Lista orașelor din Belarus

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Aceasta este o listă a orașelor din Belarus.

Centruri administrative Voblast[modificare | modificare sursă]

Nume în Bielorusă chirilică Nume în Łacinka Nume în Bielorusă BGN/PCGN Nume în Rusă
Мінск Miensk (Minsk) Minsk Minsk
Брэст Bieraście (Brest) Brest Brest
Гомель Homiel Gomel Gomel
Гродна Horadnia (Hrodna) Hrodna Grodno
Магілёў Mahiloŭ Moghilău Mogilev
Віцебск Viciebsk Vitsyebsk Vitebsk

Raioane[modificare | modificare sursă]

Nume în Bielorusă chirilică Nume în Łacinka Nume în Bielorusă BGN/PCGN Nume în Rusă
Баранавічы Baranavičy Baranavichy Baranovichi
Бяроза Biaroza Byaroza Bereza, Beryoza
Драгічын Drahičyn Drahichyn Drogichin
Ганцавічы Hancavičy Hantsavichy Gantsevichi
Івацэвічы Ivacevičy Ivatsevichy Ivatsevichi
Іванава Ivanava Ivanava Ivanovo
Камянец Kamianiec Kamyanyets Kamenets
Кобрын, Кобрынь Kobryń Kobryn Kobrin
Ляхавічы Lachavičy Lyakhavichy Lyakhovichi
Лунінец Łuniniec Luninets Luninets
Маларыта Małaryta Malaryta Malarita
Пінск Pinsk Pinsk Pinsk
Пружаны (Пружаны) Pružany Pruzhany Pruzhany
Столін Stolin Stolin Stolin
Жабінка Žabinka Zhabinka Zhabinka
Брагін Brahin Brahin Bragin
Буда-Кашалёва Buda-Kašalova Buda-Kashalyova Budo-Koshelevo
Чачэрск Čačersk Chachersk Chechersk
Хойнікі Chojniki Khoiniki Khoyniki
Добруш Dobruš Dobrush Dobrush
Ельск Jelsk Yelsk Yelsk
Калінкавічы Kalinkavičy Kalinkavichy Kalinkovichi
Карма Karma Karma Korma
Лельчыцы Lelčycy Lelchytsy Lelchitsy
Лоеў Łojeŭ Loyew Loev
Мазыр Mazyr Mazyr Mozyr
Нароўля Naroŭla Narowla Narovlya
Петрыкаў Pietrykaŭ Pyetrykaw Petrikov
Рагачоў Rahačoŭ Rahachow Rogachev, Rogachyov
Рэчыца Rečyca Rechytsa Rechitsa
Светлагорск Śvietłahorsk Svietlahorsk Svetlogorsk
Ветка Vietka Vyetka Vetka
Жлобін Žłobin Zhlobin Zhlobin
Жыткавічы Žytkavičy Zhytkavichy Zhitkovichi
Ашмяны Ašmiany Ashmyany Oshmyany
Астравец Astraviec Astravyets Ostrovets
Вялікая Бераставіца Vialikaia Bierastavica Vyalikaya Byerastavitsa Bolshaya Berestovitsa
Дзятлава Dziatłava Dzyatlava Dyatlovo
Іўе Iŭje Iwye Ivye
Карэлічы Kareličy Karelichy Korelichi
Ліда Lida Lida Lida
Масты Masty Masty Mosty
Навагрудак Navahradak Navahrudak Novogrudok
Шчучын Ščučyn Shchuchyn Shchuchin
Слонім Słonim Slonim Slonim
Смаргонь Smarhoń Smarhon Smorgon
Свіслач Śvisłač Svislach Svisloch
Ваўкавыск Vaŭkavysk Vawkavysk Volkovysk
Воранава Voranava Voranava Voronovo
Зэльва Zelva Zelva Zelva
Мсціслаў Amścisłaŭ Mstsislaw Mstislavl
Асіповічы Asipovičy Asipovichy Osipovichi
Бабруйск Babrujsk Babruysk Bobruysk
Бялынічы Białyničy Byalynichy Belynichi
Быхаў Bychaŭ Bykhaw Bykhov
Чавусы Čavusy Chavusy Chausy
Чэрыкаў Čerykaŭ Cherykaw Cherikov
Хоцімск Chocimsk Khotsimsk Khotimsk
Дрыбін Drybin Drybin Dribin
Горкі Horki Horki Gorki
Глуск Hłusk Hlusk Glusk
Касцюковічы Kaściukovičy Kastsyukovichy Kostyukovichi
Кіраўск Kiraŭsk Kirawsk Kirovsk
Клічаў Kličaŭ Klichaw Klichev
Клімавічы Klimavičy Klimavichy Klimovichi
Краснаполле Krasnapolle Krasnapolle Krasnopolie
Круглае Kruhłaje Kruhlaye Krugloye
Крычаў Kryčaŭ Krychaw Krichev
Шклоў Škłoŭ Shklow Shklov
Слаўгарад Słaŭharad Slawharad Slavgorod
Барысаў Barysaŭ Barysaw Borisov
Беразіно Biarezań Byerazino Berezino
Чэрвень Červień Chervyen Cherven
Дзяржынск Dziaržynsk Dzyarzhynsk Dzerjinsk
Капыль Kapyl Kapyl Kopyl
Клецк Klecak Klyetsk Kletsk
Крупкі Krupki Krupki Krupki
Лагойск Łahojsk Lahoysk Logoysk
Любань Lubań, Belarus Lyuban, Belarus Lyuban
Маладзечна Maładečna Maladzyechna Molodechno
Мар'іна Горка Marjina Horka Maryina Horka Maryina Gorka
Мядзел Miadzieł Myadzyel Myadel
Нясвіж Niaśviž Nyasvizh Nesvizh
Салігорск Salihorsk Salihorsk Soligorsk
Слуцк Słuck Slutsk Slutsk
Смалявічы Smalavičy Smalyavichy Smolevichi
Старыя Дарогі Staryja Darohi Staryya Darohi Staryie Dorogi
Стоўбцы Stoŭpcy Stowbtsy Stolbtsy
Узда Uzda Uzda Uzda
Валожын Vałožyn Valozhyn Volozhin
Вілейка Vialejka Vilyeyka Vileyka
Бешанковічы Biešankovičy Byeshankovichy Beshenkovichi
Браслаў Brasłaŭ Braslaw Braslav
Чашнікі Čašniki Chashniki Chashniki
Докшыцы Dokšycy Dokshytsy Dokshitsy
Дуброўна Dubroŭna Dubrowna Dubrovna
Гарадок Haradok Haradok Gorodok
Глыбокае Hłybokaje Hlybokaye Glubokoye
Лепель Lepiel Lepel Lepel
Лёзна Lozna Lyozna Liozno
Міёры Miory Myory Miory
Паставы Pastavy Pastavy Postavy
Полацк Połack Polatsk Poloțk
Расоны Rasony Rasony Rasony
Сянно Sianno Syanno Senno
Талачын Tałačyn Talachyn Tolochin
Ушачы Ušačy Ushachy Ushachi
Верхнядзвінск Vierchniadźvinsk Vyerhnyadzvinsk Verkhnedvinsk
Орша Orša Orsha Orsha

Alte orașe[modificare | modificare sursă]

Nume în Bielorusă chirilică Nume în Łacinka Nume în Bielorusă BGN/PCGN Nume în Rusă
Давыд-Гарадок Davyd-Haradok Davyd-Haradok David-Gorodok
Наваполацак Navapołacak Navapolatsk Novopolotsk
Фаніпаль Fanipal Fanipal Fanipol
Скідзель Skidziel Skidzyel Skidel
Смілавічы Śmiłavičy Smilavichy Smilovichi
Тураў Turaŭ Turaw Turov
Заслаўе Zasłaŭje Zaslawye Zaslavl
Жодзіна Žodzina Zhodzina Zhodino

Cele mai mari orașe[modificare | modificare sursă]

Populație în mii (2006)


Legături externe[modificare | modificare sursă]