Limba kirghiză

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Limba kârgâză)
Salt la: Navigare, căutare
Limba kirghiză

Kыргыз тили, Кыргызча, قىرعىزچا, قىرعىز تىلى
Regiuni Kirghiztan, Afghanistan, Pakistan, Tadjikistan, Xinjiang (China)
Număr de vorbitori aproximativ 5 milioane
Clasificare
Limbi altaice [1]
Statut oficial și codificare
ISO 639-1 ky
ISO 639-2 kir
ISO 639-3 (pentru cel mai răspândit dialect) kir
Această pagină poate conține caractere Unicode

Limba kirghiză sau kirchiză (Кыргыз тили, Кыргызча, Kyrgyz tili, Kyrgyzça, قىرعىزچا, قىرعىز تىلى) este o limbă turcică, care, alături de rusă este una din cele două limbi oficiale ale Kirghiztanului. Kirghiza este cea mai apropiată de limba altai, dar mai îndepărtată de limba kazahă.

Kirghiza este vorbită de aproximativ 5 milioane dintre care cei mai mulți, circa 4 milioane, se găsesc în Kirghiztan, iar restul vorbitorilor nativi se găsesc în China, Afghanistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Turcia, Uzbekistan, Pakistan și Rusia. Limba kirghiză a fost inițial scrisă în alfabetul arab până la mijlocul secolului 20, când un alfabet de tip latin a fost utilizat pentru o scurtă perioadă de timp. Ulterior, datorită ocupației Uniunii Sovietice și a predominantei influențe a limbii ruse, o formă modificată a alfabetului chirilic a fost introdusă. Deși scrierea cu caractere chirilice a rămas în utilizare până astăzi, folosirea alfabetului arab este comună comunicării între kirghizi. După colapsarea imperiului sovietic, în 1991, o idee devenită populară a fost reîntoarcerea la folosirea alfabetului latin folosit anterior încorporării Kichiziei în "marea familie a popoarelor sovietice". Ideea nu a fost niciodată tradusă în realitate.

Istoric[modificare | modificare sursă]

Rădăcini pre-istorice[modificare | modificare sursă]

Primii oameni cunoscuți sub numele de kirghizi sunt menționați în sursele medievale timpurii din China, ca vecinii din nord, iar câteodată ca supuși ai Imperiului turcesc din stepa mongoleză. Nu mai târziu de sfârșitul secolului al VIII-lea, kirghizi erau implicați în comerțul internațional, traseul fiind cunoscut ca Drumul mătăsii. Până la distrugerea Imperiului Uighur în 840, ei vorbeau o limbă turcă, puțin diferită de vechea limbă turcă, pe care o scriau în același stil runic. După victoria lor asupra uyghurilor, kirghizi nu au ocupat stepa mongolă, istoria lor de mai multe secole după această perioadă este puțin cunoscută, deși sunt menționați în lucrări georgrafice medievale, ca trăind nu departe de locația actuală.

Unii cred că strămoșii kirghizilor de astăzi au fost ori smoyedii din sud ori triburile Yeniseyan care au intrat în contact cu cultura turcă, după ce au cucerit pe uyguri și s-au stabilit în zona Orkhon, loc cu cele mai vechi însemnări ale limbii turce din secolul al IX-lea. Descoperirea culturilor Pazyrik și Tashtyk le prezintă ca un amestec al triburilor nomade turcești și iraniene. Izvoare chinezești și musulmane din secolele VII – XII după Hristos îi descriu pe kirghizi ca având părul roșu cu tenul deschis și ochii (albaștri) verzi.

Pe de altă parte, descendența kirghizilor din populația autohtonă siberiană este confirmată de studiile genetice recente. Ținutul Euroasiaticilor: o perspectivă continentală asupra diversității cromozomului Y. Remarcabil, 63% dintre barbații kirghizi au același haplogroup R1a1 (Y-ADN) ca și tajicii 64%, ukrainienii 54%, polonezii 56% și chiar islandezii 25%. Halpogrupul R1a1 (Y-ADN) este considerat a fi un marker al vorbitorilor limbii Proto_Indo-Europene. Aceasta ar putea explica tenul deschis și ochii verzi sau albaștri ai kirghizilor.

Dacă ar fi descins din triburile Samoyed din Siberia, kirghizii ar fi vorbit o limbă din sub-familia lingvistica din Urali, în momentul în care au sosit in regiunea Orkhon; dacă ar fi descins din triburile Yeniseyan, s-ar fi tras dintr-un popor cu același nume, popor care a plecat în secolul X din regiunea Râului Yenisey din Siberia centrală și s-a mutat în Kârkâstanul de azi, după ce în secolul trecut cuceriseră pe Uygurii din est. Etnografii dispută însă teoria originii Yeniseyenilor, datorită legăturilor lingvistice și culturale foarte apropiate între kârkâzi și kazaci. Cele mai vechi descrieri ale surselor chineze asupra kârkâzilor spun că aceștia au părul roșu și ochii verzi, caracteristici tipice ale popoarelor caucaziene din acele timpuri, vorbitoare a limbii Indo-Europene, popoare dintre care multe încă trăiesc în Eurasia centrală. În plus, se pare că nu există o cauză lingvistică specifică pentru a face legătura între kirghizi și familiile lingvistice din Urali sau Yenisey. Nu este sigur dacă kârkâzii din timpurile actuale sunt descendenți direct ai kârkâzilor din timpurile medievale timpurii.

Perioada colonizării[modificare | modificare sursă]

In the period of tsarist administration (1876-1917), the Kazaks and the Kyrgyz both were called Kyrgyz, with what are now the Kyrgyz subdenominated when necessary as Kara-Kyrgyz "black Kyrgyz" (Turkic groups often used colour terms to show division of the same group based on geography; black referred to southern groupsFormat:Facts). Although the Kyrgyz language is genetically part of the same branch as Altay and other languages to the northeast of Kyrgyzstan, due to convergence with Kazak in recent times the modern language is somewhat similar to Kazak and both are sometimes considered to be part of the Nogai group of the Kipchak division of the Turkic languages. Nevertheless, despite the Kazak influence, Kyrgyz remains much closer to Altay than to Kazak. The modern Kyrgyz language did not have a standard written form until 1923, at which time an Arabic-based alphabet was introduced. That was changed to a Latin-based alphabet, developed by Kasym Tynystanov in 1928 and to a Cyrillic-based one in 1940. In the years immediately following independence, another change of alphabet was discussed, but the issue does not seem to generate the same passions in Kyrgyzstan that it does in other former Soviet republics, perhaps because the Kyrgyz Cyrillic alphabet is relatively simple and is particularly well-suited to the language.

Dinamica erei post-sovietice[modificare | modificare sursă]

Fonologie[modificare | modificare sursă]

Vocale[modificare | modificare sursă]

Front Back
unrounded rounded unrounded rounded
Close i y ɯ u
Mid e ø o
Open ɑ

Consoane[modificare | modificare sursă]

Labial Dental/
alveolar
Post-
alveolar
Palatal Velar/
Uvular
Nasal m n ŋ/ɴ
Plosive p b t d k/q g/ʁ
Affricate tʃ dʒ
Fricative f v s z ʃ
Lateral l/ɫ
Trill r
Approximant j

The consonant phonemes /k/, /g/, and /ŋ/ have uvular realisations ([q], [ɢ], and [ɴ] respectively) in back vowel contexts (before back vowels). In front-vowel environments, /g/ is fricativised between continuants (to [ɣ]), and in back vowel environments both /k/ and /g/ fricativise (to [χ] and [ʁ] respectively). Additionally, the liquid /l/ is realised as a dorsal /ɫ/ in back vowel contexts. Other consonants have slightly different realisations in front- versus back-vowel contexts and when between continuants or not, but these are the clearest examples.

Desonorizare și demodulare[modificare | modificare sursă]

In Kyrgyz, suffixes beginning with /n/ show desonorisation of the /n/ to [d] after consonants (including /j/), and devoicing to [t] after voiceless consonants; e.g. the definite accusative suffix -NI patterns like this: кемени the boat, айды the month, торду the net, колду the hand, таңды the dawn, көздү the eye, башты the head.

Suffixes beginning with /l/ also show desonorisation and devoicing, though only after consonants of equal or lower sonority than /l/, e.g. the plural suffix -LAr patterns like this: кемелер boats, айлар months, торлор nets, колдор hands, таңдар dawns, көздөр eyes, баштар heads. Other /l/-initial suffixes, such as -LA, a denominal verbal suffix, and -LUU, a denominal adjectival suffix, may surface either with /l/ or /d/ after /r/; e.g. тордо-/торло- to net/weave, түрдүү/түрлүү various.

See the section below on case for more examples.

Sistemul de scriere[modificare | modificare sursă]

Limba kirghiză în Kirghizstan utilizează alfabetul chirilic modificat. Acesta este compus din toate literele rusești plus ң, ү și ө.

Litera Numele AFI Litera Numele AFI
А а а /a/ П п пe /p/
Б б бе /b/, [w], [v] Р р эр /r/
В в ве /v/ С с эс /s/
Г г ге /g/, [ʁ] Т т те /t/
Д д де /d/ У у у /u/
Е е e /je/, /e/ Ү ү ү /y/
Ё ё ё /jo/ Ф ф эф /ɸ/
Ж ж же /dʒ/ Х х ха /χ/ (=/k/)
З з зе /z/ Ц ц це /ts/
И и и /i/ Ч ч че /tʃ/
Й й ий /j/ Ш ш ша /ʃ/
К к кa /k/, [q], [χ] Щ щ ща /ʃtʃ/
Л л эл /l/, [ɫ] Ъ ъ ажыратуу белгиси (no phonemic value; only found in borrowings)
М м эм /m/ Ы ы ы /ɯ/
Н н эн /n/ Ь ь ичкертүү белгиси (no phonemic value; only found in borrowings)
Ң ң ың /ŋ/, [ɴ] Э э э /e/
О о о /o/ Ю ю ю /ju/
Ө ө ө /ø/ Я я я /ja/

În Xinjiang, alfabetul arab modificat este utilizat.

Morfologie și sintaxă[modificare | modificare sursă]

Caz[modificare | modificare sursă]

Nouns in Kyrgyz take a number of case endings that change based on vowel harmony and the sort of consonant they follow (see the section on phonology).

Case Underlying form Possible forms "boat" "air" "bucket" "hand" "head" "salt" "eye"
Nominative кеме аба челек кол баш туз көз
Genitive -NIn -нын, -нин, -дын, -дин, -тын, -тин, -нун, -нүн, -дун, -дүн, -тун, -түн кеменин абанын челектин колдун баштын туздун көздүн
Dative -GA -га, -ка, -ге, -ке, -го, -ко, -гө, -кө кемеге абага челекке колго башка тузга көзгө
Accusative -NI -ны, -ни, -ды, -ди, -ты, -ти, -ну, -нү, -ду, -дү, -ту, -тү кемени абаны челекти колду башты тузду көздү
Locative -DA -да, -де, -та, -те, -до, -дө, -то, -тө кемеде абада челекте колдо башта тузда көздө
Ablative -DAn -дан, -ден, -тан, -тен, -дон, -дөн, -тон, -төн кемеден абадан челектен колдон баштан туздан көздөн

Normally the decision between the velar ([g], [k]) and uvular ([ʀ] and [q]) pronunciation of /г/ and /к/ is based on the backness of the following vowel—i.e. back vowels imply a uvular rendering and front vowels imply a velar rendering—and the vowel in suffixes is decided based on the preceding vowel in the word. However, with the dative suffix in Kyrgyz, the vowel is decided normally, but the decision between velars and uvulars can be decided based on a contacting consonant, for example банк /bank/ 'bank' + GA yields банкка /bankka/, not /bankqa/ as predicted by the following vowel.

Pronume[modificare | modificare sursă]

Kyrgyz has eight personal pronouns:

Personal pronouns
Singular Plural
Kyrgyz (transliteration) English Kyrgyz (transliteration) English
Мен (Men) I Биз (Biz) We
Сен (Sen) You (singular informal) Силер (Siler) You (plural informal)
Сиз (Siz) You (singular formal) Сиздер (Sizder) You (plural formal)
Ал (Al) He/She/It Алар (Alar) They

The declension of the pronouns is outlined in the following chart. Singular pronouns (with the exception of сиз, which used to be plural) exhibit irregularities, while plural pronouns don't. Irregular forms are highlighted in bold.

Declension of pronouns
Singular Plural
1st 2nd inf 2nd frm 3rd 1sg 2nd inf 2nd frm 3rd
Nom мен сен сиз ал биз силер сиздер алар
Acc мени сени сизди аны бизди силерди сиздерди аларды
Gen менин сенин сиздин анын биздин силердин сиздердин алардын
Dat мага сага сизге ага бизге силерге сиздерге аларга
Loc менде сенде сизде анда бизде силерде сиздерде аларда
Abl менден сенден сизден андан бизден силерден сиздерден алардан

In addition to the pronouns, there are several more sets of morphemes dealing with person.

Morphemes indicating person
pronouns copulas present tense possessive endings past/conditional imperative
1st sg мен -mIn -mIn -(I)m -(I)m -AyIN
2nd sg сен -sIŋ -sIŋ -(I)ŋ -(I)ŋ —, -GIn
2nd formal sg сиз -sIz -sIz -(I)ŋIz -(I)ŋIz -GIlA
3rd sg ал -t -(s)I(n) -sIn
1st pl биз -BIz -BIz -(I)bIz -(I)K -AyIK
2nd pl силер -sIŋAr -sIŋAr -(I)ŋAr -(I)ŋAr
2nd formal pl сиздер -sIzdAr -sIzdAr -(I)ŋIzdAr -(I)nIzdAr
3rd pl алар -(I)șAt -(s)I(n) -sIn, -IșsIn

Propoziții subordonate[modificare | modificare sursă]

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Wikipedia
Vezi și articolele la

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Referințe[modificare | modificare sursă]

Surse[modificare | modificare sursă]

  • Library of Congress, Country Studies, Kyrgyzstan
  • Comrie, Bernard. 1983. The languages of the Soviet Union. Cambridge: Cambridge University Press
  • Beckwith, Christopher I. 1987/1993. "The Tibetan Empire in Central Asia." Princeton: Princeton University Press


Format:Altaic languages Format:Turkic languages Format:Turkic topics