData.artDisplayName
		qualifiedEval = (namespaceNameData.fem and 'evaluată' or 'evaluat')
	else
		qualifiedIntro = 'Acest ' .. mw.ustring.lower(mw.site.namespaces[namespaceIndex].name)
		unqualifiedIntro = mw.ustring.lower(mw.site.namespaces[namespaceIndex].name) .. 'ul'
		qualifiedEval = 'evaluat'
	end
	return qualifiedIntro, unqualifiedIntro, qualifiedEval
end

p.fromArgs = function(project, display, evaluation) 
	local crtTitle = mw.title.getCurrentTitle()

	local tableDiv = mw.html.create('div')
	tableDiv:attr('lang', 'x-sic')
	local mainTable = tableDiv:tag('table')
	mainTable:addClass('messagebox')
	if display.nested then
		mainTable
			:addClass('collapsible')
			:addClass('collapsed')
			:addClass('nested-talk')
	elseif display.small then
		mainTable:addClass('small-talk')
	else
		mainTable:addClass('standard-talk')
	end
	
	if display.nested then
		mainTable
			:tag('tr')
				:tag('th')
					:attr('colspan', '2')
					:css('text-align', 'center')
					:wikitext('[[' .. project.page .. '|Proiect ' .. project.name .. ']]', evaluation.class and (' (evaluat ca făcând parte din grupa ' .. evaluation.class .. (evaluation.importance and (', importanță ' .. evaluation.importance) or '') .. ')') or nil)
	end

	local qualifiedIntro
	local unqualifiedIntro
	local qualifiedEval
	qualifiedIntro, unqualifiedIntro, qualifiedEval = getNamespaceDescription(crtTitle)
	
	mainTable
		:tag('tr')
			:tag('td')
				:attr('valign', 'center')
				:attr('align', 'center')
				:wikitext(project.image and ('[[Fișier:' .. project.image .. '|60px]]') or '')
				:done()
			:tag('td')
				:wikitext(unqualifiedIntro, ' ', "'''" .. crtTitle.text .. "'''", " este un subiect de care se ocupă '''''[[" .. project.page .. "|Proiectul " .. project.name .. "]]'''''", project.description and (', ' .. project.description))
				:newline()
				:tag('small')
					:wikitext("''Dacă doriți să participați la acest proiect, vă rugăm să vă înscrieți [[" .. project.page .. "/Participanți|aici]].''", '[[Categorie:Articole din domeniul proiectului ' .. project.name .. ']]')
					
	local classData = evaluation.class and wpData.classes[mw.ustring.lower(evaluation.class)] or wpData.noclass
	
	local qualityScaleTitle = mw.title.new(project.page .. '/Clasificare')
	local qualityScaleLink = qualityScaleTitle.exists and qualityScaleTitle.fullText or 'WP:EVAL'
	
	local qualityRow = mainTable:tag('tr')
	clasament(qualityRow, classData)
	qualityRow:tag('td')
			:wikitext(qualifiedIntro, ' ', evaluation.class and '' or 'încă nu ', 'a fost [[' .. project.page .. '/rezumat|' .. qualifiedEval .. ']]', evaluation.class and (' ca făcând parte din grupa ' .. evaluation.class) or '', ' pe [[' .. qualityScaleLink .. '|scala de calitate]].')
			
	local importanceData = evaluation.importance and wpData.importanceClasses[mw.ustring.lower(evaluation.importance)] or wpData.noclass
	local importanceRow = mainTable:tag('tr')
	clasament(importanceRow, importanceData)
	importanceRow:tag('td')
			:wikitext(qualifiedIntro, ' ', evaluation.importance and '' or 'încă nu ', 'a fost [[' .. project.page .. '/rezumat|' .. qualifiedEval .. ']]', evaluation.importance and (' ca făcând parte din grupa ' .. evaluation.importance) or '', ' pe [[' .. project.page .. '/Clasificare|scala de importanță]].')
	
	local categoriesSpan = mw.html.create('span'):addClass('x-sic')
	
	if evaluation.class and classData.specificcat then
		categoriesSpan:wikitext('[[Categorie:' .. mw.ustring.gsub(classData.specificcat, '$1', project.name) .. '|' .. crtTitle.text .. ']]')
	end
	if evaluation.importance and importanceData.specificcat then
		categoriesSpan:wikitext('[[Categorie:' .. mw.ustring.gsub(importanceData.specificcat, '$1', project.name) .. '|' .. crtTitle.text .. ']]')
	end
	if not evaluation.class then
		categoriesSpan:wikitext('[[Categorie:Articole neclasificate ale proiectului ' .. project.name .. ' (calitate)|' .. crtTitle.text .. ']]')
	end
	if not evaluation.importance then
		categoriesSpan:wikitext('[[Categorie:Articole neclasificate ale proiectului ' .. project.name .. ' (importanță)|' .. crtTitle.text .. ']]')
	end
	
	local warning = ''
	if crtTitle.namespace %2 == 0 and crtTitle.namespace ~= 10 and crtTitle.namespace ~= 4 then
		local warningTable = mw.html.create('table')
			:addClass('messagebox'):addClass('plainlinks'):addClass('articletalkheader')
			:tag('tr')
				:tag('td'):wikitext('[[Fișier:Attention yellow.svg|80px]]'):done()
				:tag('td'):wikitext("Avertisment: Acest format a fost plasat pe o pagină care nu este pagină de discuții, un format sau o pagină proiect. '''Acest format trebuie să fie plasat <u>doar</u> pe paginile de discuții.'''"):allDone()
		warning = tostring(warningTable)
	end
	return warning .. tostring(tableDiv) .. tostring(categoriesSpan)
end

p.fromFrame = function(frame)
	local args = getArgs(frame)
	local bpv = args['bpv'] or args['living'] or args['în_viață'] or args['în viață']
	
	local project = {}
	project.name = args['nume_proiect']
	local knownProjectData = wpData.knownProjects[project.name]
	project.page = args['pagina_proiect'] or args['pagină_proiect'] or (knownProjectData and knownProjectData['pagină']) or ('Proiect:' .. project.name)
	project.image = args['imagine_proiect'] or (knownProjectData and knownProjectData['imagine'])
		project.description = args['descriere_proiect'] or (knownProjectData and knownProjectData['descriere']) or ('o inițiativă de dezvoltare a unei serii de articole complete și documentate despre ' .. project.name)
	
	local display = {}
	display.nested = args['nested'] == 'yes' or args['nested'] == 'da'
	display.small = args['small'] == 'yes' or args['small'] == 'da'
	local evaluation = {}
	evaluation.class = args['class'] or args['clasament']
	if evaluation.class then
		evaluation.class = wpData.classes[mw.ustring.lower(evaluation.class)] and wpData.classes[mw.ustring.lower(evaluation.class)].classname or nil
	end
	evaluation.importance = args['importanță'] or args['importanţă']
	local out = ''
	if bpv == 'yes' or bpv == 'da' then
		out = out .. frame:expandTemplate{title = 'bpv'}
	end
	out = out .. p.fromArgs(project, display, evaluation)
	if evaluation.importance then
		local importanceIdx = importances['IMPORTANCE_' .. mw.ustring.upper(evaluation.importance)]
		if importanceIdx ~= nil and type(importanceIdx) == 'number' then
			local theClass = wpData.orderedImportanceClasses[1 + importanceIdx]

			if theClass.classcat then
				out = out .. '[[Categorie:' .. theClass.classcat .. '|' .. theClass.classname .. ']]'
			end
		end
	end
	
	return out
end

local function extractProject(argumentData)
	local project = {}
	project.name = argumentData['proiect']
	if not project.name then return nil, nil end
	local knownProjectData = wpData.knownProjects[project.name]
	project.name = knownProjectData and knownProjectData['nume'] or project.name
	project.page = argumentData['pagină'] or (knownProjectData and knownProjectData['pagină']) or ('Proiect:' .. project.name)
	project.image = argumentData['imagine'] or (knownProjectData and knownProjectData['imagine'])
	project.description = argumentData['descriere'] or (knownProjectData and knownProjectData['descriere']) or ('o inițiativă de dezvoltare a unei serii de articole complete și documentate despre ' .. project.name)
	local evaluation = {}
	evaluation.importance = argumentData['importanță']
	return project, evaluation
end

p.multipleFromFrame = function(frame)
	local args = getArgs(frame)
	local bpv = args['bpv'] or args['living'] or args['în_viață'] or args['în viață']
	local collapsed = args['collapsed'] or args['pliat']
	local qualityClassification = args['clasament'] or args['class']
	if qualityClassification then
		qualityClassification = wpData.classes[mw.ustring.lower(qualityClassification)] and wpData.classes[mw.ustring.lower(qualityClassification)].classname or nil
	end
	local currentProjs = TableTools.numData(args, true)
	local out = ''
	
	if bpv == 'yes' or bpv == 'da' then
		out = out .. frame:expandTemplate{title = 'bpv'}
	end

	local importanceLevel = -1
	if #currentProjs == 1 and currentProjs[1]['proiect'] then
		local project, evaluation = extractProject(currentProjs[1])
		evaluation.class = qualityClassification
		importanceLevel = evaluation.importance and importances['IMPORTANCE_' .. mw.ustring.upper(evaluation.importance)] or importanceLevel
		out = out .. p.fromArgs(project, {}, evaluation)
	else
		local mainTable = mw.html.create('table')
			:attr('role', 'presentation')
			:addClass('tmbox'):addClass('tmbox-notice'):addClass('wpbs'):addClass('mbox-inside'):addClass('mw-collapsible')
		if collapsed == 'yes' or collapsed == 'da' then
			mainTable:addClass('mw-collapsed')
		end
		
		local multiMessageText = frame:expandTemplate{title='Show button'}
		local qual, unqual = getNamespaceDescription(mw.title.getCurrentTitle())
		multiMessageText = multiMessageText .. qual .. ' este de interes pentru'
		if collapsed == 'yes' or collapsed == 'da' then
			multiMessageText = multiMessageText .. ' multiple [[Wikipedia:WikiProiect|WikiProiecte]]. Faceți click pe [Extinde] pentru mai multe detalii.'
		else
			multiMessageText = multiMessageText .. ' următoarele [[Wikipedia:WikiProiect|WikiProiecte]]:'
		end
		
		local projectsTableCell = mainTable:attr('cellspacing', '4')
			:css('border-collapse', 'separate')
			:tag('tr')
				:tag('td'):addClass('mbox-image'):wikitext('[[Fișier:WikiProject Council with transparent background.svg|32px|link=Wikipedia:Wikiproiect]]'):done()
				:tag('td'):addClass('mbox-text'):css('text-align', 'center'):css('font-weight', 'bold'):wikitext(multiMessageText):done()
				:done()
			:tag('tr')
				:tag('td'):attr('colspan', '2'):addClass('wpbs-inner'):addClass('outercollapse'):cssText('background:#fffaef; border:1px dotted gray; padding:2px 4px')
		
		if args[1] then
			projectsTableCell:wikitext(args[1])
		else
			local projectsTableContent = ''
			for idx,eachProj in ipairs(currentProjs) do
				local project, evaluation = extractProject(eachProj)
				mw.logObject(evaluation, '[Wikiproject] evaluation')
				local crtImportance = evaluation.importance and importances['IMPORTANCE_' .. mw.ustring.upper(evaluation.importance)] or -1
				if crtImportance > importanceLevel then importanceLevel = crtImportance end
				if evaluation then 
					evaluation.class = qualityClassification
					projectsTableContent = projectsTableContent .. p.fromArgs(project, {nested='yes'}, evaluation)
				end
			end
			projectsTableCell:wikitext(projectsTableContent)
		end
		out = out .. tostring(mainTable)
	end
	if importanceLevel >= 0 then 
		local bestClass = wpData.orderedImportanceClasses[1 + importanceLevel]
		if bestClass.classcat then out = out .. '[[Categorie:' .. bestClass.classcat .. '|' .. bestClass.classname .. ']]' end
	end
	return out
end
return p