Departamentul Instituțiilor Penitenciare

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Departamentul Instituțiilor Penitenciare

Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP) este organul central de specialitate, cu statut de subdiviziune a Ministerului Justiției din Republica Moldova, care exercită conducerea, coordonarea și controlul asupra realizării politicii de stat în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului preventiv, sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate deținuților. Reforma sistemului penitenciar a început în anul 1996, imediat după trecerea Direcției Instituțiilor Penitenciarelor în subordinea Ministerului Justiției, transformîndu-se, ulterior în Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Republicii Moldova, acest proces generînd reforme cardinale în sistemul de executare a pedepselor privative de libertate și executarea altor sarcini ale instituțiilor sistemului penitenciar impuse prin lege.

Organizare[modificare | modificare sursă]

Aparatul central[modificare | modificare sursă]

 • Direcția inspectare generală și activitate analitică
 • Direcția resurse umane
 • Direcția juridică
 • Direcția financiară
 • Direcția medicală
 • Direcția relații publice, mass-media și secretariat
 • Direcția securitate internă
 • Secția relații externe, elaborări și implementări programe
 • Secția activitate psihologică cu personalul
 • Direcția activitate educativă, psihologică și asistență socială
 • Direcția securitate, regim și supraveghere
 • Direcția evidență specială
 • Direcția logisitică
 • Direcția de producere și activitate economică.

Structuri subordonate[modificare | modificare sursă]

Direcția trupelor de pază, supraveghere și escortare[modificare | modificare sursă]

Este o subdiviziune strucutrală a DIP, care asigură:

 • paza în timpul escortării deținuților atît în limitele sistemului penitenciar, cît și pe itinerarele feroviare, aeriene, auto și în instanțele judecătorești (Curțile de Apel, Curtea Supremă de Justiție, Judecătoria Militară);
 • serviciile pază din subdiviziuni, controlul realizării proiectelor privind reutilarea obiectelor cu mijloace tehnico-genistice de pază, semnalizare și supraveghere;
 • controlul evidenței și disponibilității armamentului, munițiilor și mijloacelor speciale din subdiviziunile DIP.

Înființarea Direcției trupelor de pază și escortare a avut loc la 1 octombrie 1997, în baza Hotărîrii de Guvern nr. 796 din 20 august 1997.

Detașamentul cu destinație specială „Pantera”[modificare | modificare sursă]

Sarcinile și atribuțiile de bază ale colaboratorilor acestei subdiviziuni sunt:

 • prevenirea și reprimarea infracțiunilor și altor fapte ilicite în instituțiile penitenciare;
 • participarea la asigurarea ordinii de drept în instituțiile de detenție;
 • asigurarea securității condamnaților și a persoanelor aflate în stare de arest;
 • asigurarea securității colaboratorilor sistemului penitenciar și membrilor familiilor lor;
 • colaborarea cu organelle de drept privind desfășurarea operațiunilor speciale de asigurare a securității publice;
 • participarea la acțiunile de reprimare sau lichidare a nesupunerilor și dezordinilor în masă, actelor de huliganism, altor acțiuni ilicite ale condamnaților, persoanelor aflate în stare de arest și altor cetățeni care destabilizează activitatea instituțiilor penitenciare;
 • neutralizarea criminalilor înarmați în instituțiile departamentului;
 • eliberarea persoanelor luate ca ostatici în instituțiile departamentului;
 • participarea la acțiunile de căutare a condamnaților sau persoanelor aflate în stare de arest care au săvîrșit actiuni de evadare;
 • asigurarea securității publice în cazul situațiilor excepționale.

Instituția a fost fondată la 1 aprilie 1991.

Centrul instructiv[modificare | modificare sursă]

Instituția este subordonată DIP, a cărei menire de bază constă în instruirea și perfecționarea permanentă a angajaților Sistemului Penitenciar.

Obiectivele de bază ale acestei instituții sunt:

 • pregătirea profesională inițială și perfecționarea personalului sistemului penitenciar în vederea sporirii măiestriei profesionale;
 • asigurarea condițiilor favorabile pentru acumularea cunoștințelor și deprinderilor practice, abilităților profesionale, necesare pentru exercitarea cu succes a obligațiunilor de serviciu;
 • acumularea, selectarea, generalizarea și promovarea experienței avansate, inclusiv combinarea procesului de studiu teoretic cu practica întru realizarea obiectivelor sistemului penitenciar; *introducerea noilor standarde și forme de instruire continuă a personalului sistemului penitenciar.

În anii 1971 – 1995 instituția aparținea Comenduirii Speciale aflate în subordinea Comisariatului de Poliție a raionului Criuleni al MAI. La 15 august 1995, prin ordinul MAI nr. 175, se creează Centrul Metodic Instructiv, iar prin Hotărîrea Guvernului nr. 1119 din 14.10.2004 și Regulamentul aprobat prin ordinul Ministerului Justiției nr. 488 din 09.12.2005, instituția este denumită Centrul Instructiv al DIP cu statut de instituție publică.

Centrul pentru aprovizionarea tehnico-materială a sistemului penitenciar[modificare | modificare sursă]

Instituție este subordonată DIP, care asigură organizarea primirii, stocării, păstrării și distribuirii produselor alimentare, materialelor de construcții și a altor bunuri materiale la subdiviziunile structurale ale DIP. În perioada anilor 1976-1997 avea denumirea de Întreprinderea de stat Baza Centrală de Aprovizionare Tehnico-Materială și se afla în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. În anul 1997, instituția trece în subordinea DIP al MJ, prin Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 21 aprilie 2004, fiind înființat Centrul pentru Aprovizionare Tehnico-Materială.

Penitenciare[modificare | modificare sursă]

 • Penitenciarul nr. 1 - Taraclia - penitenciar de tip închis. Suplimentar, pe lîngă penitenciar funcționează un sector de tip deschis cu dislocarea acestuia în orașul Basarabeasca. Aici își execută pedeapsa condamnații majori de gen masculin, care au săvîrșit infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave, precum și persoanele care au săvîrșit infracțiuni ce constituie recidivă. Instituția penitenciară își are originile în anul 1981, avînd la acea dată statutul de colonie de corecție prin muncă cu regim sever.
 • Penitenciarul nr. 2 - Lipcani - penitenciar de tip închis și semiînchis, pentru detenția condamnaților de gen masculin care, în virtutea funcțiilor ocupate anterior, pot fi amenințați cu răzbunarea. Moment al constiuirii instituției penitenciare nr. 2 - Lipcani poate fi considerat anul 1956.
 • Penitenciarul nr. 3 - Leova - penitenciar de tip închis. Aici își execută pedeapsa condamnații majori de gen masculin, care au săvîrșit infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave, precum și persoanele care au săvîrșit infracțiune ce constiuie recidivă. Colonia de corecție prin muncă nr. 1 cu dislocare în orașul Leova a fost înființată la 27 mai 1963.
 • Penitenciarul nr. 4 - Cricova - penitenciar de tip semiînchis, pentru condamnații majori de gen masculin, care au săvîrșit infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvîrșite cu intenție. Colonia de corecție prin muncă cu regim comun nr. 4 - Cricova a fost instituită prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne al URSS din 3 iunie 1958.
 • Penitenciarul nr. 5 - Cahul - izolator de urmărire penală (instituție penitenciară de tip închis). În această instituție se dețin persoanele față de care este aplicată măsura arestului preventiv. Suplimentar, în penitenciar funcționează un sector de tip semiînchis pentru detenția condamnaților majori de gen masculin, antrenați la lucrări de deservire a penitenciarului. La momentul înființării, în anul 1968, instituția avea statutul de Colonie de corecție prin muncă cu regim comun.
 • Penitenciarul nr. 6 - Soroca - penitenciar de tip închis, unde își execută pedeapsa condamnații majori de gen masculin pentru infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave, precum și persoanele care au săvîrșit infracțiune, ce constituie recidivă. Apariția unei închisori moderne în Soroca datează cu anul 1886, anterior au existat doar instituții primitive de arest, beciuri, case vechi etc.
 • Penitenciarul nr. 7 - Rusca – penitenciar în care își execută pedeapsa condamnatele de gen feminin. Suplimentar, în această instituție funcționează un sector pentru deținerea condamnatelor de gen feminin minore. Istoria coloniei își are punctul de început în anul 1944, cînd pe teritoriul ei se înființează lagărul de concentrare pentru prizonierii militari, aliați ai Germaniei, care a existat pînă în anul 1952.
 • Penitenciarul nr. 8 - Bender – penitenciar de tip semiînchis. Aici își execută pedeapsa condamnații majori de gen masculin, care au săvîrșit infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvîrșite cu intenție. Momentul demarării activității instituției îl constituie 6 octombrie 1961, cînd, în baza Hotărîrii Consiliului de Miniștri RSSM nr. 421-42, a fost înființată Instituția penitenciară din orașul Bender.
 • Penitenciarul nr. 9 - Pruncul – penitenciar de tip închis. În instituție își execută pedeapsa condamnații majori de gen masculin, condamnați la închisoare pentru infracțiuni deosebit de grave și exceptional de grave, precum și persoanele care au săvîrșit infracțiune ce constiuie recidivă. Instituția penitenciară nr. 9 - Pruncul a fost fondată în anul 1960.
 • Penitenciarul nr. 10 - Goian – penitenciar pentru minori. Instituția penitenciară nr. 10 - Goian a fost înființată în anul 1973, ca subdiviziune a Coloniei de corecție prin muncă nr. 4 Cricova, cu statut de sector-așezare. În anul 2013 a fost inaugurat noul Penitenciar din Goian pentru detenția minorilor.
 • Penitenciarul nr. 11 - Bălți - izolator de urmărire penală (instituție penitenciară de tip închis). Istoria instituției penitenciare din or. Bălți cuprinde o perioadă de aproape 200 ani. Primele atestări țin de anul 1810, cînd este menționată documentar, pentru prima dată, construcția celor dintîi blocuri ale închisorii ce avea o capacitate de deținere a doar cîteva zeci de condamnați.
 • Penitenciarul nr. 12 - Bender – izolator de urmărire penală (instituție penitenciară de tip închis). Aici se dețin persoanele față de care este aplicată măsura arestului preventiv. Suplimentar, în acesta funcționaeză un sector de tip semiînchis pentru detenția condamnaților majori, antrenați la lucrări de deservire a penitenciarului. Prima clădire de pe teritoriul actualului Penitenciar nr. 12 - Bender datează cu anul 1914. Pe atunci exista un singur bloc, căruia, inițial, i-a fost acordat statutul juridic de “Colonie de reeducare prin muncă”.
 • Penitenciarul nr. 13 - Chișinău – izlator de urmărire penală (instituție penitenciară de tip închis). Aici se dețin persoanele față de care este aplicată măsura arestului preventiv. Suplimentar, aici funcționează un sector de tip semiînchis pentru detenția condamnaților majori, antrenați la lucrări de deservire a penitenciarului. Începutul existenței instituției penitenciare nr. 13 datează cu anul 1812, cînd pe teritoriul actualului izolator de urmărire penală a fost construită o închisoare nu prea mare, din lemn. Peste circa două decenii, în anul 1834, arhitectul italian G. Torricelli a fost angajat de către autoritățile acelor timpuri pentru a realiza proiectul unei închisori, care a fost aprobat abia în anul 1844, de către arhitectul basarabean Osip Gaschii. În conformitate cu acest proiect, la intrarea în clădirea închisorii de atunci, se afla o biserică mică cu trei turnuri, unde deținuții se mărturiseau înainte de a fi executați. Apoi au fost ridicate și alte clădiri ale închisorii.
 • Penitenciarul nr. 15 - Cricova – penitenciar de tip închis. În această instituție își execută pedeapsa condamnații majori de gen masculin, condamnați la închisoare pentru infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave, precum și persoanele care au săvîrșit infracțiune ce constituie recidivă. Constituirea acestei instituții datează cu anul 1956.
 • Penitenciarul nr.16 - Pruncul – instituție cu statut de spital penitenciar. Aici se dețin toate categoriile de condamnați, transferați de la alte instituții penitenciare, care necesită tratament ambulatoriu. În anul 1987, de la Colonia de corecție nr. 9 au fost detașate două blocuri, fiecare a cîte două etaje, împreună cu un teren mlăștinos, pe care s-a preconizat să fie construit spitalul pentru deținuții tuturor închisorilor din țară.
 • Penitenciarul nr. 17 - Rezina – izolator de urmărire penală (instituție penitenciară de tip închis), unde se dețin persoanele față de care este aplicată măsura arestului preventiv. Suplimentar, în această instituție funcționează un sector de tip închis, pentru persoanele condamnate la detențiune pe viață, un sector de tip semiînchis, pentru detenția condamnaților majori de gen masculin, implicați în lucrările de deservire a penitenciarului și un sector cu statut de spital penitenciar, unde sunt plasați deținuții bolnavi de tuberculoză. Un eveniment marcant în istoria activității Penitenciarului nr. 17 - Rezina se produce în anul 1995, cînd prin ordinul MAI nr. 60 din 03.04.1995, Colonia de corecție prin muncă nr. 17 a fost redenumită în Penitenciarul nr. 17 - Rezina. În același an, aici, au ajuns primii deținuți, condamnați la executarea pedepsei penale privative de libertate în colonie cu regim sever.
 • Penitenciarul nr. 18 - Brănești – penitenciar de tip semiînchis, în care își execută pedeapsa condamnații de gen masculin, care au săvîrșit infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvîrșite cu intenție. Activitatea instituției penitenciare nr. 18 - Brănești își are începutul în anul 1965.

Referințe și note[modificare | modificare sursă]