Utilizator:Solt/proiect 4/Lista lui Einstein

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare

Lista publicaţiilor ştiinţifice ale lui Albert Einstein cuprinde date referitoare la lucrările ştiinţifice, publicate în timpul vieţii de către Albert Einstein.

Albert Einstein (n. 14 martie 1879, Ulm - d. 18 aprilie 1955, Princeton) a fost un fizician german, de origine evreiască, emigrat în 1933 în SUA, naturalizat elveţiano-american în 1940, profesor universitar la Zürich, Praga, Berlin şi Princeton. A fost cunoscut, mai ales pentru formulrea teoriei relativităţii. În 1921 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Fizică.[1]De asemenea, a avut contribuţii notabile la dezvoltarea fizicii statistice, mecanicii cuantice şi indirect a teoriei cuantice a câmpului.Operele sale ştiinţifice originale au fost publicate în principal în limbile germană, engleză şi franceză în diverse periodice ştiinţifice şi în volume individuale sau colective.Majoritatea lucrărilor, semnate de Albert Einstein au apărut în perioada 1901-1948, care cuprinde mai multe etape ale activităţii ştiinţifice, denumite în general după ţara în care a trăit în perioada respectivă.

Lista publicaţiilor ştiinţifice ale lui Albert Einstein, prezentată mai jos este structurată în patru tabele, ce cuprind:

În prima coloană a tabelelor, fiecare lucrare este marcată cu un indice luat, din bibliografia Schilpp (Albert Einstein: Philosopher-Scientist, pag. 694–730), urmat de indicele corespunzător din Einstein's Collected Papers (Colecţia lucrărilor lui Einstein).Referinţele complete la aceste două bibliografii se pot găsi în secţiunile Referinţe şi Bibliografie de la sfârşitul articolului.Indicii Schilpp sunt utilizaţi ca referinţe de căutare în ultima coloană: „Clasificări şi note”.Coloana a doua indică anul publicării (care uneori nu coincide cu anul redactării manuscrisului), urmat de coloana a treia, ce cuprinde titlul original (în limba în care a fost publicată) şi traducerea în limba română.Titlurile româneşti, în general pentru lucrările importante sunt identice cu cele folosite în literatura de specialitate din România.Pentru unele lucrări, de regulă recenzii, prelegeri festive sau comentarii de importanţă redusă, pentru care nu există traduceri oficiale, s-au folosit traduceri neoficiale, realizate de contribuitorii versiunii româneşti al prezentului articol; aceste titluri sunt marcate cu simbolul § suprascris.Coloana a patra cuprinde titlul revistelor sau periodicelor în care au apărut lucrările, cu specificarea volumului, numărului şi paginilor la care se găseşte textul original.De asemenea, tot această coloană cuprinde după caz, legăturile externe către versiunea originală a lucrării.În prezentarea de bază, lucrările sunt evidenţiate în ordinea cronologică a publicării lor, existând posibilitate rearanjării lor în ordine alfabetică prin simplu click pe săgeata din antetul tabelului corespunzător coloanei în care se face rearanjarea.Dacă se doreşte aranjarea lucrărilor după criteriul apartenenţei lor la un domeniu anume al fizicii, este suficient să se acţioneze cu simplu click pe săgeata din capul coloanei „Clasificări şi note”; efectul va fi gruparea lucrărilor pe subiecte; în tabel vor apărea toate articolele care au ca temă „Termodinamica”, de exemplu, prezentate în ordine cronologică în cadrul temei.Pentru tipărirea versiunii rearanjate a tabelului, se poate utiliza direct web-browser Print option; opţiunea „Versiune de tipărit” de la „trusa de unelte” din stânga paginii, se poate folosi numai pentru tipărirea versiunii de bază.În cadrul tabelului, acolo unde se impunea, s-au inserat note de subsol cu rolul de a explica, fie conţinutul unor câmpuri din tabel, fie terminologia ştiinţifică din text sau anumite ambiguităţi.Rândurile din cadrul tabelului, ce conţin informaţii despre lucrări srise în colaborare cu alţi autori sunt colorate în galben deschis.

Multitudinea scrierilor lui Einstein care nu au un caracter strict ştiinţific nu au fost cuprinse în prezenta listă.

Cronologia activităţii ştiinţifice şi temele majore[modificare | modificare sursă]

„Einstein a fost nu numai un mare savant, dar a fost şi un mare om. El a fost un simbol pentru pace într-o lume orientată spre război. A rămas lucid într-o lume bolnavă şi a rămas liberal într-o lume plină de fanatici.”
Bertrand Russel (1872-1970)

matematician, filozof şi sociolog britanic]]

Următoarea cronologie a activităţii ştiinţifice a lui Albert Einstein prezintă pricipalele etape şi temele cele mai importante abordate în domeniul fizicii teoretice în contextul listelor de lucrări prezentate. Etapele activităţii sunt denumite aşa cum apar în majoritatea biografiilor, respectiv în suplimentul bibliografic al lui Paul Arthur Schilpp[2] din Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Volume II (Albert Einstein:Savant-filozof). New York: Harper and Brothers Publishers (Harper Torchbook edition), lucrare ce conţine calsificarea bibliografică a integralei operei ştiinţifice al lui Albert Einstein.

Prima perioadă elveţiană[modificare | modificare sursă]

„Annus mirabilis” (Anul miraculos)[modificare | modificare sursă]

Anul 1905 se remarcă prin prolifica activitate de cercetare şi publicare în domeniul fizicii teoretice, publicând peste 50 de articole şi recenzii, dintre care se remarcă cinci articole, care aveau să contribuie decisiv la fundamentarea fizicii moderne. În acest an, el obţine titlul de doctor în fizică cu o disertaţie privind determinarea dimensiunii moleculelor. Biografii şi apologeţii, numesc anul 1905, anul miraculos al lui Einstein. Prin hotărârea Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, din 1 iunie2004 sa declarat anul 2005 ca An Internaţional al Fizicii [3] în amintirea împlinirii a 100 de ani de la publicarea importantelor lucrări ale lui Einstein.

Anii 1906-1907[modificare | modificare sursă]

Perioada pragheză[modificare | modificare sursă]

A doua perioadă elveţiană[modificare | modificare sursă]

Perioada din Berlin[modificare | modificare sursă]

Perioada americană şi anii de la Princeton[modificare | modificare sursă]

 • In the final thirty years of his life, Einstein explored whether various classical unified field theories could account for both electromagnetism and gravitation and, possibly, quantum mechanics. However, his efforts were unsuccessful, since those theories did not match experimental observations.[23]

I.Articole originale din reviste de specialitate[modificare | modificare sursă]

În tabelul de mai jos sunt prezentate în ordine cronologică integrala lucrărilor științifice ale lui Einstein publicate sub formă de articole în diverse reviste științifice. Majoritate ideilor care au condus la revoluționarea fizicii au fost publicate pentru prima oară în unele din aceste articole. Tabelul cuprinde și recenziile lui Einstein asupra unor lucrări publicate de diverși oameni de știință.

Index[notes 1] Anul Titlul în original și traducerea în limba română[notes 2] Revista, volumul, pagina[notes 3] Clasificări și note[notes 4]
Schilpp 124; CP 7, 18 1919 Bemerkungen über periodische Schwankungen der Mondlänge, welche bisher nach der Newtonschen Mechanik nicht erklärbar schienen
Comment about Periodical Fluctuations of Lunar Longitude, Which So Far Appeared to Be Inexplicable in Newtonian Mechanics
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1919 (pt. 1), 433–436 Teoria relativității generale
Schilpp 125 1919 Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie vom Standpunkte des kosmologischen Problems und des Problems der Konstitution der Materie
Field Equations of the General Theory of Relativity in Respect to the Cosmological Problem and the Problem of the Constitution of Matter§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1919 (pt. 1), 463 (Title only) Teoria relativității generalizate.[24]
Schilpp 126; CP 7, 26 1919 November 28 My theory Times, London, 13 Teoria relativității generalizate.[25] Re-published in 1919 as "Time, space and gravitation" in Optician, the British optical journal, volume 58, pages 187–188.
Schilpp 127; CP 7, 24 1919 Leo Arons als Physiker
Leo Arons as Physicist
Sozialistische Monatshefte, 52 (Jahrgang 25, pt. 2), 1055–1056 Istoria fizicii.[26]
Schilpp 132 1920 Bemerkung zur Abhandlung von W. R. Hess: Theorie der Viscosität heterogener Systeme
Comment on the Paper by W. R. Hess: Contribution to the Theory of the Viscosity of Heterogeneous Systems
Kolloidzeitschrift, 27, 137 Intermolecular forces.[27]
Schilpp 133 1920 Inwiefern lässt sich die moderne Gravitationstheorie ohne die Relativität begründen?
To What Extent Can Modern Gravitational Theory Be Established without Relativity?
Naturwissenschaften, 8, 1010–1011 Teoria relativității generalizate.[28]
Schilpp 134 1920 Trägheitsmoment des Wasserstoffmoleküls
Moment of Inertia of the Hydrogen Molecule§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1920, 65 Intermolecular forces.[29] Abstract of never-published paper.
Schilpp 135; CP 7, 39 1920 Schallausbreitung in teilweise dissoziierten Gasen
Propagation of Sound in Partly Dissociated Gases
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1920, 380–385 Intermolecular forces.
Schilpp 136; CP 7, 45 1920 August 27 Meine Antwort über die antirelativitätstheoretische G.m.b.H.
My Response on the Anti-Relativity Company
Berliner Tageblatt und Handelszeitung, no. 402, 1–2 Teoria relativității restrânse și generalizate.[30]
Schilpp 147; CP 7, 53 1921 A brief outline of the development of the theory of relativity Nature, 106, 782–784 Istoria fizicii.[31] Translated by R. W. Lawson.
Schilpp 148 1921 Geometrie und Erfahrung
Geometry and Experience
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1921 (pt. 1), 123–130 Teoria relativității generalizate.[32]
Schilpp 149; CP 7, 54 1921 Eine naheliegende Ergänzung des Fundaments der allgemeinen Relativitätstheorie
On a Natural Addition to the Foundation of the General Theory of Relativity
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1921 (pt. 1), 261–264 Teoria relativității generalizate.[33]
Schilpp 150; CP 7, 68 1921 Ein den Elementarprozess der Lichtemission betreffendes Experiment
On an Experiment Concerning the Elementary Process of Light Emission
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1921 (pt. 2), 882–883 Fotoni.[34]
Schilpp 151 1921 Report of a lecture at King's College on the development and present position of relativity, with quotations Nation and Athenaeum, 29, 431–432 Teoria relativității restrânse și generalizate. The German text is reproduced in Mein Weltbild (pp. 215–220); a full translation is found in The world as I see it. It was also reported in Nature (107, p. 504) and also in the Times (London) on 14 June, p. 8.
Schilpp 159 1922 Bemerkung zur Seletyschen Arbeit: Beiträge zum kosmologischen Problem
Observation of the Paper of Selety: Contributions to the Cosmological Problem§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 69, 436–438, link Teoria relativității generalizate.[35]
Schilpp 160 1922 Review of W. Pauli: Relativitätstheorie
Review of W. Pauli: Relativity Theory§
Naturwissenschaften, 10, 184–185 Teoria relativității restrânse și generalizate.[36]
Schilpp 161 1922 Emil Warburg als Forscher
Emil Warburg as Researcher§
Naturwissenschaften, 10, 823–828 Istoria fizicii.[37]
Schilpp 162 1922 Theorie der Lichtfortpflanzung in dispergierenden Medien
Theory of the Propagation of Light in Dispersive Media§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phys.-math. Klasse, 1922, 18–22 Electromagnetism.[38]
Schilpp 163 1922 Bemerkung zu der Abhandlung von E. Trefftz: Statische Gravitationsfeld zweier Massenpunkte
Observation on the Work of E. Trefftz: Static Gravitational Field of Two Point Masses§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phys.-math. Klasse, 1922, 448–449 Teoria relativității generalizate.
Schilpp 164 1922 Quantentheoretische Bemerkungen zum Experiment von Stern und Gerlach
Quantum Mechanical Observations on the Experiment of Stern and Gerlach§
Zeitschrift für Physik, 11, 31–34 Mecanică cuantică.[39] Co-authored with Paul Ehrenfest.
Schilpp 165 1922 Bemerkung zu der Arbeit von A. Friedmann: Über die Krümmung des Raumes
Observation on the Paper of A. Friedmann: On the Curvature of Space§
Zeitschrift für Physik, 11, 326 Teoria relativității generalizate.[40] Einstein withdrew this self-criticism in 1922 in the same journal Zeitschrift für Physik, volume 16, p. 228.
Schilpp 170 1923 Bemerkung zu der Notiz von W. Anderson: Neue Erklärung des kontinuierlichen Koronaspektrums
Observation on the Note of W. Anderson: New Explanation of the Continuous Spectrum of the Corona§
Astronomische Nachrichten, 219, 19 Solar physics.
Schilpp 171 1923 Experimentelle Bestimmung der Kanalweite von Filtern
Experimental Determination of the Pore Diameter in Filters§
Deutsche medizinische Wochenschrift, 49, 1012–1013 Mecanica fluidelor.[41] Co-authored with H. Mühsam.
Schilpp 172 1923 Beweis der Nichtexistenz eines überall regulären zentrisch symmetrischen Feldes nach der Feldtheorie von Kaluza
Proof of the Non-Existence of an Everywhere-Regular Centrally Symmetric Field According to the Field Theory of Kaluza§
Jerusalem University, Scripta, 1 (no. 7), 1–5 Classical unified field theories.[42] Co-authored with J. Grommer; also given in Hebrew.
Schilpp 173 1923 Theory of the affine field Nature, 112, 448–449 Classical unified field theories.[43] Translated by RW Lawson, but does not correspond to publication #175. Relatively non-mathematical.
Schilpp 174 1923 Zur allgemeinen Relativitätstheorie
On the General Theory of Relativity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1923, 32–38, 76–77 Teoria relativității generalizate.[44]
Schilpp 175 1923 Zur affinen Feldtheorie
On Affine Field Theory§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1923, 137–140 Classical unified field theories.[45]
Schilpp 176 1923 Bietet die Feldtheorie Möglichkeiten für die Lösung des Quantenproblems?
Does Field Theory Offer Possibilities for Solving the Quantum Problem?§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1923, 359–364 Classical unified field theories.[46]
Schilpp 177 1923 Théorie de relativité
Theory of Relativity§
Société française de philosophie, Bulletin, 22, 97–98, 101, 107, 111–112 Teoria relativității restrânse și generalizate.[47] Quoted in full in Nature, 112, p. 253.
Schilpp 178 1923 Quantentheorie des Strahlungsgleichgewichts
Quantum Theory of the Equilibrium of Radiation§
Zeitschrift für Physik, 19, 301–306 Fotoni.[48] Co-authored with Paul Ehrenfest.
Schilpp 181 1924 Antwort auf eine Bemerkung von W. Anderson
Response to an Observation of W. Anderson§
Astronomische Nachrichten, 221, 329–330
Schilpp 182 1924 April 20 Komptonsche Experiment
The Compton Experiment§
Berliner Tageblatt, 1. Beiblatt Fotoni.[49] Experiment showing that photons could carry momentum; for many physicists, this experiment was conclusive proof that photons were particles.
Schilpp 184 1924 Zum hundertjährigen Gedenkag von Lord Kelvins Geburt
On the 100th Anniversary of Lord Kelvin's Birth§
Naturwissenschaften, 12, 601–602 Istoria fizicii.[50]
Schilpp 185 1924 Quantentheorie des einatomigen idealen Gases
Quantum Theory of the Monatomic Ideal Gas§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1924, 261–267 Fotoni și mecanică statistică.[51] First of two seminal papers (see reference #194), in which Einstein creates the theory of identical particles in quantum mechanics. In 1924, Satyendra Nath Bose derived Planck's law of black-body radiation from a modification of coarse-grained counting of phase space.[52] Einstein shows that this modification is equivalent to assuming that photons are rigorously identical, leading to the concept of coherent states. Einstein also extends Bose's formalism to material particles (bosons), predicting that they condense at sufficiently low temperatures, as verified experimentally.[53]
Schilpp 186 1924 Über den Äther
On the Aether§
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, 105 (pt. 2), 85–93 Istoria fizicii.[54] Historical overview.
Schilpp 187 1924 Theorie der Radiometerkräfte
Theory of Radiometer Forces§
Zeitschrift für Physik, 27, 1–6 Mecanică statistică. Treatment of the physics of radiometers, a science toy.
Schilpp 188 1924 [Note appended to a paper by Bose entitled "Wärmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie"]
Thermal Equilibrium in the Radiation Field in the Presence of Matter
Zeitschrift für Physik, 27, 392–392 Fotonis.[55]
Schilpp 193 1925 Elektron und allgemeine Reltivitätstheorie
The Electron and The General Theory of Relativity§
Physica, 5, 330–334 Teoria relativității generalizate.[56]
Schilpp 194 1925 Quantentheorie des einatomigen idealen Gases. 2. Abhandlung
Quantum Theory of the Monatomic Ideal Gas, Part II§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse, 1925, 3–14 Fotoni și mecanică statistică .[57] Second of two seminal articles on identical particles, bosons and Bose-Einstein condensation; see reference #185 for the first.
Schilpp 195 1925 Quantentheorie des idealen Gases
Quantum theory of Ideal Gases§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse, 1925, 18–25 Fotoni și mecanică statistică.[58]
Schilpp 196 1925 Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität
Unified Field Theory of Gravity and Electricity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse, 1925, 414–419 Classical unified field theories.[59]
Schilpp 197 1925 Bemerkung zu P. Jordans Abhandlung: Theorie der Quantenstrahlung
Observation on P. Jordan's Work: Theory of Quantum Radiation§
Zeitschrift für Physik, 31, 784–785 Fotoni.[60]
Schilpp 199 1926 W. H. Julius, 1860–1925 Astrophysical Journal, 63, 196–198 Istoria fizicii.[61]
Schilpp 200 1926 Ursache der Mäanderbildung der Flussläufe und des sogenannten Baerschen Gesetzes
Origin of River-Meanders and the So-Called Law of Baer§
Naturwissenschaften, 14, 223–224 Earth science.[62] The physics of meandering rivers.
Schilpp 201 1926 Vorschlag zu einem die Natur des elementaren Strahlungs-emissions-prozesses betreffenden Experiment
Suggestion for an Experiment Concerning the Nature of the Elementary Process of Emitting Light§
Naturwissenschaften, 14, 300–301 Fotoni.[63]
Schilpp 202 1926 Interferenzeigenschaften des durch Kanalstrahlen emittierten Lichtes
Interference Properties of Light Emitted by Canal Rays§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1926, 334–340 Fotoni.[64] Supposedly verified experimentally by Rupp in the paper following it in the journal (pp. 341–351); later, it came out that Rupp was a fraud.
Schilpp 203 1926 Geometría no euclídea y fisica
Non-Euclidean Geometry and Physics§
Revista matemática hispano-americana (ser. 2), 1, 72–76 Teoria relativității generalizate.
Schilpp 205 1927 Einfluss der Erdbewegung auf die Lichtgeschwindigkeit relativ zur Erde
Influence of the Earth's Motion on the Speed of Light Relative to Earth§
Forschungen und Fortschritte, 3, 36–37 Teoria relativității restrânse.[65]
Schilpp 206 1927 Formale Beziehung des Riemannschen Krümmungstensors zu den Feldgleichungen der Gravitation
Formal Relationship of the Riemannian Curvature Tensor to the Field Equations of Gravity§
Mathematische Annalen, 97, 99–103 Teoria relativității generalizate.[66]
Schilpp 207 1927 Isaac Newton Manchester Guardian Weekly, 16, 234–235 Istoria fizicii. Reprinted in the Manchester Guardian (19 March 1927); Observatory, 50, 146–153; Smithsonian Institution, Report for 1927, 201–207.
Schilpp 208 1927 Newtons Mechanik und ihr Einfluss auf die Gestaltung der theoretischen Physik
Newton's Mechanics and its Influence on the Formation of Theoretical Physics§
Naturwissenschaften, 15, 273–276 Istoria fizicii.[67]
Schilpp 209 1927 Zu Newtons 200. Todestage
On the 200th Anniversary of Newton's Death§
Nord und Süd, Jahrg. 50, 36–40 Istoria fizicii.
Schilpp 210 1927 [Letter to the Royal Society on the occasion of the Newton bicentennary] Nature, 119, 467 Istoria fizicii.[68] Also published in Science, 65, 347–348.
Schilpp 211 1927 Establishment of an international bureau of meteorology Science, 65, 415–417 Metrologie.[69]
Schilpp 212 1927 Kaluzas Theorie des Zusammenhanges von Gravitation und Elektrizität
Kaluza's Theory of the Connection between Gravity and Electricity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1927, 23–30 Classical unified field theories.[70]
Schilpp 213 1927 Allgemeine Relativitätstheorie und Bewegungsgesetz
General Theory of Relativity and the Law of Motion§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1927, 2–13, 235–245 Teoria relativității generalizate.[71] The first part (pp. 2–13) was co-authored with J. Grommer.
Schilpp 214 1927 Theoretisches und Experimentelles zur Frage der Lichtentstehung
Theoretical and Experimental [Aspects] to the Question of the Generation of Light§
Zeitschrift für angewandte Chemie, 40, 546 Fotoni.[72]
Schilpp 216 1928 H. A. Lorentz Mathematisch-naturwissenschaftliche Blätter, 22, 24–25 Istoria fizicii.[73] Abstract of an address given at a memorial service at Leiden University. Reprinted in Mein Weltbild (The world as I see it), p. 25.
Schilpp 217 1928 Riemanngeometrie mit Aufrechterhaltung des Begriffes des Fern-Parallelismus
Riemannian Geometry with Preservation of the Concept of Distant Parallelism§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1928, 217–221 Classical unified field theories.[74]
Schilpp 218 1928 Neue Möglichkeit für eine einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität
New Possibility for a Unified Field Theory of Gravity and Electricity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1928, 224–227 Classical unified field theories.[75]
Schilpp 219 1928 À propos de "La déduction relativiste" de M. E. Meyerson
Concerning "The Relativistic Deeduction" by M. E. Meyerson§
Revue philosophique de la France, 105, 161–166 Teoria relativității restrânse și generalizate.[76]
Schilpp 222 1929 Ansprache an Prof. Planck [bei Entgegennahme der Planckmedaille]
Address to Prof. Planck [upon receiving the Planck medal]§
Forschungen und Fortschritte, 5, 248–249 Istoria fizicii.[77]
Schilpp 223 1929 [Quotation from an interview with (London) Daily Chronicle (26 January 1929) on the unitary field theory, in advance of publication #226] Nature, 123, 175 Classical unified field theories.
Schilpp 224 1929 [Note appended to a reprinting of Arago's Memorial address on Thomas Young before the French Academy] Naturwissenschaften, 17, 363 Istoria fizicii.[78]
Schilpp 225 1929 February 4 The new field theory Times (London) Classical unified field theories. Translated by L. L. Whyte. Reprinted in the Observatory, 52, 82–87, 114–118 (1930).
Schilpp 226 1929 Einheitliche Feldtheorie
Unified Field Theory§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1929, 2–7 Classical unified field theories.[79]
Schilpp 227 1929 Einheitliche Feldtheorie und Hamiltonsches Prinzip
Unified Field Theory and Hamilton's Principle§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1929, 156–159 Classical unified field theories.[80]
Schilpp 228 1929 Sur la théorie synthéthique des champs
On the Unified Theory of Fields§
Revue générale de l'électricité, 25, 35–39 Classical unified field theories. Co-authored with T. de Donder.
Schilpp 229 1929 Appreciation of Simon Newcomb Science, 69, 249 Istoria fizicii.[81] Translation of a letter to Newcomb's daughter dated 15 July 1926.
Schilpp 230 1929 Sesión especial de la Academia (16 abril 1925)
Special Session of the Scientific Society of Argentina§
Sociedad cientifica Argentina, Anales, 107, 337–347 Teoria relativității restrânse și generalizate. Einstein's discussions with RG Loyarte on mass-energy equivalence and with H Damianovich on the relevance of relativity for a proposed "chemical field".
Schilpp 232 1930 November 9 Über Kepler
On Kepler§
Frankfurter Zeitung, p. 16, col. 3–4 Istoria fizicii.[82] The text is reprinted in Mein Weltbild and its English translation The world as I see it (in German and English, respectively).
Schilpp 233 1930 Raum-, Feld- und Äther-problem in der Physik
The Problems of Space, Fields and Aether in Physics§
World power conference, 2nd, Berlin, 1930. Transactions, 19, 1–5 Teoria relativității restrânse și generalizate. A widely reported address, e.g., in Dinglers polytechnisches journal, 345, p. 122.
Schilpp 234 1930 Raum, Äther und Feld in der Physik
Space, Aether and Field in Physics§
Forum Philosophicum, 1, 173–180 Teoria relativității restrânse și generalizate.[83] An English translation by ES Brightman was provided in the same volume, pp. 180–184. Similar to #233, but different from the article "Das Raum-, Äther-, und Feld-problem der Physik" reprinted in Mein Weltbild (The world as I see it), pp. 229–248.
Schilpp 235 1930 Théorie unitaire du champ physique
Unified theory of the physical field§
Annales de l'Institut H. Poincaré, 1, 1–24 Classical unified field theories.[84]
Schilpp 236 1930 Auf die Riemann-Metrik und den Fern-Parallelismus gegründete einheitliche Feldtheorie
A Unified Field Theory Based on the Riemannian Metric and Distant Parallelism§
Mathematische Annalen, 102, 685–697 Classical unified field theories.[85]
Schilpp 237 1930 Das Raum-Zeit Problem
The Space-Time Problem§
Die Koralle, 5, 486–488 Teoria relativității restrânse și generalizate.[86]
Schilpp 238 1930 Review of S. Weinberg: Erkenntnistheorie
Review of S. Weinberg: Theory of Knowledge§
Naturwissenschaften, 18, 536 Istoria fizicii.[87]
Schilpp 239 1930 Kompatibilität der Feldgleichungen in der einheitlichen Feldtheorie
Consistency of the Field Equations in the Unified Field Theory§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1930, 18–23 Classical unified field theories.[88]
Schilpp 240 1930 Zwei strenge statische Lösungen der Feldgleichungen der einheitlichen Feldtheorie
Two Strictly Static Solutions of the Field Equations of the Unified Field Theory§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1930, 110–120 Classical unified field theories.[89] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 241 1930 Theorie der Räume mit Riemannmetrik und Fernparallelismus
Theory of Spaces with a Riemannian Metric and Distant Parallelism§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1930, 401–402 Classical unified field theories.[90]
Schilpp 242 1930 Address at University of Nottingham Science, 71, 608–610 Teoria relativității restrânse și generalizate.[91] A survey of relativity theory (special and general) and of field theory in general. A precis of the talk was published in Nature, 125, pp. 897–898, under the title "Concept of space".
Schilpp 243 1930 Über den gegenwärtigen Stand der allgemeinen Relativitätstheorie
On the Present Status of the General Theory of Relativity§
Yale University Library, Gazette, 6, 3–6 Teoria relativității generalizate.[92] An English translation by Prof. Leigh Page of Yale University was provided on pages 7–10. Interestingly, this was neither a scientific talk nor a typical scientific paper; rather, a Yale graduate convinced Einstein to write the summary by longhand; the manuscript is still housed at Yale.
Schilpp 247 1931 Theory of Relativity: Its Formal Content and Its Present Problems Nature, 127, 765, 790, 826–827 Teoria relativității restrânse și generalizate. Rhodes lectures delivered at Oxford University in May 1931.
Schilpp 248 1931 Knowledge of past and future in quantum mechanics Physical Review (ser. 2), 37, 780–781 Mecanică cuantică.[93] Co-authored with R. C. Tolman and B. Podolosky.
Schilpp 249 1931 Zum kosmologischen Problem der allgemeinen Relativitätstheorie
On the Cosmological Problem of the General Theory of Relativity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1931, 235–237 Teoria relativității generalizate.[94] Proposed a "cosmological constant."
Schilpp 250 1931 Systematische Untersuchung über kompatible Feldgleichungen welche in einem Riemannschen Raume mit Fern-Parallelismus gesetzt werden können
Systematic Investigation of Consistent Field Equations That Can Be Posited in a Riemannian Space with Distant Parallelism§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1931, 257–265 Classical unified field theories.[95] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 251 1931 Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität
Unified Field Theory of Gravity and Electricity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1931, 541–557 Classical unified field theories.[96] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 252 1931 Thomas Alva Edison, 1847–1931 Science, 74, 404–405 Istoria fizicii.[97]
Schilpp 253 1931 Gravitational and electrical fields [Translation of a preliminary report for the Josiah Macy, Jr. foundation] Science, 74, 438–439 Classical unified field theories.[98]
Schilpp 254 1931 [Reply to congratulatory addresses at a dinner given by the California Institute of Technology on 15 January 1931] Science, 73, 379 Istoria fizicii.[99]
Schilpp 255 1931 Gedenkworte auf Albert A. Michelson
In Remembrance of Albert A. Michelson§
Zeitschrift für angewandte Chemie, 44, 658 Istoria fizicii.[100]
Schilpp 258 1932 On the relation between the expansion and the mean density of the universe Proceedings of the National Academy of Sciences, 18, 213–214 Teoria relativității generalizate.[101] Co-authored with Willem de Sitter.
Schilpp 259 1932 Zu Dr. Berliners siebzigstem Geburtstag
On Dr. Berliner's 70th Birthday§
Naturwissenschaften, 20, 913 Istoria fizicii.[102] Reprinted in Mein Weltbild (The world as I see it), pp. 29–32.
Schilpp 260 1932 Gegenwärtiger Stand der Relativitätstheorie
Present Status of Relativity Theory§
Die Quelle (now called Paedogogischer Führer), 82, 440–442 Teoria relativității generalizate.[103]
Schilpp 261 1932 Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität, 2. Abhandlung
Unified Field Theory of Gravity and Electricity, Part II§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1932, 130–137 Classical unified field theories.[104] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 262 1932 Semi-Vektoren und Spinoren
Semi-Vectors and Spinors§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1932, 522–550 Matematică.[105] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 263 1932 Unbestimmtheitsrelation
Uncertainty Relations§
Zeitschrift für angewandte Chemie, 45, 23 Mecanică cuantică.[106]
Schilpp 267 1933 Dirac Gleichungen für Semi-Vektoren
Dirac Equations for Semi-Vectors§
Akademie van wetenschappen (Amsterdam), Proceedings, 36 (pt. 2), 497–? 'Mecanică cuantică.[107] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 268 1933 Spaltung der natürlichsten Feldgleichungen für Semi-Vektoren in Spinor-Gleichungen vom Diracschen Typus
Division of the Most Natural Field-Equations for Semi-Vectors in Spinor Equations of the Dirac Type§
Akademie van wetenschappen (Amsterdam), Proceedings, 36 (pt. 2), 615–619 Mecanică cuantică.[108] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 270 1934 Darstellung der Semi-Vektoren als gewöhnliche Vektoren von besonderem Differentiations Charakter
Representation of Semi-Vectors as Ordinary Vectors with Unusual Differentiation Properties§
Annals of mathematics (ser. 2), 35, 104–110 Mathematics.[109] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 271 1934 Review of R. Tolman: Relativity, thermodynamics and cosmology Science, 80, 358 Teoria relativității restrânse și generalizate.[110]
Schilpp 272 1935 Elementary derivation of the equivalence of mass and energy Bulletin of the American Mathematical Society, 41, 223–230 Teoria relativității restrânse.[111]
Schilpp 273 1935 Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? Physical Review (ser. 2), 47, 777–780 Mecanică cuantică.[112] Co-authored with B. Podolsky and N. Rosen.
Schilpp 274 1935 The particle problem in the general theory of relativity Physical Review (ser. 2), 48, 73–77 Teoria relativității generalizate.[113] Co-authored with N. Rosen.
Schilpp 275 1936 Physik und Realität
Physics and Reality§
Franklin Institute, Journal, 221, 313–347 Mecanică cuantică.[114] An English translation (by J Picard) is provided on pages 349–382. Also reprinted in Zeitschrift für freie deutsche Forschung, 1, no. 1, pp. 5–19 and no. 2, pp. 1–14 (1938).
Schilpp 276 1936 Two-body problem in general relativity theory Physical Review (ser. 2), 49, 404–405 Teoria relativității generalizate.[115] Co-authored with N. Rosen.
Schilpp 277 1936 Lens-like action of a star by deviation of light in the gravitational field Science, 84, 506–507 Teoria relativității generalizate.[116]
Schilpp 278 1937 On gravitational waves Journal of the Franklin Institute, 223, 43–54 Teoria relativității generalizate.[117] Co-authored with N. Rosen. This important paper established that gravitational waves are possible despite the nonlinear nature of the Einstein field equations. Interestingly, Einstein and Rosen originally reached the opposite conclusion!
Schilpp 283 1938 Gravitational equations and the problems of motion Annals of Mathematics (ser. 2), 39, 65–100 Teoria relativității generalizate.[118] Co-authored with L. Infeld and B. Hoffmann.
Schilpp 284 1938 Generalization of Kaluza's theory of electricity Annals of mathematics (ser. 2), 39, 683–701 Classical unified field theories.[119] Co-authored with P. Bergmann.
Schilpp 285 1939 Stationary system with spherical symmetry consisting of many gravitating masses Annals of Mathematics (ser. 2), 40, 922–936 Teoria relativității generalizate.[120]
Schilpp 286 1940 Gravitational equations and the problems of motion. II Annals of Mathematics (ser. 2), 41, 455–464 Teoria relativității generalizate.[121] Co-authored with L. Infeld.
Schilpp 287 1940 Considerations concerning the fundamentals of theoretical physics Science, 91, 487–492 Istoria fizicii.[122] Partly reprinted in Nature, 145, 920–924.
Schilpp 290 1941 Demonstration of the non-existence of gravitational fields with a non-vanishing total mass free of singularities Tucumán universidad nac., Revista (ser. A), 2, 11–16 Teoria relativității generalizate.[123]
Schilpp 292 1942 The work and personality of Walter Nernst Scientific Monthly, 54, 195–196 Istoria fizicii.[124]
Schilpp 293 1943 Non-existence of regular stationary solutions of relativistic field equations Annals of Mathematics (ser. 2), 44, 131–137 Teoria relativității generalizate.[125] Co-authored with Wolfgang Pauli.
Schilpp 295 1944 Bivector fields, I Annals of mathematics (ser. 2), 45, 1–14 Matematică.[126] Co-authored with V. Bargmann.
Schilpp 296 1944 Bivector fields, II Annals of mathematics (ser. 2)296, 45, 15–23 Matematică.[127]
Schilpp 298 1945 On the cosmological problem American Scholar, 14, 137–156, 269 (correction) Teoria relativității generalizate. A pre-printing of the appendix to publication #297.
Schilpp 299 1945 Generalization of the relativistic theory of gravitation Annals of mathematics (ser. 2), 46, 578–584 Classical unified field theories.[128]
Schilpp 300 1945 Influence of the expansion of space on the gravitation fields surrounding the individual stars Reviews of modern physics, 17, 120–124 Teoria relativității generalizate.[129] Co-authored with E. G. Straus. Corrections and additions, ibid., 18, 148–149 (1946).
Schilpp 301 1946 Generalization of the relativistic theory of gravitation, II Annals of mathematics (ser. 2), 47, 731–741 Classical unified field theories.[130] Co-authored with E. G. Straus.
Schilpp 302 1946 Elementary derivation of the equivalence of mass and energy Technion Journal, 5, 16–17 Teoria relativității restrânse.[131] Novel, simplified derivation in the Yearbook of American Society for Advancement of the Hebrew Institute of Technology in Haifa. Also published in Hebrew in 1947, in the Scientific Publications of Hebrew Technical College (Institute of Technology) in Haifa.
Schilpp 307 1948 Quantenmechanik und Wirklichkeit
Quantum mechanics and reality§
Dialectica, 2, 320–324 Mecanică cuantică.[132]
Schilpp 308 1948 Generalized theory of gravitation Reviews of modern physics, 20, 35–39 Classical unified field theories.[133]
Schilpp 309 1949 Motion of particles in general relativity theory Canadian Journal of Mathematics, 1, 209–241 Teoria relativității generalizate.[134] Co-authored with L. Infeld.
Schilpp 310 1949 Dem Gedächtnis Max Plancks
In memory of Max Planck§
Angewandte Chimie, 61, U114 Istoria fizicii.
Schilpp 311 1950 The Bianchi Identities in the Generalized Theory of Gravitation Canadian Journal of Mathematics, 2, 120–128 Classical unified field theories.[135]
Schilpp 313 1950 On the General Theory of Gravitation Scientific American, 182, 13–17 Classical unified field theories.[136]
Schilpp 314 1951 The Advent of the Quantum Theory Science, 113, 82–84 Mecanică cuantică.
Schilpp 316 1953 A Comment on a Criticism of Unified Field Theory Physical Review, 89, 321 Classical unified field theories.[137]
Schilpp 317 1954 Algebraic Properties of the Field in the Relativistic Theory of the Asymmetric Field Annals of Mathematics, 59, 230–244 Classical unified field theories.[138] Co-authored with B. Kaufman.
Schilpp 318 1955 An Interview with Einstein Scientific American, 193, 69–73 Istoria fizicii. Co-authored with I. B. Cohen.
Schilpp 319 1955 A New Form of the General Relativistic Field Equations Annals of Mathematics, 62, 128–138 Classical unified field theories.[139] Simplified derivation using an ancillary field instead of the usual affine connection. Co-authored with B. Kaufman.

II. Capitole scrise în volume cu autori în colectiv[modificare | modificare sursă]

With the exception of publication #288, the following book chapters were written by Einstein; he had no co-authors. Given that most of the chapters are already in English, the English translations are not given their own columns, but are provided in parentheses after the original title; this helps the table to fit within the margins of the page.

Index[notes 5] Year Chapter title (English translation[notes 6]) Book title (English translation[notes 6]), page numbers Book author/editor Publisher (Location) Classification and notes[notes 7]
Schilpp 51 1912 État actuel du problème des chaleurs spécifiques
Stadiul actual al problemei călduriloer specifice§)
Rapports du premier Conseil de Physique (1911), Instituts Solvay
Raportul primei conferinţe de fizică Solovay§
Necunoscut Gauthier (Paris) Căldură specifică .[140] Versiunea în limba germană este publicaţia indicată prin indicele #63.
Schilpp 76 1915 Theoretische Atomistik
Ştiinţa atomică teoretică§)
Die Physik, pag. 251–263
Fizica§
E. Lecher Teubner (Leipzig) Fizică atomică.[141] Volum din seria Kultur der Gegenwart (3. Teil, Abt. 3, Band 1)(Cultura prezentului, vol.1, partea 3, cap. 3).
Schilpp 77 1915 Relativitätstheorie
Teoria relativităţii§
Die Physik
Fizica§
E. Lecher Teubner (Leipzig) Special and general relativity.[142] Volum din seria Kultur der Gegenwart (3. Teil, Abt. 3, Band 1)(Cultura prezentului, vol.1, partea 3, cap. 3).
Schilpp 87 1916 Vorwort
Prefaţă
Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie
Fundamentele teoriei gravitaţiei a lui Einstein§
Erwin F. Freundlich Springer (Berlin) General relativity.
Schilpp 111 1918 Motiv des Forschens
Motivele cercetarării
Zu Max Plancks 60. Geburtstag: Ansprachen in der deutschen physikalischen Gesellschaft, pp. 29–32
Talks in Honor of Max Planck's 60th Birthday§
Necunoscut Müller (Karlsruhe) Filozofia fizicii.[143]
Schilpp 146 1921 Einfache Anwendung des Newtonschen Gravitationsgesetzes auf die Kugelförmigen Sternhaufen
Aplicaţie simplă a legii newtoniene a gravitaţiei la norii stalari sferici§
Kaiser Wilhelm Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft, Festschrift zu ihrem zehnjährigen Jubiläum, pp. 50–52
Societatea Kaiser Wilhelm pentru promovarea ştiinţei, Elogiu la jubileul de zece ani, pag. 50–52§
Necunoscut Springer Verlag (Berlin) Gravitaţie.
Schilpp 158 1922 Theoretische Bemerkungen zur Supraleitung der Metalle
Observaţii teoretice asupra supraconductivităţii metalelor§
Leyden. Rijksuniversiteit Naturkundig Laboratorium, Gedenkboek aangeboden aan H. Kamerlingh Onnes, pp. 429–435
A Book Honoring H. Kamerlingh Onnes§
Unknown Ijdo (Leiden) Superconductivity.
Schilpp 180 1924 Geleitwort
Preface§
Lucretius, De rerum natura H. Diels Weidmann (Berlin) History of physics.[144]
Schilpp 190 1925 Anhang: Eddingtons Theorie und Hamiltonsches Prinzip
Appendix: Eddington's Theory and Hamilton's Principle§
Relativitätstheorie in mathematischer Behandlung
Relativity Theory, Treated Mathematically§
AS Eddington Springer Verlag (Berlin) Classical unified field theories.[145] Written exclusively for this German translation of Eddington.
Schilpp 191 1925 Theoretische Atomistik
Theoretical Atomic Science§
Die Physik, 2. Auflage, pp. 281–294
Physics, 2nd edition§
Unknown Teubner (Leipzig) Atomic physics.
Schilpp 192 1925 Relativitätstheorie
Relativity theory§
Die Physik, 2. Auflage, pp. 783–797
Physics, 2nd edition§
Unknown Teubner (Leipzig) Special and general relativity.
Schilpp 204 1927 Introduction Di spetsyele relativitets-teorye
The Special Theory of Relativity§
T. Shalit privately printed (Berlin) Special relativity. Both Yiddish and German versions are provided.
Schilpp 220 1929 Space-time Encyclopædia Britannica, 14th ed., vol. 21, pp. 105–108 Franklin Henry Hooper Encyclopædia Britannica Inc. (Chicago) Special and general relativity.
Schilpp 221 1929 Über den gegenwärtigen Stand der Feldtheorie
On the Present Status of Field Theory§
Festschrift Prof. Dr. A. Studola Überreicht, pp. 126ff.
Celebratory Work for Dr. A. Studola§
Unknown Füssli (Zürich) General relativity.[146] Less technical and more historical than (journal) publication #235.
Schilpp 231 1929 Begleitwort
Foreword§
Grenzflächenvorgänge in der unbelebten und belebten Natur
Boundary Surface Processes in Biological and Inorganic Nature§
D. Reichinstein Barth (Leipzig) History of physics.
Schilpp 244 1931 Foreword Newton, the man, p. v R. de Villamil Knox (London) History of physics.
Schilpp 245 1931 Maxwell's influence on the development of the conception of physical reality James Clerk Maxwell: A Commemoration Volume, pp. 66–73 Unknown Cambridge University Press (Cambridge) History of physics.[147] The German text is found in Mein Weltbild (The world as I see it).
Schilpp 246 1931 Foreword Opticks, 4th edition (London 1730), pp. vii–viii Isaac Newton McGraw (New York) History of physics.[148]
Schilpp 256 1932 Prologue Where is science going?, pp. 7–12 Max Planck Norton (New York) Philosophy of physics.[149]
Schilpp 257 1932 Epilogue: a socratic dialogue, interlocutors, Einstein and Murphy Where is science going?, pp. 201–213 Max Planck Norton (New York) Philosophy of physics.[150]
Schilpp 269 1934 Introduction The World in Modern Science, pp. 5–6 Leopold Infeld V. Gollancz (London) Philosophy of physics.[151] The German original is on p. 275.
Schilpp 288 1941 Five-dimensional representation of gravitation and electricity Theodore von Karman Anniversary Volume, pp. 212–225 California Institute of Technology (Pasadena) Classical unified field theories.[152] Co-authored with Bargmann V and Bergmann PG.
Schilpp 289 1941 Science and religion 1st Conference on Science, Philosophy and Religion Unknown Unknown Philosophy. Reported in the New York Times (11 September 1940, p. 30, col. 2) and also in Nature, 146, 605–607.
Schilpp 291 1942 Foreword Introduction to the theory of relativity, p. v Peter G. Bergmann Prentice-Hall (New York) Special and general relativity.[153]
Schilpp 294 1944 Remarks on Bertrand Russell's theory of knowledge The philosophy of Bertrand Russell, pp. 277–291 Paul A. Schilpp Northwestern University Evanston) Philosophy.[154] Volume 5 of the Library of Living Philosophers.
Schilpp 303 1947 The problem of space, ether and the field in physics Man and the universe, pp. 82–100 Saxe, Commins, and RN Linscott Random House (New York) Special and general relativity. Reprinted from The world as I see it.
Schilpp 305 1948 Einstein's theory of relativity Grolier Encyclopedia, vol. 9, p. 19 Unknown Grolier Society (New York) Special and general relativity. Although dated as 1947, the actual issue occurred in 1948.
Schilpp 306 1948 Relativity: essence of the theory of relativity American Peoples Encyclopedia, vol. 16, col. 604–608 Unknown Spencer Press (Chicago) Special and general relativity.
Schilpp 312 1950 Appendix II: Generalized theory of gravitation The Meaning of Relativity, 3rd edition Albert Einstein Princeton University (Princeton) Classical unified field theories. Appendix II added to the third edition of the Meaning of Relativity (publication #297).
Schilpp 315 1951 Reply to Criticisms: Remarks Concerning the Essays Brought Together in this Co-operative Volume Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Volume II, pp. 665–688 Paul Arthur Schilpp, editor Harper and Brothers Publishers, Harper Torchbook edition (New York) History of science and philosophy of physics.[155] Biographical notes and a summary of Einstein's scientific thinking in his later years.
Schilpp 320 1955 Appendix II: Generalized theory of gravitation The Meaning of Relativity, 5th edition Albert Einstein Princeton University (Princeton) Classical unified field theories.[156] Completely revised Appendix II for the fifth and final edition of the Meaning of Relativity (publications #297 and #312).

III. Volume scrise integral de Einstein[modificare | modificare sursă]

Cu excepţia lucrării #278, cărţile cuprinse în tabelul de mai jos au fost scrise integral de către Einstein.

Index[notes 1] Anul Titlul în original şi traducerea în limba română[notes 8] Editura (Locul ediţiei) Clasificări şi note[notes 9]
Schilpp 6 1906 Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen
O nouă metodă de determinare a dimensiunilor moleculare §
Buchdruckerei K. J. Wyss (Bern) Mecanică statistică.[157] Prelegere inaugurală cu ocazia ocupării postului de profesor asociat la Universitatea din Zürich.Este versiunea sub formă de volum a lucrării publicate ca articol, prezentat la #11.
Schilpp 86 1916 Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie
Bazele teoriei relativităţii generalizate§
Barth (Leipzig) Teoria relativităţii generalizate.[158]
Schilpp 102 1917 Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich
Despre teoria relativităţii restrânse şi generalizate, pe înţelesul tuturor
Vieweg (Braunschweig) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate.[159] Această lucrare a apărut în volumul 38.(Heft 38-caietul 38.) din seria de popularizare a ştiinţei Sammlung Vieweg a editurii Vieweg din Braunschweig. Alte ediţii şi traduceri se pot găsi în publicaţiile de la: #110, 129, 130, 137141, 154, 169 şi 215.
Schilpp 110 1918 Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich, ediţia a treia.
Despre teoria relativităţii restrânse şi generalizate, pe înţelesul tuturor
Vieweg (Braunschweig) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Alte ediţii şi traduceri se pot găsi în publicaţiile de la: #102 şi 129, 130, 137141, 154, 169 şi 215.
Schilpp 129 1920 Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich, ediţia a zecea.
Despre teoria relativităţii restrânse şi generalizate, pe înţelesul tuturor
Vieweg (Braunschweig) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate.Prima ediţie din această lucrare este prezentată în listă, ca publicaţia numărul #102. Ediţiile succesive ale acestei lucrări au fost publicate înainte de 1922 (14 ediţii). Ediţiile 10-14 cuprind pe lângă textul iniţial şi o secţiune suplimentară cu titlul Rotverschiebung der Spectrallinien (Deplasarea spre roşu a liniilor spectrale), inserat la appendix.
Schilpp 131 1920 Äther und Relativitätstheorie: Rede gehalten am 5. Mai 1920 an der Reichs-Universität zu Leiden
Eterul şi teoria relativităţii: prelegere ţinută în data de 5 mai 1920 la Universitatea din Leiden §
Springer Verlag (Berlin) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate.[160]Traducerile în limbile franceză, engleză şi italiană sunt prezentate în listă la indicii Schilpp: #145, 152, respectiv 153. O traducere nedatată, în limba poloneză, realizată de către L. Freundenheim cu titlul Eter a teorja wzglednosci, a fost publicată la Liov.
Schilpp 143 1921 Geometrie und Erfahrung, Erweiterte Fassung des Festvortrages gehalten an der Preussischen Akademie
Geometrie şi experiment: ediţie adăugită a prelegerii festive de la Academia Prusiei§
Springer Verlag (Berlin) Teoria relativităţii generalizate.[161] Lucrarea originală se găseşte ca publicaţie de revistă de specialitate la #148. Traducerile în limbile franceză, engleză şi italiană sunt prezentate în listă la indicii Schilpp: #144, 152, şi153. O traducere nedatată, în limba poloneză, cu titlul Geometrja a doswiadczenie, a fost publicată la Liov.
Schilpp 156 1922 Vier Vorlesungen über Relativitätstheorie, gehalten im Mai 1921, an der Universität Princeton
Patru lecţii despre teoria relativităţii, ţinute în mai 1921 la Universitatea din Princeton§
Vieweg (Braunschweig) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate.Textul lucrării în limba engleză e prezentată în listă la indicele Schilpp: #142, editat prima oară în 1921 de Princeton University Press din Princeton . O a doua ediţie, realizată de editura Vieweg este datată în 1923.
Schilpp 157 1922 Untersuchungen über die Theorie der Brownschen Bewegungen
Cercetări asupra teoriei mişcării browniene§
Akademische Verlagsgesellschaft (Leipzig) Mecanica statistică. Lucrarea este o reformulare a publicaţiilor prezentate în listă, la indicii Schilpp: #8, 11, 12, 22, şi 26, adăugită cu note şi deduceri din partea editorului R. Fürth, apărută în numărul 199 al seriei Oswalds Klassiker der exacten Wissenschaften (Clasici oswaldieni ai ştiinţelor exacte). Traducerea în limba engleză apare la indicele: #198.
Schilpp 168 1923 Grundgedanken und Probleme der Relativitätstheorie
Ideeile de bază şi problemele teoriei relativităţii§
Imprimerie royale (Stockholm) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate.[162] Prelegere ţinută cu ocazia decernării Premiului Nobel, în faţa auditoriului Nordische Naturforscherversammlung in Göteborg. Retipărit în Nobelstiftelsen, Les prix Nobel en 1921-22 (Premiile Nobel în 1921-22).
Schilpp 264 1933 On the Method of Theoretical Physics
Despre metoda fizicii teoretice§
Clarendon Press (Oxford) Filozofia fizicii.[163] Prelegere în cadrul seriei „Lecţiile lui Herbert Spenser” de la Universitatea din Oxford, ţinută în data de 10 iunie 1933.
Schilpp 265 1933 Origins of the General Theory of Relativity
Originile teoriei relativităţii generalizate§
Jackson (Glasgow) Teoria relativităţii generalizate.[164] Prelegere la Universitatea din Glasgow, ţinută în data de 20 inie 1933.
Schilpp 266 1933 Les fondements de la théorie de la relativité générale
Bazele teoriei relativităţii generalizate§
Hermann (Paris) Teoria relativităţii generalizate. Această lucrare este o traducere în limba franceză a publicaţiei #89 şi 251 realizată de Maurice Solovine. Versiunea franceză cuprinde, alături de textul de bază din 1922 şi noul eseu al lui Einstein: Sur la structure cosmologique de l'espace (Despre structura cosmologică a spaţiului), scriere ce tratează implicaţiile cosmologice ale teoriei relativităţii generalizate, împreună cu evoluţia istorică a conceptelor tratate.
Schilpp 278 1938 The Evolution of Physics: The Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity and Quanta
Evoluţia fizicii:dezvoltarea ideilor de la conceptele timpurii până la relativitate şi cuantică§
Simon and Schuster (New York) Istoria fizicii. Scrisă în colaborare cu Leopold Infeld. Lucrarea tratează pe cale deductivă dezvoltarea istorică a unor concepte fundamentale din fizică, accentul fiind pus pe geneza teoriilor fizicii moderne din primul sfert al secolului XX.
Schilpp 279 1938 Die Physik als Abenteuer der Erkenntnis
Fizica este o aventură a gândirii§
Sijthoff (Leiden) Filozofia fizicii.
Schilpp 297 1945 The Meaning of Relativity Princeton University (Princeton) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate.[165] Ediţia a doua a publicaţiei de la indicele #142, adăugit cu un supliment voluminos, ce acoperă variate teme cum sunt implicaţiile cosmologice ale teoriei relativităţii. Suplimentul a fost tradus în limba engleză de către Ernst G. Straus. Ediţia „a treia” a fost publicată în anul 1946 de editura Methuen (Londra), aceasta fiind de fapt o retipărire a celei de a doua ediţii. Ediţiile 3, 4 şi 5 au fost tipărite în anii 1950, 1953 şi respectiv 1956. În ediţia a treia, Einstein a adăugat un al doilea supliment despre teoria generalizată a gravitaţiei, care a fost ulterior, substanţial revizuit în ediţiile a patra şi cincia şi ultima.

IV.Traduceri autorizate de către Einstein[modificare | modificare sursă]

În tabelul de mai jos, sunt prezentate ediţiile traducerilor operelor lui Einstein, autorizate personal de către autor.Sunt prezentate primele ediţii ale traducerilor cu menţionarea traducătorului, a editorului şi anului apariţiei. Titlul traducerii este urmat de traducerea în limba română; pentru titlurile originale, tipărite cu alte caractere decât cele latine, s-a inserat şi transliterarea românească. Informaţii cu privire la ediţiile ulterioare se găsesc în ultima coloan, tot aici apar legăturile spre lucrarea originală prin indicii Schilpp.

Indice[notes 5] Anul Titlul lucrării Traducătorul Editura (Locul ediţiei) Clasificări şi note[notes 7]
Schilpp 128 1920 The Principle of Relativity: Original Papers
Principiile relativităţii: lucrării originale §
M.N. Saha and S.N. Bose Universitatea din Calcutta (Calcutta) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate.[166] Include traducerea în limba engleză a publicaţiilor de revistă de la indicii Schilpp #9 şi 89, prefaţată de o introducere istorică, scrisă de P.C. Mahalanobis. Contribuţia lui Hermann Minkowski la această publicaţie este de asemenea cuprinsă în ediţie
Volumul cuprinde publicaţiile: Despre electrodinamica corpurilor în mişcare şi Bazele teoriei relativităţii generalizate
Schilpp 130 1920 Relativity, the Special and the General Theory: A Popular Exposition
Despre teoria relativităţii restrânse şi generalizate: pe înţelesul tuturor §
Robert W Lawson Methuen (Londra) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea autorizată din partea lui Einstein a celei de a cincia ediţii în limba germană a lucrării Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich care se regăseşte în listă la indicii #102, 110 şi 129). Textul ediţiei cuprinde în plus o schiţă biografică al lui Einstein, scrisă de Dr.Robert W. Lawson, o scurtă bibliografie a teoriei relativităţii şi un appendix scris pentru această ediţie, cu titlul "Experimental confirmation of the general theory of relativity" (Dovezi experimentale ale teoriei relativităţii generalizate). Au fost publicate 10 ediţii din această lucrare, de către editura londoneză Methuen, ultima în 1931.
Schilpp 137 1921 Relativity, the Special and the General Theory: A Popular Exposition
Despre teoria relativităţii restrânse şi generalizate: pe înţelesul tuturor §
R.W. Lawson Holt (New York) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Practic, este identică, prin conţinut cu versiunea de la #130. Imprimări ulterioare ale lucrării s-au efectuat de către editorii Smith la New York în 1931 şi Hartsdale House, Inc. (New York, 1947).
Schilpp 138 1921 Teoria de la relatividad especial y general
Teoria relativităţii restrânse şi generalizate §
F. Lorente de Nó Peláez (Toledo) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba spaniolă a publicaţiei de la #129. Alte două ediţii din această traducere au fost publicate mai târziu de către editurile Ruiz de Lara (Cuenca, 1923) şi Medina (Toledo, 1925).
Despre teoria relativităţii restrânse şi generalizate: pe înţelesul tuturor §

Schilpp 139 1921 Sulla teoria speciale e generale della relatività: Volgarizzione
Despre teoria relativităţii restrânse şi generalizate: pe înţelesul tuturor §
G. L. Calisse Zanichelli (Bologna) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba italiană a publicaţiei de la #129.
Schilpp 140 1921 Теория относительности: общедоступное изложение [Teoria otnositel'nosti: obşcedostupnoe izlojenie]
Teoria relativităţii: prezentare pe înţelesul tuturor §
G. B. Itel-fiul Slowo (Berlin) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba rusă a publicaţiei de la #129. Retipărit în anul 1922 de aceeaşi editură.
Este traducerea lucrării originale cu titlul Despre teoria relativităţii restrânse şi generalizate: pe înţelesul tuturor §

Schilpp 141 1921 La théorie de la relativité restreinte et géneralisée
Teoria relativităţii restrânse şi generalizate §
Mlle. J. Rouviere Gauthier (Paris) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba franceză a publicaţiei de la indicele #129.
Despre teoria relativităţii restrânse şi generalizate: pe înţelesul tuturor §

Schilpp 142 1921 The Meaning of Relativity: Four Lectures Delivered at Princeton University
Esenţa relativităţii: patru lecţii despre teoria relativităţii, ţinute la Universitatea din Princeton §
Edwin P. Adams Princeton University Press (Princeton) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate.[167] Retipărit în 1922 şi 1923. A fost de asemenea editat în Anglia în 1922 şi 1924, sub marca editurii Methuen din Londra. Traducerile se pot găsi la publicaţiile #166, 167 şi 179, versiunea în limba germană se poate identifica la indicele #156. O a doua ediţie a fost de asemenea lansată; a se vedea publicaţia #297.
Schilpp 144 1921 La géometrie et l'expérience
Geometrie şi experiment
Maurice Solovine Gauthier (Paris) Teoria relativităţii generalizate. Traducerea în limba franceză a publicaţiei #143. Ediţia a doua a acestei versiuni a fost publicată tot de Gauthier în anul 1934.
Versiunea franceză a publicaţiei: Geometrie şi experiment: ediţie adăugită a prelegerii festive de la Academia Prusiei§

Schilpp 145 1921 L'éther et la théorie de la relativité
Eterul şi teoria relativităţii
Maurice Solovine Gauthier (Paris) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba franceza a publicaţiei #131. Reeditat de Gauthier în 1925.
Eterul şi teoria relativităţii: prelegere ţinută în data de 5 mai 1920 la Universitatea din Leiden §

Schilpp 152 1922 Sidelights on Relativity: I. Ether and Relativity. II. Geometry and Experience
Perspective ale relativităţii: I. Eterul şi relativitatea. II. Geometrie şi experiment
G.B. Jeffrey şi W. Perrett Methuen (Londra) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba engleză a lucrăriilor de la indicii #131 şi 143. Republicat în 1923 de editura Dutton din New York. Partea a doua,Geometry and Experience (Geometrie şi experiment), a fost publicat separat în anul 1947 ca parte a capitolului 8 din lucrarea Methods of the sciences (Metodele ştiinţei), editat de Universitatea din Chicago .
Schilpp 153 1922 Prospettive Relativistiche dell'Etere e della Geometria
Perspective relativistice ale eterului şi geometriei
R. Cantù and T. Bembo Andare (Milano) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba italiană a lucrăriilor de la indicii #131 şi 143.
Schilpp 154 1922 A Különleges és az Általános Relativitás elmélete necunoscut Patheon irodalmi kiadó (Budapesta) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba maghiară a publicaţiei de la indicele #129.
Schilpp 155 1922 О физической природе пространства [O fiziceskoi prirode prostranstva]
Despre natura fizică a spaţiului
G.B. Itel-fiul Slowo (Berlin) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba rusă a lucrăriilor de la indicii #131 and #143; ediţia cuprinde traducerile lucrăriilor Eterul şi relativitatea respectiv Geometrie şi experiment, adunate sub titlul Despre natura fizică a spaţiului.
Schilpp 166 1923 Cztery odczyty o teorii względności wygłoszone w 1921 na Uniwersytecie w Princeton
Patru lecţii despre teoria relativităţii citite în 1921 la Universitatea Princeton§
A. Gottfryda Rennaisance-Verlag (Viena) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba poloneză a publicaţiei #142.
Schilpp 167 1923 Математические основы теории относительности

[Matematiceskie osnovî teorii otnositel'nosti]

Bazele matematice ale teoriei relativităţii §
G.B. Itel-fiul Slowo (Berlin) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba rusă a publicaţiei de la indicele #142.
Este traducerea lucrării originale cu titlul Esenţa relativităţii: patru lecţii despre teoria relativităţii, ţinute la Universitatea din Princeton §

Schilpp 169 1923 [A Popular Exposition of the Special and General Theories of Relativity] Unknown Gitlina (Warsaw) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba idiş (utilizând caractere ebraice) a publicaţiei de la indicele #129.
Schilpp 179 1924 Quatre conférences sur la théorie de la relativité, faîtes à l'université de Princeton
Patru conferineţe asupra teoriei relativităţii, citite la Universitatea din Princeton§
Maurice Solovine Gauthier (Paris) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducere în limba franceză a publicaţiei #142. O a doua ediţie a fost realizată în anul 1925 de aceeaşi editură.
Schilpp 189 1925 Sur l'électrodynamique des corps en mouvement
Asupra electrodinamicii corpurilor în mişcare§
Maurice Solovine Gauthier (Paris) Teoria relativităţii restrânse. Traducerea în limba franceză a publicaţiilor de la indicii Schilpp #9 şi 10, lucrare inclusă ca volum al serei Maîtres de la pensée scientifique (Maieştrii ai gâdirii ştiinţifice).
Este traducerea fidelă a celebrului articol Despre electrodinamica corpurilor în mişcare, apărut în 1905

Schilpp 198 1926 Investigations on the Theory of the Brownian Movement (R. Fürth, ed.)
Cercetări asupra teoriei mişcării browniene (R. Fürth, editor).§
A.D. Cowper Methuen (Londra) Mecanică statistică. Traducerea în limba engleză a publicaţiei #157. De asemenea, a fost republicat de editura Dutton din New York.
Schilpp 215 1928 על תורת היחסיות הפרטית והכללית [Al torat ha-iahasiut ha-peratit ve-ha-kelalit]
Despre teoria particulară a relativităţii şi cea generală§
Jacob Greenberg Dvir (Tel Aviv) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba ebraică a publicaţiei #129.
Publicaţia este traducerea fidelă a lucrării: Despre teoria relativităţii restrânse şi generalizate: pe înţelesul tuturor §

Schilpp 280 1938 Drie Eeuwen Physica van Galilei tot Relativiteitstheorie en Quantumtheorie M.C. Geerling Centen (Amsterdam) Istoria fizicii. Traducerea în limba olandeză a publicaţiei #279.
Schilpp 281 1938 L'évolution des idées en physique des premiers concepts aux théories de la relativité et des quanta Maurice Solovine Flammarion (Paris) Istoria fizicii. Traducerea în limba franceză a publicaţiei de la indicele #279.
Schilpp 304 1948 El Significado de la Relatividad
Semnificaţia relativităţii§
Dr. Carlos E. Prelat Espasa-Calpe (Buenos Aires) Teoria relativităţii restrânse şi generalizate. Traducerea în limba spaniolă a publicaţiei #297.

Vezi şi[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ a b Acest indice este preluat din referințele Schilpp, citate în Bibliografie, pp. 694–730, și din Colecția publicațiilor lui Albert Einstein ( Collected Papers of Albert Einstein), publicat la editura Princeton University Press, în continuare notat prin CP cu caractere italice, numărul volumului apare cu caracter îngroșat, urmat de numărul articolului din cadrul volumului.
 2. ^ traducerea, în general este făcută după titlul original așa cum apare în Colecția publicațiilor lui Albert Einstein ( Collected Papers of Albert Einstein), vezi: colecția publicațiilor, coroborat cu sursele românești. Pentru titlul anumitor articole, la care nu este disponibil titlul oficial s-a folosit o traducere neoficială a titlului din limba în care a apărut articolul; titlurile neoficiale sunt indicate prin simbolul § .
 3. ^ Numărul volumului apare cu caracter îngroșat. Termenul "ser." la reviste se referă la seria revistei, care e un grup de volume. De exemplu, dacă o anumită revistă apare timp de 60 de ani, numerele sunt grupate în volume anuale (volume numerotate: 1–60), apoi se începe o a doua serie în care volumele se numerotează de la început.
 4. ^ Prin caractere îngroșate este trecută ramura sau capitolul fizicii în care se incadrează subiectul articolului, urmat de note succinte privind conținutul și referințele de căutare după indicii Schilpp.
 5. ^ a b Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite index_numbers
 6. ^ a b Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite english_translations
 7. ^ a b Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite classification_and_notes
 8. ^ Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite traducera în limba română
 9. ^ Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite Clasificări_şi_note

Referinţe[modificare | modificare sursă]

The following references are drawn from Abraham Pais' biography of Albert Einstein, Subtle is the Lord; see the Bibliography for a complete reference.

 1. ^ Premiile Nobel pentru Fizică
 2. ^ Paul Arthur Schilpp, editor (1951). Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Volume II (Albert Einstein:Savant-filozof). New York: Harper and Brothers Publishers (Harper Torchbook edition).
 3. ^ Site-ul oficial al Anului Internaţional al Fizicii-2005
 4. ^ Pais, pp. 364–388, 402–422.
 5. ^ Pais, pp. 402–415.
 6. ^ Pais, pp. 93–100.
 7. ^ Pais, pp. 90–92.
 8. ^ Pais, pp. 111–174.
 9. ^ Pais A (). Inward Bound: Of Matter and Forces in the Physical World. Oxford: Oxford University Press. pp. pp. 232–234. ISBN 978-0198519973. 
 10. ^ Pais, pp. 389–401.
 11. ^ Pais, p. 394.
 12. ^ Pais, pp. 177–324.
 13. ^ Weinberg, S (). Gravitation and Cosmology. New York: John Wiley and Sons. pp. pp. 175–210. ISBN 978-0-471-92567-5. 
 14. ^ R.V. Pound and G.A. Rebka, Jr. "Gravitational Red-Shift in Nuclear Resonance" Phys. Rev. Lett. 3 439-441 (1959)
 15. ^ Muhlfelder, B., Mac Keiser, G., and Turneaure, J., Gravity Probe B Experiment Error, poster L1.00027 presented at the American Physical Society (APS) meeting in Jacksonville, Florida, on 14-17 April 2007, 2007.
 16. ^ Gerssen, Joris; et al. (). „Hubble Space Telescope Evidence for an Intermediate-Mass Black Hole in the Globular Cluster M15. II. Kinematic Analysis and Dynamical Modeling”. The Astronomical Journal. 124 (6): 3270–3288. doi:10.1086/344584.  Citare cu parametru depășit |coauthors= (ajutor)
  „Hubble Discovers Black Holes in Unexpected Places”. HubbelSite. . Accesat în . 
 17. ^ J. M. Weisberg and J. H. Taylor, Relativistic Binary Pulsar B1913+16: Thirty Years of Observations and Analysis, July 2004.
 18. ^ Pais, p. 412.
 19. ^ Knudson SK (). „The Old Quantum Theory for H2+: Some Chemical Implications”. Journal of Chemical Education. 83: 464–472. 
  Strand MP, Reinhardt WP (). „Semiclassical quantization of the low lying electronic states of H2+”. Journal of Chemical Physics. 70: 3812–3827. doi:10.1063/1.437932. 
 20. ^ Pais, pp. 405–407.
 21. ^ Pais, pp. 423–439.
 22. ^ Pais, pp. 440–459.
 23. ^ Pais, pp. 325–354.
 24. ^ Pais, Chap. 15, ref. E43; Chap. 17, ref. E17.
 25. ^ Pais, Chap. 2, ref. E2.
 26. ^ Pais, Chap. 1, ref. E2.
 27. ^ Pais, Chap. 4, ref. E16; Chap. 5, ref. E14.
 28. ^ Pais, Chap. 15, ref. E42.
 29. ^ Pais, Chap. 20, ref. E7.
 30. ^ Pais, Chap. 16, ref. E44.
 31. ^ Pais, Chap. 9, ref. E1.
 32. ^ Pais, Chap. 8, ref. E7; Chap. 12, ref. E22.
 33. ^ Pais, Chap. 17, ref. E34.
 34. ^ Pais, Chap. 17, ref. E6; Chap. 21, ref. E19.
 35. ^ Pais, Chap. 15, ref. E42a.
 36. ^ Pais, Chap. 7, ref. E36; Chap. 29, ref. E68.
 37. ^ Pais, Chap. 16, ref. E60.
 38. ^ Pais, Chap. 21, ref. E20.
 39. ^ Pais, Chap. 17, ref. E7; Chap. 21, ref. E22; Chap. 29, ref. E23.
 40. ^ Pais, Chap. 15, refs. E45 and E46.
 41. ^ Pais, Chap. 17, ref. E11; Chap. 29, ref. E26.
 42. ^ Pais, Chap. 17, ref. E8; Chap. 29, ref. E18.
 43. ^ Pais, Chap. 17, ref. E38.
 44. ^ Pais, Chap. 17, refs. E35 and E36.
 45. ^ Pais, Chap. 17, ref. E37.
 46. ^ Pais, Chap. 26, ref. E20; Chap. 29, ref. E19.
 47. ^ Pais, Chap. 1, ref. E7; Chap. 15, ref. E35; Chap. 16, ref. E72.
 48. ^ Pais, Chap. 17, ref. E10; Chap. 21, ref. E23; Chap. 29, ref. E24.
 49. ^ Pais, Chap. 21, ref. E24.
 50. ^ Pais, Chap. 16, ref. E59.
 51. ^ Pais, Chap. 4, ref. E39; Chap. 23, ref. E8.
 52. ^ Bose, SN (). „Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese”. Zeitschrift für Physik. 26: 178–181. doi:10.1007/BF01327326.  de
 53. ^ Anderson, MH (). „Observation of Bose–Einstein Condensation in a Dilute Atomic Vapor”. Science. 269: 198–201. doi:10.1126/science.269.5221.198. PMID 17789847.  Citare cu parametru depășit |coauthors= (ajutor)
 54. ^ Pais, Chap. 23, ref. E6.
 55. ^ Pais, Chap. 4, ref. E38.
 56. ^ Pais, Chap. 26, ref. E33.
 57. ^ Pais, Chap. 4, ref. E40; Chap. 23, ref. E7; Chap. 24, ref. E2.
 58. ^ Pais, Chap. 4, ref. E41; Chap. 23, ref. E11.
 59. ^ Pais, Chap. 17, refs. E15 and E44; Chap. 29, ref. E20.
 60. ^ Pais, Chap. 23, ref. E9.
 61. ^ Pais, Chap. 12, ref. E2; Chap. 16, ref. E63.
 62. ^ Pais, Chap. 17, ref. E12.
 63. ^ Pais, Chap. 17, ref. E13.
 64. ^ Pais, Chap. 17, ref. E14.
 65. ^ Pais, Chap. 6, ref. E2a.
 66. ^ Pais, Chap. 15, ref. E44; Chap. 17, ref. E48.
 67. ^ Pais, Chap. 1, ref. E9; Chap. 26, ref. E1.
 68. ^ Pais, Chap. 1, ref. E12.
 69. ^ Pais, Chap. 16, ref. E52.
 70. ^ Pais, Chap. 17, refs. E19 and E20.
 71. ^ Pais, Chap. 14, ref. E52b; Chap. 15, ref. E56; Chap. 26, refs. E28 and E29; Chap. 29, ref. E21.
 72. ^ Pais, Chap. 25, ref. E12.
 73. ^ Pais, Chap. 8, ref. E11.
 74. ^ Pais, Chap. 17, ref. E50.
 75. ^ Pais, Chap. 17, ref. E51a.
 76. ^ Pais, Chap. 16, ref. E76.
 77. ^ Pais, Chap. 2, ref. E4; Chap. 19, ref. E1; Chap. 26, ref. E23.
 78. ^ Pais, Chap. 16, ref. E67.
 79. ^ Pais, Chap. 17, ref. E52; Chap. 29, ref. E22.
 80. ^ Pais, Chap. 17, ref. E54; Chap. 29, refs. E31 and E33.
 81. ^ Pais, Chap. 14, ref. E49a; Chap. 16, ref. E68.
 82. ^ Pais, Chap. 16, ref. E57.
 83. ^ Pais, Chap. 15, ref. E10; Chap. 17, ref. E60.
 84. ^ Pais, Chap. 17, ref. E58.
 85. ^ Pais, Chap. 17, ref. E51.
 86. ^ Pais, Chap. 17, ref. E59.
 87. ^ Pais, Chap. 16, ref. E70.
 88. ^ Pais, Chap. 17, ref. E55.
 89. ^ Pais, Chap. 17, ref. E66; Chap. 29, ref. E34.
 90. ^ Pais, Chap. 17, ref. E67.
 91. ^ Pais, Chap. 17, ref. E57; Chap. 26, ref. E30.
 92. ^ Pais, Chap. 15, ref. E11; Chap. 17, ref. E61.
 93. ^ Pais, Chap. 25, ref. E15; Chap. 29, ref. E47.
 94. ^ Pais, Chap. 15, ref. E48.
 95. ^ Pais, Chap. 17, ref. E68.
 96. ^ Pais, Chap. 17, ref. E24; Chap. 29, ref. E36.
 97. ^ Pais, Chap. 16, ref. E64.
 98. ^ Pais, Chap. 17, ref. E26; Chap 26, ref. E31.
 99. ^ Pais, Chap. 6, ref. E10.
 100. ^ Pais, Chap. 6, ref. E11; Chap. 16, ref. E65.
 101. ^ Pais, Chap. 15, ref. E49; Chap. 29, ref. E48.
 102. ^ Pais, Chap. 16, ref. E69.
 103. ^ Pais, Chap. 17, ref. E62.
 104. ^ Pais, Chap. 17, ref. E27; Chap. 29, ref. E37.
 105. ^ Pais, Chap. 25, ref. E23; Chap. 29, ref. E38.
 106. ^ Pais, Chap. 25, ref. E16.
 107. ^ Pais, Chap. 25, ref. E21; Chap. 29, ref. E40.
 108. ^ Pais, Chap. 25, ref. E22; Chap. 29, ref. E41.
 109. ^ Pais, Chap. 29, ref. E45.
 110. ^ Pais, Chap. 7, ref. E24.
 111. ^ Pais, Chap. 7, ref. E12.
 112. ^ Pais, Chap. 25, ref. E27; Chap. 29, ref. E49.
 113. ^ Pais, Chap. 15, ref. E53a; Chap. 26, ref. E32; Chap. 29, ref. E50.
 114. ^ Pais, Chap. 26, ref. E2.
 115. ^ Pais, Chap. 29, ref. E51.
 116. ^ Pais, Chap. 15, ref. E12b.
 117. ^ Pais, Chap. 15, ref. E23; Chap. 29, ref. E52; Chap. 29, ref. E61.
 118. ^ Pais, Chap. 15, ref. E59; Chap. 29, refs. E58 and E63.
 119. ^ Pais, Chap. 17, ref. E29.
 120. ^ Pais, Chap. 15, ref. E53.
 121. ^ Pais, Chap. 15, ref. E60; Chap. 29, ref. E59.
 122. ^ Pais, Chap. 16, ref. E80; Chap. 26, ref. E34.
 123. ^ Pais, Chap. 29, ref. E70.
 124. ^ Pais, Chap. 20, ref. E10.
 125. ^ Pais, Chap. 29, ref. E69.
 126. ^ Pais, Chap. 7, ref. E8; Chap. 17, ref. E71; Chap. 29, ref. E66.
 127. ^ Pais, Chap. 17, ref. E72; Chap. 29, ref. E67.
 128. ^ Pais, Chap. 17, ref. E73.
 129. ^ Pais, Chap. 29, ref. E72
 130. ^ Pais, Chap. 17, ref. E77; Chap. 29, ref. E73.
 131. ^ Pais, Chap. 7, ref. E13.
 132. ^ Pais, Chap. 25, ref. E28; Chap. 27, ref. E2.
 133. ^ Pais, Chap. 17, ref. E74.
 134. ^ Pais, Chap. 29, ref. E60.
 135. ^ Pais, Chap. 17, ref. E75.
 136. ^ Pais, Chap. 17, ref. E83.
 137. ^ Pais, Chap. 17, ref. E76; Chap. 29, ref. E54.
 138. ^ Pais, Chap. 17, ref. E78; Chap. 29, ref. E75.
 139. ^ Pais, Chap. 17, ref. E79; Chap. 29, ref. E76.
 140. ^ Pais, Cap. 4, ref. E42, E44 şi E53; Cap. 19, ref. E12; Cap. 22, ref. E11.
 141. ^ Pais, Cap. 4, ref. E43; Cap. 5, ref. E6.
 142. ^ Pais, Cap. 6, ref. E8; Cap. 7, ref. E31 şi E32; Cap. 14, ref. E11 şi E29.
 143. ^ Pais, Cap. 2, ref. E1.
 144. ^ Pais, Chap. 16, ref. E74.
 145. ^ Pais, Chap. 17, ref. E43.
 146. ^ Pais, Chap. 17, ref. E56.
 147. ^ Pais, Chap. 15, ref. E55; Chap. 16, ref. E58; Chap. 25, ref. E6; Chap. 26, ref. E19.
 148. ^ Pais, Chap. 1, ref. E8.
 149. ^ Pais, Chap. 16, ref. E77.
 150. ^ Pais, Chap. 16, ref. E77.
 151. ^ Pais, Chap. 29, ref. E57.
 152. ^ Pais, Chap. 29, ref. E64.
 153. ^ Pais, Chap. 29, ref. E65.
 154. ^ Pais, Chap. 16, ref. E75.
 155. ^ Pais, Chap. 1, refs. E6 and E11; Chap. 4, ref. E1; Chap. 6, ref. E6; Chap. 10, ref. E22; Chap. 15, ref. E27; Chap. 22, ref. E2; Chap. 26, ref. E3; Chap. 27, ref. E3.
 156. ^ Pais, Chap. 17, ref. E81.
 157. ^ Pais, Cap. 3, ref. E25; Cap. 4, ref. E14; Cap. 5, ref. E3.
 158. ^ Pais, Cap. 7, ref. E20; Cap. 12, ref. E21; Cap. 15, ref. E7.
 159. ^ Pais, Cap. 15, ref. E8a.
 160. ^ Pais, Cap. 16, ref. E39.
 161. ^ Pais, Cap. 12, ref. E22.
 162. ^ Pais, Cap. 6, ref. E4.
 163. ^ Pais, Cap. 2, ref. E7; Cap. 8, ref. E20; Cap. 17, ref. E70; Cap. 25, ref. E17; Cap. 26, ref. E4.
 164. ^ Pais, Cap. 10, ref. E21; Cap. 14, ref. E52a; Cap. 15, ref. E2; Cap. 25, ref. E20.
 165. ^ Pais, Cap. 6, ref. E9; Cap. 7, ref. E33; Cap. 15, ref.-le E50 şi E54.
 166. ^ Pais, Cap. 15, ref. E8.
 167. ^ Pais, Cap. 6, ref. E1.

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

 • Paul Arthur Schilpp, editor (). Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Volume II. New York: Harper and Brothers Publishers (Harper Torchbook edition). 
 • Einstein, Albert (). The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 2: The Swiss Years: Writings, 1900-1909 (ed. English translation supplement; translated by Anna Beck, with Peter Havas, consultant). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691085494. 
 • Einstein, Albert (). The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 3: The Swiss Years: Writings, 1909-1911 (ed. English translation supplement; translated by Anna Beck, with Don Howard, consultant). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691102504. 
 • Einstein, Albert (). The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 4: The Swiss Years: Writings, 1912-1914 (ed. English translation supplement; translated by Anna Beck, with Don Howard, consultant). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691026107. 
 • Einstein, Albert (). The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 6: The Berlin Years: Writings, 1914-1917 (ed. English translation supplement; translated by Alfred Engel, with Engelbert Schucking, consultant). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691017341. 
 • Einstein, Albert (). The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 7: The Berlin Years: Writings, 1918-1921 (ed. English translation supplement; translated by Alfred Engel, with Engelbert Schucking, consultant). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691057187. 

External links[modificare | modificare sursă]