Utilizator:Solt/proiect 4.1/Lista lui Einstein 4.2

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare
Index[notes 1] Anul [notes 2] Titlul în original și traducerea în limba română[notes 3] Revista, volumul, pagina[notes 4] Clasificări și note[notes 5]
Schilpp 61 1914 Bemerkung zu P. Harzers Abhandlung: Die Mitführung des Lichtes in Glas und die Aberration
Observație asupra articolului lui P. Harzer: Frânarea luminii în sticlă și aberația§
Astronomische Nachrichten (Actualități astronomice), 199, 8–10, [1] Electromagnetism și teoria relativității restrânse.[1]
Schilpp 62 1914 Antwort auf eine Replik P. Harzers
Răspuns la o replică al lui P. Harzer §
Astronomische Nachrichten (Actualități astronomice), 199, 47–48, [2] Electromagnetism și teoria relativității restrânse.[2]
Schilpp 63 1914 Zum gegenwärtigen Stande des Problems der spezifischen Wärme
Despre stadiul actual al problemei căldurilor specifice§
Deutsche Bunsengesellschaft, Abhandlungen (Societatea Germană Bunsen, tratate), 7, 330–364 Călduri specifice. Ediția în limba germană a referinței #51; paginile 353–364 include disputele științifice pe marginea prelegerii lui Einstein.
Schilpp 64; CP 6, 5 1914 Beiträge zur Quantentheorie
Contribuții la teoria cuantică §
Deutsche physikalische Gesellschaft, Berichte (Societatea Germană de Fizică, rapoarte) 1914, 820–828 Mecanică cuantică.[3] Reeditat în volumul 16 al Verhandlungen al aceleiași societăți.
Schilpp 65; CP 4, 27 1914 Zur Theorie der Gravitation
Despre teoria gravitației§
Naturforschende Gesellschaft, Zürich, Vierteljahrsschrift (Societatea Naturaliștilor, Zürich, bultetin trimestrial), 59, 4–6 Teoria relativității generale.[4]
Schilpp 66 1914 Recenzie asupra lucrării lui H. A. Lorentz: Das Relativitätsprinzip
Principiile relativității§
Naturwissenschaften (Științele Naturii), 2, 1018 Teoria relativității restrânse și generale.[5]
Schilpp 67; CP 4, 24 1914 Nachträgliche Antwort auf eine Frage von Reissner
Răspuns suplimentar la o afirmație al lui Reissner§
Physikalische Zeitschrift (Revista de fizică), 15, 108–110 Teoria relativității generale.[6] Legăturile dintre masa câmpului gravitațional cu el însuși.
Schilpp 68; CP 4, 25 1914 Principielles zur verallgemeinerten Relativitätstheorie und Gravitationstheorie
Principiile teoriilor relativității generale și ale gravitației.
Physikalische Zeitschrift (Revista de fizică), 15, 176–180 Teoria relativității generale.[7] Articolul este o replică la o remarcă al lui Gustav Mie făcut asupra legăturilor dintre referința #53 și opera luiHermann Minkowski.
Schilpp 69; CP 6, 3 1914 Antrittsrede
Mesaj inaugural§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Rapoarte de reuniune ale Academiei de Științe a Prusiei), 1914 (pct. 2), 739–742 Teoria relativității generale.[8]
Schilpp 70; CP 6, 9 1914 Formale Grundlage de allgemeinen Relativitätstheorie
Bazele formale ale teoriei relativității generale§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune) (, 1914 (part 2), 1030–1085 Teoria relativității generale.[9] Această publicație este o importantă lucrare în domeniul dezvoltării teoriei relativității generalizate. În cadrul acestui articol, Einstein încă nu reușește stabilirea formelor corecte ale ecuațiilor câmpului, dar deduce expresiile mișcării puncului material pe geodezice pornind de la câmpul gravitațional generat de rotație. Totodată, deduce din nou, propriile sale rezultate din anul 1907 cu privire la devierea razelor de lumină și deplasarea spre roșu, folosind de data aceasta, noua teorie a tensorului metric.
Schilpp 71; CP 4, 31 1914 Zum Relativitätsproblem
Despre problema relativității§
Scientia (Bologna) (Știința (Bologna)), 15, 337–348 [3] Teoria relativității restrânse și generale.[10]
Schilpp 72 1914 Physikalische Grundlagen und leitende Gedanken für eine Gravitationstheorie
Fundamente fizice și idei sugestive pentru o teorie a gravitației.§
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft (Dezbateri ale Societății Naturaliștilor din Elveția), 96 (pt. 2), 146 Teoria relativității generale. Articol identic cu publicația de la indicele #56.
Schilpp 73 1914 Gravitationstheorie
Teoria gravitației
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft (Dezbateri ale Societății Naturaliștilor din Elveția), 96 (pt. 2), 136–137 Teoria relativității generale.[11] Pentru textul complet al acestei lucrări, a se vedea publicația de la indicele#56.
Schilpp 74; CP 6, 1 1914 26 aprilie Relativitätsprinzip
Principiile relativității
Vossische Zeitung (Ziarul de Voss), 33–34 Teoria relativității restrânse și generalizate.[12]
Schilpp 75; CP 6, 2 1914 Kovarianzeigenschaften der Feldgleichungen der auf die verallgemeinerte Relativitätstheorie gegründeten Gravitationstheorie
Proprietățile de covarianță ale ecuațiilor câmpului din teoria gravitației bazat pe teoria relativității generale§
Zeitschrift für Mathematik und Physik (Revista de matematică și fizică), 63, 215–225 Teoria relativității generalizate.[13] Lucrare srisă în colaborare cu M. Grossmann.
Schilpp 78 1915 Proefondervindelijk bewijs voor het bestan der moleculaire stroomen von Ampère
Dovada experimentală a existenței curenților moleculari Ampère§
Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, Verslag. (ser. 4) (Academia de Arte și Științe, Amsterdam, raporte. (ser. 4)), 23, 1449–1464 Efectul Einstein-de Haas.[14] Lucrare elaborată în limba olandeză prin colaborare cu W.J. de Haas.
Schilpp 79; CP 6, 18 1915 Antwort auf eine Abhandlung M. von Laues: Ein Satz der Wahrscheinlichkeitsrechnung und seine Anwendung auf die Strahlungstheorie
Răspuns la publicația lui M. von Laue: O teoremă a calculului probabilităților și aplicațiile ei în teoria radiației§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 47, 879–885, [4] Fotoni.[15]
Schilpp 80; CP 6, 23 1915 Experimenteller Nachweis des Ampèreschen Molekularströme
Dovada experimentală a existenței curenților moleculari Ampère§
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Dezbaterile Societății Germane de Fizică), 17, 152–170, 203 (Berichtigung), 420 Efectul Einstein-de Haas .[16] În colaborare cu W.J. de Haas, este prima ediție în limba germană, pentru ediția în limba olandez,vezi publicația de la indicele #78, a doua publicare germană a fost făcută în revista Naturwissenschaften(Științle Naturii).
Schilpp 81 1915 Experimenteller Nachweis des Ampèreschen Molekularströme
Dovada experimentală a existenței curenților moleculari Ampère§
Naturwissenschaften (Științele Naturii), 3, 237–238 Efectul Einstein-de Haas.[17] Ediția în limba germană a publicației apărută mai întâi în limba olandeză, având-ul coautor pe W.J. de Haas, vezi publicația de la indicii #78 și #80.
Schilpp 82 1915 Grundgedanken der allgemeinen Relativitätstheorie und Anwendung dieser Theorie in der Astronomie
Ideile fundamentale ale teoriei relativității generale și aplicațiile acestei teorii în astronomie§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1915 (part 1), 315 Teoria relativității generale.[18]
Schilpp 83; CP 6, 21 și 22 1915 Zur allgemeinen Relativitätstheorie
Despre teoria relativității generale§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1915 (part 2), 778–786, 799–801 Teoria relativității generale.[19] Două din cele patru publicații ale lui Einstein, apărute în noiembrie 1915 care tratează forma finală a ecuațiilor câmpului din cadrul teoriei relativității generalizate. Prima, corectează o greșeală de concepție și stabilește forma finală a ecuațiilor; cu toate acestea, a doua lucrare introduce în teorie o serioasă confuzie de concepte.[20]
Schilpp 84; CP 6, 24 1915 Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie
Explicarea mișcării periheliului planetei Mercur din perspectiva teoriei relativității generalizate§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1915 (part. 2), 831–839 Teoria relativității generale.[21] Lucrare centrală a teoriei relativității generale, în care Einstein arată că această teorie poate explica anomalia mișcării de precesie a planetei Mercur, fenomen pus în evidență de către astronomi încă din anul 1859. Acestă publicație intoduce de asemena, o nouă și importantă metodă de calcul cu privire la expansiunea post newtoniană. Einstein, în cadrul acestei lucrări, pentru prima oară, face un calcul corect asupra devierii luminii de către câmpul gravitațional.
Schilpp 85; CP 6, 25 1915 Feldgleichungen der Gravitation
Ecuațiile câmpului gravitațional
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1915 (part. 2), 844–847 Teoria relativității generale.[22] Această lucrare este definitorie pentru dezvoltarea teoriei relativității generalizate. După un lung șir de încercări, Einstein reușește să găsească formele corecte ale ecuațiilor câmpului gravitațional, care au servit ulterior ca bază pentru deducerea unor importante relații ale teoriei.
Schilpp 88; CP 6, 14 1916 Experimental proof of the existence of Ampère's molecular currents
Dovada experimentală a existenței curenților moleculari Ampère§
Proceedings of the Akademie van Wetenschappen, Amsterdam (Procedurile Academiei de Științe și Arte, Amsterdam), 18, 696–711 Efectul Einstein-de Haas .[23] Lucrare scrisă în colaborare cu W.J. de Haas; Traducerea în limba engleză a publicației de la indicele #80.
Schilpp 89; CP 6, 30 1916 Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie
Bazele teoriei relativității generale§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 49, 769–822, [5] Teoria relativității generale.[24]
Schilpp 90; CP 6, 40 1916 Über Fr. Kottlers Abhandlung: Einsteins Äquivalenzhypothese und die Gravitation
Despre publicația lui Friedrich Kottler: Ipoteza echivalenței al lui Einstein și gravitația§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 51, 639–642, [6] Teoria relativității generale.[25]
Schilpp 91; CP 6, 28 1916 Einfaches Experiment zum Nachweis der Ampèreschen Molekularströme
O experiență simplă pentru demonstrarea existenței curenților moleculari Ampère§
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Dezbaterile Societății Germane de Fizică), 18, 173–177 Efectul Einstein-de Haas .[26]
Schilpp 92; CP 6, 34 1916 Strahlungs-emission und -absorption nach der Quantentheorie
Emisia și absorbția radiației în teoria cuantică§
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Dezbaterile Societății Germane de Fizică), 18, 318–323 Fotoni.[27] Lucrare fundamentală, în care Einstein arată că ipoteza cuantică al lui Planck poate fi dedusă din ecuațiile cinetice. Această lucrare introduce pentru prima oară ideea emisiei stimulate, care va deveni fundamentul dezvoltării ulterioare a laserului și maserului; coeficienții A și B ale lui Einstein au constituit baza dezvoltării ulterioare a electrodinamicii cuantice. În această lucrare, Einstein începe să susțină ideea că mecanica cuantică înseamnă o confundare a probabilității cu negarea cauzalității.[28]
Schilpp 93; CP 6, 38 1916 Quantentheorie der Strahlung
Teoria cuantică a radiației
Mitteilungen der Physikalischen Gesellschaft, Zürich (Comunicări ale Societății de Fizică, Zürich ), 16, 47–62 Fotoni.[29] Continuând lucrarea din 1909 (vezi referința#30), Einstein a arătat că fotonii sunt purtători de moment cinetic în ipoteza valabilității legii lui Planck. Această teorie a fost confirmată în anul 1923 prin descoperirea fenomenului de împrăștiere Compton, descoperire pentru care în anul 1927i s-a acordat premiul Nobel pentru fizică și care a dus la acceptarea generală a conceptului de foton.
Schilpp 94; CP 6, 36 1916 Recenzie asupra lucrării lui Lorentz H.A.: Théories statistiques en thermodynamique
Teorii statistice în termodinamică §
Naturwissenschaften (Științele Naturii), 4, 480–481 Mecanică statistică.[30]
Schilpp 95; CP 6, 39 1916 Elementare Theorie der Wasserwellen und des Fluges
Teoria elementară a undelor în apă și în aer§
Naturwissenschaften (Științele Naturii), 4, 509–510 Mecanica fluidelor
Schilpp 96; CP 6, 29 1916 Ernst Mach Physikalische Zeitschrift (Jurnalul de fizică), 17, 101–104 Istoria fizicii[31]
Schilpp 97; CP 6, 27 1916 Neue formale Deutung der Maxwellschen Feldgleichungen der Elektrodynamik
Noua interpretare formală a ecuțiilor câmpului ale lui Maxwell din electrodinamică§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune) , 1916 (part 1), 184–187 Electromagnetism
Schilpp 98 1916 Einige anschauliche Überlegungen aus dem Gebiete der Relativitätstheorie
Unele considerații filozofice din domeniul teoriei relativității§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1916 (part 1), 423 Teoria relativității generale.[32] Rezumatul unei lucrări (nepublicate) care se trata funcționarea ceasurilor și a pendulului Foucault
Schilpp 99; CP 6, 32 1916 Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation
Integrarea aproximativă a ecuațiilor câmpului gravitațional§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1916 (part 1), 688–696 Teoria relativității generale[33]
Schilpp 100 1916 Gedächtnisrede auf Karl Schwarzschild
Prelegere în memoria lui Karl Schwarzschild§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1916 (part 1), 768–770 Istoria fizicii.[34]
Schilpp 101; CP 6, 41 1916 Hamiltonsches Prinzip und allgemeine Relativitätstheorie
Principiul lui Hamilton și teoria relativității generale§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1916 (part 2), 1111–1116 Teoria relativității generale[35]
Schilpp 103; CP 6, 45 1917 Zum Quantensatz von Sommerfeld und Epstein
Asupra teoremei cuantice al lui Sommerfeld și Epstein§
Deutsche Physikalische Gesellschaft, Verhandlungen (Societea Germană de Fizică, dezbateri), 19, 82–92 Mecanică cuantică[36] Lucrare fundamentală asupra metodei Einstein-Brillouin-Keller , care descrie modalitatea transformării unui sistem clasic în analogul său cuantic.
Schilpp 104 1917 Recenzie asupra lucrării lui Hermann von Helmholtz: Zwei Vorträge über Goethe
Două prelegeri despre Goethe§
Naturwissenschaften (Științele Naturii), 5, 675 Istoria fizicii[37]
Schilpp 105 1917 Marian von Smoluchowski Naturwissenschaften (Științele Naturii), 5, 737–738 Istoria fizicii[38]
Schilpp 106 1917 Quantentheorie der Strahlung
Teoria cuantică a radiației
Physikalische Zeitschrift (Jurnal de fizică), 18, 121–128 Fotoni.[39]
Schilpp 107; CP 6, 43 1917 Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie
Considerații cosmologice asupra a teoriei relativității generale§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1917 (part 1), 142–152 Teoria relativității generale.[40] Această importantă lucrare marchează începuturile cosmologiei fizice. Folosind ipoteze simplificatoare, în lucrare se explică, pe baza relativității generale, teorii cosmologice precum nașterea, expansiunea și evoluția finală a Universului.
Schilpp 108; CP 6, 47 1917 Eine Ableitung des Theorems von Jacobi
O deducere a teoremei lui Jacobi§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1917 (part 2), 606–608 Fizică matematică[41]
Schilpp 109 1917 23 mai Friedrich Adler als Physiker
Friedrich Adler fizician§
Die Vossische Zeitung (Ziarul de Voss), Morgen Ausgabe, no. 259, 2 (Ziarul Voss, ediția de dimineață, Berlin) Istoria fizicii.[42]
Schilpp 112; CP 7, 4 1918 Prinzipielles zur allgemeinen Relativitätstheorie
Asupra bazelor teoriei relativității generale§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 55, 241–244, [7] Teoria relativității generale[43]
Schilpp 113; CP 7, 6 1918 Lassen sich Brechungsexponenten der Körper für Röntgenstrahlen experimentell ermitteln?
Este posibilă determinarea indicelui de refracție a razelor Röntgen pentru corpurile solide?§
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Dezbaterile Societății Germane de Fizică), 20, 86–87 Electromagnetism
Schilpp 114; CP 7, 15 1918 Bemerkung zu Gehrckes Notiz: Über den Äther
Comentariu pe marginea notei lui E. Gehrcke: Despre eter§
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Dezbaterile Societății Germane de Fizică), 20, 261 Teoria relativității restrânse și generale
Schilpp 115; CP 7, 10 1918 Recenzie asupra lucrării lui H. Weyl: Raum, Zeit, Materie
Spțiu, timp, materie (lecturi de relativitate generală)§
Naturwissenschaften (Științele Naturii), 6, 373 Teoria relativității restrânse și generale[44]
Schilpp 116; CP 7, 13 1918 Dialog über Einwände gegen die Relativitätstheorie
Dialog despre obiecțiile la teoria relativității§
Naturwissenschaften (Științele Naturii), 6, 697–702 Teoria relativității restrânse și generale.[45]
Schilpp 117; CP 7, 2 1918 Notiz zu Schrödingers Arbeit: Energiekomponenten des Gravitationsfeldes
Notă asupra lucrării lui Schrödinger: Componentele energetice ale câmpului gravitațional§
Physikalische Zeitschrift (Revista de fizică), 19, 115–116 Teoria relativității generale[46]
Schilpp 118; CP 7, 3 1918 Bemerkung zu Schrödingers Notiz: Lösungssystem der allgemein kovarianten Gravitationsgleichungen
Comentariu asupra notei lui Schrödinger: Asupra unui sistem de soluții ale ecuațiilor generale covariante ale câmpului gravitațional§
Physikalische Zeitschrift (Revista de fizică), 19, 165–166 Teoria relativității generale[47]
Schilpp 119; CP 7, 1 1918 Gravitationswellen
Unde gravitaționale
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1918 (part 1), 154–167 Teoria relativității generale[48] Prima previziune asupra existenței undelor gravitaționale. Pentru observarea indirectă a existenței radiațiilor gravitaționale la un nou tip de pulsar, descoperit de Russell Alan Hulse și Joseph Hooton Taylor Jr., în anul 1993 s-a acordat Premiul Nobel pentru Fizică. În data de 17 martie 2014, o echipă de astronomi din cadrul Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a anunțat că a detectat undele gravitaționale asociate inflației cosmice ca modele distincte în radiația cosmică de fond.[49]

Schilpp 120; CP 7, 5 1918 Kritisches zu einer von Hrn. de Sitter gegebenen Lösung der Gravitationsgleichungen
Comentariu critic asupra unei soluții a ecuației câmpului gravitațional dat de domnul de Sitter§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1918 (part 1), 270–272 Teoria relativității generalizate[50]
Schilpp 121; CP 7, 9 1918 Der Energiesatz in der allgemeinen Relativitätstheorie
Legea consrvării energiei în teoria relativității generale§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1918 (part 1), 448–459 Teoria relativității generalizate[51]
Schilpp 122 1919 Prüfung der allgemeinen Relativitätstheorie
Un test al teoriei relativității generale§
Naturwissenschaften (Științele Naturii), 7, 776 Teoria relativității generalizate.[52]
Schilpp 123; CP 7, 17 1919 Spielen Gravitationsfelder im Aufbau der materiellen Elementarteilchen eine wesentliche Rolle?
Joacă un rol câmpurile gravitaționale în structura particulelor elementare ale materiei?§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Rapoarte de reuniune ale Academiei de Științe a Prusiei) 1919 (pt. 1), 349–356 Teoria relativității generale. [53] Einstein sugerează o modificare de ecuațiilor sale de câmp, pentru a permite descrierea stabilitatății particulelor elementare.


Eroare la citare: Există etichete <ref> pentru un grup numit „notes”, dar nu și o etichetă <references group="notes"/>

 1. ^ Pais, Cap. 7, ref. E5a.
 2. ^ Pais, Cap. 7, ref. E5a.
 3. ^ Pais, Cap. 20, ref. E8.
 4. ^ Pais, Cap. 14, ref. E6; Cap. 15, ref. E37.
 5. ^ Pais, Cap. 7, ref. E35; Cap. 16, ref. E53a.
 6. ^ Pais, Cap. 13, ref. E11.
 7. ^ Pais, Cap. 13, ref. E13.
 8. ^ Pais, Cap. 14, ref. E12.
 9. ^ Pais, Cap. 12, ref. E30; Cap. 14, ref. E16; Cap. 15, ref. E13.
 10. ^ Pais, Cap. 7, ref. E30; Cap. 13, ref. E12.
 11. ^ Pais, Cap. 12, ref. E36.
 12. ^ Pais, Cap. 7, ref. E34; Cap. 14, ref. E10; Cap. 16, ref. E38.
 13. ^ Pais, Cap. 12, ref. E37.
 14. ^ Pais, Cap. 14, ref. E34.
 15. ^ Pais, Cap. 4, ref. E28; Cap. 14, ref. E30.
 16. ^ Pais, Cap. 14, ref. E33.
 17. ^ Pais, Cap. 14, ref. E32.
 18. ^ Pais, Cap. 14, ref. E28.
 19. ^ Pais, Cap. 14, ref-le. E44, E45 și E46; Cap. 15, ref. E14
 20. ^ Pais, pp. 250–253.
 21. ^ Pais, Cap. 14, ref.-le E48 și E50; Cap. 15, ref. E1; Cap. 16, ref. E30.
 22. ^ Pais, Cap. 14, ref. E1; Cap. 15, ref. E15.
 23. ^ Pais, Cap. 14, ref. E35.
 24. ^ Pais, Cap. 12, ref.-le E27 și E31; Cap. 15, ref. E6.
 25. ^ Pais, Cap. 13, ref. E3a.
 26. ^ Pais, Cap. 14, ref. E37.
 27. ^ Pais, Cap. 4, ref. E35; Cap. 15, ref. E21; Cap. 21, ref. E9.
 28. ^ Pais, pp. 410–412.
 29. ^ Pais, Cap. 4, ref. E36; Cap. 15, ref. E21; Cap. 21, ref. E10.
 30. ^ Pais, Cap. 16, ref. E54.
 31. ^ Pais, Cap. 15, ref. E26.
 32. ^ Pais, Cap. 7, ref. E6.
 33. ^ Pais, Cap. 15, ref. E20.
 34. ^ Pais, Cap. 14, ref. E51.
 35. ^ Pais, Cap. 14, ref. E55; Cap. 15, ref. E16.
 36. ^ Pais, Cap. 21, ref. E17.
 37. ^ Pais, Cap. 16, ref. E55.
 38. ^ Pais, Cap. 5, ref. E16.
 39. ^ Pais, Cap. 4, ref. E37; Cap. 21, ref. E11; Cap. 26, ref. E16.
 40. ^ Pais, Cap. 15, ref. E40; Cap. 29, ref. E17.
 41. ^ Pais, Cap. 21, ref. E18.
 42. ^ Pais, Cap. 1, ref. E1.
 43. ^ Pais, Cap. 15, ref. E42.
 44. ^ Pais, Cap. 16, ref. E56.
 45. ^ Pais, Cap. 7, ref. E6.
 46. ^ Pais, Cap. 15, ref. E19a.
 47. ^ Pais, Cap. 15, ref. E19a.
 48. ^ Pais, Cap. 15, ref. E22.
 49. ^ en http://www.cfa.harvard.edu/news/2014-05 First Direct Evidence of Cosmic Inflation (Prima dovadă directă a inflației cosmologice)
 50. ^ Pais, Cap. 15, ref. E42b.
 51. ^ Pais, Cap. 15, ref. E19b; Cap. 17, ref. E33.
 52. ^ Pais, Cap. 16, ref. E28.
 53. ^ Pais, Cap. 15, ref. E43; Cap. 17, ref. E17.