Lista picturilor murale din Satulung

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Acest articol dezvoltă o secțiune Lista picturilor murale din Satulung a articolului principal, Mișu Popp.

Cea mai însemnată colecție de picturi religioase realizate de către Mișu Popp se regăsește în Biserica Adormirii Maicii Domnului din Comuna Satulung (astăzi orașul Săcele) de lângă Brașov.[1] În interiorul bisericii au fost executate de către artist un set de picturi murale, compus din 67 de scene distribuite pe pereții lăcașului, în navă și altar precum și pe bolțile tindei. În plus de aceste picturi realizate în tempera, există și câteva lucrări executate în ulei pe iconostas (Isus ca Împărat ceresc, Sf. Ioan Evanghelistul, Adormirea Maicii Domnului, Maica Domnului cu Pruncul în brațe, Sfinții Nicolae și Dimitrie, arhanghelii Mihail și Gavril și Sfânta Treime).[2] După părerea lui Virgil Vătășianu, critic de artă, picturile în integritatea lor au fost executate într-o perioadă de timp foarte scurtă. Datarea lucrărilor arată că realizarea lor s-a făcut începând din anul 1870 (Isus Împărat ceresc) și 1873 (Sfinții Nicolae și Dimitrie). O singură excepție iese în evidență, Învierea lui Isus care este datată în anul 1881.[2]

Distribuția picturilor murale în Biserica din Satulung

O constatare importantă din punct de vedere iconografic în ce privește complexul de picturi murale de la Săcele, este înlocuirea în totalitate a reprezentărilor de tip bizantin cu motive ale iconografiei occidentale.[3] Există doar trei excepții întruchipate de trei icoane ale Adormirii Maicii Domnului. Izvoarele cele mai prolifice de inspirație ale lui Mișu Popp au fost xilografiile făcute după desenele realizate de Gustave Doré în vederea ilustrării Noului Testament.[3] Există copii directe (Biciuirea lui Isus și altele) precum și compoziții adaptate din aceste stampe (Isus pe muntele măslinilor, Isus umblând pe mare). Tot în acest complex pictural se mai vad influențe după stampa lui Jan van Luyken (Vindecarea ologului) și Rubens (Luarea de pe cruce).[3] Printr-o simplă analiză a picturilor murale de la Satulung, nu este foarte greu de remarcat sursele de inspirație ale lui Mișu Popp, picturi de Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Rafael, Rembrandt, Peter Paul Rubens, Johann Michael Rothmayr, Jan van Luyken la Gustave Doré.[4] Mișu Popp a preluat de la Rafael atitudinile elegante ale personajelor și frumusețea pură, de la Michelangelo forța și vitalitatea. Se poate spune chiar că, pictorul a fost impresionat de maniera lui Tintoretto prin modul cum acesta din urmă a realizat semnificația gesturilor sau îndrăzneala miscărilor.[4]

Caracteristicile principale privitoare la tehnica și spiritul compozițiilor realizate de către Mișu Popp aparțin clasicismului în artă, ale cărui elemente sunt: predominanța valorilor exprimării plastice în comparație cu cele coloristice, evitarea grupărilor complicate cu reprezentarea cât mai limpede a valorilor energetice și tendința de a echilibra compoziția prin mișcări și contra-mișcări.[5] Considerațiile referitoare la picturile murale ale lui Mișu Popp executate majoritar în tempera, cuprind și modalitățile de expunere prin rame cu motive geometrice sau vegetale, zugrăvite cu aur. Plasticitatea obținută prin modelarea cu tonuri locale este robustă și figurile sunt desenate masiv, iar cele care pozează fără rost, sunt cu totul eliminate. Cutele draperiilor apar groase, molatece, cu rotunjimi uneori exagerate. Cromatica este vie, opusă caracterului discret al temperei utilizate, iar intensitatea ei este foarte bine armonizată.[5]

Lista picturilor murale din Biserica din Satulung este următoarea:[6]

Nr.Crt. Nume scenă biblică Autor stampă Imagine stampă Pictură Mișu Popp
1 Sf. Mucenic Dumitru
2 Sf. Mucenic Gheorghe
3 Vindecarea orbilor
4 Sf. Apostol Petru
5 Sf. Apostol Pavel
6 Alungarea Evreilor din templu
7 Adormirea Maicii Domnului Reprezentare bizantină
Misu Popp - Adormirea Maicii Domnului (1).jpg
8 Regele proroc David
9 Dumnezeu Tatăl
10 Regele proroc Solomon
11 Încoronarea cu spini
12 5 învățături ale Iui Isus
13 Ecce homo
14 Baterea în cuie Gustave Doré
Gustave Dore - Jesus is nailed to the cross.jpg
Misu Popp - Calvarul.jpg
15 Răstignirea
16 Luarea de pe cruce Influențe
Pieter Paulus Rubens
Peter Paul Rubens - Descent from the Cross (centre panel) - WGA20213.jpg
Misu Popp - Luarea de pe cruce.jpg
17 Plângerea
18 Botezul Domnului Adaptare
Gustave Doré
Gustave Dore - John the Baptist baptizes Jesus.jpg
19 Sf. Arhidiacon Ștefan
20 Sf. Vasile cel Mare și
Sf. Ieromonah Grigorie
21a Cina cea de taină Adaptare
Gustave Doré
Jesus and the disciples at the Last Supper.jpg
Misu Popp - Cina cea de taina.jpg
21b Isus Pantocrator între doi îngeri
22 Sf. Ioan Gură de aur și
Sf. Ieromonah Nicolae
23 Sf. Diacon Laurențiu
24 Tăierea capului Sf. Ioan
25 Intrarea în Ierusalim Adaptare
Gustave Doré
Gustave Dore - Jesus rides into Jerusalem on a donkey on Palm Sunday.jpg
26 Isus pe muntele Măslinilor Gustave Doré
Jesus suffers agony in the garden of Gethseman.jpg
Misu Popp - Isus pe muntele maslinilor.jpg
27 Prinderea lui Isus
28 Lăpădarea lui Petru Gustave Doré
Peter denies that he is one of Jesus’ disciples.jpg
Misu Popp - Lepadarea lui Petru.jpg
29 Isus în fața lui Ana și Caiafa
30 Biciuirea lui Isus Gustave Doré cenetr
Misu Popp - Biciuirea lui Isus.jpg
31 Lazăr și bogatul Gustave Doré The beggar Lazarus begs at the gate of the rich man.jpg
Misu Popp - Lazar si bogatul.jpg
32 Banul cesarului Adaptate
Gustave Doré
Gustave Dore - Jesus talks of the tribute money.jpg
33 Fuga în Egipt
34 Nașterea Sf. Ioan Botezătorului
35 Întâlnirea Măriei cu Elisabeta
36 Prezentarea la templu
37 Întâmpinarea Domnului
38 Isus Ia Marta și Măria Gustave Doré
Jesus talks with Mary and Martha in their house.jpg
Misu Popp - Isus la Marta si Maria.jpg
39 Isus umblând pe mare Gustave Doré
Jesus walks on the sea.jpg
Misu Popp - Isus mergand pe mare.jpg
40 Vameșul și fariseul Gustave Doré
The Pharisee and the publican.jpg
Misu Popp - Vamesul si Fariseul.jpg
41 Isus între cărturari Adaptate
Gustave Doré
Gustave Dore - Jesus converses with the learned ones in the Temple.jpg
42 Vindecarea orbului
43 Înălțarea Domnului Adaptate
Gustave Doré
Gusta Dore - The Ascension.jpg
Misu Popp - Inaltarea Domnului.jpg
44 Vestirea către Zaharia
45 Ev. Matei și Marcu cu animalele
46 Ev. Ioan și Luca cu animalele
47 Bunavestire Adaptate
Gustave Doré
Gustave Dore - The Annunciation.jpg
48 Schimbarea la față Adaptate
Gustave Doré
Gustave Dore - The Transfiguration.jpg
Misu Popp - Schimbarea la fata.jpg
49 Vindecarea ologului Adaptare
Jan Luyken
Jan Luyken's Jesus 2. The Paralytic Lowered through the Roof. Phillip Medhurst Collection.jpg
Misu Popp - Vindecarea ologului.jpg
50 Banul văduvei
51 Fiul risipitor Adaptate
Gustave Doré
Gustave Dore - The prodigal son decides to return to his father.jpg
Misu Popp - Fiul risipitor.jpg
52 Învierea fiicei lui Iair Adaptate
Gustave Doré
Gustave Dore - Jesus raises the daughter of Jairus from the dead.jpg
Misu Popp - Invierea ficei lui Iair.jpg
53 Învierea lui Lazăr
54 Isus în mijlocul copiilor
55 Isus și Samarineanca Gustave Doré
Jesus asks the Samaritan woman for a draft from the well.jpg
Misu Popp - Isus si samariteana.jpg
56 Toma necredinciosul Adaptate
Gustave Doré
Gustave Dore - Judas betrays Jesus with a kiss.jpg
Misu Popp - Tradarea lui Iuda.jpg
57 Femeile la mormânt
58 Învierea lui Isus
59 Învierea morților
60 Coborârea sf. Duh
61 Isus pe cruce
62 Nașterea lui Isus Reprezentarea bizantină
Misu Popp - Nasterea lui Isus.jpg

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

Referințe[modificare | modificare sursă]

  1. ^ Vătășianu... pag 296
  2. ^ a b Vătășianu... pag. 298
  3. ^ a b c Vătășianu... pag 299
  4. ^ a b Elena Popescu: Pictura... pag. 736
  5. ^ a b Vătășianu... pag. 303
  6. ^ Virgil Vătășianu... pag. 296 - 298