George Vulturescu

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

George Vulturescu (n. 1 martie 1951 Tireac, Satu Mare). Numele la nastere: Pop Silaghi Gheorghe. Poet, publicist, editor român. Membru al UniuniiScriitortilor din România.

Activitatea literară[modificare | modificare sursă]

 • Debut: în revista Familia cu o prezentare a poetului St.Aug. Doinas - ,,Un voluptos al imaginii: G. Vulturescu “, nr.1,ian. 1973.
 • A publicat în revistele:

Familia, Scînteia tineretnlni (suplimentul literar ,,Preludii“), Amfiteatru, Tribuna, Steaua, Flacăra, România literarä, Luceafărul, Apostrof, Convorbiri literare, Vatra, Viata Românească, Antiteze, Cronica, Poezia, Aurora, Unu, Coloquinm, Poesis, Plejade.

 • Este membru al Uniunii Seriitorilor din România; al Asociatiei Scriitorilor; Profesionisti din România (ASPRO); al Uniunii Ziaristi1or Profesionisti din; România. Fondator, editor si realizator al revistei Poesis din Satu Mare.

Cărti pubblicate[modificare | modificare sursă]

Poezie:

 • Frontiera dintre cuvinte, Ed. Litera, Bucuresti, 1998;
 • Poeme din Ev-Mediul odăii, Ed. Litera, Bucuresti, 1991;
 • Orasul de sub varul peretior, Casa de editură Panteon, Piatra Neamt, 1995;
 • Tratat despre ochiul orb, Ed. Libra, Bucuresti, 1996;
 • Femeia din Ev-Mediul odăii, Ed. Helicon, Timisoara, 1996;
 • Augenlieder, Gedichte, trad. de Christian W. Schenk, Ed. Dionysos, Kastellaun, Germania, 1996 și Amazon Kindle, Boppard, Germania, 2012;
 • Podul sau dictatura ochiului, cotectia, liliput, Ed. Helicon, 1997;
 • Gheara literei, Ed. Libra, Bucuresti, 1998;
 • Scrisul agonic, col. La steaua - Poeti optzecisti, Ed. Axa, Botosani, 1999, 146 pag.
 • Orb prin nord, Ed. Paralela 45, 2009[1]

Editii ingrijite[modificare | modificare sursă]

Stefan Munteanu -Poetii beau din apa cerului,antologie îngrijită, note biografice, postfată, Casa de editură ,,Panteon“, 1995, 98 pag.; C.S.Anderco -Hotare pentru vis, editie îngrijită, prefată, Casa de editură Decalog, SatuMare, 1998, 120 pag.; Laureano Silveira -Partea neagră a părtii albe, coperta si ingrijirea editiei, Casa deeditură Decalog, Satu Mare, 1997, 56 pag.; Egito Goncalves - Poem si foileton, copertă si ingrijirea editiei, Casa de editură “Decalog“, SatuMare, 1997,42 pag.; ConstantinNoica, Poeme, antologle îngrijită, Casa de editură ,,Panteon“, 1995,30 pag.;

Prefete-postfete la volumele[modificare | modificare sursă]

Salah Mahdi - Căderea stelelor în Babilon, Ed. Plelade, Satu Mare, 1992, pag.5-8 (,,Poezia fără frontiere“); Petruț Pârvescu - Câmpia cu numere, Casa de editură ,,Panteon“, 1995, pag.5-6 (,,Poetul si ecranul cîmpiei“); Ion Halmi Negresteanu - Suflet pentru morile de vînt, Casa de editură ,,Panteon“, Piatra Neamt, 1995, (,,Cuvânt înainte“); Ion Vădan Iarba magnetică, Ed. Libra, Bucuresti, 1997, pag. 58-62 (,,Postfată sau ,,provincia cărturarului“); Ion Bala – Sinele si alte nopti, Ed. Gutenberg, Arad, 1998, pag.5-8 (Poetul ca ,,anonim glorios“); Emil Matei - Orasu ascuns, postfată, Ed. Solstitiu, Satu Mare, 1999; Ion Balas -Amurgul de dincolo de amurg, postfată, Ed. Solstitiu, 1999; 5tefan Teodorescu -Spre un nou umanism, prefată (,,Stefan Teodorescu si ,,zona valahä“), copertă si îngrijirea editiei; Editura Solstitiu, Satu Mare, 1999, 190 pag.;

A conceput coperta si a îngrijit volumele: Vasile Gogea -Propoezitii, Ed. Solstitiu & Decalog, Satu Mare, Seria de poezie, 1998; Cristian Bădilită - Cartea micilor erezii, Ed. Solstitiu & Decalog, Seria de poezie, 1999, etc.

Prezent în antologii[modificare | modificare sursă]

Caietul debutantilor, 1979, Ed.Albatros, Bucuresti, 1981, pag. 267-277; Se apropia sfîrsitul secolului, Antologia Colocviilor Nationale de poezie de la Tg.Neamt, I , Biblioteca ,,Antiteze“, Piatra Neamt, 1992, pag.43; Umbra libelulei, antologia haiku-ului românesc de Florin Vasiliu, Ed. Haiku, Bucuresti, 1993, pag. 178-180; Streflicht, antologie de Christian W. Schenk, Ed. Dionysos Verlag, Kastellaun, 1994, pag. 172-175 și Boppard 2012; Ierarhiile pergamentelor, prefată deAl. Cistelecan, Casa de editură ,,Panteon“, 1995, pag.99-123; Vânătoare de vise, Cartea Festivalului International de Poezie, Oradea, 1997, Ed.Cogito, Oradea, pag.435-443; O sută de entarge, microantolgie de haiku a poetilor români, Ed. Haiku, Bucuresti, 1997, pag.100; O mie si una de poezii românesti, antologie de L.Ulici, Ed. Du Style, Bucuresti, 1997, vol.IX, pag.84-87; Vid tustandens, (la masa tăcerii), panoramă a liricii românesti în traducerea lui Ion Milos, Ed. ,,Symposion“, Stockholm - Suedia, 1998, pag. 312; Antologia copilăriei, realizată de Paulina Popa si Maria Razha, Ed. Emia, Deva, 1998, pag. 317-321; Mică antologie a poeziei române, alcătuită de Dan-Silviu Bourescu, Ed. Regală, Bucuresti, 1998, pag. 57-58; Un sfert de veac de poezie, Sighetul Marmatiei, prefată de L.Ulici, antologie de Vasile Muscă, Ed.Fundatiei Luceafăru1. 1998, pag. 345-350; Poezia română contemporană, 1,11, o antologie comentată de Marin Mincu, Ed. Pontica, Constanta, 1998, vol.I, pag. 252-268; Spectre lyrique, antologie de poesie roumaine contemporaine de George Astalos, Ed. Europa, Craiova 1999, pag. 330-335; Antologia poetilor premiati, vol. 1, Concursul de poezie ,,N. Labis“, Suceava, 1998, pag. 355-403; Vise într-o liniste sumeriană, Cartea Festivalulul, 2, Ed. Cogito, Oradea, 1999, pag. 371-376.

Referințe critice[modificare | modificare sursă]

 • In volume: Steinhardt, N. - Primejdia mărturisirii, convorbiri cu Ioan Pintea, Ed. Dada, 1993, pag.20-22, (editia a II-a, revăzutä si adăugită, Ed. Dada, 1998, pag.21-23); Pintescu, Alexandru - Jocul dragostei si al hazardului, Ed. Phoenix, 1994, pag. 113-118; Munteanu, Romul - Jurnal de cărti, 6, Ed.Libra, 1996, pag.142-149; Pintea, Ioan - Insotiri în turnul Babel, Ed.Omniscop, Craiova, 1996, pag. 180-181; Bourescu, Dan-Silviu - O slăbiciune pentru pisici, Ed.Maxmi, Bucuresti, 1997, pag.46-49; Borbely, Stefan - Xenograme, Ed. Cogito, pag. 151-153; Diaconu, Mircea A. – Instantancee critice, Ed. Moldova, Iasi, 1998, pag.2 15-218; Munteanu, Romul - Jurnal de cărti, 7, Ed. Libra, Bucuresti, 1998, pag.231-234; Lefter, Ion Bogdan -Romanian writers of the ‘80s and ‘90s, a Concise Dictionary, col. Mediana, Ed. Paralela 45, 1999, pag. 329-331; Bărgău, Valeriu - Generatia ,80, precursori & urmasi, Ed. Călăuza, Deva, 1999, pag. 135-143; Diaconu, Mircea A. - Fetele poeziei, fragmente critice, Ed. Junimea, Iasi, 1999, pag. 148-15 1; Cosovei, Trajan T. - Hotel Urmuz, Ed. Călăuza, Deva, 2000 (,,Până unde-l poti însoti pe Don Quijote“), pag. 163-165; Rotaru, Ion - 0 istorie a literaturii române, 5, Ed. Niculescu, 2000, pag.513-518, Vasile, Geo - Poezia română între milenii,Editura Dacia, 2002, pag. 305-311.
 • În periodice (selectie):

Steinhardt, N. - Cuvinte si fotografii, în Steaua, nr.3, 1989; Rusu, Gabriel -Diafanul si scinderea, in SLAST, nr.6, 11 febr.1989; Piru, AI. - Poeti în regie proprie, în SLAST, nr.22, 3 iunic 1989; Munteanu, Romul - Aventura poetică, în Flacăra, nr.8, 24 febr. 1989; Cosovei, Traian T. - ,,Până unde-l poti însoti pe Don Quijote“, in Contemporanul - ideea europeană, nr.2, jan.1992; Ulici, Laurentiu - Poeti tineri transilvăneni, in România liberă, 22 febr,1992; Bourescu, Dan-Silviu - George Vulturescu fată cu livrescul, în Luceafărul, nr.8/ 11 martie 1992; Preda, Sorin - Chirurgia unni zâmbet, Suplimentul literar ,,Tineretul liber“, nr.4, anul IV, aprilie 1992; Brâsilă, Mircea - Poeme din Ev-Mediul odăii, în Calende, nr.3, martic, 1992; Cistelecan, AI. - Poemul adaptat, în Luacafăru1, nr. 17, 11 mai 1992; Sora, Simona - Copita si versul, în România literară, nr.34, 7-13 Sept.1994; Boerescu, Dan-Silviu - Biblioteca de ipsos, in Luceafărul, nr.16(194), 21 sept. 1994; Munteanu, Romul - G.Vulturescu si discursul liric asupra poeziei, în Fetele culturii, nr.774 (1396), Azi, 9 ian. 1995; Lungu, Al - Un ,,optzecist“ mântuit, în Argo, nr.10, 1994; Bonn; Muthu, Mircea - Poemnl despre cuvinte, în Tribuna, nr.50(2135), 9-15 dec. 1994; Oprea, Nicolae - Un poet din Nord-Vest, în Calende, nr.8-9-10 (44-46), anul IV, 1994; Mihaiu, Virgil - Suflu poetic septentrional, în Steaua, anul XLIV, dec. nr.12, 1994; Dobrescu, Caius - Ineredibil dar adevărat, în Vatra, nr.3, 1995; Cistelecan, Al. - Revolta fondului nostru necitadin, în Vatra, nr.3, 1995; Pantea, Aurel - Un dionisiac la masa textualistilor, în Apostrof, nr.1-2, (56-5 7), anul VI, 1995; Borbely, Stefan - Liderii Nordului, înPoesis, nr.9-10, 1996; Vasile, Geo - Poetica orbirii: divinatie si viziune, în Baricada, nr.39 (349)17 sept.1996; Chioaru, Dumitru -De la alexandrism la vizionarism, în Apostrof, nr.9, anul VII, 1996; Diaconu, Mircea - În asteptarea poetului blestemat, în Luceafărul, nr.47 (344), 31 dec. 1997; Oprea, Nicolae - Poetul noncitadin si ,,dictatura ochiului“, în Vatra, nr.5, 1998; Pop. Doru - Regimul scopic al poeziei la sfirsitul modernitătii, în Steaua, nr.11-12, 1996; Lascu, Ioan - Un simbol al (ne)cunoasterii condamnate, în Ramuri, nr.1-2 (968-969), ian.-febr., 1997; Boldea, Iulian - Tensiunea detaliului, în Luceafărul, nr.22, 11 iunie 1997; Spiridon, Vasile - Ochiul nepereche. în Convorbiri literare, nr.8 (20), aug. 1997; Iliescu, Adriana - Expresionismul postmodernilor - Tratat despre Ochiul Orb de G. Vulturescn, în Poesis, nr. 7/8, julie-aug., 1997; Ionescu, Mariana - Tratat despre ochiul orb, în Amphitrion, nr.4, din 5 aug. 1998; Cristea-Enache, Daniel - Biet taumaturg postmodern!… în Adevărul literar si artistic, nr.427, 21 iulie 1998; Filimon, Mariana - La lnmina tipătului, în Contrapunct, nr.6-7, iunie-iulie, 1998; Vasile, Geo - Scrisul agonic, un manifest poetic, în Luceafărul, 29,29 iulie 1998; Regman, Cornel - George Vulturescu ºi profesiunea sa - poemul, în Jurnalul literar, nr.13-14, iulie 1998; Moldovan, loan - Scrisul agonic, în Familia, nr.7-8, 1998; Munteanu, Romul - George Vulturescu: scrisul agonic si final de mileniu, în Luceafărul, nr.39, 4 nov. 1998; Prelipceanu, Nicolae - Scrisul agonic al lui George Vulturescu, în România liberă, nr. 2888, 23 sept. 1999; Bucur, Romulus -M-atârn de tine, Poezie, versiunea ‘80, în Arca, nr. 10-11-12(115-117), 1999, pag. 177-179; Grigurcu, Gheorghe - O energie neagră, în România literară, XXXIII, 9-15 febr. 2000; Bărbulescu, Simion - Estetica scrisului agonic, în Luceafărul, nr. 11(457), 22 martie 2000; Galu, Cristina - Trei poeti, Steaua, 21, nr. 2-3 (619-620), febr.-martie, 2000., pag. 62. Nașteri în 1951

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Neînvins vulturul nordic, 10 iunie 2010, Felix - Narcis Nicolau, Ziarul de Duminică, accesat la 23 martie 2013

Legături externe[modificare | modificare sursă]