Discuție:Soluție

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

S o l u ț i i


Solutiile sunt sisteme omogene formate dintr-o singura fază (fază=amestec omogen; omogen=aceleași proprietăți in orice punct). O solutie este formata din dizolvant (solvent) + dizolvat (solut, substanța dizolvată). Soluțiile se pot clasifica după natura dizolvantului in soluții gazoase(ex. aerul), soluții lichide (ex. apa mării) și soluții solide (ex. unele aliaje).

Dizolvarea este fenomenul in urma căruia moleculele unei substanțe se răspandesc printre moleculele altei substanțe. O substanță este considerată insolubilă in apă dacă se dizolvă mai puțin de 0,01g / 100ml apă.

Soluțiile se pot clasifica în funcție de cantitatea de substanță dizolvată:

 Soluții saturate: Conțin cantitatea maximă de substanță dizolvată la o anumită temperatură; de exemplu o soluție saturată de NaCl conține (la 20 gr.C) 35,8 g de NaCl în 100 ml de apă (această cantitate variază cu temperatura soluției)

 Soluții nesaturate: Soluții in care se mai poate dizolva o cantitate de substanță până la. saturație

Intre dizolvant și substanța dizolvată au loc interacții speciale care explică solubilitatea diferită a substanțelor in diferiți solvenți:

Substanțele ionice (NaCl, NaOH, KI, etc.) si covalente polare(HCl, NH3, HF) sunt solubile in solvenți polari (de ex. apa). Moleculele de apă se aranjează in jurul moleculelor de substanță polară (sau in jurul ionilor) respectând regulile atracției electrostatice:

Gph


Substanțele nepolare (I2, S, P, ulei, grăsimi) se dizolva in solvenți nepolari precum tetraclorura de carbon CCl4, eteri, benzen C6H6 , benzină etc.

Factorii care inlfuențează solubilitatea substanțelor:

1. Natura solventului si a substanței dizolvate: vezi mai sus. 2. Temperatura: solubilitatea solidelor creste o dată cu temperatura; solubilitatea gazelor scade cu temperatura (acestea sunt mai solubile in lichide la temperaturi joase). 3. Presiunea: solubilitatea gazelor crește cu creșterea presiunii (depresurizarea duce la degajarea gazului din amestec – vezi desfacerea unei sticle de apă carbogazoasă).

Concentrația unei soluții se exprimă prin:

 Concentrația procentuală – exprimă numărul de grame (sau kg, mg etc.) de substanță dizolvată din 100 grame (sau kg, mg etc.) de soluție (amestec). Ex.: soluție NaCl 10% (10 gr. NaCl / 100 gr. soluție)

 Concentrația molară – se exprimă in moli/litru (mol/l) și indică numărul de moli de substanță dizolvată intr-un litru de soluție. Ex.: soluție NaCl 0,1 M (0,1 moli NaCl / 1 litru soluție)

 mg / L (miligrame subst. dizolvată intr-un litru de soluție) Ex.: soluție NaCl 10 mg/l