Utilizator:Asybaris01/Cutia cu nisip

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
22 mai 1443

Structura

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A

 • Felix Aderca: De vorbă cu Ion Minulescu, în Mărturia unei generații, Editura pentru literatură, București, 1967, p. 155.
 • P. G. Adrian: Constantin Brâncuși, în Goya (Madrid), nr. 16, 1957, p. 235-240.
 • Al. : Brâncuși necunoscut, în Almanahul literar, Asociația scriitorilor din București, București, 1970.
 • Ion Alexandrescu: Mărturiile unui cioplitor, în Ramuri, Craiova, martie 23, 1965.
 • Ioan Alexandru: Păsările noastre de aur, în România literară, București, septembrie 17, 1970.
 • C. D. Amzăr: Psihologie concretă, în România literară, București, martie 16, 1929.
 • Valeriu Anania: Marginalii, în Noi, Detroit, aprilie 20, 1970.
 • Paul Anghel: Arhiva sentimentală, Editura pentru literatură, București, 1968.
 • Paul Anghel: Brâncuși acasă, în România Liberă, București, octombrie 15, 1974.
 • Paul Anghel: (1) Noua arhivă sentimentală, Editura Eminescu, București, 1975.
 • Paul Anghel: (2) Brâncuși prin opoziție, în Ramuri, Craiova, 1975 ianuarie 15.
 • Paul Anghel: Un mod de a-l privi pe Brâncuși, în România liberă, București, februarie 21, 1976.
 • Anonim: Expozițiunea agricolă și industrială din Craiova, în Voința Craiovei, Craiova, 1898 octombrie 21.
 • Anonim: (1) Informații, în Gazeta artelor, București, 1903 mai 11.
 • Anonim: (2) Informații, în Voința națională, București, 1903 mai 17.
 • Anonim: (3) Un bust al lui Davilla, în Adeverul, București, 1903 octombrie 28.
 • Anonim: Les Roumains a Petranger, în L'Independance roumaine, București, 1906 decembrie 5. 1907
 • Anonim: (1) Ecouri (Vernisajul expoziției "Tinerimea artistică"), în Voința națională, București, 1907 martie 16.
 • Anonim: (2) Deschiderea expoziției "Tinerimea artistică", în Secolul, București, 1907 martie 18.
 • Anonim: Calendarul revistei Ramuri pe anul 1908, Editura Ramuri, Craiova, 1908.
 • Anonim: (1) Artistice, în Falanga literară și artistică, București, 1910 aprilie 11.
 • Anonim: (2) Impresii de la "Tinerimea artistică", în Universul, București, 1910 mai 9.
 • Anonim: (1) Cronica artistică. De la Salonul oficial, în Ordinea, București, 1912 mai 23.
 • Anonim: (2) Informațiuni, în Voința națională, București, 1912 septembrie 28.
 • Anonim: Colecțiunea artistică a statului din Palatul Ateneului. Pictură și sculptură, Ministerul Cultelor și Instructiei Publice, București, 1915.
 • Anonim: (1) Vestiar, în Unu, București, 1929 ianuarie
 • Anonim: (2) Vernisajul Salonului Oficial de gravură si desen, în Rampa, București, 1929, nr. 4.
 • Anonim: (1) Roemeensche Kunst Gemeentemuseum, în Nieuwe Potterdamsche Courant, Rotterdam, 1930 mai 11.
 • Anonim: (2) Â l'exposition d'art roumain, în Le Peuple, Bruxelles, 1930 iulie 24.
 • Anonim: (3) România la Expoziția de la Bruxelles, în Dreptatea, București, 1930 august 7.
 • Anonim: (4) Expoziția de artă română din Bruxelles, în Epoca, București, 1930 august 7.
 • Anonim: (5) Pinacoteca statului, Ateneul Român, București, 1930.
 • Anonim: (6) Minerva. Enciclopedie, Editura Minerva, Cluj.
 • Anonim: (1) Din scrisoarea doamnei Arethie G. Tătărescu, în Gorjanul, Târgu Jiu, 1938 octombrie 9.
 • Anonim: (2) C. Brâncuși — un țăran ca oricare altul, în Timpul, București, 1938 octombrie 19.
 • Anonim: (3) Sfințirea monumentelor, în Gorjanul, Târgu Jiu, 1938 octombrie 24.
 • Anonim: The Great Armory of 1913, în Life, New York, 1950 ianuarie 16.
 • Anonim: (1) O achiziție valoroasă, în Arta plastică, București, 1957, nr. 3.
 • Anonim: (2) Muzeul Zambaccian, catalog, București, 1957.
 • Anonim: Enciklopedija Likovnih Umjetnosti, I, Zagreb, 1959.
 • Anonim: Knaurs Lexikon der Modernen Plastik, Munchen, 1961.
 • Anonim: L'atelier di Brancusi, în Emporium, Milano, 1962 martie
 • Anonim: Brancusi, în Volksstimme, Viena, 1963 iunie 5.
 • Anonim: Prin sălile Muzeului de artă, în Înainte, Craiova, 1964 iunie 21.
 • Anonim: Catalogul Galeriei Naționale, Editura Meridiane, București, 1965.
 • Anonim: (1) Brâncuși, în Almanahul Ramuri, Craiova, 1966.
 • Anonim: (2) Descoperirea unei opere a lui Brâncuși, în Înainte (Craiova), 1966 noiembrie 20.
 • Anonim: (3) Descoperirea unor lucrări de Brâncuși, în Scînteia, București, 1966 decembrie 10.
 • Anonim: Commemoration du sculpteur roumain Brancusi, în Documents, articles et informations sur la Roumanie, UNESCO, 1967 septembrie 15.
 • Anonim: Noul in muzeele bucureștene, în Informația Bucureștiului, București, 1968 ianuarie 31.
 • Anonim: Brancusi: Master of Reduction, în Time, New York, 1969 octombrie 17.
 • Anonim: Art Across the USA. Modern Treasures from Romania, în Apollo, Londra, 1970 martie 1.
 • Anonim: Liceul industrial de mecanică agricolă Craiova, 100 ani, 1871-1971, Brașov, 1971.
 • Constantin Antonovici: (1) Masa apostolilor, în Dreptatea, Cleveland, 1975 martie.
 • Constantin Antonovici: (2) Masa apostolilor, în Dreptatea, Cleveland, 1975 martie.
 • Umbro Apollonio: Hommage a Brancusi, în Zervos, 1975, op. cit., p. 98.
 • Giulio Carlo Argan: Brâncuși, în Contemporanul, București, 1968 august 23.
 • Giulio Carlo Argan: L'arte moderna, Florența, 1970.
 • Giulio Carlo Argan: Scultura ab ovo, în Corriere della Sera, Roma, 1976 martie 12.
 • Baruțu T. Arghezi: Brâncuși la început de veac, în Gazeta literară, București, 1967 aprilie 6.
 • Tudor Arghezi: Expoziția Salonul Oficial, în Facla, București, 1912 iunie 2.
 • Tudor Arghezi: Cronica artistică. Expoziția societății Tinerimea artistică (V), în Seara, București, 1913 aprilie 23.
 • Tudor Arghezi: Expoziția Tinerimea artistică. Vernisajul, în Seara, București, 1913 aprilie 1.
 • Tudor Arghezi: (1) "Tinerimea artistică" Expoziție, în Seara, București, 19114 aprilie 28.
 • Tudor Arghezi: (2) Cronica picturală "Tinerimea artistică", în Seara, București, 1914 mai 3.
 • Tudor Arghezi: (3) Artă și artă, în Seara, București, 1914 iunie 23.
 • Anca Arghir: Un nume cu care ne mândrim: Brâncuși, în Luminița, București, 1965 martie
 • Nicolae Argintescu-Amza: Expresivitate, valoare și mesaj plastic, Editura Meridiane, București, 1973.
 • Angelika Arnoldi: Die Zeichnungen von Constantin Brancusi. Versuche einer Charakterisierung, în Catalogul expoziției "Brâncuși", Duisburg, 1976.
 • Jean Arp: La Colonne sans fin, în, Paris, 1970 februarie
 • A. D. Atanasiu: Expoziția oficială a Ministerului Instrucțiunii Publice, în Arta română, Iași, 1909 iunie.
 • Elisabeth Axmann: Brancusi-Kolloquium, în Neuer Weg, București, 1967 octombrie 14.
 • Ion Axon: Ein Klassiker der modernen Skulptur, în Neuer Weg, București, 1970 iunie 12.
     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

B

 • Cornel Baba: La comemorarea lui Constantin Brâncuși, în Amfiteatru, București, 1967 octombrie
 • Leo Bachelin: A VIII-a Expoziție anuală a "Tinerimii artistice", în Noua revistă română, București, 1909 martie 29.
 • Léo Bachelin: Expoziția "Tinerimii artistice", în Seara, București, 1910 aprilie 16.
 • Léo Bachelin: La XIMme Exposition de la "Tinerimea artistică", în La Politique, București, 1913 aprilie 14.
 • Léo Bachelin: L'Exposition de la "Tinerimea artistică". La Sculpture. Le Grand Salon, în La Politique, București, 1914 aprilie 13.
 • Mariano Baffi: Constantin Brâncuși, în Caraion, op. cit., 1970
 • Alexandru Balaci: Universalitate românească, în Gazeta literară, București, 1967 decembrie 30.
 • Edith Balas: The sculpture of Brancusi, în The light of his Rumanian Heritage, în, New York, 2, winter 1975/1976, 1973.
 • Vasile Baran: Flacăra împietrită, în Scînteia tineretului, București, 1976 februarie 17.
 • Constantin Baraschi: Sculptor of the Nude, Londra, 1970.
 • Octavian Barbosa: Însemnări despre arta lui Brâncuși și Țuculescu, în Contemporanul, București, 1965 septembrie 3.
 • Eugen Barbu: Creația artistică și cultivarea patriotismului, în Scînteia, București, 1966 martie 4.
 • Alfred H. Barr Jr.: Masters of Modern Art, The Museum of Modern Art, Simon & Schuster, New York, 1954.
 • Alfred H. Barr Jr.: Brâncuși în muzeele lumii (interviu de G. Cuibuș), în Tribuna, Cluj, 1965 octombrie 7.
 • Alfred H. Barr Jr.: Zece capodopere, în Contemporanul, București, 1966 februarie 18.
 • Lucian Bădescu: Constantin Brancusi, în Comoedia, Paris, 1942 martie 7.
 • Teofil Bălaj: Constantin Brâncuși. "Vă dăruiesc o bucurie cinstită", în Tomis, Constanța, 1972 ianuarie
 • Alexandru Bălintescu: Contribuții documentare referitoare la Constantin Brâncuși, în Muzeul de Artă — Craiova, Artis, București, 1967.
 • Ștefan Bănulescu și Ilie Purcaru: Colocvii. Artistul și epoca, Editura Tineretului, București, 1964.
 • C. Bărbulescu: The Brancusi Constellation, în Credința, Detroit, 1966 februarie
 • Marie Bengesco: Les artistes roumains au Salon de la societe des Beaux-Arts et a celui des artistes francais, în L'Independance Roumaine, București, 1908 mai 17/30.
 • Florence Berkman: Brancusi's Art Shows Inner Toy, în Times, Hartford, 1969 decembrie 6.
 • Charles Bernard: L'Art roumain, în Nation belge, Bruxelles, 1930 iulie 20.
 • Ion Biberi: Diferențiere regională — integrare națională și universală, în Ramuri, Craiova, 1967 aprilie
 • Lucian Blaga: Fețele unui veac, Arad, 1925, p .134.
 • Lucian Blaga: Discobolul, București, 1945, p. 61.
 • Henri Blazian: Sculptorul C. Brâncuși, în Adeverul, București, 1930 octombrie 9.
 • Radu Bogdan: (1) Omagiu lui Brâncuși, în Arta plastică, București, 1957 ianuarie
 • Radu Bogdan: (2) La muzeul din Craiova. Valori clasice ale artei noastre contemporane, în Contemporanul, București, 1957 august 30.
 • Radu Bogdan: Brâncuși, în Romania Today, București, 1964 noiembrie
 • Radu Bogdan: La Muzeul din Craiova: valori clasice ale artei noastre contemporane, în Contemporanul, București, 1965 august 20.
 • Radu Bogdan: Prefață la Catalogul Muzeul Zambaccian, București, 1966.
 • Radu Bogdan: Dăltuitorul bucuriei pure, în Pentru apărarea păcii, București, 1967 aprilie
 • Radu Bogdan: Brâncuși si valoarea de mit a realului, în România Liberă, București, 1976 februarie 21.
 • Alexandru Bogdan-Pitești: Expoziția Societății "Tinerimea artistică", mai 1909 — Expoziția oficială iunie 1909, în Anuarul presei române și al lumii politice, București, 1910.
 • Geo Bogza: Zborul peste pol. Pasărea măiastră, în Contemporanul, București, 1964 aprilie 17.
 • Geo Bogza: Brâncuși, în Săndulescu, op. cit., 1965, p. 4.
 • Geo Bogza: Domnișoara Pogany, în Contemporanul, București, 1967 februarie 17.
 • Albert Boime: Brâncuși în New York: Ab ovo ad infinitum, în The Burlington Magazine, Londra, 1970 mai.
 • Hans Bollinger: Notes biographiques, în Giedion-Welcker, Brancusi, 1959.
 • Nicolle Borteș: Muzeul de artă din Craiova, Artis, București, 1967.
 • Dan Botta: Sculptorul Constantin Brâncuși, în România literară, București, 1933 septembrie 30.
 • Dan Botta: Limitele artei lui Brâncuși, în Scrieri, vol. IV, Editura Tineretului, Bucuresti, 1968
 • Georges Boudaille: Sculpteurs de 30 pays dans les jardins de Rodin, în Les Lettres Francaises, Paris, 1961 iulie.
 • Radu Boureanu: Sinteză a geniului popular, în Gazeta literară, București, 1966 ianuarie 25.
 • Alan Bowness: Modern Sculpture, Studio Vista Ltd., Londra, 1965.
 • Ileana Bratu: Cum sunt valorificate operele lui Brâncuși la Tîrgu-Jiu, în Contemporanul, București, 1962 septembrie 7.
 • Ileana Bratu: 90 de ani de la nașterea sculptorului, în Săteanca, București, 1966 februarie
 • Harry Brauner:D. G. Kiriac-l'homme, în Revue roumaine d'histoire de l'art, București, II, 1965, p. 66.
 • B. Brănișteanu: (1) Tinerimea artistică, în Adeverul (Buc)., 1910 aprilie 15 - aprilie 16.
 • B. Brănișteanu: (2) Expoziția "Tinerimii artistice" (Salonul de toamnă), în Adeverul, București, 1910 noiembrie 18.
 • B. Brănișteanu: Salonul oficial 1912, în Adeverul, București, 1912 mai 10.
 • B. Brănișteanu: Salonul "Tinerimii artistice", în Adeverul, București, 1913 aprilie 4.
 • Guy Brett: Reach for the sky, în The Times (Londra), 1970 septembrie 22.
 • Barbu Brezianu: (1) Les debuts de Brancusi, în Revue roumaine d'histoire de l'art, București, nr. 1, 1964.
 • Barbu Brezianu: (2) Pages inedites de la correspondance de Brancusi, în Revue roumaine d'histoire de l'art, București, nr. 2, 1964.
 • Barbu Brezianu: (3) Începuturile lui Brâncuși, în Secolul 20, București, nr. 3, 1964.
 • Barbu Brezianu: (4) O statuie de Brâncuși în București, în Gazeta literară, București, 1964 aprilie 9.
 • Barbu Brezianu: (5) Graficianul, în Luceafărul, București, 1964 august 29.
 • Barbu Brezianu: (6) În legătură cu o exegeză brâncușiană, în Viața românească, București, 1964 octombrie
 • Barbu Brezianu: (1) The beginnings of Brancusi, în Art Journal, New York, XXV/1, 1965.
 • Barbu Brezianu: (2) Brâncuși inedit. Din corespondența artistului, în Arta plastică, București, nr. 1, 1965.
 • Barbu Brezianu: (3) Salon parizian, în Ramuri, Craiova, 1965 martie 23.
 • Barbu Brezianu: (1) Brâncuși, 90 de ani de la naștere, în Familia, Oradea, 1966 februarie
 • Barbu Brezianu: (2) Iconografie brâncușiană, în Tribuna, Cluj, 1966 februarie 24.
 • Barbu Brezianu: (3) Brâncuși și Transilvania, în Tribuna, Cluj, 1966 februarie 24.
 • Barbu Brezianu: (4) O precizare, în Gazeta literară, Cluj, 1966 februarie 24.
 • Barbu Brezianu: (5) Note pe marginea articolului "Brâncuși" de Michel Ragon, în Arta plastică, București, nr. 4, 1966.
 • Barbu Brezianu: (6) Prin locurile de unde a pornit Brâncuși, în Argeș, Pitești, 1966 octombrie
 • Barbu Brezianu: (1) Rupînd monotonia unei iconografii, în Secolul 20, București, nr. 3, 1967.
 • Barbu Brezianu: (2) Un patetic portret inedit, în Informația Bucureștiului, București, 1967 martie 16.
 • Barbu Brezianu: (3) Lucruri noi și vechi, în Tribuna, Cluj, 1967 martie 16.
 • Barbu Brezianu: (4) Inadvertențe în peisajul brâncușian de la Tîrgu Jiu, în Informația Bucureștiului, 1967 august 12.
 • Barbu Brezianu: (5) La jeunesse de Brancusi, în Les Lettres francaises, Paris, 1967 septembrie 13.
 • Barbu Brezianu: (6) Fișă biografică, în Flacăra, București, 1967 octombrie 7.
 • Barbu Brezianu: (7) Brâncuși, în Cronica, Iași, 1967 octombrie 28.
 • Barbu Brezianu: (8) Zilele "Constantin Brâncuși", în Revista muzeelor, București, nr. 4, 1964.
 • Barbu Brezianu: (9) Reportaj in jurul unei camere, în Secolul 20, nr. 11, 1967.
 • Barbu Brezianu: (1) Artizanul, în Colocviul Brâncuși, Editura Meridiane, București, 1968.
 • Barbu Brezianu: (2) Brâncuși remeslnik, în Umenia remesla, Praga, nr. 3, 1968.
 • Barbu Brezianu: (3) A Message to Mr. John Russel, în Revue roumaine d'his-toire de l'art, București, 1968.
 • Barbu Brezianu: (1) Brancusi l'artisan, în Revue roumaine d'histoire de l'art, București, 1969.
 • Barbu Brezianu: (2) Le secret du "Baiser" de Brancusi, în La Revue du Louvre et des musees de France, Paris, nr. 1, 1969.
 • Barbu Brezianu: (3) Un prim plan al Porții Sărutului, în România literară, București, 1969 februarie 27.
 • Barbu Brezianu: (4) O precizare, în România literară, 1969 martie 6.
 • Barbu Brezianu: (5) Nedreapta exilare a unui "Ecorșeu", în Viața românească, București, 1969 aprilie
 • Barbu Brezianu: (6) Debutul lui Brâncuși - Craiova 1898, în Contemporanul, București, 1969 octombrie 2.
 • Barbu Brezianu: (7) Adevărata față a unei postfețe, în România literară, București, 1969 februarie 27.
 • Barbu Brezianu: (1) Brâncuși, Catalogue of the Exhibition in the Bucharest Art Museum, București, 1970 iunie.
 • Barbu Brezianu: (2) Pagini din istoria artei românești. Constantin Brâncuși, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, București, 1970.
 • Barbu Brezianu: (3) Prima expoziție Brâncuși pe vechiul continent, în România literară, București, 1970 iunie 4.
 • Barbu Brezianu: (4) Expo Brâncuși - Haga, '970, în România literară, București, 1970 octombrie 15.
 • Barbu Brezianu: Henry Moore despre Moore și Brâncuși, în Secolul 20, București, nr. 5, 1971.
 • Barbu Brezianu: Brâncuși și Marea Britanie, în Manuscriptum, București, nr. 3, 1972.
 • Barbu Brezianu: (1) Brâncuși și modelele sale, în Arta, București, nr. 8, 1973.
 • Barbu Brezianu: (2) Danaida, în Arta, București, nr. 9, 1973.
 • Barbu Brezianu: (1) Pagini de artă modernă românească, Editura Academiei Române, București, 1974.
 • Barbu Brezianu: (2) Paciurea și Brâncuși, în Arta, București, nr. 1, 1974.
 • Barbu Brezianu: Avant et apres, în Arhitectura, București, nr. 2, 1975.
 • Barbu Brezianu: (1) Mi-era dor să revăd cîmpiile noastre, în Magazin istoric, București, nr. 2, 1976.
 • Barbu Brezianu: (2) Brâncuși și eroii neamului, în Apărarea patriei, București, 1976 februarie 25.
 • Barbu Brezianu: (3) Un muzeu în aer liber, în Viața românească, Iași, 1976 aprilie
 • Barbu Brezianu: (1) Un Brâncuși ne-inedit, în Luceafărul, București, 1963 septembrie 28.
 • Barbu Brezianu: (2) O precizare necesară, în Luceafărul, București, 1963 octombrie 26.
 • Barbu Brezianu: (3) Cu privire la Brâncuși, în Tribuna, Cluj, 1963 august 1.
 • Barbu Brezianu și Ilona Szabo: Brâncuși es barătai, în Korunk, Cluj, 1967 martie
 • Marcel Bion: L'art abstrait, Albin Michel, Paris, 1956.
 • Aurel D. Broșteanu: Constantin Brâncuși, un studiu asupra sculptorului, în Cahiers d'Art, în Propășirea, Ploiești, 1927 mai.
 • Iosif Rucăr: Impresii de la Expoziția "Tinerimii artistice", în Presa, București, 1913 aprilie 10.
 • Pierre G. Bruguire: Hommage a Brancusi, în Revue des etudes roumaines, Paris, nr. IX—X, 1965.
 • Emanoil Bucuța: Arta românească în străini, în Boabe de grâu, București, 1930 august
 • Mihail Burileanu: Deschiderea "Salonului oficial", în Epoca, București, 1912 mai 8.
 • Alexandru Busuioceanu: Arta românească în Olanda, în Gândirea, București, 1930 august
 • Boris Buzilă: Din fresca unei vieți. De vorbă cu Cecilia Cuțescu-Storck, în Magazin, București, 1965 mai 29.
 • Boris Buzilă: Mărturii în amurg, Editura Dacia, Cluj, 1974.
     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

C

 • Pierre Cabanne: L'epopee du Cubisme, La Table Ronde, Paris, 1963.
 • Scarlat Calimachi: Expoziție "Contemporanul" (Însemnări), în Punct, București, 1924 decembrie 2.
 • Johan Canaday: Main Streams of Modern Art, New York, 1965.
 • Ion Caraion: Masa tăcerii. Simpozion de metafore la Brâncuși, Editura Univers, București, 1970.
 • Henry Galy Carles: L'annee 1908, în Les Lettres franaises (Paris), 1972 august 30.
 • Jean Cassou: Sculptura lui e perfectionarea în miscare, în Contemporanut, București, 1966 februarie 18.
 • Jean Cassou, Emil Langui și Nikolaus Pevsner: Les sources de vingtieme siecle, Editions des deux mondes, Paris, 1961.
 • George Călinescu: Pillă în satul lui Brâncuși, în Contemporanul, București, 1957 iulie 26.
 • Alexandru Căpraru: Mărturii despre Brâncuși, în Tribuna (Cluj), 1967 noiembrie 23.
 • Raymond Charmet: L'art roumain: un climat de poesie, în Arts (Paris), 1961 noiembrie 2.
 • Raymond Charmet: Dictionnaire de l'art contemporain, Librairie Larousse, Paris, 1965.
 • Oscar Chelmisky: A memoir of Brancusi, în The Best in Art, Editura by James Mellow, Horizon Press, New York, 1962.
 • Cheops (Cridin Mihăilescu): Expozițiunea a XII-a a Tinerimii artistice, în Ilustrațiunea națională, București, 1913 aprilie
 • Michel Chilo: Brâncuși, în L'art vivant (Paris), 1970 februarie
 • Iordan Chimet: Cele douăsprezece luni ale visului. Antologia inocenței, Editura Ion Creangă, București, 1972, R. p. 121.
 • Șerban Cioculescu: Înțelepciunea din bătrîni, în Scînteia, București, 1967 decembrie 31.
 • Șerban Cioculescu: Reculegere lângă..., în Luceafărul, București, 1970 septembrie 19.
 • Oscar Walter Cisek: Expoziția internațională "Contemporanul", în Gîndirea, București, ianuarie 1923
 • Oscar Walter Cisek: Muzeul A. Simu, în Gindirea, București, decembrie 5. 1925.
 • Oscar Walter Cisek: Cronica plastică. Arta română, în Gîndirea, București, nr. 8. 1928.
 • Oscar Walter Cisek: Prefață la catalogul Rumănische Kunst der Gegenwart, Kunst-haus, Zurich, 1971, p. 14/15.
 • Oscar Walter Cisek: Eseuri și cronici plastice, Editura Meridiane, București, 1967.
 • Oscar Walter Cisek: Sufletul românesc in artele plastice, în Manuscriptum, București, 1971, nr. 3.
 • Eugen Ciucă: (1) Brâncuși la Tîrgu Jiu, în Contemporanul, București, aprilie 17 1964.
 • Eugen Ciucă: (2) Brâncuși inedit, în Luceafărul, București, decembrie 19 1964.
 • Eugen Ciucă: The Heroes' Architectural Ensemble, în Romanian Review, București, 1965, nr. 1
 • Eugen Ciucă: Evoluția temei Sărutului in sculptura lui Brâncuși, în Luceafărul, București, mai 21 1966.
 • Raymond Cogniat: Artistul unic, în Contemporanu/, București, octombrie 13 1967.
 • Raymond Cogniat: Brâncuși, în Le Figaro (Paris), septembrie 14 1967.
 • Petru Comarnescu: Cronica poeziei, în Ultima oră, București, martie 1929.
 • Petru Comarnescu: Statuia regelui Carol I de Mestrovici, în Revista fundațiilor re-gale, București, iulie 1 1939.
 • Petru Comarnescu: Cronica plastică, în Viața, București, octombrie 18 1942.
 • Petru Comarnescu: (1) Valoarea românească și universală a sculpturii lui Constantin Brâncuși, în Revista fundațiilor regale, București, iunie. 1944
 • Petru Comarnescu: (2) Ilustrații din opera lui C. Brâncuși, în Revista fundațiilor regale, București, decembrie 1944
 • Petru Comarnescu: Arta lui Brâncuși, în Contemporanul, București, octombrie 12 1956.
 • Petru Comarnescu: Sculptura monumentală, în Arta plastică, București, 1958 nr. 1.
 • Petru Comarnescu: (1) O concepție mai cuprinzătoare în anatomia artistică, în Arta plastică, București, 1963 nr. 2.
 • Petru Comarnescu: (2) Brâncuși, în Flacăra, București, iunie 8 1963.
 • Petru Comarnescu: (3) Însemnări despre "Tinerimea artistică", în Arta plastică, București, 1963 nr. 12.
 • Petru Comarnescu: (1) Le testament de Brancusi, în Journal de Genve (Geneva), 1964 iulie 18-19.
 • Petru Comarnescu: (2) Mărturii despre Brâncuși: Peștișanii de ieri și de azi, în Gazeta literară, București, 1964 august 6.
 • Petru Comarnescu: (3) Despre Brâncuși și despre arta noastră de azi. De vorbă cu Sidney Geist, în Tribuna (Cluj), 1964 august 17.
 • Petru Comarnescu: (4) Desene de Brâncuși din timpul studiilor în țară, în Tribuna (Cluj), 1964 octombrie 29.
 • Petru Comarnescu: (5) Însemnări despre arta română, în Arta plastică, București, 1964, nr. 10-11.
 • Petru Comarnescu: (6) Oameni de seamă. Brâncuși și monumentele de la Tîrgu Jiu, în îndrumătorul cultural și artistic din armata, București, 1964, nr. 11.
 • Petru Comarnescu: (1) Păsările lui Brâncuși sau de la folclor la rachete, în Fla-căra, București, 1965, martie 27.
 • Petru Comarnescu: (2) Sinteze. Porțile vieții lui Brâncuși, în Iașul literar (Iași), 1965, aprilie
 • Petru Comarnescu: (3) Brâncuși, în Ateneu, București, 1965, mai 5.
 • Petru Comarnescu: (4) Brâncuși, în Magazin, București, 1965, iunie 12.
 • Petru Comarnescu: (1) Brâncuși. Timpuria chemare a artei, în Almanahul Maga-zin, București, 1966, p. 102.
 • Petru Comarnescu: (2) Universalitate și specific național, în Cronica (Iași), 1966, februarie 12.
 • Petru Comarnescu: (3) Brâncuși în muzeele lumii, în Lumea, București, 1966, februarie 17.
 • Petru Comarnescu: (4) Începuturile lui Brâncuși, în Tribuna (Cluj), 1966, februarie 24.
 • Petru Comarnescu: (5) National and universal in Brancusi's works, în Romanian Review, București, 1966, nr. 1.
 • Petru Comarnescu: (6) Valorificatori ai creației brâncușiene, în Tribuna (Ciuj), 1966, aprilie 14.
 • Petru Comarnescu: (7) Tradiții populare în arta românească, II, în Cronica (Iași), 1966, aprilie 23.
 • Petru Comarnescu: (8) Întîlnire peste milenii - de la Cumințenia pămintului la gînditorul neoliticului, în Tribuna (Cluj), 1966, mai 5.
 • Petru Comarnescu: (9) Atelierele pariziene ale lui Brâncuși, în Tribuna (Cluj), 1966, decembrie 29.
 • Petru Comarnescu: (1) Confluences dans la creation de Brancusi, în Temoignaiges sur Brancusi, (Comarnescu și alții, q. v.), 1967, p. 22.
 • Petru Comarnescu: (2) Folclor și stilistică populară în arta contemporană, în Astra (Brașov), 1967, ianuarie
 • Petru Comarnescu: (3) Confluențe, în Lupta de clasă, București, 1967, februarie
 • Petru Comarnescu: (4) Brâncuși, arhitect, în Informația Bucureștiului, București, 1967, martie 15.
 • Petru Comarnescu: (5) Povestea unei mese, în Informația Bucureștiului, București, 1967, martie 1.
 • Petru Comarnescu: (6) Necunoscute opere de Brâncuși aflate la noi în tară, în Astra (Brașov), 1967, martie
 • Petru Comarnescu: (7) Monumentele de la Tîrgu Jiu in cadrul creațiel lui Constantin Brâncuși, în Steaua (Cluj), 1967, martie 3.
 • Petru Comarnescu: (8) Legendarul Brâncuși, în Gazeta literară, București, 1967, martie 23.
 • Petru Comarnescu: (9) Fotografiile brâncușiene din ultimele numere ale Tribunei, în Triburia (Cluj), 1967, mai 11.
 • Petru Comarnescu: (10) Iconografie și biografie brâncușiană, în Cronica (Iași), 1967, iunie 3.
 • Petru Comarnescu: (11) Brâncuși. Arhaism și modernitate, în Flacăra, București, 1967, octombrie 7.
 • Petru Comarnescu: (12) Confluențe în creația lui Brâncuși, în Tribuna (Cluj), 1967, noiembrie 23.
 • Petru Comarnescu: Zoe Cuclin, în Catalogul expoziției retrospective Zoe Cuclin, București, 1969.
 • Petru Comarnescu: (1) The Roumanian and the Universal in Brancusi's works, în Rumanian studies. An International Annual of the Humanities and Social Sciences, vol. I, Leyden, 1970.
 • Petru Comarnescu: (2) Profesorul Rene Berger despre arta românească, în România literară, București, 1970, mai 28.
 • Petru Comarnescu: (3) Trăinicia operei brâncușiene, în Informația Bucureștiului, București, 1970, iunie 10.
 • Petru Comarnescu: (4) Marea expoziție Brâncuși, în România liberă, București, 1970, iunie 14.
 • Petru Comarnescu: (5) Brâncuși. Anul '70, în Cronica (lași), 1970, iunie 27.
 • Petru Comarnescu: (6) Reevaluarea fazei de înnoire din creația lui Brâncuși (I), în Arta, București, 1970, nr. 8.
 • Petru Comarnescu: (7) Reevaluarea fazei de înnoire din creația lui Brâncuși (II), în Arta, București, 1970, nr. 9.
 • Petru Comarnescu: (8) Retrospectiva Brâncuși (post-festum), în Înainte (Craiova), 1970, septembrie 13.
 • Petru Comarnescu: Brâncuși — Mit și metamorfoză în sculptura contemporană, Editura Meridiane, București, 1972.
 • Petru Comarnescu: Pasărea în spațiu, în Politica, București, 1928, ianuarie 29.
 • Petru Comarnescu, Mircea Eliade, Ionel Jianu: Temoignages sur Brancusi, Arted, Paris, 1967.
 • Michel Conil-Lacoste: Un groupe 1965, în Le Monde (Paris), 1965, decembrie 17.
 • Mac Constantinescu: Artă și artiști. Brâncuși, în Cuvîntul, București, 1930, martie 4.
 • Douglas Cooper: Revolt in art, în Books and Bookmen (Londra), 1974, septembrie
 • COR: Comernorarea luptei de la Jiu, în Cuvîntul Gorjului (Tîrgu Jiu), 1938, octombrie 25 — noiembrie 5.
 • Teodor Cornel: Artiștii români la Paris. Despre cițiva artiști români care au expus la "Salonul" din 1907, în Adevrul, București, 1907, aprilie 16.
 • Teodor Cornel: Expoziția societății "Tinerimea artistică". Sculptura, în Ordinea, București, 1908, aprilie 12.
 • Teodor Cornel: (1) Îndrumări noi în artă. Cu prilejul expoziției societății "Tinerimea artistică", în Viața socială, București, 1910, mai.
 • Teodor Cornel: (2) Catalog. Muzeul A. Simu, Tipografia "Poporul", București, 1910, p. 10.
 • Teodor Cornel: Figures contemporaines de Roumanie. Dictionnaire biographique, Tipografia "Socec", București, 1911.
 • Gheorghe Cosma: Luceafărul din Hobița, în În slujba patriei, București, 1976, februarie
 • Lazăr Cosma: Expoziția Tinerimea artistică, în Noua revistă română, București, 1910, aprilie 25.
 • Cornel Comsutza: Cu Brâncuși, în Ramuri (Craiova), 1965, iunie 15.
 • Otilia Cosmuța: Scrisoare din Paris, în Luceafărul (Sibiu), 1908, octombrie 1.
 • Cornel Cosmuță: Album de familie, în Ramuri Almanah, Craiova, 1967.
 • Pierre Courthion: L'art independant. Panorama international de 1900 a nos jours, Albin Michel, Paris, 1958, p. 272.
 • Jean-Paul Crespellie: La folle epoque, Hachette, Paris, 1968.
 • Jean-Paul Crespellie: Modigliani, les femmes, les amis, l'oeuvre, Seghers, Paris, 1958.
 • Enrico Crispolti: La vicenda della sculptura da Rodin al purismo, în L'arte moderna, 1967, nr. 67.
 • Ion Croitoru: L-am cunoscut..., în Argeș (Pitești), 1967, martie
 • George Cuibuș: Brancusi. A great artist, în Romania Today, București, 1966, februarie
 • Cecilia Cuțescu-Stork: Răspuns la unele puncte din critica d-lui Țigara, în Viața so-cială, București, 1910, mai.
 • Cecilia Cuțescu-Stork: Fresca unei vieți, "Bucovina", Toronțiu, București, 1944.
 • Cecilia Cuțescu-Stork: O viață dăruită artei, Editura Meridiane, București, 1966.
     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

D

 • Dumitru Dancu: Constantin Brâncuși, în Seara, București, 1941, iulie.
 • Dumitru Dancu: Brâncuși despre artă, în Steaua (auj), 1965, februarie
 • Abraham D. David: Brancusi, în The Palm Beach Voice, 1969, decembrie 26.
 • Mircea Deac: Brâncuși – fragmente monografice, în Arta plastică, București, 1962, nr. 6.
 • Mircea Deac: Un Brâncuși inedit, în Gazeta literară, București, 1963, septembrie 19.
 • Mircea Deac: (1) Interviu Brâncuși la Veneția cu Peggy Guggenheim in palatul de pe Canale Grande, în Flacăra, București, 1965, ianuarie 16.
 • Mircea Deac: (2) Supliciul – Un Brâncuși descoperit la București, în Arta plastică, București, 1965, nr. 6.
 • Mircea Deac: (1) Constantin Brâncuși, Editura Meridiane, București, 1966.
 • Mircea Deac: (2) Catalogul sculpturilor lui Brâncuși, în Studii muzeale, București, 1966, nr. 3.
 • Mircea Deac: (3) O nouă ipoteză despre originea Coloanei infinite, în Amfiteatru, București, 1966, octombrie
 • Mircea Deac: (4) Brancusi inedit, în Roumanie nouvelle, București, 1966, noiembrie
 • Mircea Deac: Vizitind atelierul lui Brâncuși la Muzeul de artă modernă din Paris, în Tribuna (Cluj), 1967, februarie 23.
 • Mircea Deac: Cazul Brâncuși. Eseu de caracterologie plastică (spațiu lumină), în Colocviul Brâncuși, Editura Meridiane, București, 1968, 119-120.
 • Pierre-Francois Degeorges: Bonjour la Roumanie, guide, Paris, 1966.
 • Robert Delevoy: Dimensions du XXe siecle, 1900-1945, Geneva, 1965.
 • Lcia Bălăcescu Demetriade: Cronica plastică. Colecția Al. Bogdan-Pitești (introducere), în Universul literar, București, 1942, iulie 18.
 • Marguerite Devigne: Les expositions, în Horizon (Bruxelles), 1930, august 16.
 • Liviu Dimitriu: Pietre pentru o brâncușiană, în Tribuna României, București, 1976, februarie 15.
 • Gheorghe Dinu: Pe urmele lui Brâncuși, în Almanah "Magazin", București, 1963.
 • Octav Doicescu: Brâncuși, așa cum l-am cunoscut, în Contemporanul, București, 1966, februarie 18.
 • Gillo Dorfles: Il segreto di Brancusi, în Domus (Milano), 1956, aprilie
 • Mihail Dragomirescu: Mișcarea artistică, în Convorbiri, București, 1907, aprilie 15.
 • Mihail Dragomirescu: Mișcarea artistică, în Convorbiri critice, București, 1907, nr. 8-10.
 • Mihail Dragomirescu: Revista critică — Mișcarea artistică, II, în Convorbiri critice, București, 1908, mai 15.
 • Vasile Drăguț: Însemnări din Hobița. Pe urmele lui Brâncuși', (mss.), 1958.
 • Vasile Drăguț: Nicolae Dărăscu, Editura Meridiane, București, 1966
 • Eugen Drăguțescu: Interviu, în Astra (Brașov), 1968, ianuarie
 • Jaques Duchesne-Guillemin: Un mister al lui Brâncuși, în Caraion, , 1970, op. cit.
 • Zoe Dumitrescu-Bușulenca: Infinita coloană de la Hobița, în Scinteia, București, 1976, februarie 21.
 • Jaques Dupin: La Sculpture d'Etienne Hajdu, în Cahier d'Art (Paris), 1956-1957, nr. 31-32.
 • Georges Duthuit: Le sanctuaire de Brancusi, L'image en souffrance, II, Editura George Fall, Paris, 1961.
 • Alexandru Duțu: Coordonate ale culturii românești in secolul XVIII, Editura pentru literatură, București, 1968.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

E

 • E. JA: Anlasslich einer Ausstellung rumănischer Kunst in Berlin, în Neue Zeit (Berlin), 1960, iulie 15.
 • Victor Eftimiu: Brâncuși, în Magazin, București, 1963, iunie 8.
 • Victor Eftimiu: Portrete și amintiri, Editura pentru literatură, București, 1966, p. 427.
 • Victor Eftimiu: Brâncuși la Buzău, în Viața Buzăului (Buzău), 1968, septembrie 22.
 • Frank Elgar: Brancusi, în Dictionnaire de la sculpture moderne, F. Hazan, Paris, 1960, p. 33-36.
 • Frank Elgar: Peintres et sculpteurs roumains, în Le Parisien libere (Paris), 1961, octombrie 30.
 • Mircea Eliade: Brancusi et les mythologies, în Comarnescu și alții (q.v.), 1967.
 • Nora Eliasberg: Un desen de Constantin Brâncuși, în Colecția de artă Pușkin, în Arta, București, 1971, nr. 1.
 • Albert E. Elsen: Origins of modern sculpture pioneers and premises, George Braziller, New York, 1973.
 • Teodor Enescu: Muzeul Zambaccian, în Muzeele Capitalei, Editura Știintifică, Bucuresti, 1966.
 • Charles Estienne: Perenite de l'art moderne, în Combat (Paris), 1956, ianuarie 9.
 • Paul Everac: Drumuri și popasuri, în Scintela, București, 1956, august 28.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

F

 • Dennis Farr: Brâncuși by Ionel Jianou, în Apollo (Londra), nr. 31, 1964, septembrie
 • Ray Faulkner: Art Today, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1962, p. 468.
 • Ligia Filotti: Inedit despre Brâncuși, în Săptămîna culturală a Capitalei, București, 1970, iunie 26.
 • Miron Florian: M. H. Maxy despre Brâncuși și Pallady, în Scînteia tineretului, București, 1966, august 6.
 • C. D. Fortunescu: Arta in Oltenia, în Oltenia, Editura Ramuri, Craiova, 1943.
 • Irinia Fortunescu: Un critic american pe urmele lui Brâncuși, în Arta plastică, București, nr. 1, 1965.
 • Jeanne Robert Foster: Futurist adds new problems by exhibition, în New York Herald Tribune (New York), 1926, februarie 21.
 • Pierre Francastel: Brancusi, în Les sculpteurs celebres, Editura D'Art, Lucien Maze-noc, Paris, 1954.
 • Ion Frunzetti: (1) Expoziția Brâncuși, în Steaua (Cluj), 1957, februarie
 • Ion Frunzetti: (2) L'exposition Brancusi, în L'art dans la R6publique Populaire Roumaine, București, nr. 14, 1957.
 • Ion Frunzetti: Semnificațiile creației lui Brâncuși pentru formarea viitorilor artiști plastici, în Revista învățămîntului superior, București, 1966, martie
 • Ion Frunzetti: (1) Brâncuși la el acasă, în Contemporanul, București, 1967, octombrie 6.
 • Ion Frunzetti: (2) Geniala expresie a sufletului românesc, în Scînteia, București, 1967, octombrie 13.
 • Ion Frunzetti: (3) Brâncuși în arta universală, în Scînteia, București, 1967, octombrie 14.
 • Ion Frunzetti: Viziunea folclorică a omologiei cosmice la Brâncuși, în Colocviul Brâncuși, Editura Meridiane, București, 1968.
 • Ion Frunzetti: Dimitrie Paciurea, Editura Meridiane, București, 1971.
 • Ion Frunzetti: La Homologia C6smica en la Obra de Brancusi, Palma de Mallorca, 1972.
 • Ion Frunzetti: Un realist al esențelor, în Tribuna României, București, 1976, februarie 15.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

G

 • G. S: Tîrgu Jiu în mare sărbătoare, în Gorjanul (Tîrgu Jiu), 1957, noiembrie 8.
 • Sidney Geist: Brancusi Sanctificatus: a Close Reading of the New Book by C. Giedion-Welcker Reveals Much Cosmic Appreciation and Little Detailed Analysis, în Arts (New York), 1960, ianuarie
 • Sidney Geist: (1) Brancusi Catalogued?, în Arts Magazine (New York), 1964, ianuarie
 • Sidney Geist: (2) Torentul unic al progresului uman, în Cotemporanul, București, 1964, august 21.
 • Sidney Geist: (3) Looking for Brancusi, în Arts Magazine (New York), 1964, octombrie
 • Sidney Geist: (1) O coloană la sfirșit, în Tribuna (Cluj), 1966, februarie 24.
 • Sidney Geist: (2) Letters to the Editor, în The Art Bulletin (New York), 1966, martie
 • Sidney Geist: (3) Letters to the Editor, în The Art Builetin (New York), 1966, septembrie
 • Sidney Geist: (4) Numai ochi, în Contemporanul, București, 1966, septembrie 9.
 • Sidney Geist: Brancusi, în Artforum (New York), 1967, martie
 • Sidney Geist: (1) Brancusi. A Study of the Sculpture, Grossman Publ., New York, 1968.
 • Sidney Geist: (2) Indicațil biografice în sculptura lui Brâncuși, în Colocviul Brâncuși, Editura Meridiane, București, 1968, p. 104-105.
 • Sidney Geist: (1) Constantin Brancusi 1876-1957. A Retrospective Exhibition, The Solomon C. Guggenheim Foundation, New York, 1969.
 • Sidney Geist: (2) Letters, în Burlington Magazine (Londra), 1969.
 • Sidney Geist: (1) Inleiding tekenigen, în catalogul Brancusi. Haags Gemeentemuseum 19/9-29/11, 1970, Haga.
 • Sidney Geist: (2) The Birds. A Critique of the Catalogue of a Recent Brancusi Monograph, în Artforum (New York), vol. IX, nr. 3, 1970, noiembrie
 • Sidney Geist: (1) În jurul "Porții", în Arta, București, nr. 7., 1975.
 • Sidney Geist: (2) The centrality of the Gate, în Artforum (New York), 1975, octombrie
 • Sidney Geist: (3) Brancusi. The Sculpture and Drawings, H. N. Abrams Inc., New York, 1975.
 • Waldemar George: Grandeur et solitude de Constantin Brancusi, în Art et industrie (Paris), nr. 22. 1951.
 • I. L. Georgescu: Colecția "Alexandru Bogdan-Pitești — imagine a unui moment plastic românesc, în Arta, București, nr. 1, 1971.
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: (1) The Genesis of the "Column without End", în Revue roumaine d'histoire de l'art, București, nr. 2., 1964.
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: (2) Biografia și perspectivele Coloanei Infinite, în Ramuri (Craiova), 1964, decembrie
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: (3) Cu privire la ansamblul statuar brâncușian, în Viața românească, București, 1964, decembrie
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: (1) Mărturii despre Brâncuși, în Studii și cercetări de istoria artei, Seria artă plastică, București, nr. 1., 1965
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: (2) Realizarea Coloanei Infinite, în Arta plastică, București, nr. 2., 1965.
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: (3) Memoria locurilor, în Ramuri (Craiova), 1965, martie 23.
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: Constructorii Coloanei Infinite, în Contemporanul, București, 1966, februarie 18.
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: Constantin Brâncuși, în Muzeul de artă Craiova, Artis, București, 1967.
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: Geometria Coloanei infinite, în România literară, București, 1970, ianuarie 29.
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: Brâncuși după Brâncuși, în România literară, București, 1976, februarie 19.
 • Adrian Gheorghe: Proporțil și trasee geometrice in sculptura lui Brâncuși, în Tribuna (Cluj), 1966, februarie 24.
 • Ștefan Geogescu-Gorjan: Proporțil și trasee geometrice în sculptura lui Brâncuși, în Colocviul Brâncuși, Editura Meridiane, București, 1968.
 • Val. Gheorghiu: Brâncuși — un om, o epocă, în Flacăra lașului (Iași), 1961, februarie 20.
 • Val. Gheorghiu: Prezența geniului, în Cronica (Iași), 1967, noiembrie 18.
 • Val. Gheorghiu: Spirala, în Cronica (lași), 1970, iunie 27.
 • Coriolan Gheție: Fragmente – Coloana nesfirșită, în Familia (Oradea), 1967, august
 • Coriolan Gheție: Bucuria pură, în Familia (Oradea), 1976, februarie
 • Gheorghe Ghițescu: Anatomia artistică, vol. I, Editura Meridiane, București, 1959.
 • Gheorghe Ghițescu: Echivalențele de motive ale formelor – anatomie și poezie’’, în Ateneu, București, 1965, octombrie
 • Gheorghe Ghițescu: Măsura omului in opera lui Brâncuși, în Arta, București, nr. 8., 1970.
 • Carola Giedion-Walker: Constantin Brancusi’’, în Horizon (Londra), 1949, martie
 • Carola Giedion-Walker: Naturverkârperung und Symbolik bei Constantin Brancusi, în Zâricher Zeitung (ZUrich), 1957, aprilie 7.
 • Carola Giedion-Walker: (1) Constantin Brancusi 1876-1957, Editura du Griffon, Neuchâtel, 1959.
 • Carola Giedion-Walker: (2) Constantin Brancusi, Endlose Săule, în Du (ZUrich), 1959, aprilie
 • Carola Giedion-Walker: Les forces vitales et spirituelles dans la sculpture de Brancusi, în Pour l'art (Lausanne), 1962, ianuarie—februarie
 • Carola Giedion-Walker: Le message de Brancusi, în XXe siecle (Paris), Buc, 1964.
 • Carola Giedion-Walker: Brancusi, în Revue des etudes roumaines (Paris), nr. IX–X, 1965.
 • Carola Giedion-Walker: (1) Probleme ale sculpturii contemporane, în Tribuna (Cluj), 1967, martie 16.
 • Carola Giedion-Walker: (2) Mesajul lui Brâncuși, în Contemporanul, București, 1967, aprilie 7.
 • Carola Giedion-Walker: (3) Numele lui Constantin Brâncuși, în Tribuna (Cluj), 1967, decembrie 7.
 • Carola Giedion-Walker: (1) Brâncuși în arta lumii, în Colocviu Brâncuși, Editura Meridiane, București, 1967.
 • Carola Giedion-Walker: (2) Mesajul lui Brâncuși, în Contemporanul, București, 1967, martie 31.
 • R. V. Gindertael: Brancusi l'inaccessible, în Cimaise (Paris), nr, 3, 1956, ianuarie—februarie
 • Ioana Giroiu: De vorbă cu sculptorul Constantin Brâncuși, în Timpul, București, 1938, august 1.
 • Robert Goldwater: Space and Dream, New York, 1967.
 • P. M. Grand: Brancusi, l'ceuvre d'un mage ă la Haye, în Le monde (Paris), 1970, octombrie 14.
 • Frederik James Gregg: New Works of Art, Native and Foreign, în New York Herald (New York), 1918, septembrie 29.
 • Dan Grigorescu: (1) Urmașul cioplitorilor din Gorj, în Scinteia, București, 1966, februarie 23.
 • Dan Grigorescu: (2) Galeria națională, în Muzeele Capitalei, Editura București, 1966.
 • Dan Grigorescu: (1) Geniul lui Brâncuși, în Scînteia, București, 1967, martie 16.
 • Dan Grigorescu: (2) Geniala expresie a sufletului românesc, în Scînteia, București, 1967, octombrie 13.
 • Dan Grigorescu: Universalitatea lui Brâncuși, în Colocviul Brâncuși, Editura Meri-diane, București, p. 181, 1968.
 • Dan Grigorescu: (1) Brâncuși, în România liberă,, București, 1976, februarie 19.
 • Dan Grigorescu: (2) Expoziția omagială Brâncuși, în Scînteia, București, 1976, mai 30.
 • Octav Grigorescu: Desenele lui Brâncuși, în Tribuna României, București, 1976, februarie 15.
 • GRJ: O energie: Doamna Arethie Tătărăscu, în Gorjanul (Tîrgu Jiu), 1937, septembrie 30.
 • Ioan Grozea (Apcar Baltazar)): Convorbiri artistice — "Tinerimea artistică", în România ilustrată, 1917, aprilie—iunie.
 • Ionel Grubea și Radu Valentin: Doi foști elevi ai liceului "Matei Basarab", despre Muzeul de istorie al liceului, în Caiet metodic de istorie, București, p. 128., 1971.
 • I. Gruia (N. Popa): A șasea expoziție a "Tinerimii artistice", în Voința națională, București, 1907, aprilie 27.
 • I. Gruia (N. Popa): Expoziția "Tinerimii artistice", în Secolul, București, 1909, aprilie 3.
 • I. Gruia (N. Popa): (1) Un mare eveniment artistic, în Secolul, București, 1910, aprilie 15.
 • I. Gruia (N. Popa): (2) A IX-a expoziție a "Tinerimii artistice", în Secolul, București, 1910, aprilie 29.
 • I. Gruia (N. Popa): (3) Muzeul Simu, în Noua revistă română, București, 1910, noiembrie 28.
 • Pierre Gueguen: Brancusi l'ancien, în XX-e Siede (Paris), 1962, iunie.
 • Claire Gilles Guilbert: Propos de Brancusi (1876-1957), în Prisme des Arts (Paris), nr. 12, 1957.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

H

 • H.T.F.: C. Brancusi, în Frankfurter Allgemeine (Frankfurt), 1955, martie 12.
 • Grigore Hagiu: Brâncușiana, în Luceafărul, București, 1971, ianuarie 9.
 • A. N. Hammacher: The Evolution of Modern Sculpture. Tradition and innovation, Londra, 1969.
 • Oscar Han: Dălți și pensule, Editura Minerva, București, 1970.
 • N. Hasnaș: O muncă chibzuită, în Cuvîntul Gorjului (Tîrgu Jiu), 1938, octombrie 9.
 • Dan Hăulică: Anatomie natură, în Contemporanul, București, 1966, aprilie
 • Dan Hăulică: (1) Brancusi ou l'anonymat du genie, Editura Meridiane, București, 1967.
 • Dan Hăulică: (2) Critică și cultură, Editura pentru literatură, București, 1967.
 • Dan Hăulică: (3) Cumințenia și îndrăzneala pămîntului, în Secolul 20, București, nr. 3, 1967.
 • Dan Hăulică: Un clasicism dincolo de Hellada, în Flacăra, București, 1970, iunie 20.
 • Paul Herbe: Visite ă Brancusi, în L'architecture d'aujourd'hui (Paris), nr. hors-serie, 1946.
 • V. Hîncu: Cabinetul Brâncuși, în Ramuri (Craiova), 1967, octombrie
 • Luce Hoctin: (1) Grandeur et solitude de Brancusi, în Arts et spectacles (Paris), martie 27–apr 2, 1957.
 • Luce Hoctin: (2) Le testament de Brancusi: Le plus grand sculpteur depuis Rodin a legue son atelier ă la France..., în Arts et spectacles (Paris), aprilie 10-16, 1957.
 • Luce Hoctin: L'art roumain, în Jardin des Arts (Paris), 1962, iunie.
 • J. P. Hodin: Quand les artistes parlent du sacre, în XXe Siecle (Paris), 1964, decembrie
 • Malvina Hoffman: Sculpture Inside and Out, Norton, New York, 1939.
 • Werner Hoffman: Discuții, în Colocviul Brâncuși, Editura Meridiane, București, p. 153, 154, 1968.
 • Niels von Holst: Creators, Collectors and Connoisseurs, Londra, 1967.
 • Henry Hope: Brancusi, în Encyclopedia of World Art, II, New York, 1960.
 • Russel Waren Howe: Constantin Brancusi. The man who doesn't like Michelangelo. Interview, în Apollo (Londra), 1949, mai.
 • Rene Huyghe: Les puissances de l'image, Flammarion, Paris, 1965.
 • Rene Huyghe și Jean Rude: L'art moderne et le monde, I, Flammarion, Paris, 1970.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

I

IANCU, MARCEL 1929 Brâncuși, sculptorul tainelor, în Contimporanul, București, octombrie 27, IERUNCA, VIRGIL 1964 Românește, Fundația universitară, Paris, p. 25. IOAN, OLIMP GRIGORE 1909 La VIII-e exposition de la "Tinerimea artistică", în L'indepen-dance roumaine, București, aprilie 26. 1910 La IX-e exposition de la "Tinerimea artistică", în L'independance roumaine, București, aprilie 29. IOANITIOAIA, OVIDIU 1975 Bătrînii noștri exemplari, în Flacăra, București, februarie 1. IONESCO, EUGENE 1959 Temoignages sur Brancusi, în Cahiers du Musee de poche (Paris), decembrie IONESCU, GRIGORE 1938 București. Ghid istoric și artistic, Fundația pentru literatură și artă, București.

LAUDE, JEAN 1971 La sculpture en 1913, în L'Annee 1913. Les formes esthetiques de rceuvre d'art â la veille de Ia Premiâre Guerre mondiale, 1, Klincksieck, Paris. LEV1N, MARC-ALBERT 1967 Brancusi intime. Un entretien avec Natalia Dumitresco et Alexandre Istrati, în Les Lettres Francaises (Paris), septembrie 13. LEW1S, DAVID 1957 (1) Constantin Brancusi, Alec Tiranti, Londra. (2) Constantin Brancusi, în Museumjournaal (Otterlo), noiembrie LIEBERMAN, ALEXANDER 1969 The Artist in his Studio, The Viking Press, New York. LOEW, HANS 1964 Constantin Brâncuși miiveszetenek forrăsainăl, în Korunk (Cluj), octombrie LOTREANU, ION 1976 Marele secret al simplității, în Scinteia tineretului, București, ianuarie 17. LUCIE-SMITH, EDWARD 1966 Mlle Pogany, în Contemporanul, București, februarie 18. 1970 Genius Craftsman, în The Sunday Times (Londra), septembrie 13. LUCLU, E. 1910 A noua expoziție a "Tinerimii artistice", în Revista democrației rornâne, București, mai 2. M.P.A. /Mousieur PETRE ANTONESCU/ 1919 La Roumanie en images, I, A.-G.L'Hoir, Paris. M. V. 1930 Roemeensche Kunst in Het Stedelijk Museum Beeldhouwerk en tapyten, în Algemen Handeblad (Amsterdam), mai 11. MAGID, MENEKER, DEBORAH 1976 A note on Brancusi and the London Salon, 1n Art lournal, (New York), 2. MAIOR, N. 1967 Zece ani de la moartea marelui sculptor, în Crișana (Oradea), martie 18. 1975 Brâncuși in muzeele din România, în Familia, București, decembrie MANIU, ADRIAN 1913 Cronica artistică. A Xll-a expoziție a societătii "Tinerimea artistică", în Universul literar, București, aprilie 7. 1929 Salonul Desenului, în Rampa, București, noiembrie 8. 1933 Brâncuși, în Universul, București, ianuarie 3. M/ANIU/ A, 1920 Arta romănă. A lll-a expoziție, în Adeverul, București, aprilie 3. MANU, EMIL 1964 Brâncuși și poezia, în Luceafărul, București, august 1. MARCHIORI, GIUSEPPE 1965 The Peggy Guggenheim Collection, în Studio International (Londra), ianuarie 1968 (1) Brâncuși. Noua artă, în Colocviul Brâncuși, Editura Meridiane, București, p. 78. (2) Brâncuși la Tîrgu liu, în Arta plastică, București, nr. 1. MARCU, MICU 1972 1n legătură cu o greșită ipoteză, în Studii și cercetări de istoria artei, București, vol. 19, nr. 1. 1975 Brancusi â Tîrgu Jiu. Souvenirs, în Revue roumaine d'histoire de l'art, București, vol. 12. MARTINESCU, PERICLE 1943 Un gran esculptor rumano C. Brancusi, în Solidaridad Nacional (Barcelona), august 31. MAUGIS, M. T. 1961 L'art roumain du XIXe siecle ă nos jours, în Lettres Francaises (Paris), noiembrie 2. MAXY, M. H. 1931 Brâncuși, ilustrator de cărți avangardiste la noi, în Integral, București, nr. 33. 1966 At Home Brancusi Stands Fulfilled, în Romania Today, București, februarie MĂGURĂ, ION /NICOLAE VASCHIDE/ 1906 Les Roumains aux Salons, în L'Independance roumaine, București, mai 20. MĂRGINEANU, N. 1968 Natura intuiției, în Tribuna (Cluj), februarie 22. MÂNDRESCU, ANATOL 1964 Galeria de artă românească, în Muzeul de artă din Craiova, Editura Meridiane, București. 1966 (1) The Fine Arts Museum of Craiova, Editura Meridiane, Bucharest. (2) Integrarea plasticii decorative în realitate, în Scinteia, București. 1968 Arta în viață și viața în artă, în Contemporanul, București, august 16. MEDIANU, APRILIANA 1930 Maestrul Brâncuși, în Curentul, București, octombrie 6.

MELINESCU, GABRIELA 1974 Reintruparea Cumințeniei, în Luceafărul, București, octombrie 11. WNIER, M. 1967 Musee National d'Art Moderne. Sculptures recemment acquises, în La Revue du Louvre et des musees de France (Paris), nr. 1. MEREUTĂ, IULIAN 1966 Omagiu uriașului, în Viața studențească, București, martie 1. MICHAILESCU, CORNELIU 1928 Arta română, în Politica, București, martie 19. MICHELI, MARIO de 1963 L'opera monumentale di Brancusi a Tîrgu liu, în Arte-Club (Milano), iulie-august 1966 I Maestri della Scultura: Brancusi, Fabbri, Milano. 1976 II centenario della nascita di Constantin Brancusi. La sculture che riempie il cielo, în Unita (Roma), aprilie 2. MIHAI, AL. 1975 Brâncuși și monumentul lui Caragiale, în România liberă, București, mai 7. MIHAIL, NICOLAE-PAUL 1976 (1) ln sfera echității absolute, în Săptămîna culturală, București, martie 26. (2) Difficiles nugae, în Săptămîna culturală, București, iulie 2. MIHALACHE, MARIN 1960 Muzeele din București, București. MIHĂIESCU, GIB I. 1930 Expoziția de artă românească, în Curentul, București, august 11. MIK0, ERVIN 1967 A hallgatăs asztalănăl, în Utunk (Cluj), octombrie 20. MILLIAN-MINULESCU, CLAUDIA 1937 Sinteză și spirit românesc, în Gorjanul (Tîrgu Jiu), noiembrie 8. MOCIOI, ION 1970 Brâncuși necunoscut, în Coloana (Tîrgu Jiu), decembrie 1971 (1) Brâncuși: Ansamblul sculptural de la (documentar), Comitetul pentru cultură și artă a judetului Gorj. (2) Coloana recunoștinței infinite, în Gazeta Gorjului (Tîrgu Jiu), ianuarie 27. (3) Documente brâncușiene inedite, în Cronica (lași), inai 29. 1974 Simbolul "Sărutului", în Gazeta Gorjului (Tîrgu Jiu), mai 25. 1976 ln conștiința gorjenilor, în lndrumătorul cultural, București, februarie /MORARU, MODEST/ 1961 Brancusi: Ouatorze reproductions, Editura Meridiane, București. MORICE, CHARLES 1909 Scrisori din Paris. Salonul de toamnă, în Luceafărul (Sibiu), nr. 5. MOULIN, J. 1962 L'atelier de Brancusi, în Les Lettres Franaises (Paris), aprilie 5. MULLABY, TERENCE 1959 Brancusi bronze fills Tate cap, în Daily Telegraph and Morning (Londra), august 19. MULLER, JOSEPH-EMILE 1967 L'art au XXe siecle, Paris, p. 118-119. MUNTEANU, BASIL 1957 Constantin Brâncuși, exponent și vestitor al geniului românesc, în România (New York), iunie 15. MURER, AUGUSTO 1964 Opinii despre arta populară românească, în Lumea, București, mai 12. MURNU, GEORGE 1908 (1) Expoziția a VII-a a "Tinerimii artistice", în Viața românească (lași), aprilie (2) Expoziția anuală a "Tinerimii artistice", în Luceafărul (Sibiu), mai 1. 1909 A Vlll-a expoziție a Tinerimii artistice, în Luceafărul (Sibiu), mai. 1913 Expoziția a Xll-a a Tinerimii artistice, în Luceafărul (Sibiu), iunie 1. MURRAY, PETER și LINDA 1960 Dictionary ot Art and Artists, Penguin Reference Books, Londra, p. 37. N. G. 1964 Modern Sculpture, în The Observer (Londra), iunie 14. NAKAHARA, YUSUKE 1968 Constantin Brancusi, Pioneer of the 20th Century. II, în Mizue (Tokio), februarie NANDRIȘ, GRIGORE Intilnire cu Brâncuși, în Ființa românească, nr. 1 (f.I.) (f.a.). NĂDEJDE, RUXANDRA 1968 Interview cu William Liberman, în Tomis (Constanta), februarie NEAGOE, PETER 1965 The Saint of Montparnasse. A Novel Based on the Life of Constantin Brancusi, Chilton Books, Philadelphia. NEDELCEA, TUDOR 1974 Aici s-a născut a doua oară, în Ramuri (Craiova), septembrie 15.

Diverse

1 2

500 de imagini de calitate, libere, cu operele lui Grigorescu

Yo, 2010 aug

Enciclopedia romaniei 1938 Dimitrie Gusti

Enciclopedia Romaniei C. Diaconovich (ASTRA, 1898-1904) vol. 1 (A-Copenhaga), vol. 2 (Copepode-Keman), vol. 3 (Kemet-Zymotic)

Arhiva

arhive articole inactive pe web

tyneye

copyvio text

Checklinks

WIKIDATA

Zona tatarimii este investigata de Vitalie Butescu. In lucrarile sale, se pot observa casutele care i-au fascinat pe Tonitza sau Steriadi.[1]

[1] [2]


Documentație
Documentație format
Documentația acestui format este inexistentă.


Copyright

Pentru fotografii nu trebuie să așteptăm. Conform Decretului 321/1956 toate pozele despre Brâncuși și operele sale publicate în România până la 31 dec 1985 în cărți, reviste și ziare se încadrează la „serii de fotografii artistice”. Nu contează calitatea, pot fi tipărituri (halftone) cât se poate de proaste calitatativ. Se încarcă așa, menționând cartea (revista, ziarul) și pagina. Calitatea proastă este chiar o dovadă de unde provine. Iar apoi, odată dovedită în DP, se încarcă peste ea poza de cea mai bună calitate găsită, cu simpla mențiune "better quality/resolution", căci imaginea în sine este în DP, nu reproducerea ei din carte. De aia cărțile vechi sunt importante, iar eu le cumpăr din anticariate când am ocazia, nu contează că-s rupte sau miros. Chiar cei de la commons m-au învățat figura. --Turbojet 26 martie 2016 22:41 (EET) la cafenea.

Limbi cunoscute

Biografii și cercetătorii lui Alexandru Hâjdeu afirmă că acesta cunoaștea de la vârsta de zece ani latina și greaca și că la maturitate vorbea douăsprezece limbi dintre care polona, germana, rusa, spaniola și franceza. Poliglot desăvârșit, Alexandru susținea într-o scrisoare adresată lui P.I. Bartenev că ar cunoaște "temeinic limbile: greacă, latină, engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, și aproape toate graiurile slave ș.a.”. Sigur este că polona care a învățat-o în familie, Juliusz Bardach ne asigură că „o cunoștea destul de bine, după cum reiese din corespondența sa”.[2]


Referințe

 1. ^ Balcicul fascineaza pictorii contemporani - de Mirela Stângă, 28 ianuarie 2007, accesat 28 ianuarie 2017
 2. ^ Cf. Wacław A. Maciejowski i jego wspóloześni, Wrocław, Warszava, Kraków, 1971, p. 108, nr. 76