Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din Moldova

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Logo FFUPLM fb.png

Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din Moldova, pe scurt Federatia Familiilor, este o organizație obștească, care a fost înregistrată la Ministerul Justiției din Republica Moldova în anul 1997.
Federația Familiilor este o organizație republicană obștească, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor de promovarea drepturilor familiilor.
Federatia Familiilor este creată și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și Legea Republicii Moldova cu privire la asociațiile obștești nr. 837 – XIII din 17 mai 1996.
Federația Familiilor este constituită în forma organizatorico – juridică „organizație obștească”.
Federația Familiilor reprezintă o organizație obștească republicană și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Sediul Federației Familiilor se află pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13.

PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE FEDERAȚIEI FAMILIILOR[modificare | modificare sursă]

 1. Federația Familiilor se constituie și își desfășoară activitatea în baza principiilor libertății de asociere, legalității, publicității și transparenței, egalității în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toți membrii și accesului lor la orice informație ce ține de activitatea Federației, autoadministrării și autogestiunii.
 2. Federația Familiilor este liberă să-și aleagă activitățile proprii, formele și metodele de activitate și să-și stabilească structura internă de organizare.
 3. Federația Familiilor promovează în activitatea sa valorile și interesele naționale, civice, ale democrației și statului de drept și respectă normele etice ale sectorului necomercial.


SCOPURILE ȘI METODELE DE REALIZARE[modificare | modificare sursă]

Scopurile Federației Familiilor sunt:[modificare | modificare sursă]

 • Contribuirea la prosperarea societății prin consolidarea familiei;
 • Contribuirea la dezvoltarea benefică a familiilor prin educarea la părinți a responsabilității de a-și închina toată dragostea și grija copiilor;
 • Contribuirea la afirmarea menirii supreme a soților - de a păstra neprihănită dragostea și fidelitatea în familie, iar a copiilor – de a manifesta mai multă afecțiune și respect pentru acei care le-au dat viață. Societatea în care vor predomina asemenea familii va fi în putere să soluționeze cele mai diverse și complicate probleme.

Federația Familiilor practică următoarele activități:[modificare | modificare sursă]

 • Elaborează și realizează programe de instruire în domeniu;
 • Elaborează și susține programe de instruire și educație a familiilor dificile;
 • Petrece în comun cu alte organizații lucrul de educare a tineretului;
 • Organizează și petrece pe teritoriul Moldovei seminare la care sunt puse în discuție teme importante, precum fidelitatea în familie, prevenirea bolilor transmise pe cale sexuală, relațiile dintre părinți și copii etc.;
 • Susține și organizează programe culturale, măsuri dedicate importanței familiei și căsătoriei;
 • Colaborează cu alte organizații;
 • Editează literatură în domeniu, instituie mijloace de informare în masă, difuzează informații despre activitatea Federației prin intermediul mijloacelor de informare în masă;

Apariții în Mass-Media[modificare | modificare sursă]

 • Peste 40 de cupluri din Costești au participat la Festivalul Familiilor Fericite

Și-au jurat dragoste și fidelitate după mai mulți ani de căsnicie - vorbim de mai mult de 40 de familii din satul Costești, raionul Ialoveni, care au participat astăzi la Festivalul Familiilor Fericite, organizat de Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din Moldova. Participanții au primit diplome și cadouri, iar voia bună a fost întreținută prin cântece și dansuri, relatează Mesager.
http://www.trm.md/ro/regional/peste-40-de-cupluri-din-costesti-au-participat-la-festivalul-familiilor-fericite

 • Forumul Sănătatea Mintală și Familia, cum prevenim suicidul

https://www.youtube.com/watch?v=JHUvosR_uhY

Membri de onoare[modificare | modificare sursă]

Sun Myung Moon și Hak Ja Han

Membri ai Federației Familiilor sunt cetățeni ai Republicii Moldova, precum și cetățeni străini, care aparțin la mai multe etnii și orientări religioase, care recunosc și susțin obiectivele Federației Familiilor.
Membri de onoare ai Federației Familiilor sunt persoanele, care au adus o mare contribuție la dezvoltarea Federației Familiilor.
Printre membrii de onoare se numără dr. rev. Sun Myung Moon și soția sa d-na Hak Ja Han Moon.
De asemenea membri de onoare sunt familia Postovan Nicolae și Sofia din orașul Ialoveni.


Federația Familiilor are dreptul:[modificare | modificare sursă]

 • Să reprezinte interesele Federației Familiilor în autoritățile publice și alte organizații;
 • Să asigure protecția socială a drepturilor și intereselor membrilor săi;
 • Să fondeze mijloace de informare în masă proprii și să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;
 • Să obțină de la autoritățile publice informația necesară pentru desfășurarea activității statutare;
 • Să desfășoare activitate editorială;
 • Să difuzeze liber informația despre activitatea sa;
 • Să participe la concursuri naționale și internaționale în vederea obținerii de comenzi sociale și dotații din partea statutului, precum și în vederea obținerii de granturi și burse de la alte țări, de la fondații naționale, străine și internaționale;
 • Să încheie cu persoanele fiice și juridice acorduri bilaterale și multilaterale de colaborare, precum și de prestare a serviciilor în vederea realizării scopurilor și sarcinilor statutare;
 • Să creeze întreprinderi și alte organizații cu drept de persoană juridică;
 • Să procure complexe patrimoniale, bunuri mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității și asigurarea bunei funcționări a Federației;
 • să investească mijloace financiare libere în activități comerciale pentru a-și majora fondurile sale financiare;
 • Să participe la construirea, arendarea și exploatarea construcțiilor și altor obiecte necesare pentru desfășurarea activității;
 • Să producă și să realizeze atributele oficiale, memorative și de decorare cu simbolica Federației;
 • Să editeze și să realizeze materiale științifico-metodice, buletine și alte materiale tipărite;
 • Să se ocupe de pregătirea cadrelor și perfecționarea lor în comun cu alte organizații, dacă este necesar;
 • Să participe în calitate de fondator a asociațiilor obștești, organizațiilor filantropice, fondurilor și societăților comerciale.


Legături externe[modificare | modificare sursă]

[[Categorie:]]