Format:Districte Mecklenburg-Pomerania Inferioară până în 2011