Wikipedia:Editor de formate

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Pink padlock
Format protejat
Comenzi rapide:
WP:EF
WP:EdF

Permisiunile de editor de formate permit modificarea unor elemente de interfață (formate, module și pagini din spațiul de nume MediaWiki) care au fost protejate la nivelul „format protejat” deoarece sunt transcluse în peste 500 de pagini sau sunt folosite în pagina principală. Acest nivel de protecție se aplică și spațiului de nume MediaWiki, unde sunt stocate denumirile implicite în limba română ale elementelor de interfață.

Actualmente există 17 editori de formate și 17 administratori (34 în total), aceștia fiind utilizatorii ce pot modifica formate de largă utilizare.

Utilizare

Unor redactori li se permite să-și exercite aceste permisiuni pentru a efectua mentenanță, pentru a răspunde unor cereri rezonabile de modificare a unor formate, și pentru a face orice alte modificări simple sau în general necontroversate în formate, module sau antete de editare a paginilor. Lor li se permite și să facă editări mai complexe sau controversate, dar numai după ce aceste modificări sunt făcute mai întâi într-o zonă de test și după ce s-a identificat atât consensul pentru efectuarea lor, cât și stabilitatea lor tehnică.

Parolă puternică

Dacă aveți drepturile de editor de formate, vă rugăm să vă asigurați că aveți o parolă puternică. Chiar și o singură modificare făcută de un cont compromis poate afecta mii sau zeci de mii de pagini, ceea ce ar putea fi catastrofal.

Editarea judicioasă a formatelor

Cheia editării corecte a formatelor este testarea riguroasă a modificărilor înainte de implementarea lor. De preferat, fiecare format trebuie să aibă o subpagină de cazuri de test, ce poate fi folosită în exact acest scop.

 • Țineți minte că permisiunile de editor de formate nu pot fi folosite pentru a obține poziții privilegiate în cadrul discuțiilor pe marginea formatelor. Poziția în care puteți fi pus poate fi dificilă, deoarece orice modificare poate fi interpretată de alții (posibil greșit) drept acțiune privilegiată. Evitați să luați decizii unilaterale privind modificări mari ale formatelor dacă există riscul unor obiecții. Puteți oricând propune schimbările în pagina de discuție a formatului sau în pagina de sarcini pentru editorii de formate, după care veți putea efectua modificarea după mai multe zile, în lipsa obiecțiilor.

Nerespectarea acestor restricții poate avea ca efect revocarea permisiunilor. Dacă restricțiile sunt încălcate sistematic, orice administrator poate să vă revoce drepturile de modificare pe loc și fără avertisment, chiar și la prima abatere.

Când să inițiați discuții despre modificarea formatelor

Aceasta este o îndrumare aproximativă, vă rugăm să nu o invocați împotriva bunului simț.

Modificări ce trebuie efectuate DOAR în urma unei discuții substanțiale

 • Orice înlăturare de funcționalitate, indiferent cât de mică. Dacă este ștergerea unui parametru sau modificarea vechiului comportament al unui parametru, nu o faceți fără consens, cu excepția cazului în care motivul pentru care o faceți este absolut critic.
 • Modificările ce afectează semnificativ un format sau aspectul lui vizual pentru cititor;
 • Modificările în spațiul de nume MediaWiki.
Modificări ce necesită cel puțin unele discuții, sau cel puțin câteva zile fără obiecții
 • Adăugarea de noi parametri, dacă ei modifică semnificativ utilizarea sau modul de afișare a formatului. Aceasta include introducerea de parametri numerotați ca alternative pentru parametrii cu nume, adăugarea de parametri numerotați suplimentari, sau adăugarea de parametri ce permit modificări majore, observabile vizual (de exemplu, un parametru pentru schimbarea culorii unei infocasete).
 • Modificări vizuale minore, dar observabile, cum ar fi schimbarea ordinii unor parametri de infocasetă sau o mică modificare a unei culori.

Modificări ce pot fi efectuate de regulă unilateral, dar care, în funcție de circumstanțe, pot impune discutarea sau anunțarea lor din timp

 • Adăugarea de proprietăți Wikidata. Proiectul este încă nou, deci pe termen scurt s-ar putea să fie bine să discutați întâi. Pe termen lung, adăugarea de proprietăți de la Wikidata va deveni ceva total necontroversat;
 • Adăugarea de noi parametri cu funcționalități minore—de exemplu, un italic=yes sau un noprint=yes.
 • Modificări ce afectează foarte puțin aspectul unui format, cum ar fi clasa nowrap la un format ce arată mai bine pe o singură linie.

Modificări ce pot fi efectuate aproape întotdeauna unilateral

 • Repararea unor erori evidente.
 • Adăugarea de comentarii de cod, și orice modificări ce îmbunătățesc lizibilitatea sursei fără a modifica funcționalitatea;
 • Modificarea zonei cuprinse în tagul <noinclude/>.
 • Corecturi de text. (Asigurați-vă întâi că sunt corecte!)
 • Modificări necontroversate în categoriile ascunse.
 • Modificări în clasele CSS fără efect vizibil, sau în cazul în care este vorba de o îmbunătățire clară (de ex. înlăturarea de spații generate de formate în anumite browsere).
 • Înlocuirea unor formate utilizate de formatul respectiv, dacă acea înlocuire provine dintr-un consens în acest sens.

Abuz

Când vine vorba de modificarea formatelor transcluse în multe pagini și/sau utilizate în pagina principală, Wikipedia are o politică mai strictă.

Editorii de formate posedă permisiuni administrative, și de la deținătorii lor se așteaptă un comportament stabil și responsabil. Puteți pierde permisiunile de editor de formate sau chiar să fiți blocat, în cazul în care acțiunile dvs. au un caracter destructiv.

Nu uitați că acordarea și revocarea permisiunilor de editor de formate o poate face orice administrator. Nu faceți prostii.

Cereri

Dacă doriți să cereți drepturi de editor de formate, anunțați la afișierul administratorilor. Alternativ, puteți contacta direct un administrator activ. Administratorii nu au nevoie să ceară aceste permisiuni deoarece ele li se acordă automat.

Îndrumări pentru administratorii care acordă permisiunea

Permisiunile de editor de formate se pot acorda de către un administrator. Administratorii vor evalua ei înșiși eligibilitatea unui utilizator pentru acordarea permisiunilor dar vor evalua și următoarele îndrumări orientative:

1. Candidatul trebuie să fie utilizator înregistrat de cel puțin un an.
2. Candidatul trebuie să aibă cel puțin 1.000 de modificări la activ.
3. Candidatul trebuie să aibă cel puțin 150 de modificări în total în spațiile Format și/sau Modul.
4. Candidatul trebuie să nu aibă istoric de blocări pe motive de comportament sau de încălcare a R3R în ultimele 6 luni.

În plus, candidatul trebuie să-și argumenteze cererea și să cunoască bine politica privind dezvoltarea formatelor cu grad mare de transcludere.

Elementele din listă sunt doar orientative. Un administrator poate alege să acorde, după caz, permisiunile și altor utilizatori care nu ar fi strict eligibili după aceste criterii.

Criterii de revocare

Dreptul de editare de formate se poate revoca în orice moment de un administrator fără avertisment prealabil sau proces decizional în următoarele cazuri:

 1. Editorul de formate a efectuat în mod repetat modificări evident controversate în paginile unor formate protejate fără a determina consensul.
 2. Editorul de formate a fost în mod repetat neatent la modificarea formatelor protejate, ducând de mai multe ori la apariția de erori serioase în paginile formatelor.
 3. Editorul de formate a comis acte de vandalism evident, nu neapărat utilizând permisiunile.
 4. Editorul de formate a fost inactiv timp de peste 12 luni.
 5. La cererea editorului de formate.

Dacă vi s-au revocat permisiunile de modificare a formatelor, mai întâi discutați cu administratorul care a efectuat revocarea. Dacă nu primiți răspuns sau răspunsul este nesatisfăcător, aduceți problema în atenția celorlalți administratori, scriind un mesaj la Wikipedia:Afișierul administratorilor.