Sari la conținut

Cod de identificare fiscală

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Codul de identificare fiscală – CIF este un cod alfanumeric constituind identificatorul fiscal al unui comerciant. Acesta poate fi bazat pe "RO" + CUI[1] sau pe CNP[2].

Conform legii nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice:

Solicitarea înregistrării fiscale a unui comerciant se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor Publice este condiționată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului de către judecătorul-delegat.

Pentru asociațiile familiale, precum și pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabilește de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Justiției.

Atributul fiscal atașat codului unic de înregistrare este un cod alfanumeric având semnificația categoriei de plătitor de taxe și impozite la bugetul de stat. Dacă atributul fiscal are valoarea „RO”, acesta atestă că persoana juridică a fost luată în evidența organului fiscal ca plătitor de TVA.

Un CIF este alcătuit astfel:

RO#########C

unde:

  • RO este atributul fiscal
  • ######### este numărul de identificare, între 1 și 9 cifre
  • C este numărul de verificare, 1 cifră

Algoritmul de validare a unui cod de identificare fiscală (CIF)[modificare | modificare sursă]

Pas preliminar: Se testează dacă codul respectă formatul unui cod de identificare fiscală (CIF). Adică lungimea maximă să fie de 10 cifre și să conțină doar caractere numerice.

Pas 1: Se folosește cheia de testare "753217532". Se inversează ordinea cifrelor codului precum și a cheii de testare.

Pas 2: Se ignoră prima cifra din codul inversat (aceasta este cifra de control) și se înmulțește fiecare cifră cu cifra corespunzătoare din cheia de testare inversată.

Pas 3: Se adună toate produsele obținute. Suma rezultată se înmulțește cu 10 și produsul este împărțit la 11. Cifra obținută, în urma operației MODULO 11, reprezintă cifra de verificare. Dacă în urma împărțirii s-a obținut restul 10 atunci cifra de verificare va fi 0.

Pas 4: Pentru un CIF valid cifra de verificare va trebui să corespundă cu cifra de control a CIF inițial.

Algoritmul de validare în PHP[modificare | modificare sursă]

Această funcție testează validitatea sumei de control a părții numerice a codului de identificare fiscală (și elimină RO dacă apare în față).

<?php 
 function validateCIF($cif){
 	// Daca este string, elimina atributul fiscal si spatiile
 	if(!is_int($cif)){
 		$cif = strtoupper($cif);
 		if(strpos($cif, 'RO') === 0){
 			$cif = substr($cif, 2);
 		}
 		$cif = (int) trim($cif);
 	}
 	
 	// daca are mai mult de 10 cifre sau mai putin de 2, nu-i valid
 	if(strlen($cif) > 10 || strlen($cif) < 2){
 		return false;
 	}
 	// numarul de control
 	$v = 753217532;
 	
 	// extrage cifra de control
 	$c1 = $cif % 10;
 	$cif = (int) ($cif / 10);
 	
 	// executa operatiile pe cifre
 	$t = 0;
 	while($cif > 0){
 		$t += ($cif % 10) * ($v % 10);
 		$cif = (int) ($cif / 10);
 		$v = (int) ($v / 10);
 	}
 	
 	// aplica inmultirea cu 10 si afla modulo 11
 	$c2 = $t * 10 % 11;
 	
 	// daca modulo 11 este 10, atunci cifra de control este 0
 	if($c2 == 10){
 		$c2 = 0;
 	}
 	return $c1 === $c2;
 }
?>

Scrisoare de la ANAF 25.08.2020[modificare | modificare sursă]

Conform unei scrisori de la ANAF din 25.08.2020:[1] Pe certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului, document care se eliberează S.R.L. - urilor, P.F.A., I.I., adică acelor entități care sunt obligate sa se înregistreze la Registrul Comerțului, este atribuit un număr care reprezinta Codul Unic de Înregistrare. Potrivit prevederilor Legii nr. 359/2004 LEGE Nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum și la autoritatea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, Certificatul de Înregistrare conținând codul unic de înregistrare este documentul care atesta ca persoana juridica a fost luata în evidenta oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și în evidenta organului fiscal.

Codul de identificare fiscală, este cel atribuit de organul fiscal competent acelor entități care desfășoară doar profesii liberale (ex. avocați, experți contabili, cabinete medicale, etc.) și pentru care nu exista obligația înregistrării la Registrul Comerțului.

În cazul entităților care devin plătitori de T.V.A. se aloca codului unic de înregistrare/codului de identificare fiscala, atributului "RO", care atesta ca entitatea respectiva a fost luata în evidenta organului fiscal ca plătitor de TVA.

În contextul celor prezentate codului unic de înregistrare, respectiv codului de identificare fiscala reprezinta atribut de identificare al entității respective.

Referințe[modificare | modificare sursă]

  1. ^ a b „Scrisoare ANAF”. 

Legături externe[modificare | modificare sursă]