Verb tranzitiv

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Flexibilă
Adjectiv
Articol
Numeral
Pronume
Substantiv
Verb
Auxiliar
Copulativ
Personal-impersonal
Predicativ-nepredicativ
Tranzitiv-intranzitiv
Neflexibilă
Adverb
Conjuncție
Interjecție
Prepoziție
Locuțiune
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Complement
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială


Verbul tranzitiv este acel verb care poate primi în context unul sau două complemente directe. Alături de complementul direct pot exista complemente indirecte și complemente circumstanțiale. Caracteristica tranzitiv / intranzitiv ia în considerare relația verb-complement direct.


Există verbe tranzitive cărora le pot fi asociate două complemente directe: rog / învăț ceva1 pe cineva2.


Considerând numărul de legături cu alte părți de propoziție, verbele tranzitive se clasifică în:

ÎlCD văd pe fereastră.


LeCI dau un exempluCD.