Wikipedia:Atribuire

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Rezumat: Orice material din Wikipedia trebuie să poată fi atribuit unei publicații de încredere.

Wikipedia este o enciclopedie, nu o publicație de idei originale. De aceea, pentru a fi incluse în Wikipedia, informațiile trebuie să poată fi atribuite unor publicații de încredere; nu este nici suficient și nici necesar ca acele informații să fie adevărate. Wikipedia nu este locul pentru a vă publica opiniile personale. Dacă un subiect nu este susținut prin surse de încredere Wikipedia nu poate avea un articol despre subiectul respectiv.

Deși tot conținutul Wikipediei trebuie să poată fi atribuit, în practică materialul nu este în întregime atribuit în mod explicit unor surse. Necesitatea de a atribui informațiile se impune cu precădere acolo unde acestea sînt sau ar putea fi disputate; în lipsa surselor astfel de informații pot fi eliminate. Obligația de a preciza sursa informațiilor îi revine celui care dorește să le includă sau să le păstreze în articole.

Atribuirea este una dintre cele două politici fundamentale ale Wikipediei, cealaltă fiind punctul de vedere neutru. Împreună, aceste două politici sînt decisive în a stabili care materiale sînt acceptabile în articole. Altfel spus, conținutul Wikipediei trebuie să poată fi atribuit surselor și să fie scris dintr-un punct de vedere neutru. Aceste două reguli sînt complementare și nu pot fi separate. Toate celelalte reguli și îndrumări trebuie să se supună acestora două.

Principii de bază[modificare | modificare sursă]

Wikipedia nu publică cercetare originală[modificare | modificare sursă]

„Cercetarea originală” înseamnă orice material care nu poate fi atribuit unei publicații de încredere. Aici intră informații, argumente, idei, afirmații și neologisme nepublicate; de asemenea se consideră cercetare originală și acele analize, sinteze sau comentarii nepublicate ale unor materiale publicate care sugerează o anumită poziție sau atitudine față de materialele respective.

Sursele precizate pentru a susține o informație trebuie să se refere în mod direct și explicit la aceasta.

Articolele trebuie să se bazeze pe surse de încredere[modificare | modificare sursă]

„Sursele de încredere” sînt acele materiale publicate care trec printr-un proces temeinic de editare și verificare; se consideră că autorii lor sînt demni de încredere și că au un prestigiu în domeniul respectiv. Credibilitatea unei surse depinde de context; ce este de încredere într-un subiect, poate să nu fie în altul. În general cele mai credibile surse sînt

 • cărțile și revistele publicate de universități,
 • ziarele majore,
 • revistele publicate de edituri cu prestigiu.

Ca regulă generală, cu cît sînt mai mulți oameni implicați în verificarea informațiilor, analizarea aspectelor legale și examinarea textului, cu atît sursa este mai credibilă. Materialele publicate în cărți tipărite la comandă, fără verificare și editare, nu sînt considerate a fi de încredere, dar există excepții (v. mai jos). Afirmațiile care se fac despre persoane în viață trebuie înlăturate pe loc dacă sînt insuficient susținute prin surse.

Cercetarea originală[modificare | modificare sursă]

Ce este cercetarea originală?[modificare | modificare sursă]

Un material este considerat cercetare originală dacă

 • prezintă o teorie, metodă sau orice altă idee originală;
 • definește sau prezintă noi termeni sau propune sensuri noi pentru termenii existenți;
 • prezintă un argument fără a cita o sursă de încredere care susține argumentul respectiv în legătură cu subiectul articolului;
 • analizează, sintetizează, explică sau interpretează informații, opinii sau argumente publicate, fără a atribui analiza, sinteza, explicația sau interpretarea respectivă unei surse de încredere.

Diferența esențială între un material fără surse și cercetarea originală este:

 • Materialul fără surse este un material care nu a fost încă atribuit unei publicații de încredere.
 • Cercetarea originală este un material care nu poate fi atribuit unei publicații de încredere.

singurul mod de a demonstra că un material nu este cercetare originală constă în a cita surse de încredere care oferă informații directe legate de subiectul articolului și în a introduce în articol numai afirmații conforme cu ceea ce susțin sursele respective.

Sinteze nepublicate ale unor materiale publicate[modificare | modificare sursă]

Unii contribuitori fac greșeala de a considera că dacă A și B sînt două publicații de încredere atunci pot combina informațiile într-un articol pentru a trage concluzia C. Aceste este însă un exemplu clar de cercetare originală, întrucît materialele publicate sînt folosite pentru a crea o idee nepublicată.

Ce nu este cercetare originală[modificare | modificare sursă]

Contribuitorii pot face calcule matematice directe sau deducții logice bazate pe informații atribuite, dacă aceasta nu modifică sensul informațiilor și nici nu implică ipoteze suplimentare inexistente în sursă. Trebuie ca deducerile să poată fi făcute de orice cititor fără cunoștințe aprofundate despre subiectul respectiv. De exemplu dacă o sursă privind niște alegeri dă numerele de voturi acordate candidaților, calculul procentajelor nu este cercetare originală atîta vreme cît este vorba de un simplu calcul, iar datele provin în întregime de la aceeași sursă. În schimb astfel de deduceri reprezintă cercetare originală dacă sînt folosite pentru a sugera o anumită concluzie sau dacă se bazează pe materiale publicate despre alt subiect.

Imagini originale[modificare | modificare sursă]

Imaginile se bucură într-o anumită măsură de exceptarea de la această politică, în sensul că fotografiile și ilustrațiile făcute de utilizatori sînt binevenite în articole. Acest lucru este posibil pentru că în general imaginile nu înaintează idei originale.

Totuși, avînd în vedere posibilitatea de a manipula imagini, apare pericolul ca printr-o astfel de manipulare valoarea enciclopedică a unei imagini să fie afectată, caz în care se impune ștergerea imaginii. De asemenea se consideră cercetare originală acele imagini care prin conținutul lor avansează idei noi, de exemplu schița unui atom de hidrogen cu mai multe particule în nucleu, conform opiniei personale a celul care a trimis imaginea.

Surse de încredere[modificare | modificare sursă]

Surse primare și surse secundare[modificare | modificare sursă]

Sursele primare pot fi folosite numai pentru descrieri care pot fi verificate și de nespecialiști.
Sursele primare sînt acele documente sau persoane apropiate de subiectul în cauză. De exemplu martorul ocular la un accident rutier sau stenograma unui proces sînt surse primare. Astfel de materiale, chiar publicate de o sursă de încredere, pot fi utilizate pentru atribuirea informațiilor din articole, dar numai cu grija de a evita orice interpretare. De exemplu Biblia nu poate fi citată ca dovadă pentru afirmația că Isus Hristos ar fi îndemnat credincioșii să-și scoată ochii, întrucît opiniile teologilor diferă în ceea ce privește interpretarea versetelor respective.
Articolele din Wikipedia trebuie să se bazeze pe surse secundare oriunde este posibil.
sursele secundare sînt acele documente sau persoane care recapitulează alte materiale, în general informații din sursele primare. Astfel de surse sînt specialiștii, cercetărorii și ziariștii, precum și lucrările pe care le publică aceștia. De exemplu relatarea unui accident rutier de către un ziarist care nu a fost martor ocular al accidentului este o sursă secundară. Articolele sin Wikipedia trebuie să se bazeze pe surse secundare de încredere, publicate, ori de cîte ori este posibil. Prin aceasta se înțelege că opiniile autorilor de publicații de încredere pot fi introduse în articole, dar opiniile contribuitorilor la Wikipedia care interpretează în mod independent sursele primare nu.

Surse îndoielnice și autopublicate[modificare | modificare sursă]

Următoarele surse pun probleme dificile:

 • Sursele îndoielnice sînt acelea publicate fără nici o verificare editorială a informațiilor sau care au o reputație rea în ce privește asemenea verificări. Asemenea surse sînt siturile de internet și publicațiile care sînt cunoscute pentru caracterul extremist sau periferic al unor opinii promovate insistent sau pentru felul cum își bazează afirmațiile pe zvonuri sau opinii personale. Astfel de surse pot fi citate numai în articole despre ele însele.
 • Sursele autopublicate sînt acele materiale aduse la cunoștința publicului de către autor, într-un mod care nu implică nici o verificare a materialului publicat sau numai o verificare insuficientă. Astfel sînt de exemplu sursele care folosesc servicii de tipărire la comandă sau de găzduire pe internet. Aici intră, printre altele, siturile de internet personale, forumurile de discuții și blogurile. Oricine poate plăti pentru a crea un sit de internet sau pentru a-și tipări o carte, pentru ca mai apoi să pretindă că este expert într-un domeniu. A citi pagina de internet a unui necunoscut trebuie făcută cu aceeași precauție cu care citim un afiș nesemnat lipit de un stîlp. Pentru acest motiv materialele autopublicate sînt în general inacceptabile.

Există două excepții:

1. Surse autopublicate sau îndoielnice folosite în articole ele însele
Informațiile din astfel de surse pot fi folosite în articole despre aceste surse, dacă
 • sînt relevante pentru notorietatea subiectului;
 • nu sînt controversate;
 • nu au un caracter autopromoțional exagerat;
 • nu se referă la terți sau la evenimente fără legătură directă cu subiectul;
 • nu există îndoieli întemeiate cu privire la autorul publicației;
 • articolul nu se bazează exclusiv pe astfel de surse
2. Surse autopublicate de specialitate


There are two exceptions:

1. Self-published and questionable sources in articles about themselves
Material from self-published or questionable sources may be used in articles about those sources, so long as:
 • it is relevant to their notability;
 • it is not contentious;
 • it is not unduly self-serving;
 • it does not involve claims about third parties, or about events not directly related to the subject;
 • there is no reasonable doubt as to who wrote it;
 • the article is not based primarily on such sources.
2. Professional self-published sources
When a well-known, professional researcher writing within his or her field of expertise has produced self-published material, these may be acceptable as sources, so long as his or her work has been previously published by reliable, third-party publications. Editors should exercise caution for two reasons: first, if the information on the professional researcher's blog (or self-published equivalent) is really worth reporting, a reliable source will probably have covered it; secondly, the information has been self-published, which means it has not been subject to independent fact-checking. Self-published sources, such as personal websites and blogs, must never be used as third-party sources about living persons, even if the author is a well-known professional researcher or writer; see WP:BLP. If a third-party source has published the same or substantially similar material, that source should be used in preference to the self-published one.

Afirmații ciudate și excepționale necesită mai multe surse de încredere[modificare | modificare sursă]

Comandă rapidă:
WP:REDFLAG
Vezi și: Wikipedia:Fringe theories

Certain red flags should prompt editors to examine the sources for a given claim:

 • surprising or apparently important claims that are not widely known;
 • surprising or apparently important reports of recent events not covered by reliable news media;
 • reports of a statement by someone that seems out of character, embarrassing, controversial, or against an interest they had previously defended;
 • claims not supported or claims that are contradicted by the prevailing view in the relevant academic community. Be particularly careful when proponents say there is a conspiracy to silence them.

Exceptional claims should be supported by the best sources, and preferably multiple reliable sources, especially regarding historical events, politically charged issues, and biographies of living people.

Living persons[modificare | modificare sursă]

Editors must take particular care when writing biographical material about living persons, for legal reasons and in order to be fair. Remove unsourced or poorly sourced contentious material immediately if it's about a living person, and do not move it to the talk page.[1] This applies to any material related to living persons in any article, talk, user page, or project page.

Citing yourself[modificare | modificare sursă]

Vezi și: Wikipedia:Autobiografie și Wikipedia:Conflict de interese

.

You may cite your own publications just as you would cite anyone else's, but make sure your material is relevant and that you are regarded as a reliable source for the purposes of Wikipedia. Be cautious about excessive citation of your own work, which may be seen as promotional or a conflict of interest; when in doubt, check on the talk page.

Language[modificare | modificare sursă]

English-language sources should be used whenever possible, because this is the English Wikipedia. Sources in other languages are acceptable if no English equivalents have been found. Published translations are preferred to editors' translations; when editors use their own translations, the original-language material should be provided too, preferably in a footnote, so that readers can check the translation for themselves.

How to cite and request a source[modificare | modificare sursă]

Further information and examples: Wikipedia:Citing sources and Wikipedia:Citations quick reference

Material that is challenged or likely to be challenged, and quotations, should be accompanied by a clear and precise citation, normally written as a footnote, a Harvard reference, or an embedded link; other methods, including a direct description of the source in the article text, are also acceptable.

In principle, any edit lacking attribution may be removed, and the final burden of evidence lies with the editor wishing to add or retain the material. However, this policy should not be used to cause disruption by removing material for which reliable sources could easily or reasonably be found — except in the case of contentious material about living persons, which must be removed immediately. If you encounter a harmless statement that lacks attribution, you can tag it with the {{fact}} template, or move it to the article's talk page with a comment requesting attribution. If the whole article or an entire section is unsourced, you can use the {{unreferenced}} template. Absurd unsourced claims and original research should be deleted rather than tagged or moved to a talk page.[2]

See also[modificare | modificare sursă]

Notes[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Wales, Jimmy. "Zero information is preferred to misleading or false information", WikiEN-l, May 19, 2006.
 2. ^ Wales, Jimmy. "Zero information is preferred to misleading or false information", WikiEN-l, May 16, 2006.