Sari la conținut

Grohotiș

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Grohotiș (plural grohotișuri) se numește o îngrămădire de bucăți de rocă colțuroase, de dimensiuni variabile, rezultate din dezagregarea mecanică a unor abrupturi stâncoase, care s-au prăvălit din munți sau au fost aduse de ghețari. Grohotișurile se depun la baza acestor abrupturi sub forma unor conuri sau pânze, mobile sau semi-fixe. Prin extensie, cuvântul grohotiș desemnează atât o rocă sedimentară formată din acest material, cât și o porțiune de teren acoperit cu roci dezagregate.[1][2]

Un termen popular, echivalent cu „grohotiș” este cuvântul horj. De exemplu, Horjul Mare este o denumire alternativă pentru Marele Grohotiș din Piatra Craiului.[2]

Prin Ordonanța de Urgență nr. 236 din 24 noiembrie 2000,[3] aprobată prin Legea nr. 462 din 18 iulie 2001,[4] au fost stabilite habitatele naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare. La capitolul 5 sunt listate Habitatele de stâncării și peșteri, între care și:

  • Grohotiș stâncos al etajului montan (Androsacetalia alpinae și Galeopsitalia ladani);
  • Grohotiș calcaros și de șisturi calcaroase ale etajelor montane până la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii);
  • Grohotișuri medioeuropene silicoase ale regiunilor înalte;
  • Grohotișuri medioeuropene calcaroase ale etajelor montane.

iar la capitolul 6, Habitate de pădure, sunt listate și:

  • Păduri de pantă, grohotiș sau ravene cu Tilio-Acerion.

O masă de grohotiș, care se deplasează rapid pe versanții înclinați ai unui munte, poartă numele de avalanșă, similar cu avalanșele de zăpadă sau gheață.[2]

Prin împrăștierea grohotișurilor la gura torenților ia naștere o formă de relief semiconică denumită con de grohotiș.[2]

Acumulările de grohotișuri, fixate prin vegetație, poartă denumirea de grind, ca de exemplu Grindul Pietrei Craiului.[2]

Note[modificare | modificare sursă]