Listă de localități dispărute din Republica Moldova

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare

Această pagină conține o listă de localități dispărute de pe teritoriul actual al Republica Moldova.

La momentul creării (2015) lista cuprindea doar localitățile care au încetat să mai existe după data de 1 septembrie 1957.

Sate unite[modificare | modificare sursă]

În acest tabel sunt listate satele a căror existență a încetat odată cu comasarea lor cu alte localități. Lista conține denumirile în română și rusă ale satelor desființate, data adoptării legilor sau hotărârilor relevante și denumirea localităților cu care comasarea a avut loc.

Pe un fundal colorat distinctiv sunt prezentate satele care au fost restabilite (la începutul anilor 1990). Cu italic sunt indicate localitățile care în prezent se află sub controlul autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene.

Denumire Denumire în rusă Data comasării Localitatea cu care a fost comasată sau care a fost formată prin comasare[1]
Acui de Sus
Acui de Jos
Acui de Mijloc
Акуй Верхний
Акуй Нижний
Акуй Средний
05.07.1958 Acui
Alexăndrești Александрешты 01.07.1965 Burlacu
Alexeevca Алексеевка 11.06.1964 or. Bucovăț
Antonovca Антоновка 11.06.1964 or. Camenca
Afumați Афумаць 23.01.1965 Șișcani
Bagdasarovca Багдасаровка 27.02.1968 Zăzulenii Noi
Badîcul Nou Бадыко-Новое 05.07.1958 Badicul Moldovenesc
Berești Берешты 28.01.1972 or. Ungheni
Bertovca Бертовка 12.04.1977 Sărata Nouă[care?]
Bogsănești Богданешты 27.02.1968 Semeni
Bocșa Бокша 01.07.1965 Risipeni
Bolișoi Fontan Большой Фонтан 12.02.1975 or. Dubăsari
Borisovca Борисовка 16.02.1976 Lidovca
Broscari Броскарь 23.01.1965 Munteni
Bujerovca Бужеровка 21.12.1960 or. Soroca
Bulgărica Булгарика 12.04.1977 Sărata Nouă[care?]
Buruian Буряны 19.01.1961 Stăuceni
Butuceni Бутучены 11.06.1964 Cîrpești
Buhta Бухта 21.09.1970 Andreevca
Vadu Nou Ваду-Ноу 22.08.1968 or. Vadul lui Vodă
Văleni Валены 21.09.1970 Dominteni
Valea Perjei Veche
Valea Perjei Nouă
Валя-Пержей-Веке
Валя-Пержей-Ноуэ
21.09.1970 Valea Perjei
Varșavca Варшавка 13.01.1971 Pîrlița
Clococenii de Sus Верхние Клокочены 27.02.1968 Balatina
Cotiujenii de Sus Верхние Котюжаны 11.06.1964 Cotiujenii Mari
Popeștii de Sus
Popeștii de Jos
Верхние Попешты
Нижние Попешты
13.01.1971 Popești
Unghenii de Sus Верхние Унгены 11.06.1964 or. Ungheni
Bisericuța de Sus
Bisericuța de Jos
Верхняя Бисерикуца
Нижняя Бисерикуца
23.01.1965 Orehovca
Victorovca Викторовка 05.07.1958 Ciobalaccia
Viliams (Williams)
Chetros-Bîc
Вильямс
Кетрос-Бык
13.09.1962 Chetrosu
Vladimirovca Владимировка 27.02.1968 Agronomovca
Vulpești Вулпешты 16.02.1976 Mănoilești
Bîcovo Вылково 05.07.1958 Crihana Veche
Hănăsenii de Pădure
Tătărășeni
Ганасены-де-Пэдуре
Татарашены
21.09.1979 Hănăseni
Hamza Гамза 23.01.1965 Purcari
Garbuzî (Harbuji) Гарбузы 23.01.1965 Frunză
Ghibani Гибаны 05.07.1958 Baurci-Moldoveni
Grătiești Гратиешты 19.01.1961 Stăuceni
Gromodzeanî Громодзяны 05.07.1968 Beleavinți
Gura Largă Гура-Ларга 05.07.1958 Larga Nouă
Gîrlea Гырля 23.01.1965 Costești
Dăncuța Данкуца 23.01.1965 Dancu
Dănuțeni Дануцены 11.06.1964 or. Ungheni
Dimitrovca Димитровка 23.01.1965 or. Căinari
Dmitrovca Дмитровка 16.02.1976 Lidovca
Dealu Nant Дялу-Нант 11.06.1964 Fuzăuca
Jurca[2] Журка 25.03.1987 Mihailovca
Zacrepostnaia Slobodca Закрепостная Слободка 00.00.1960 or. Tiraspol
Zalucea Залуча 05.07.1968 Drepcăuți
Zgura Згура 21.09.1970 Zgurița
Ivanușca Иванушка 13.04.1964 or. Rîșcani
Izvoare Изворы 21.09.1970 Andreevca
Caitanovca Кайтановка 11.06.1964 Vadul Turcului
Calea Nouă
Goteștii Noi
Constantinovca Nouă
Каля-Ноуэ
Новые Готешты
Новая Константиновка
05.07.1958 Gotești
Căprești
Prodăneștii Noi
Капрешты
Новые Проданешты
11.06.1964 Prodănești
Carantin Карантин 08.09.1971 Dzerjinscoe
Cartofleanca Картофлянка 21.09.1970 Cotova
Cartofleanca Картофлянка 27.02.1968 Măgurele
st. c.f. Căușeni нп ж/д ст. Каушаны 21.09.1970 or. Căușeni
Chetrosu Кетросу 11.06.1964 Izvoare
Cneazevca-1
Cneazevca-2
Князевка-1
Князевка-2
03.02.1986 Cneazevca
Coada Iazului Коада-Язулуй 11.06.1964 Bălțata
Cococeni Кокочены 03.02.1986 Voinescu
Colcatovaia Balca Колкатовая Балка 00.00.1957 or. Tiraspol
Comarovca Комаровка 27.02.1968 Morenii Noi
st. c.f. Comrat нп ж/д ст. Комрат 31.05.1978 or. Comrat
Copăceanca Копачанка 13.04.1964 or. Rîșcani
Coteni Котены 11.06.1964 Izvoare
Crasnîi Cut Красный Кут 13.04.1977 Harmațca
Cupcini
așezarea de pe lângă fabrica de zahăr din Brătușeni
Купчинь
нп при Братушанском сахарозаводе
13.04.1964 or. Cupcini
Cureni Курены 23.01.1965 Constantinovca
Lesnaia Storona Лесная Сторона 11.06.1964 Șaptebani
st. c.f. Lipcani нп ж/д ст. Липканы 13.01.1971 or. Lipcani
Lozeni Лозень 21.09.1970 Mîndîc
Lunga Лунга 25.03.1987[3] or. Dubăsari
Luceafăr
Mitocul Nou
Лучафэр
Новый Миток
22.01.1992 Pelivan
Măcărești Макарешты 11.06.1964 Cîrpești
Manoilești Манойлешты 23.01.1965 Văsieni
Malinovscoe Малиновское 15.04.1958 or. Rîșcani
Puținteii Mici Малый Пуцинтей 21.09.1970 Puțintei
Mătăsar Матасар 12.04.1977 Tochile-Răducani
Măgureanca Мигурянка 01.07.1965 Nicolaevca
Micleușeni Миклеушены 11.06.1964 Gherman
Mihăileni Михайлены 21.09.1970 Dominteni
Mihailovca Михайловка 11.06.1964 Colibabovca
Mlădinești Младинешты 23.01.1965 Pașcani
Movileni Мовиляны 01.07.1965 Cuhnești
Mînzătești Мынзатешты 27.02.1968 Berești[4]
Nazarovca Назаровка 16.02.1976 Lidovca
Naslavcea Наславча (нп) 23.01.1965 Naslavcea (?)
Negureni Негорены 13.01.1964 or. Rîșcani
Clococenii de Jos Нижние Клокочены 01.07.1965 Cuhnești
Unghenii de Jos Нижние Унгены 11.06.1964 or. Ungheni
Nicorești Никурешты 21.09.1970 Zgurița
Iserlia Nouă
Schinoasa Nouă
Новая Исерлия
Новые Скиносы
01.07.1965 Iserlia
Cania Nouă Новая Кания 11.06.1964 Cania
Carbolia Nouă Новая Карболия 05.07.1958 Budăi
Cobîlnea Nouă
Cobîlnea Veche
Новая Кобыльня
Старая Кобыльня
28.05.1969 Cobîlnea
Cociulia Nouă Новая Кочулия 12.04.1977 Băiuș
Новая Моловата Molovata Nouă 08.09.1971 Comisarovca Nouă
Molodova Nouă Новая Молодова 08.09.1971 or. Bălți
Pelenia Nouă Новая Пеления 05.07.1958 Ursoaia
Iabloana Nouă
Iabloana Veche
Новая Яблона
Старая Яблона
01.07.1965 Iabloana
Hlinaia Nouă Новое Глинное 25.09.1961 a.t.u. Pervomaisc[5]
Hîjdienii Noi Новые Гиждияны 01.07.1965 Hîjdieni
Grăsenii Noi
Grăsenii Vechi
Новые Грасены
Старые Грасены
16.02.1976 Grăseni
Cozmenii Noi Новые Козьмены 13.01.1971 Pruteni
Negurenii Noi Новые Негурены 21.09.1970 Negureni
Porumbeștii Noi Новые Порумбешты 31.01.1991 Porumbești
Roșieticii Noi
Roșieticii Vechi
Новые Рошиетичи
Старые Рошиетичи
11.06.1964 Roșietici
Tomeștii Noi Новые Томешты 27.02.1968 Balatina
Tîrșițeii Noi
Tîrșițeii Vechi
Новые Тыршицеи
Старые Тыршицеи
23.01.1965 Tîrșiței
Ciocana Nouă Новые Чеканы 16.09.1959 or. Chișinău
Ciocîltenii Noi Новые Чеколтены 21.09.1970 Ciocîlteni
Cioropcanii Noi
Cioropcanii Vechi
Новые Чоропканы
Старые Чоропканы
16.02.1976 Cioropcani
Băcioiul Nou Новый Бачой 12.06.1961 or. Chișinău
Calmațuiul Noi
Pervomaisc
Troian
Новый Калмацуй
Первомайск
Троян
23.01.1965 Pervomaiscoe
Comratul Nou
Comratul Vechi
Новый Комрат
Старый Комрат
13.09.1957 or. Comrat
Pavlovca Павловка 11.06.1964 Cubolta
Panteleevca Пантелеевка 01.07.1965 Limbenii Noi
Paustova Паустово 28.01.1972 Lipnic
Poieni Пояны 11.06.1964 Cunicea
Progress (a.t.u.) Прогресс (пгт) 14.01.1994 or. Orhei
Recea Реча 01.07.1965 or. Cimișlia
Samoilovca Самойловка 28.01.1972 Rudi
Samsonovca Самсоновка 21.09.1970 Andreevca
Selement Селемет 22.10.1973 Mihailovca
Singureni
Strîmba
Сингурены
Стрымба
06.05.1966 Leadoveni
Scăieni и Scăieni (așezare) Скаяны și Скаяны (нп) 11.06.1964 Bezeni
Schinoasa Скиноаса 23.01.1965 Țibirica
Scroafa Скрофа 10.05.1963 Troița Nouă
Slobozia-Moldoveni
Slobozia-Ruși
Слободзея (молдавская)
Слободзея (русская)
28.01.1972 or. Slobozia
Slobozia-Prut Слободзея-Прут 21.09.1970 Slobozia Mare
Slobodca Слободка 21.03.1968 or. Orhei
Ivanovca Veche Старая Ивановка 23.01.1965 Lipoveni
Nicolaevca Veche Старая Николаевка 12.02.1976 Pîrlița
Sculenii Vechi Старые Скуляны 11.06.1964 Sculeni
Ciocana Veche Старые Чеканы 13.01.1971 Colonița
Ișcălăul Vechi Старый Ишкалев 01.07.1965 Ișcălău
Stepanovac Степановка 06.05.1966 Ciobanovca
Stepnoi Степной 01.07.1965 Petrunea
Stodolina Стодольна 17.01.1969 Lalova
Stolniceni Стольничены 16.02.1976 Cioropcani
st c.f. Stolniceni нп ж/д ст. Стольничены 27.10.1980 Cioropcani
dar acum face parte din satul Stolniceni
Tălăiești Талаешты 23.01.1965 Crasnoarmeiscoe
Taraclia Тараклия 11.06.1964 or. Taraclia
Tigheceanca Тигичанка 11.06.1964 or. Leova
Tirașpol Тирашполь 11.06.1964 or. Ceadîr-Lunga
Topor Топор 23.01.1965 Cărpineni
30 let VLKSM 30 лет ВЛКСМ 27.02.1968 Blijnii Hutor
Trifești Трифешты 05.07.1958 Moscovei
Troian-1
Troian-2
Троян-1
Троян-2
12.04.1977 Troian
Unteni Унтены 01.07.1965 Horești
Unțești Унцешты 16.02.1976 Cetireni
Flămînzeni Фламынзены 23.01.1965 Coșcodeni
Frăsinești Фрасинешты 16.02.1976 Măcărești
Frunză Фрунзе 24.01.1975 or. Chișinău
Fundoi Фундой 05.07.1958 Baurci-Moldoveni
Fînari Фынарь 23.01.1965 Văsieni
Făgădău Фэгэдэу 05.07.1958 Lebedenco
Țiganca Цыганка 21.12.1960 Stoianovca
Cebrovo Чеброво 05.07.1968 Drepcăuți
Ceucari Чевкары 08.07.1958 or. Chișinău
Cioburciu Чобручи 25.09.1961 Pervomaisc[5]
Ciolucani Чолуканы 28.01.1972 Mîndrești
Șaichi Шайки 23.01.1965 Frunză
Ștefănești Штефанешты 21.09.1970 Moara de Piatră
Șumanca Шуманка 28.01.1972 Hristoforovca
Șureli Шурели 21.09.1970 Chetrosu
Iurovca Юровка 13.01.1971 Zolotievca
Iurievca Юрьевка 16.02.1976 Lidovca
Ialpujeni Ялпужены 22.10.1973 Pervomaisc

Sate relocate[modificare | modificare sursă]

În tabelul de mai jos este prezentată o listă de localități care au fost strămutate, cu indicarea datei scoaterii din evidență și a ultimului consiliu sătesc (comună) din care a făcut parte satul.

Denumire Denumire în rusă Data desființării Consiliu sătesc (comună)
Alacai Алакай 17.01.1981 Prepelița
Alexandrovca Александровка 12.05.1994 Cenac
Badraj Бадраж 11.06.1964 Duruitoarea
Barcarovca Баркаровка 13.01.1971 Larga
Baiuș Баюш 16.02.1976 Dezghingea
Broșov Брошов 11.06.1964 Ișcălău
Bucluc Буклук 27.06.1969 Zgurița
Bursuc Бурсук 20.06.1984 Ciuciuleni
Burtovca Буртовка 11.06.1964 Manta
Valea Găvănoasă Валя Гаваноаса 11.06.1964 Lebedenco
Valea Rădoaia Валя-Радоая 28.05.1969 Alexăndreni
Valea Satului Валя-Сатулуй 11.06.1964 Petrușeni
Valea Satului Валя-Сатулуй 01.07.1965 Șaptebani
Voroncoveni Воронковены 27.02.1968 Bădiceni
Găvănoasa Гаваноаса 27.02.1968 Chișcăreni
Galilești Галилешты 21.09.1979 Roșcani
Goraș Гораш 11.06.1964 Balatina
Greceni Гречены 16.02.1980 Găvănoasa
Dobrozoaia Доброзоая 11.06.1964 Echimăuți
Duca Дука 01.07.1965 Glinjeni
Ecaterinovca Екатериновка 11.06.1964 Agronomovca
Eminescu Еминеску 19.12.1977 Nicolaevca
Izvorașe Извораше 03.02.1986 Popeasca
Izvoare Изворы 20.06.1984 Teleșeuca
Ichel Икель 21.09.1970 Pitușca
Ilașcovo Илашково 21.09.1979 Tartaul
Camencuța Каменкуца 11.06.1964 Șaptebani
Catîrca Катырка 11.06.1964 Agronomovca
Cogîlniceni Когыльничены 11.06.1964 Gura Camencii
Coliești Колиешты 27.02.1968 Mălăiești[care?]
Copac Копак 11.06.1964 Balatina
Corobceni Коробчены 21.09.1970 Bădiceni
Costești Костешты 19.12.1977 Duruitoarea
Cocerveni Кочервены 11.06.1964 Băxani
Cristea Кристя 11.06.1964 Pîrlița
Lărgești Ларжешты 11.06.1964 Stoianovca
La Iaz Ла-яз 01.07.1965 Șaptebani
st c.f. Mateuți нп ж/д ст. Матеуцы 05.03.1977 Mateuți
Mereuți Мереуцы 27.02.1968 Cimișeni
Movileni Мовилены 11.06.1964 Colonița
Munteni Мунтяны 27.02.1968 Balatina
Murzac Мурзак 27.02.1968 Visoca
Bășcăuții de Jos Нижние Башкауцы 01.07.1965 Halahora de Sus
Copancea Nouă Новая Копачанка 19.12.1977 Rîșcani
Marianovca Nouă Новая Марьяновка 11.06.1964 Zaim
Pelinia Nouă Новая Пелиния 27.02.1968 Pelinia
Nicolaevca Nouă Ново-Николаевка 11.06.1964 Chișcăreni
Bădicenii Noi Новые Бадичаны 27.02.1968 Bădiceni
Băxanii Noi Новые Баксаны 11.06.1964 Băxani
Glinjenii Noi Новые Глинжены 25.04.1973 Glinjeni
Inderepincea Nouă Новые Индерепинчи 11.06.1964 Negureni
Costeștii Noi Новые Костешты 01.07.1965 Duruitoarea
Rădenii Noi Новые Редены 11.06.1964 Alexeevca
Zaimul Nou Новый Заим 23.01.1965 Zaim
Odaia Одая 11.06.1964 Sturzovca
Odaia Одая 17.07.1981 Prepelița
Petrovka Петровка 21.09.1979 Lenin
Plavni Плавни 11.06.1964 Gangura
Pădureț Пэдурец 12.05.1994 Zolotievca
Peatihatca Пятихатка 11.06.1964 Geamăna
Răzoaia Резоая 11.06.1964 Petrești
Săncăuți Санкауцы 01.07.1965 Cotiujenii Mari
Safronovca Сафроновка 19.04.1976 Vladimirovca
Slobodca Слободка 11.06.1964 Cuhnești
Stanțieri Станциеры 11.06.1964 Balatina
Timuș Тимуш 02.12.1989 Delacău
Tcacenco Ткаченко 21.09.1970 Carmanova
Urziceni Урзичены 21.09.1970 Ciolacu Nou
Frunză Фрунзе 21.09.1970 Crasnencoe
Hagilar Хаджилар 12.05.1994 Marianca de Jos
Țareovo Царёво 11.06.1964 Geamăna
Țibuleci Цыбуляки 19.12.1977 Recea
Ceban Чебан 11.06.1964 Cîrnățeni
Ciorița Чорица 16.12.1980 Tătărești
Șcerbaca Щербака 19.12.1977 Văratic

Referințe[modificare | modificare sursă]

  1. ^ Dacă în coloana „Denumire” sunt trecut mai multe denumiri într-o singură celulă, localitatea din acest câmp a fost formată prin fuziunea tuturor satelor menționate în celula respectivă din coloana „Denumire”
  2. ^ Conform organizării administrativ-teritoriale a Transnistriei, satul a fost restabilit.
  3. ^ В начале 1990-х годов село было восстановлено. В соответствии с постановлением президента ПМР от 10.07.2009, село Лунга было вновь объединено с г. Дубоссары, однако с точки зрения молдавского законодательства село существует самостоятельно.
  4. ^ La 28.01.1972 satul Berești a fost alipit la Ungheni
  5. ^ a b В соответствии с административно-территориальным делением Республики Молдова, населённый пункт является селом.

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

  • Молдавская ССР. Административно-территориальное деление / М. Фишман — Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1988. — 183 с.

Legături externe[modificare | modificare sursă]