Listă de scriitori taiwanezi

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Aceasta este o listă de scriitori taiwanezi.

Nume Nume
(chin.)
Ani de viață Țară limba
Lai He (賴和) (1894–1943) Taiwan
Wu Zhuoliu (吳濁流) (1900–1967) Taiwan
Tai Jingnong (臺靜農) (1902–1990) Taiwan
Yang Kui (楊逵) (1905–1985) Taiwan
Zhang Wenhuan (張文環) (1909–1978) Taiwan
Zhan Che (詹澈) (1911) Taiwan
Wu Yongfu (巫永福) (1913) Taiwan
Lü Heruo (呂赫若) (1914–1947) Taiwan
Lin Haiyin (林海音) (1918–2001) Taiwan
Bo Yang (柏楊) (1920–2008) Taiwan
Chen Xiuxi (陳秀喜) (1921–1991) Taiwan
Chen Qianwu (陳千武) (1922) Taiwan
Lin Hengtai (林亨泰) (1924) Taiwan
Ye Shitao (葉石濤) (1925) Taiwan
Du Pan Fangge (杜潘芳格) (1927) Taiwan
Ma Sen (馬森) (1932) Taiwan
Zheng Qingwen (鄭清文) (1932–2017) Taiwan
Li Qiao (李喬) (1934) Taiwan
Li Ao (李敖) (1935–2018) Taiwan
Shi Mingzheng (施明正) (1935–1988) Taiwan
Bai Xianyong (白先勇) (1937) Taiwan
Chen Yingzhen (陳映真) (1937–2016) Taiwan
Li Kuixian (李魁賢) (1937) Taiwan
Chen Ruoxi (Chen Jo-hsi) (陳若曦) (1938) Taiwan
Duo Si (朵思) (1939) Taiwan
Huang Chunming (黄春明) (1939) Taiwan
Lin Huanzhang (林煥彰) (1939) Taiwan
Ouyang Zi (歐陽子) (1939) Taiwan
Qideng Sheng (七等生) (1939) Taiwan
Wang Wenxing (王文興) (1939) Taiwan
Wang Tuo (王拓) (1944–2016) Taiwan
Wang Zhenhe (王禎和) (1940–1990) Taiwan
Xu Daran (許達然) (1940) Taiwan
Yang Qingchu (楊青矗) (1940) Taiwan
Zhang Xiaofeng (張曉風) (1941) Taiwan
Wu Cheng (吳晟) (1944) Taiwan
Zhang Xiguo (張系國) (1944) Taiwan
Shi Shuqing (施淑青) (1945) Taiwan
Zheng Shiyan (鄭石岩) (1945) Taiwan
Chen Fangming (陳芳明) (1947) Taiwan
Lin Huaimin (林懷民) (1947) Taiwan
Li Minyong (李敏勇) (1947) Taiwan
Mo Yu (莫渝) (1948) Taiwan
Zeng Xinyi (曾心儀) (1948) Taiwan
Liu Yong (劉墉) (1949) Taiwan
Chen Hongsen (陳鴻森) (1950) Taiwan
Huang Fan (黃凡) (1950) Taiwan
Lin Shuangbu (林雙不) (1950) Taiwan
Yuan Qiongqiong (袁瓊瓊) (1950) Taiwan
Li Ang/Shi Shuduan (李昂) (1952) Taiwan
Long Yingtai (龍應台) (1952) Taiwan
Song Zelai (宋澤萊) (1952) Taiwan
Ping Lu (平路) (1953) Taiwan
Chen Li (陳黎) (1954) Taiwan
Xiao Sa (蕭颯) (1954) Taiwan
Wu Jinfa (吳錦發) (1954) Taiwan
Zhu Tianwen (朱天文) (1956) Taiwan
Zhang Dachun (張大春) (1957) Taiwan
Tian Yage (田雅各) (1960) Taiwan