Sari la conținut

Zonă geografică

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Zonele climatice după B.P. Alisov. Zonele geografice coincid în mare măsură cu aceste zone climatice.[1]

Zonele geografice reprezintă niște fâșii alungite ce înconjoară globul mai mult sau mai puțin continuu, pe direcția paralelelor, care se caracterizează prin caracteristici fizico-geografice relativ omogene pe uscat și specifice pe apă, în special sub aspectul climei, circulației maselor de aer, vegetației, solului, proceselor hidro-morfologice. Zonele geografice coincid în mare măsură cu limitele zonelor climatice. Geodezic, globul terestru se împarte în cinci zone: două zone polare (între poli și cele două cercuri polare): arctică și antarctică, două zone temperate (între cercurile polare și cele tropicale) și o zonă tropicală sau intertropicală (între cele două tropice). Sub aspect geografic însă aceste zone geodezice sunt modificate, nu merg exact în lungul unor paralele și au ca bază de conturare temperaturile, precipitațiile, urmate de vegetație etc. Astfel se disting 13 zone geografice: zona ecuatorială, 2 zone subecuatoriale (nordică și sudică), 2 zone tropicale (nordică și sudică), 2 zone subtropicale (nordică și sudică), 2 zone temperate (nordică și sudică), zona subarctică, zona subantarctică, zona arctică și zona antarctică.[2][3][4][5]

Zonele geografice[modificare | modificare sursă]

În funcție de zonele termice majore se desting:

 • Climatul cald
 • Zona ecuatorială
 • Zona subecuatorială (nordică și sudică)
 • Zona tropicală (nordică și sudică)
 • Climatul temperat
 • Zona subtropicală (nordică și sudică)
 • Zona temperată (nordică și sudică)
 • Climatul rece
 • Zona subarctică și zona subantarctică
 • Zona arctică și zona antarctică
Zonele geografice Climat Peisaj
Zona arctică și zona antarctică Climatul arctic și antarctic continental sau oceanic. Tundra și gheața
Zona subarctică și zona subantarctică Climatul subarctic sau subantarctic continental sau oceanic Taiga și silvotundra
Temperată (nordică și sudică) Climatul temperat continental sau oceanic Păduri de foioase, stepe, semideșerturi
Subtropicală (nordică și sudică) Climatul subtropical continental sau oceanic Deșerturi și stepe subtropicale sau păduri subtropicale sau peisaj mediteranean maritim
Tropicală (nordică și sudică) Climatul tropical continental sau oceanic Deșertul tropical, deșertul umed sau păduri tropicale
Subecuatorială (nordică și sudică) Climatul subecuatorial musonic continental sau oceanic Savana sau pădurea ecuatorială umedă
Ecuatorială Climatul ecuatorial continental sau oceanic Pădurea ecuatorială umedă


Denumirea zonelor geografice Ariile zonelor, mil. km2 Ariile zonelor, %
1. Arctică 14,45 3
2. Subarctică 17,62 3
3. Temperată nordică 53,22 10
4. Subtropicală nordică 39,72 8
5. Tropicală nordică 80,77 16
6. Subecuatorială nordică 38,65 7
7. Ecuatorială 22,07 4
8. Subecuatorială sudică 30,11 6
9. Tropicală sudică 95,19 19
10. Subtropicală sudică 33,78 7
11. Temperată sudică 34,47 7
12. Subantarctică 23,93 5
13. Antarctică 26,19 5
Total 510,08 100

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Clasificări climatice și schimbări climatice. Universitatea din București. Facultatea de Geografie. 2009
 2. ^ Laura Tîrlă. Geografia continentelor extraeuropene (America, Africa și Antarctica). Universitatea din București, Facultatea de Geografie. București, 2014
 3. ^ Alexandru Lungu. Geografia fizică generală. Manual pentru clasa X. Chișinău 2003
 4. ^ Andrei C. Indrieș. Dicționar de geografie-geologie. 2012
 5. ^ Octavian Mândruț. Geografie: Probleme fundamentale ale lumii contemporane. Manual pentru clasa a XI-a. Editura Corint, București 2006