Concentrație molară

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Nu confundați cu Concentrație molală.

Concentrația molară este raportul dintre cantitatea (moli) unui component dintr-un amestec și volumul amestecului. Se notează cu C(i) sau Ci pentru un component oarecare i. Este o mărime dependentă de temperatură datorită dependenței de temperatură.

Gradientul concentrației apare în formula fluxului difuzional de substanță din legile lui Fick.

Formula folosită pentru calculul concentrației molare este următoarea:

Unități de măsură[modificare | modificare sursă]

Unitatea de măsură în Sistemul internațional de unități este kmol/m3. O unitate uzuală e mol/l.

Proprietăți[modificare | modificare sursă]

Suma concentrațiilor[modificare | modificare sursă]

Dependența de temperatură[modificare | modificare sursă]

Concentrația molară este o mărime dependentă de temperatură prin intermediul volumului. Pe intervale mici de temperatură dependența e:

unde e concentrația molară la o temperatură de referință, e coeficientul de dilatare termică al amestecului.

Relația cu volumele molare parțiale[modificare | modificare sursă]

Concentrațiile molare ale componenților soluției apar în produs cu volumele molare parțiale:

Reiese din egalitatea volumelor parțiale cu volumul molar al soluției prin împărțirea cu volumul molar:

Volumul soluției se poate exprima și in funcție de volumele specifice parțiale:

Mărimi înrudite[modificare | modificare sursă]

Concentrația numerică[modificare | modificare sursă]

Concentrația masică[modificare | modificare sursă]

Relația între concentrația molară și concentrația masică este:

Această relație poate fi demonstrată prin împărțirea la volumul amestecului (soluției) a relației dintre masa și cantitatea (moli) unui component din amestec (soluție).

Fracția masică[modificare | modificare sursă]

Fracția molară[modificare | modificare sursă]

Raport molar[modificare | modificare sursă]

Molalitatea (Concentrație molală)[modificare | modificare sursă]

b_2 molalitatea solventului, ro densitatea, M masa molară solutul are indicele 2.

Pentru soluții multisolut, conversia este:

Fracția volumică[modificare | modificare sursă]

Concentrația volumică[modificare | modificare sursă]

Gradient[modificare | modificare sursă]

Gradientul apare în legile lui Fick.

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

  • G.C. Moisil Termodinamica Editura Academiei RSR București 1988
  • Bazil Popa și colab. Manualul inginerului termotehnician (MIT), vol. 1, București: Editura Tehnică, 1986
  • A. Badea, A. Leca ș.a. Transfer de căldură și masă în instalațiile industriale, Editura Tehnică, 1982

Legături externe[modificare | modificare sursă]