Descriere (literatură)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

.

Descrierea este un mod de expunere literar prin care se prezintă trăsăturile caracteristice ale unui colț din natură, ale unui peisaj, fenomen al naturii, portretul unui personaj etc. De asemenea, descriere poate să fie și o operă literară organizată pe bază de descriere literară. Ea poate fi:

 • de tip tablou (descrierea unei furtuni, unui lac, unui anotimp etc.);
 • de tip portret (enumerarea trăsăturilor fizice sau/și morale ale unei persoane).

Descrierea se deosebește de alte moduri de expunere prin următoarele caracteristici:

 • frecvența substantivelor, a adjectivelor, cu accent pe verbele statice la modul indicativ, timpul prezent sau imperfect.
 • prezența imaginilor artistice și a figurilor de stil
 • sunt prezentate trăsăturile caracteristice ale unui obiect, ale unui colț din natură etc.
 • prezentarea imaginilor poate fi sistematică sau/și nesistematică
 • sistematică: adică din planul depărtat spre cel apropiat sau invers; de la dreapta la stânga sau invers; de sus în jos sau invers.
 • nesistematică: adica cel care descrie prezinta ceea ce vede si aude pe masura ce percepe realitatea descrisa.
 • prezența cadrului temporal și spațial: ex.un decor interior, un peisaj, un anotimp etc.
 • atmosfera generală poate fi de liniște, freamăt, veselie etc.
 • prezența unui câmp lexical dominant
 • descrierea poate fi statică (se folosesc verbe ce denumesc existențe, deveniri lente) sau dinamică (unde se folosesc frecvent verbe de mișcare, dinamice]

În realizarea unei descrieri se urmărește:

 • aspectele descrise să fie relativate cu repere spațio-temporale
 • perspectiva din care se face descrierea
 • cine face descrierea
 • simbolistica procedeelor artistice
 • specificul descrierii respective

Ca tehnică literară, descrierea este folosită pentru a-l face pe cititor să înțeleagă mai bine despre ce este vorba într-o operă sau să îi faciliteze pătrunderea într-o lume (univers) în care el însuși ar putea fi un personaj.