Glosar de calculatoare și internet

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Acest glosar conține termeni din domeniul internetului, calculatoarelor, telefoniei mobile și inteligenței artificiale.

 • 3G - (Third Generation) generația a treia de tehnologie a comunicațiilor GSM, după 2G și așa-numita 2.5G.
 • 4G - (Fourth Generation) generația a patra de tehnologie a comunicațiilor, care oferă internet mobil de mare viteză și de care pot beneficia laptopurile cu o conexiune prin modem USB fără-fir, smartphonurile și alte sisteme mobile; aplicațiile compatibile includ televiziunea mobilă high-definition, televiziunea 3D, sistemele pentru conferințe video.
 • .htaccess - (Hypertext Access) fișier de directive pentru server Web Apache; oferă posibilitatea particularizării directivelor de configurare definite in fișierul principal de configurare.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A[modificare | modificare sursă]

 • acces:
- procedeu de căutare, de citire sau de înregistrare a unor date în memoria calculatorului;
- posibilitatea de conectare la Internet, la altă rețea sau la alt sistem.
 • acces anonim FTP - (Anonymous FTP) conectare la un site web fără a fi utilizator înregistrat.
 • Access Control List (ACL) - listă prin intermediul căreia sunt stabilite rolurile și acțiunile pe care le pot efectua utilizatorii în cadrul unui sistem IT&C.
 • acces de la distanță - accesul unui utilizator la o resursă IT&C prin intermediul unei alte resurse IT&C aflată în afara rețelei locale din care face parte sistemul accesat, de exemplu: prin intermediul Internetului.
 • acces neautorizat - accesarea unui sistem IT&C sau a unei rețele fără a deține permisiuni.
- care este exprimat prin litere și cifre; exemplu: tastatură alfanumerică;
- literă sau cifră care face parte dintr-un alfabet de programare.
 • ALOHA - rețea de calculatoare experimentală, instalată la Universitatea din Hawaii, care folosește transmisia radio pentru transferul datelor, fiind prima rețea de acest gen din lume.
 • amorsă - serie de instrucțiuni care permit introducerea unui program.
 • amplificator operațional - amplificator electric utilizat în calculatoarele analogice.
 • analist-programator - persoană care studiază problemele ce urmează a fi rezolvate și identifică elementele folositoare tratamentului automat al acestora.
 • analiza datelor - proces de inspecție, curățare, transformare și modelare a datelor cu scopul de a descoperi informații utile, de a da concluzii informatoare și de a sprijini luarea deciziilor.
 • analiză blockchain - procesul de inspecție, identificare, grupare, modelare și reprezentare vizuală a datelor pe un registru criptografic distribuit cunoscut sub numele de blockchain.
 • analizor - orice aparat prevăzut cu un sistem de recepționare și de analiză a unor informații.
 • analizor logic - aparat pentru trierea informațiilor venite de la părțile componente ale unui sistem.
- (despre semnale electronice) a cărui valoare poate fi reprezentată printr-o funcție continuă de timp, putând lua o infinitate de valori în domeniul său de variație.
- (despre aparate, dispozitive, instrumente, sisteme; în opoziție cu "digital") care generează, măsoară, prelucrează și stochează astfel de semnale.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

B[modificare | modificare sursă]

 • backbone:
- porțiune a unei rețele de comunicații care suportă traficul cel mai intens;
- sistem principal de cabluri care asigură comunicația între punctele de distribuție precum și comunicația cu camera echipamentelor și punctele de acces în clădire.
 • backdoor - software care permite accesul la un sistem informatic ocolind procedurile obișnuite de autentificare.
 • background - imagine sau culoare expusă pe un site sau pe desktop în fundalul câmpului vizual.
 • backup - copie a datelor folosită pentru refacerea datelor în cazul pierderii, coruperii sau ștergerii acestora.
 • balcanizare - termen care descrie diversificarea în timp a limbajelor de programare sau a formatelor fișierelor.
 • bancă de date - vezi bază de date.
 • bandwidth - ("lărgime de bandă") volumul de informații ce poate trece printr-un canal de comunicații într-o anumită perioadă de timp; lărgimea de bandă influențează viteza cu care pot fi accesate informațiile și paginile web.
 • banner - spațiu de publicitate online de pe un web site și care poate fi un link către site-ul advertiser-ului, un mesaj promoțional sau pentru mai multă informație.
 • bază de date - colecție de date organizată pentru a se putea regăsi și actualiza ușor informațiile stocate; altă denumire: bancă de date; vezi și depozit de date.
 • BGP - (Border Gateway Protocol) protocolul de rutare folosit în nucleul Internetului și care menține o tabelă cu rețele IP (sau “prefixe”), care arată calea folosită pentru a ajunge la rețeaua respectivă prin diferitele sisteme autonome (SA); BGP nu folosește aceleași metrici ca protocoalele de rutare folosite în interiorul SA-urilor, ci ia decizii bazându-se pe cale și pe politicile de rutare ale SA din care face parte.
 • big data - colecție de seturi de date ale căror dimensiuni sunt prea mari și complexe pentru a putea fi gestionate de sistemele de tip bază de date și aplicațiile tradiționale de procesare analitică.
 • BIOS - software-ul de bază al unui calculator, care controlează în mod direct modul în care funcționează componentele hardware.
 • bit - unitatea de bază pentru cantitatea de informație în comunicații digitale; poate avea doar una din două valori (0 și 1) și prin urmare poate fi pus în aplicare fizic de către un dispozitiv care poate avea doar două stări.
 • bloc - ansamblu de circuite ale unui ordinator îndeplinind aceeași funcție.
 • blocare - restricționarea sau limitarea accesului la anumite conținuturi, servicii sau site-uri web de către un furnizor de servicii de internet, un guvern sau o altă entitate autorizată.
 • blockchain - listă de înregistrări (sau date) în continuă creștere, numite blocuri, care sunt legate și securizate cu ajutorul criptografiei; vezi și analiză blockchain.
 • blog - pagină web creată de o persoană pentru a-și publica opiniile; de obicei este completată zilnic.
 • blogroll - listă de bloguri sau de site-uri situată de regulă pe bara laterală a paginilor unui blog.
 • bluetooth - rețea personală care conectează telefoanele, computerele și alte dispozitive, pe distanțe scurte, fără ajutorul cablurilor, folosind frecvențe radio de putere slabă.
 • bookmark - ("semn de carte") modalitate de a marca un link, o pagină într-un document etc. pentru a putea regăsit cu ușurință.
 • boot(are) - secvența de start a unui computer în vederea detectării sistemului de operare și pornirii acestuia.
 • Border Gateway Protocol - vezi BGP.
 • bot informatic⁠(en)[traduceți] - agent software care îndeplinește rapid sarcini simple și repetitive.
 • broadband - conexiune foarte rapidă la Internet, de obicei de 10 ori sau chiar mai rapidă în comparație cu o conexiune dial-up.
 • browser - interfață grafică pentru accesarea paginilor de web (sinonim: navigator de web).
 • buclă - secvență a instrucțiunilor unui program, repetabilă în execuție până la îndeplinirea condiției cerute.
 • buffer - zonă de memorie centrală a unui ordinator, intermediar de stocaj pentru informațiile transmise de la un organ la altul.
 • bug - disfuncționalitate a unui sistem informatic (hardware sau software), cauzată de o eroare/omisiune în proiectare și sesizată ulterior fie de către utilizatorii sistemului respectiv, fie chiar de către producător.
 • bulă magnetică - mic domeniu magnetizat a cărui creare și mișcare pe un suport permite realizarea unei memorii de mare capacitate.
 • burare - blocare a alimentării unei mașini electronice cu cartele perforate.
 • burstiness⁠(d) - caracteristică a distribuției de informații, care indică faptul că acestea sunt grupate în perioade scurte și intense de transmitere (numite "burst-uri"), intercalate cu perioade mai lungi de inactivitate.
 • bus - cale de dirijare a informațiilor.
 • byte - unitate de informație care reprezintă o succesiune de opt biți și care constituie cea mai mică unitate de memorie adresabilă; sinonim: octet.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

C[modificare | modificare sursă]

- numărul simbolurilor fizice utilizate într-o operație de înregistrare, prelucrare sau transmisie;
- produsul dintre numărul mediu de simboluri emise de o sursă într-un interval dat și entropia informațională.
 • caracter alfanumeric - caracter format din cifre, litere și semne speciale; datele de acest tip pot suporta operații echivalente cu cele din cazul șirurilor de caractere.
 • card de memorie - dispozitiv de mici dimensiuni, creat pentru a stoca informații și utilizat în dispozitive mobile.
 • carte audio (sau carte vorbită) - vezi audiobook.
 • cartelă magnetică - dreptunghi din material plastic, acoperit cu substanță magnetică, pe care poate fi înregistrată informația prin magnetizarea unor zone de suprafață într-un cod prestabilit.
 • cartelă perforată - suport de informație, imprimat special, folosit în sistemele de prelucrare automată a datelor și reprezentat printr-un carton dreptunghiular de dimensiuni standardizate, pe care datele sunt trecute cu ajutorul unui cod de perforații.
 • cartelă SIM - ("Subscriber Identification Module") card portabil de memorie montat în telefonul mobil, care conține codul de identitate al utilizatorului și date personale relevante.
 • casetă magnetică - bandă magnetică încapsulată într-o carcasă din material plastic, folosită ca memorie auxiliară pentru echipamentele de calcul.
 • căutare semantică⁠(d) - abordare a căutării informațiilor care încearcă să înțeleagă semnificația sau intenția din spatele cuvintelor căutate și să ofere rezultate de căutare relevante și utile pentru utilizatorii finali.
 • CD-ROM - disc compact cu lectură laser, care are o mare capacitate de a stoca imagini și sunete.
 • cenzura Internetului -controlul sau suprimarea publicării/accesului la informații pe Internet și care poate fi realizată de către guverne sau organizații private, la ordinul guvernului, autorităților de reglementare sau din proprie inițiativă.
 • chat - activitate pe Internet, prin care, cu ajutorul unor aplicații, utilizatorii pot comunica în timp real, cu sau fără posibilitatea de contact vizual.
 • chatbot - program de inteligență artificială care simulează conversația interactivă umană, folosind fraze de utilizator cheie pre-calculate și semnale auditive sau bazate pe text.
 • chat room - spațiu special creat pe Internet unde au loc discuții între utilizatori, pe anumite teme.
- hardware sau software ce comprimă sau decomprimă programe sau fișiere audio sau video;
- dispozitiv codor/decodor care convertește (transformă) semnale video în/din digital pentru transmisia datelor.
 • cod invers - modalitate de scriere a unui număr, în care, dacă acesta este pozitiv, se procedează ca la codul direct, iar, dacă este negativ, se inversează fiecare cifră binară, adică 1 devine 0 și 0 devine 1.
 • codul mărime și semn - vezi cod direct.
 • competențe digitale - combinație de abilități, cunoștințe și atitudini legate de utilizarea tehnologiei informației și comunicării.
 • complement față de doi - vezi cod complementar.
 • computer - aparat electronic dotat cu memorie și cu mijloace multiple de tratare a informațiilor; vezi și ordinator.
 • comutare de pachete – cea mai răspândită tehnică folosită în transmiterea datelor în rețelele de arie largă.
 • comutator de rețea - vezi switch.
 • cookie - fișier de date, cu dimensiune redusă, stocat în computerul personal de către anumite site-uri și care conține informații pe care site-urile Web le pot utiliza pentru a urmări parole de acces, liste cu paginile online vizitate recent, precum și data la care au fost accesate anumite adrese online.
 • coprocesor - microprocesor care suplimentează funcțiile procesorului primar (master), fie prin descărcarea unei părți din munca acestuia, fie prin furnizarea de anumite operații suplimentare de prelucrare.
 • Covery - platformă internațională de gestionare a riscurilor și analiză, specializată în protecția antifraudă, prevenirea rambursării, monitorizarea tranzacțiilor în timp real.
 • CPU - vezi unitate centrală de prelucrare.
 • creator de conținut - utilizator care răspunde de contribuția informațiilor la orice mass-media și mai ales la mediile digitale.
 • credențiale - elemente utilizate pentru accesul la informații sau alte resurse din cadrul unui sistem IT&C; exemple: perechi de tip nume de utilizatorparolă sau date biometrice (amprentele, recunoașterea vocală, scanarea retinei⁠(en)[traduceți]), certificatele digitale⁠(en)[traduceți] etc.
 • Cross Site Scripting (XSS) - atac care exploatează o vulnerabilitate ce se regăsește într-o pagină web și care permite unui atacator să introducă linii de cod în paginile web vizitate de alți utilizatori (victime), în scopul obținerii de date cu acces restricționat.
 • Crypto Ransomware - tip de ransomware se răspândește prin computer sau rețea căutând în mod special date despre care crede că ar putea fi importante.
 • cyberspace (sau ciberspațiu, spațiu cibernetic) - mediul virtual, generat de infrastructurile cibernetice (cum ar fi Internetul), incluzând conținutul informațional procesat, stocat sau transmis de la un calculator la altul, precum și acțiunile derulate de utilizatori în acesta.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

D[modificare | modificare sursă]

- computer de birou;
- ecranul principal de afișare, interfața grafică cu utilizatorul constând în pictograme ce reprezintă fișiere.
- terminal de ieșire (periferic) al unui calculator cu ajutorul căruia se pot vizualiza operațiile, informația fiind prezentată necodificat; sinonim: monitor;
- afișaj electronic care conține un grup de cifre, folosit la instrumentele de măsură.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

E[modificare | modificare sursă]

 • e-activism - vezi activism pe internet.
 • e-campanii - vezi activism pe internet.
 • echivoc - măsură a efectului perturbațiilor asupra comunicațiilor prin canale, exprimând cantitatea de informație care rămâne netransmisă din cauza perturbațiilor.
 • efect de observator - modul în care procesul de observare sau de măsurare a unei entități dintr-un sistem de calcul poate afecta comportamentul sau starea acelei entități sau a sistemului în ansamblu.
 • efectul Streisand - creșterea interesului pentru o informație propagată pe rețelele sociale, ca urmare a încercării de a o ascunde sau suprima.
 • e-mail - sistem pentru transmiterea sau primirea de mesaje prin Internet, mesajele individuale trimise prin aceste sisteme; sinonime: mail, poștă electronică.
 • Email Marketing - formă de marketing direct, care integrează strategii și tactici folosite pentru a crea și distribui conținut prin e-mailuri cu scopul de a crea relații între brand și clienți, sau pentru a trimite informații și actualizări de natură promoțională.
 • entropie informațională:
- mărime fundamentală în teoria informației, care indică cantitatea de informație raportată la un element al mesajului transmis;
- grad de incertitudine al apariției unui semnal în procesul de comunicare; și care crește odată cu incertitudinea receptorului cu privire la răspunsul așteptat.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

F[modificare | modificare sursă]

 • FAQ - (acronim pentru Frequently Asked Question - "întrebări puse frecvent") colecție de răspunsuri la întrebări frecvente dintr-un anumit domeniu, destinate în special începătorilor.
 • feedback - conexiune inversă într-un sistem cibernetic în scopul menținerii stabilității și echilibrului acestuia față de influențe exterioare.
 • Fiber To The Building - vezi FTTB.
 • file sharing - vezi partajare de fișiere.
 • File Transfer Protocol - vezi FTP.
 • filigran digital⁠(d) - tehnică de securitate a datelor⁠(d) care implică adăugarea unor informații suplimentare la un fișier, cum ar fi o imagine sau un document, pentru a confirma autenticitatea și integritatea acestuia sau pentru a proteja drepturile de autor.
 • firewall - (în română: paravan) dispozitiv care filtrează sau criptează traficul între diferite domenii de securitate, cu scopul de a împiedica accesul neautorizat la rețea din exteriorul acesteia și a preveni coruperea datelor.
 • fișier - colecție de date stocate pe un suport magnetic extern și identificate printr-un nume și printr-o extensie de nume opțională.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

G[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

H[modificare | modificare sursă]

 • halucinație⁠(d) - experiență falsă generată de sistemul de inteligență artificială, care nu are o bază reală în datele de intrare, rezultând din modele greșite generate din aceste date.
 • hard(ware) - ansamblu de elemente (circuite, mașini, dispozitive) care compun un calculator electronic.
 • hashtag - modalitate de etichetare, folosind semnul #, a unor idei, concepte, stări care au legătură cu o postare pe o rețea de socializare; vezi și tag.
 • Hidden Web - vezi Deep Web.
 • High Bandwidth Memory - interfață de memorie RAM de înaltă performanță cu circuite integrate tridimensionale (3D IC) la care memoria este amplasată deasupra unui strat conectiv intermediar, numit interposer; alte denumiri: memorie cu lățime de bandă înaltă sau memorie pe mai multe niveluri.
 • hijacking - tip de atac cibernetic în care atacatorul preia controlul unei comunicații dintre două entități cu scopul de a obține acces neautorizat; vezi și furt de identitate.
 • hiperlink - conexiune de la o pagină web către o altă pagină web și care poate fi reprezentată printr-un text sau imagine.
 • Home Page - (pagina gazdă):
- pagină desemnată de utilizator să fie afișată pe monitor la deschiderea unui browser;
- pagina web a unui site care îndeplineste rolul unei pagini de primire, cuprinzând referințe spre fiecare din secțiunile acelui site și la care utilizatorul se poate întoarce oricând pentru a continua navigarea pe Internet.
 • hostname - nume asignat unui dispozitiv IT&C pentru identificarea acestuia în cadrul unei rețele.
 • HTML - (HyperText Markup Language) limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser, fiind permisă prezentarea de link-uri, paragrafe, fonturi, tabele etc.
 • http - (Hypertext Transfer Protocol) metoda cea mai des utilizată pentru accesarea informațiilor în Internet care sunt păstrate pe servere World Wide Web (www), informația trimisă la destinație putând fi un document HTML, un fișier grafic, de sunet, animație sau videoclip, de asemenea un program executabil pe server-ul respectiv sau și un editor de text.
 • HTTPS - protocolul HTTP încapsulat într-un flux SSL/TLS care criptează datele transmise de la un browser web la un server web, cu scopul de a se oferi o identificare criptată și sigură la server.
 • hub - dispozitiv utilizat în cadrul unei rețele ca punct de conexiune comun pentru alte dispozitive.
 • HyperText Markup Language - vezi HTML.
 • Hypertext Transfer Protocol - vezi http.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

I[modificare | modificare sursă]

 • influencer - persoană care prin acțiunile și declarațiile sale din mediul online reușește să influențeze deciziile celorlalți prin ceea ce transmite.
 • informatică - știință care se ocupă cu studiul prelucrării informației cu ajutorul sistemelor automate de calcul; vezi și teoria informației.
 • informație - noțiune centrală a teoriei comunicațiilor și a ciberneticii, desemnând elementele noi în raport cu cunoștințele prealabile, cuprinse în structura unui mesaj, în semnificația unui simbol; vezi și: știința informației, teoria informației.
 • informații sensibile⁠(d) - date și informații digitale (cum ar fi: date personale, informații financiare, informații de autentificare și parole⁠(d) și alte date sensibile legate de securitatea cibernetică) care, în cazul accesului neautorizat, divulgării sau utilizării incorecte, pot avea consecințe negative sau prejudicii semnificative pentru utilizatori, organizații sau entități.
 • inginerie software - domeniu care are ca obiectiv dezvoltarea, proiectarea, implementarea și testarea de software, cu următoarele categorii de activități: analiza și definirea cerințelor software, proiectarea arhitecturii software, dezvoltarea codului sursă, testarea și validarea software-ului, implementarea și livrarea acestuia, mentenanța și îmbunătățirea continuă a software-ului.
 • instalare de software - procesul prin care un program sau aplicație este copiat și configurat pe un sistem de calcul (computer, smartphone, tabletă etc.) astfel încât să poată fi folosit și executat.
 • instrucțiune - unitate sintactică a programului unui calculator, conținând informația și indicând operația de efectuat.
 • interactivitate – facilitate prin care utilizatorul poate interveni și modifica derularea aplicației după propria dorință.
 • interconectare - conectarea diferitelor dispozitive, rețele și sisteme pentru a permite schimbul de informații între ele și aceasta prin intermediul diferitelor tehnologii și protocoale, cum ar fi rețelele de calculatoare, internetul, rețelele de telefonie mobilă, rețelele wireless și altele.
 • interfață - spațiul de interacțiune dintre două unități, dispozitive componente etc. ale unui sistem, care este compatibil din punct de vedere hardware și software.
 • internet - (International Network), rețea internațională unitară de calculatoare, formată prin interconectarea (conform protocoalelelor de comunicare „Transmission Control Protocol” și „Internet Protocol”) rețelelor locale și celor de arie largă independente, destinată să faciliteze schimbul de date și de informații în diverse domenii.
 • internet banking - efectuare de operații bancare la distanță prin intermediul internetului.
 • Internet Exchange Point (IXP sau IX) - infrastructură care permite mai multor furnizori de internet să schimbe traficul între rețelele proprii în mod liber (fără costuri) sau pe baza unor înțelegeri, evitând folosirea unei părți din banda de internet livrată de furnizorii lor.
 • Internet Protocol - vezi Protocol pentru Internet.
 • Internet Service Provider - vezi furnizor de Internet.
 • intimitate - capacitatea unui utilizator de internet sau a unui grup de a se izola sau de a izola informațiile cu caracter personal, exprimându-se astfel selectiv; vezi și drepturi digitale.
 • intrare/ieșire - comunicarea dintre un calculator și exterior.
 • Invisible Web - vezi Deep Web.
 • IP - vezi Protocol pentru Internet.
 • IP grabber - aplicație sau un serviciu online care este folosit pentru a obține adresele IP ale utilizatorilor fără consimțământul acestora; poate fi folosit abuziv pentru a afla adresele IP ale altor utilizatori în scopuri neautorizate, cum ar fi urmărirea, hărțuirea sau chiar atacurile cibernetice.
 • ISDN - (Integrated Services Digital Network) normă internațională specifică rețelei telefonice cu comutație de circuite, fiind proiectat să asigure transmisia simultană de voce și de date printr-un cablu, rezultând o îmbunătățire substanțială a calității datelor față de cele oferite în sistemele analogice.
 • ISP - vezi furnizor de Internet.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Î[modificare | modificare sursă]

 • încărcare - vezi upload.
 • înșelăciune electronică - vezi phishing.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

J[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

K[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

L[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

M[modificare | modificare sursă]

 • mail - vezi e-mail.
 • managementul informațiilor - ciclu de activitate organizațională care conține: achiziționarea de informații de la una sau mai multe surse, găzduirea și distribuirea acestor informații pentru cei care au nevoie de acestea, și în final arhivarea sau ștergerea lor.
 • managementul riscului - proces de identificare, evaluare și contracarare a riscurilor la adresa securității cibernetice, bazat pe utilizarea unor tehnici și instrumente complexe, pentru prevenirea pierderilor de orice natură.
 • mașină Turing - denumire generică pentru mecanismele extrem de elementare de dispozitive de prelucrare a simbolurilor care pot fi adaptate pentru a simula logica oricărui calculator ce poate fi construit.
 • MathML - limbaj de programare pentru descrierea notațiilor matematice și captarea atât a structurii cât și a conținutului acestuia.
 • maus - vezi mouse.
 • memorie - parte a calculatorului în care se înregistrează instrucțiunile, cuvintele, valorile numerice etc. după o codificare prealabilă.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

N[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

O[modificare | modificare sursă]

 • OCR - vezi recunoașterea optică a caracterelor.
 • octet - vezi byte.
 • offline - stare a unui calculator care nu este momentan conectat la nici un alt calculator în cadrul unei rețele sau la Internet.
 • online - stare a unui calculator în intervalul de timp în care este conectat la Internet sau la un alt calculator gazdă.
 • Open Geospatial Consortium - (OGC) organizație internațională de standarde, care încurajează dezvoltarea și implementarea standardelor deschise pentru conținut și servicii geospațiale, senzori web și Internetul obiectelor, prelucrarea datelor GIS și partajarea datelor.
 • open source, aplicație ~ - orice software al cărui cod este disponibil pentru vizualizare și modificare liberă; sinonim: software cu sursă deschisă.
 • ordinator - calculator numeric universal, compus dintr-un număr variabil de unități specializate și comandate de același program înregistrat, care permite efectuarea unor operații aritmetice și logice fără intervenția omului în timpul lucrului și rezolvă probleme de calcul științific, de gestiune a întreprinderilor comerciale sau industriale etc.; vezi și computer.
 • OS - vezi sistem de operare.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

P[modificare | modificare sursă]

 • pachete – forma prin care circulă informația în rețeaua Internet.
 • Parallel ATA - (abreviere PATA) standard de interfață paralelă pentru conectarea în calculator a dispozitivelor hard disk și a unităților de disc optic.
 • paravan - vezi firewall.
 • partajare de fișiere - (file sharing) disponibilizarea sau distribuirea de fișiere prin intermediul Internetului.
 • PATA - vezi Parallel ATA.
 • phishing - e-mail sau website clonat ce are ca scop obținerea unor date confidențiale, cum ar fi credențiale (pentru aplicații de tip Internet banking, aplicații de comerț electronic, carduri de credit etc.) prin folosirea tehnicii de inginerie socială; denumire în română: înșelăciune electronică.
 • ping - instrument de rețea folosit pentru a verifica dacă un anumit calculator poate fi accesat prin intermediul unei rețele de tip IP.
 • placă de bază - componentă hardware care conține microprocesorul și diverse circuite integrate auxiliare acestuia.
 • platformă media⁠(d) - tehnologie digitală care permite utilizatorilor să acceseze, să vizualizeze, să distribuie și să interacționeze cu conținutul media, cum ar fi video, audio, texte, imagini și alte forme de conținut digital.
 • pointer null - valoare specială într-un program de computer care indică faptul că pointerul nu indică vreo locație validă de memorie.
 • polimorfism - furnizarea unei singure interfețe de către entități de diferite tipuri sau utilizarea unui singur simbol pentru a reprezenta mai multe tipuri de date diferite.
 • poștă electronică - vezi e-mail.
 • power user - utilizator de computere, software și alte dispozitive electronice, care utilizează caracteristici avansate ale hardware-ului computerului, care nu sunt utilizate de către utilizatorul obișnuit.
 • privilegiu - drept de citire, scriere, ștergere sau execuție conferit unei persoane sau proces în cadrul unui sistem informatic.
 • procesare de text(e) - operațiunea de introducere a unui text în computer și de scoatere a corecturilor.
 • procesor - echipament sau dispozitiv capabil să execute un set de instrucțiuni, să formeze adresele acestora și să le citească dintr-o memorie care păstrează programul pe durata executării acestuia; vezi și microprocesor.
 • program - ansamblu de instrucțiuni codate, într-o anumită succesiune, folosit de un calculator pentru rezolvarea unei probleme; vezi și software.
 • protocol de comunicații - set de reguli și norme care permite ca două sau mai multe entități dintr-un sistem de comunicații să comunice între ele prin transmiterea de informație printr-un mediu de orice tip prin variația unei mărimi fizice.
 • protocol pentru Internet - (Internet Protocol sau IP) protocol de comunicații prin care datele sunt trimise de la un calculator la altul prin intermediul Internetului.
 • protocolul TCP (Transmission Control Protocol) – protocol care împarte mesajul în unități de date, numerotează pachetele unui mesaj și reface mesajul la destinație, din pachete; verifică și dacă mesajul a fost transmis corect.
 • protocolul pentru transfer de fișiere - vezi FTP.
 • proxy - server intermediar pentru conectare externă a unui anumit număr de utilizatori și al cărui rol principal este de a furniza securitate.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Q[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

R[modificare | modificare sursă]

 • registru distribuit - tip de contabilitate digitală distribuită în care conturile financiare sunt înregistrate în mai multe registre în locuri diferite în același timp.
 • resurse fizice - componentele hardware ale calculatorului care au funcții de prelucrare, păstrare sau transferare a informației (procesorul, memoria internă, dispozitivele periferice)
 • resurse logice - componentele software ale calculatorului care au funcții de administrare a resurselor și a datelor, de executare a programelor de aplicație, de organizare și prelucrare a datelor.
- ansamblu de calculatoare conectate prin cablu, linie telefonică, unde radio, etc., care permite utilizatorilor să acceseze datele de pe oricare calculator;
- Internetul, la nivel mondial.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

S[modificare | modificare sursă]

 • serviciu de căutare - funcție care permite căutarea rapidă a informației în rețeaua Web, oferind legături către documente Web atunci când utilizatorul scrie un cuvânt sau mai multe, care descriu subiectul ce îl interesează.
 • sesiune de lucru - intervalul de timp dintre pornirea și oprirea calculatorului, perioadă în care în memoria internă sunt aduse programele care vor fi prelucrate de procesor și datele prelucrate de aceste programe.
 • set de date - mulțime de date, structurate într-un mod specific pentru a permite accesul și manipularea lor într-un mod eficient, cum ar fi tabele în baze de date relaționale, fișiere CSV⁠(d), fișiere JSON sau fișiere XML.
 • singularitate tehnologică - moment în evoluția tehnologică (în special a inteligenței artificiale), când descoperirile revoluționare se succed tot mai rapid, încât va fi imposibilă prevederea viitorului chiar pe termen scurt; vezi și legea întoarcerilor accelerate.
 • sistem autonom - (Autonomous System, AS) set de routere aflate sub administrare comună și cu o politică de securitate unitară.
 • sistem de asistență pentru analiza resurselor geografice - vezi GRASS GIS.
 • sistem de operare - (abreviat OS) ansamblu de programe care administrează resursele hardware ale calculatorului și asigură servicii comune tuturor resurselor software: de sistem, de programare, aplicative.
 • sistem informatic - set de componente hardware, software și de rețea care lucrează împreună pentru a procesa, stoca, gestiona și transmite informații și date.
 • Site-uri Google - vezi Google Sites.
 • sit(e) web - colecție de pagini web care aparțin aceleași persoane sau aceleași organizații; altă denumire: website.
 • skimmer - dispozitiv mic, atașat în mod ilegal pe partea exterioară a unui terminal de plată sau pe orificiul de card al unui bancomat și prin intermediul căruia se comite skimming-ul.
 • skimming⁠(d) - tehnică utilizată în mod ilegal pentru a obține informații financiare sau alte date confidențiale de pe cardurile bancare sau de credit ale utilizatorilor; vezi și skimmer.
 • social media - vezi rețea de socializare.
 • Social Media Paid - termen referitor la campaniile sponsorizate de pe diverse platforme de rețele sociale (cum ar fi Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube), prin care un brand este impus unui public-țintă.
 • software cu sursă deschisă - vezi open source, aplicație ~.
 • spam - mesaj nesolicitat, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii dubioase și care se distinge prin caracterul agresiv, repetat și prin privarea de dreptul la opțiune.
 • spamming - distribuirea de mesaje nesolicitate (cu conținut comercial, propagandistic, politic sau pornografic) către un număr mare de utilizatori, într-un interval de timp scurt, cu scopul de a indisponibiliza sau infecta infrastructura țintă.
 • spațiu cibernetic - vezi cyberspace.
 • spear phishing - tip de phishing în care ținta este bine determinată, iar atacul conține elemente personalizate de convingere a potențialelor victime.
 • spionaj cibernetic⁠(en)[traduceți] - accesul neautorizat la informații cu caracter confidențial sau clasificat, stocate în cadrul unui sistem informatic, cu scopul de a fi utilizate de o entitate străină.
 • spoofing⁠(en)[traduceți] - disimularea identității la transmiterea unor mesaje electronice sau la trecerea de filtrele de securitate.
 • supercalculator - calculator complex care atinge cele mai mari viteze de execuție ale timpului său, fiind alcătuit din mai multe procesoare care utilizează aceleași dispozitive periferice.
 • superinteligență - inteligență artificială puternică care depășește cel mai înalt nivel de inteligență umană.
 • suport de informație - obiect prin intermediul căruia se pot citi datele de intrare și scrie datele de iesire: hârtie, suportul electromagnetic, suportul optic etc.
 • SVG - standard de grafică digitală.
 • switch - dispozitiv care realizează interconectarea diferitelor segmente de rețea pe baza adreselor MAC; sinonim: comutator de rețea.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

T[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

U[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

V[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

W[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

X[modificare | modificare sursă]

 • XSS - vezi Cross Site Scripting.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Y[modificare | modificare sursă]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Z[modificare | modificare sursă]

 • Zero day exploit/vulnerability - vulnerabilitate a unei aplicații sau a unui sistem, care a fost descoperită de o persoană sau un grup restrâns de persoane, nefiind cunoscută de autorul acesteia și publicul larg, având posibilitatea de a o exploata (în scopuri rău intenționate), comercializa sau raporta.
 • Ziua Programatorului - zi profesională internațională care se sărbătorește în a 256-a zi a fiecărui an (13 septembrie în anii obișnuiți).
 • zonă - parte a memoriei centrale care înregistrează un număr oarecare de cuvinte, destinate unei întrebuințări preferențiale.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]