Grad de comparație

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Gramatică
Morfologie
Categorie gramaticală
Aspect
Caz
Gen
Grad de comparație
Număr
Parte de vorbire
Flexibilă
Neflexibilă
Locuțiune
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Complement
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială

Gradele de comparație sunt forme pe care le iau adjectivul și unele adverbe pentru a arăta în ce măsură se aplică o caracteristică entităților determinate. Astfel gradele de comparație ale adjectivului indică în ce măsură un obiect posedă o însușire în raport cu alte obiecte sau cu alte momente ale existenței sale; iar gradele de comparație ale adverbului indică nuanța graduală (intensitatea) trăsăturii unei acțiuni, stări sau unei însușiri ori circumstanțele acțiunilor și stărilor.

Există trei grade de comparație:

  • pozitiv - arată caracteristica obișnuită. Gradul este marcat prin morfemul Ø.
om bun, copil drag, scris frumos
  • comparativ - indică raportul intensităților unei caracteristici stabilita între două sau mai multe entități ce prezintă acea caracteristică. Există trei moduri de comparare:
  • de superioritate - în limba română este indicat de morfemele: mai și tot mai
om mai bun
  • de egalitate - în limba română este indicat de morfemele: la fel (de), tot așa (de), tot atât (de), deopotrivă (de), etc.
om la fel de bun
  • de inferioritate - în limba română este indicat de morfemul mai puțin
om mai puțin bun
  • superlativ - precizează că trăsătura obiectului apare - pozitiv sau negativ - cu maximă intensitate.
  • relativ - în limba română se folosește morfemul cel/cea/cei/cele mai pentru pozitiv și cel/cea/cei/cele mai puțin pentru negativ
cel mai bun om
  • absolut - în limba română se utilizează morfemele: foarte, tare, etc.
om foarte bun sau grozav de bun sau neinchipuit sau din cale afara sau extrem sau memorabil sau tare sau prea sau extraordinar sau nemaipomenit de bun

În limba română există adjective care nu au grade de comparație.

Exemple: viu, mort, întreg, egal, corect, etern, pătrat, oval, general, strămoșesc, principal, secundar, maxim, minim, interior, exterior, major, minor, superior, inferior, excelent, splendid, pozitiv, negativ.