Familia Flondor

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare
Stema baronilor de Flondor 1913

Familia Flondor este una dintre cele mai vechi familii boierești din Bucovina, membrii ei deținînd dregătorii încă din secolul al XVI-lea. Familia Flondor era una dintre cele mai însemnate familii boerești din Moldova și înrudită din vechime cu familiile Balș, Buhuș, Ureche și alte familii mari. Prima genealogie a acestei familii a fost alcătuită de Sever de Zotta, publicată în anul 1933[1]; în acest scop, Sever Zotta a consultat documentele familiei Flondor între anii 1900-1901 la Storojineț, la domeniul lui Iancu Flondor.

Repere genealogice[modificare | modificare sursă]

Această familie de boieri moldoveni nu a avut inițial numele Flondor. Toader Albotă, vel armaș (mare armaș), poreclit Fliondor, era frate cu Gheorghiță Ciudin, cei doi frați au fost fiii lui Pavel Albotă (1615-1680), vornic de Poartă sub Vasile Lupu. Printr-o hotarnică din 1 august 1720, Pavel Albotă împarte celor 6 urmași ai săi (Gheorghe Ciudin, Toader Flondor, Sultana, Paraschiva, Anița și Alexandra) moșia Cătămăreștilor. Această hotarnică[2] se găsește în fondul personal Iancu Flondor.[3]. Toader Albotă-Flondor a fost căsătorit cu Maria (Măriuța) Gherman, fiica pârcălabului Grigore Gherman și a soției sale Kelsina (născută Tăutul), nepoată a marelui logofăt Solomon Bărlădeanul. Constantin Duca voievod , la 28 februarie 1694 întărește lui Toader Albotă moșiile moștenite de la socrul său, Grigorie Gherman pârcălab și de la soacra sa Kelsina, fata lui Gligorie Tăutu. Toader Albotă luă cel dintîi porecla de Flondor, rămasă ca nume în loc de Albotă.[4] Pavel Albotă purta numele de Albotă de la bunicul după mamă, care fusese mare postelnic al Moldovei în perioada 1531-1537, deci în timpul primei domnii a lui Petru Rareș (1527-1538). Numele cert al strămoșilor Flondorenilor a fost Albotă[5]. În 2 februarie 1796, "Kreisamtul Bucovinei" confirmă că familia Flondor purta mai înainte numele Albotă.

Mihai Dim. Sturdza, într-o lucrare enciclopedică istorică recentă[6]face următoarele distincții. "La sfârșitul veacului al XVII-lea familia Albotă se împărțise în trei ramuri, purtând fiecare nume diferite și cu destine deosebite: Ciudin, Flondor și Albotă. Ciudineștii vor dăinui în rândurile celei mai modeste boierimi de țară...; familia Flondor, rămasă și ea departe de centrul puterii de la Iași, va duce o existență mai de vază în Bucovina, va obține titluri de noblețe austriece și se va distinge în fruntea mișcării naționale române. Cât despre ramura care păstrase numele de Albotă, ea va dăinui, obscură și sărăcită , în Moldova de Jos, unde urma i se pierde la sfârșitul secolului al XIX-lea."

Stema cavalerilor de Flondor

Cronicile Moldovei îl amintesc în cîteva rînduri pe Toader Albotă-Fliondor. Astfel, cronicarul Ion Neculce descrie în letopisețul său un episod din anul 1679 din timpul celei de-a treia domnii a lui Gheorghe Duca: trei boieri, George Bogdan vel jitnicer, Vasile Geuca vistiernic și Lupu stolnicul au încercat să adune trupe pentru a-l detrona pe Duca Vodă. Ion Neculce arată că, prinzîndu-i pe acești boieri, Gheorghe Duca „(...) mult i-au mustrat, și au orînduit pe Toader Fliondor, vel armaș, poruncindu-i de le-au tăiat capetele la tustrii, dzua amiadzăzii la fîntîna, denaintea porțăi curților domnești”.[7], citat în [8]. Fiul lui Toader, vel medelnicerul Șerban Flondor (1683–1768) (în documente Fliondor) a primit în 8 ianuarie 1730 de la domnitorul Moldovei Grigorie Ghica Vodă o confirmare în dregătoriile de mare medelnicer și vornic: „credincios boierul Domniei mele Dumnealui Șarban Flondor, ce l-am făcut medelnicer mare și vornic la Câmpulungu rusesc, cari ni s-au jăluit zicând că porecla lui este Albotă, acu s-au schimbat în Flondor pentru care au arătat dovezi un uric cu velet 7141 Sept 20 dela Moisii Mogilă Vvod”[9]. Hrisovul domnesc dat vornicului Șerban Flondor în 1730 de către Grigore Ghica menționează: „(...) Din început, porecla lor a fost Lăpușneanu, după aceea au rămas Albotă de la Pavel vornicul”.[4] Dr. Nicu Cotlarciuc (op.cit.) a susținut următoarele: "Alexandru Vodă Lăpușneanul (+1568) după istorie, a avut un fiu Bogdan, care i-a urmat și în domnie. Acesta însă după o domnie de 4 ani (1568-1572) fu necesitat să părăsească țara și să-și caute refugiul la Moscova. Din documentele...reiese că Alexandru Lăpușneanu să mai fi avut un fiu pe carele îl chiema Constantin. ... Constantin Kneazul să fi avut doi fii Pavăl și .Ioan. Aceștia s-au întors în țara lor, dar se vede din frică sau din alte motive, presupun din motive de oportunitate, nu au mai purtat numele "Lăpușneanu", ci sau numit "Albotă". Pavăl Albotă a ajuns chiar vornic mare." Descendența Flondorilor din Alexandru Lăpușneanu este totuși incertă. Această opinie este susținută și de Filip-Lucian Iorga ( 2013) care afirmă că..."un document fals a născut istoria conform căreia neamul Flondor-Albotă-Ciudin ar descinde dintr-un cneaz Constantin din Kiev, fiu natural al lui Alexandru Vodă Lăpușneanu.[10] Familia Flondor a deținut timp de patru generații funcția de vornic de Câmpulung pe Ceremuș (sau Câmpulung Rusesc), dregătorie cu caracter judecătoresc și administrativ, dependentă de Starostia (primăria) de Cernăuți. Șerban Flondor deținea în 1749 domeniile Putila, Șipotele, jumătate din Câmpulungul Rusesc, Milie, Hlinița Bainu, Melencăuți, Robeliceni, Domușeni și Bivolari.

Prin soția sa Catrina, fiica serdarului Vasile Bainschi, Șerban Flondor (1683–1768) se înrudea cu alte familii boierești ca: Arap, Buhuș, Ureche. El a avut trei copii: Toader Flondor, căsătorit cu o Stîrcea în prima căsătorie, apoi cu o Samson în a doua căsătorie; Maria, poreclită Lupa, căsătorită cu Ioniță Stârcea, poreclit Cracalia (mare șătrar) și Ioan Flondor căsătorit cu Nastasia Arap.[1]. În cartea de hotărnicie a moșiei Lucovița din 20 iulie 1760 figurează un Șerban Flondor, medelnicer, care primește 6 jirebii[11], pe care le împarte fiilor săi Ioniță și Toader.[3].

Ioan Flondor (n. 1710 - d. 26 martie 1784),[12] vornic de Câmpulung Rusesc, este considerat strămoșul tuturor Flondorenilor din Bucovina deoarece, prin trei fii ai săi (Gheorghe, Constantin și Dimitrie), se continuă descendența familiei Flondor. Ceilalți doi fii, Vasile și Ion, nu au avut urmași. Surorile lor au fost: Elisabeta Flondor , Alexandra Flondor căsătorită Stârcea, Maria Flondor căsătorită Wasilko și Anița Flondor căsătorită Potlog.

Fiii lui Ioan, adică Gheorghe, Constantin, Dimitrie și Vasile, au primit de la împăratul Francisc al II-lea titlul nobiliar austriac de „cavaler de Flondor” (Ritter von) prin diploma din aprilie 1796[4]. Diploma atestă că familia Flondor descinde din antiqua et nobilissima familia Albote. Ion Drăgușanul[13]afirmă că: "Partea de sus a satului Milie, cea care aparținuse lui Ion Flondor, este moștenită , în 16 noiembrie 1794, de feciorii lui Constantin, Iuoniță și Dumitraș Flondor, Iuoniță Flondor cedând partea sa de sat și moșie, în 18 august 1797 fraților săi, Constantin și Dumitraș".

Din fiii lui Ioan Flondor (Dimitrie, Constantin și Gheorghe) s-au divizat trei ramuri (linii) ale familiei Flondor: din Dimitrie - linia Cobălciu, din Constantin - linia Storojineț (Bucovina) și Glinca (în Basarabia) și din Gheorghe - linia Hlinița (din Bucovina)[1].

Ramura Cobălciu[modificare | modificare sursă]

Elena, căs. Bigot de St. Quentin

Dimitrie cavaler de Flondor (n. 1757 - d. 18 septembrie 1832), șeful ramurii (liniei) I a familiei, căsătorit cu Anița (n. 1785 - d. 5 aprilie 1845), fiica cavalerului Nicolae de Wassilko (n. 1753 - d. 1809), a avut copii pe:

 • Mihai,
 • Dimitrie,
 • Ion,
 • Isidor,
 • Leon,
 • Casandra, căsătorită Giurgiuvan,
 • Maria, căsătorită Ianoș și
 • Gheorghe, cavaler de Flondor. De la Gheorghe și soția sa Elena de Volcinski au rămas doi fii:
  • Nicolae Flondor și
  • George cavaler de Flondor (1839-1917) care devine șeful primei linii, posesorul moșiei Robeliceni din Basarabia, însă stabilit în Bucovina. Căsătorit cu Aglaia de Goian, George a avut doi copii:
   • Otto (sau Othon) cavaler de Flondor (1868-1937), căsătorit cu Natalia Grigorcea) și
   • Elena (n. 22 noiembrie 1866, Cernăuți - d. 31 ianuarie 1930, Viena) căsătorită: 1) 1889 cu comisarul imperial baronul Gheorghe de Stârcea (Styrcea) [1869-1897); 2) 3 iulie 1898 la Cernăuți cu contele Anatol Bigot de Saint-Quentin (1849-1932), general austriac de cavalerie.

Ramura Hlinița[modificare | modificare sursă]

Ecaterina, căs. Wassilko de Serecki

Gheorghe Flondor (n. 1761 - d. 20 august 1797), fiul lui Ioan, căsătorit cu Ana de Strâșca (d. 4 iulie 1854), este șeful liniei a doua, deținea moșia Hlinița (din Bucovina) și a avut cu soția sa cinci copii:

 • Iordache, (n. 3 ianuarie 1798 - d. 1 mai 1868) căsătorit cu Ecaterina de Gaffenko (n. 24 ianuarie 1804 - d. 17 august 1849). Una din fetele lor a fost Ecaterina (n. 21 iulie 1843, Hlinița - d. 27 decembrie 1920, Mihova), căsătorită cu baronul Alexandru Wassilko de Serecki.
 • Emanoil,
 • Olimpia de Tabora,
 • George Flondor și
 • Alexandru Flondor.

Conducerea liniei a doua a familiei a fost preluată de Alexandru Flondor, care a fost căsătorit cu ... născută Calmuțchi (Kalmucki)

l-a avut ca fiu pe Emanoil Flondor (deputat), căsătorit cu Elena de Zotta; Emanoil Flondor deținea moșia Hlinița pe Prut.

Ramura Storojineț și Glinca[modificare | modificare sursă]

Constantin „Ritter von” Flondor (n. 1764 - d. 17 ianuarie 1815), fiul lui Ioan Flondor, a fost căsătorit cu Paraschiva de Kalmuțchi și a avut următorii copii:

 • Ecaterina (1816-1882), căsătorită cu cavalerul Vasile de Grigorcea (1797-1876), înmormântați cu fii lor Iancu (1845-1888) și Adrian (n. 7 mai 1882 - d. 13 aprilie 1899) în curtea bisericii lui Vasile la Sinăuți.
 • Nastasia, căsătorită Perjul,
 • Maria,
 • Elisabeta căsătorită Verdeș,
 • Gheorghe,
 • Dimitrie și
 • Nicolae Flondor.

Prin Dimitrie și Nicolae, linia (ramura) lui Constantin s-a divizat în două părți: o ramură a lui Dimitrie Flondor ce deținea moșia Glinca (în Basarabia) și o ramură a lui Nicolae cavaler de Flondor, care devine șeful liniei a treia (din Bucovina).

Nicolae cavaler de Flondor (n. 21 martie 1795 - d. 1864), născut în Milie, a deținut moșiile Rogojești, Storojineț și Ropcea din Bucovina. A fost căsătorit cu Ecaterina (1803-1875), fiica soților Ioan baron de Cârste (1775-1830) și Smaranda Ralli (1780-1835) care au dăruit fiicei lor trei părți din satul Storojineț,[14], la 14/26 martie 1829. Au avut doi copii, anume:

 • Gheorghe Flondor (1828-1892) căsătorit cu Isabella Dobrowolski von Buchenthal (1835-1890),
 • Eufrosina (n. 30 martie 1826 - d. 16 ianuarie 1899), căsătorită cu George Hurmuzachi (1817-1882), deputat al Consiliului Imperial (Reichsrat) precum a Dietei Bucovinei.
Tudor cavaler de Flondor
Constantin cavaler de Flondor
Iancu cavaler de Flondor
Nicu baron de Flondor

Gheorghe cavaler de Flondor (n. 1828 - d. 1892), s-a căsătorit la 30 octombrie 1850 cu Isabella Dobrowolski de Buchenthal (1835-1890), se bucura de mare stimă și autoritate, prin corectitudinea exemplară a caracterului său, prin virtuțile sale civice și prin sfințenia cu care ținea la datinele și obiceiurile strămoșești. Gheorghe cavaler de Flondor a fost deputat în Dieta Bucovinei, a cărei primă sesiune a avut loc în anul 1862.[15] A avut șapte copii:

 • Tudor Flondor, căsătorit cu Maria, născută Ciuntu,
 • Aglae,
 • Costachi,
 • Ecaterina (1871-1875),
 • Elena (1868-1916), căsătorită cu prințul Ioan Mavrocordat, din Dângeni
 • Iancu Flondor, căsătorit cu Elena de Zotta
 • Nicu Flondor, căsătorit cu Elena de Grigorcea și apoi cu Ana Tarnavski.

Tudor cavaler de Flondor (1862-1908) s-a remarcat ca un bun compozitor dar și ca politician, jurist și economist român pe timpul Imperiului Austro-Ungar.

 • Constantin (1889-1942), fost ministru plenipotențiar la Stockholm și mareșal al Curții Regale, (1937-1939),
 • Isabela-Nectara (1890-1985), cântăreață de operă,
 • Gheorghe (1892-1976), deputat de Rădăuți și senator pentru "Partidul Național Liberal" și Rezident Regal al Bucovinei,
 • Florica (1897-1983), căsătorită cu generalul de brigadă Aurel Racovitză.

Iancu Flondor (1865-1924), unul dintre principalii făuritori ai Unirii de la 28 noiembrie a Bucovinei cu România, a fost căsătorit cu Elena de Zotta și a avut trei fii:

 • Șerban Flondor (1900-1971), căsătorit cu Nadejda (Nadeje) Știrbei (1897-1994), fiica prințului Barbu Știrbei,
 • Neagoe Flondor (1901-1952), căsătorit cu Elena de Grigorcea, și
 • Mircea Flondor (1908-1927).

În parcul central din Rădăuți există un bust din bronz al patriotului român Iancu Flondor, inaugurat în 28 noiembrie 2009.

Nicu Flondor (1872-1948) a fost primar al municipiului Cernăuți de 3 ori. A fost căsătorit cu Elena de Grigorcea și a avut următorii descendenți:

 • Radu Flondor (1900-1956), căsătorit cu Maria Vasiliu,
 • Alexandru Flondor (1902-1987), căsătorit cu Daisy contesă Lazansky,
 • Elena Flondor (1904-1944), căsătorită cu Dr. Petru Bohosievici.

O precizare este necesară: Radu Flondor, autorul unui "Dicționar Român-Japonez", Tokyo, 1940, semnează în calitate de autor al dicționarului cu numele Radu Nicolae Flondor.

Nicu Flondor a primit titlul de baron, cu fiii săi Radu și Alexandru în 1913.

Un arbore genealogic al familiei Flondor (în reprezentare grafică) se găsește la Arhivele Statului din Cernăuți[16] și este reprodus în lucrarea scrisă de Vlad Gafița[17].

In Arhivele Statului din Cernăuți, colecția de documente "Familia Flondor", fond 1243, cuprinde 10 dosare, în care se păstrează vreo 10 file din arborele genealogic al familiei Flondor, dar și al altor familii înrudite: Cârste, Buchenthal, Vasilco, Grigorcea, Stârce, Buhuș, Hurmuzachi și altele.[18]

Familia Flondor a ctitorit biserica cu hramul „Arhanghelii Mihail și Gavril” din Storojineț.

Conacul familiei Flondor se află în satul Rogojești din comuna Mihăileni, județul Botoșani. Domeniul Rogojești a fost cumpărat de Gheorghe cavaler de Flondor, căsătorit cu Isabella de Buchenthal-Dobrowolski, de la cumnatul său Alexandru (Alecu) cavaler de Buchenthal, în jurul anului 1880. El a fost transmis lui Tudor cavaler de Flondor. În conacul familiei din Rogojești este amenajată Casa Memorială Flondor.

Un alt domeniu al familiei Flondor a fost cel din satul Zaharești, Suceava, comuna Stroiești, care a aparținut lui Alexandru von Flondor (fiul lui Nicu Flondor) și a fost transmis prin moștenire fiului său, Nicolae baron de Flondor.

Obținerea titlurilor nobiliare[modificare | modificare sursă]

Toader Albotă-Fliondor reprezintă „rădăcina” familiei Flondor din Bucovina. Spiței Albotă din Basarabia i s-a recunoscut statutul nobiliar originar din Molodova și este reprezentată prin Albotă Alexandru, înscris în anul 1852 în cartea I-a a nobilimii rusești.[19]

După anexarea Bucovinei de către Austria Habsburgică în 1775, noua administrație imperială și-a propus integrarea în structurile proprii a boierimii românești. Numărul familiilor boierești române din Bucovina între anii 1775-1786 (după alipirea Bucovinei la Galiția) era: 18 familii de boieri mari, 119 familii de boieri mici și 154 familii de mazili [5].

Împăratul Iosif II emitea la 14 martie 1787 o patentă imperială ce stabilea:

1. "Pe viitor, titlurile de boier, mazil etc. vor înceta cu totul și întreaga nobilime a Bucovinei va fi împărțită în Herren (în trad.: nobili) și Ritterstand (în trad.: rang de Cavaler).
2. Herrenstand-ul (în trad.: nobilimea) cuprinde în sine rangurile de Conte și Baron pe care le primesc toate familiile care au ocupat în Moldova vreuna din cele 12 boierii mari ("boieri veliți") și dovedesc că au în țările Cesaro-crăiești 3000 florini venituri anuale."
Ritterstand- ul avea trei trepte, cu titlurile respective: 1) Ritter von = Cavaler de; 2) Edler von = nobil de; 3) Uradelige = nobilimea străveche,fără titluri, cari înaintea numelui lor aveau numai simpla particulă von= de. Patenta include la punctul 5 următoarele: Ritterstand- ul, cu dreptul de înnmatriculare este recunoscut prin aceasta tuturor boierilor și mazililor, fără să fie nevoie să-l solicite, la fel ca și nobililor poloni prin patenta din 13 iunie 1775.

Majoritatea boierilor din Bucovina au cerut și au obținut indigenatul (cetățenia) și înmatricularea în registrul de evidență al nobilimii (Bukowiner Majestätsbuch). Cei mai mulți boieri devin "cavaleri" (Ritter von), cîțiva baroni (Herrenstand) și doar o familie, Wassilko de Serecki, conte (Hochadel) .

Familia Flondor a obținut nobilitatea austriacă prin diploma de recunoaștere a nobilității din 7 aprilie 1796, emisă de către comisia abilitată de la Lemberg,[20] în care se spune:

...antiqua et nobilissima familia Albote procedere (Flondori) et etiam cum principibus Moldaviæ affinitatem habuisse....

Această recunoaștere a nobilității a fost înmatriculată în registrul de evidență al nobilimii Bukowiner Majestätsbuch în 23 februarie 1813[21].

Din cadrul familiei Flondor a primit titlul de Freiherr (baron) cavalerul Nicu Flondor cu fiii săi Radu și Alexandru. În general, Flondorenii dețineau rangul de "cavaler" (Ritter), ca de altfel majoritatea nobilimii autohtone din Bucovina. Almanahul de Gotha[22], îl menționează numai pe Nicu Flondor, ca baron [21]. Domnul Tcaciuc-Albu a povestit, că lui Iancu Flondor s-ar fi oferit titlul de baron, dar l-ar fi refuzat.[23]. Această afirmare însă este incorectă. Un pretendent a trebuit să facă o cerere. Flondorenii au făcut-o, dar numai Nicu a căpătat dreptul a se numi baron. Iancu ori nu a subscris o cerere sau cea a lui a fost respinsă din cauza atitudinii sale necooperative față de guvernul austriac.

Numele boieresc al familiei este pus în legătură cu coloniștii de origine germană din secolul XII [24]. Flondorenii au ctitorit biserica "Sfântu Gheorghe" din Storojineț (în 1888) și biserica "Adormirea Maicii Domnului" (în 1786) din Hlinița.

Galerie de imagini[modificare | modificare sursă]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ a b c Zotta, 1933
 2. ^ hotarnică = act care se referă la hotarele unei moșii.
 3. ^ a b Șesan, 1999, p. 198-201
 4. ^ a b c Lecca, 1999, p. 286-289
 5. ^ a b Larionescu, 1944, p. 19
 6. ^ Mihai Dim. Sturdza (coordonator și autor), Familiile boierești din Moldova și Țara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică și biografică. Vol.I Abaza-Bogdan. Ed. Simetria, 2004, pp.45-47
 7. ^ Neculce, Letopisețul Țării Moldovei ..., II, p. 215-227
 8. ^ Gafița, 2008
 9. ^ Dr. Nicu Cotlarciuc (1913) Familia Flondor. In:Gazeta Mazililor și Răzeșilor Bucovineni, anul III,nr.7-8 18 oct.1913, Cernăuți, pp.113-117
 10. ^ Filip-Lucian Iorga (2013). Strămoși pe alese. Călătorie în imaginarul genealogic al boierimii române. Ed. Humanitas, București
 11. ^ jirebie = fîșie îngustă de pămînt.
 12. ^ Gazeta Lwowska (Lemberger Zeitung) nr. 45, 25 februarie 1819, p. 143
 13. ^ Ion Drăgușanul. Milie www.dragusanul.ro. Accesat 29.01.2017
 14. ^ Teodor Balan, Documente bucovinene, vol. VI, p. 217
 15. ^ Cocuz, 2003, p. 144
 16. ^ Arhivele Statului Regiunea Cernăuți, fond 1243, dosar nr. 1, filele 214-217
 17. ^ Gafița, 2008, p. 321-322
 18. ^ Dragoș Olaru, Colecția de documente "Familia Flondor" din Cernăuți. Crai Nou, 1 august 2015
 19. ^ Pânzar ș.a., 2007
 20. ^ Arhivele Naționale ale României, București, Fond Iancu Flondor, dosar nr. 74, cf. Pânzar ș.a., 2007, p. 12
 21. ^ a b Tcaciuc-Albu, 1934, p. 8
 22. ^ Gothaisches Genealogisches Taschenbuch, 1929, p. 176
 23. ^ Tcaciuc-Albu, 1934, p. 7
 24. ^ Iorga, 1929, p. 20

Referințe[modificare | modificare sursă]

 • Cocuz, Ioan (2003). Partidele politice românești din Bucovina. Editura Cuvântul Nostru, Suceava, ISBN 978-973-85272-0-1, 490 pagini
 • Gafița, Vlad (2008). Iancu Flondor (1865-1924) și mișcarea națională a românilor din Bucovina. Editura Junimea, Iași, ISBN 9789733713005, 544 pagini
 • ***, Gothaisches Genealogisches Taschenbuch. Freiherrliche Häuser. 79 Jahrgang, Justus Perthes, Gotha, 1929
 • Iorga, Nicolae (1929). Faptă și suferință românească în Ardeal, București, tipărit la Vălenii-de-MunteIorga, Nicolae (2008). Fapta și suferința românească în Ardeal, Documente revelatorii. Ediție îngrijită de I. Oprișan, Editura Saeculum I.O., ISBN 9789736421594, 496 pagini
 • Larionescu, Traian (1944)."Familii vechi bucovinene". Extras din Arhiva genealogică Română, București, Tipografia Ministerului de Război. Disponibil la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, București. Cota : DREPT 47876
 • Lecca, Octav-George (1999). Familiile boierești române (istorie și genealogie după izvoare autentice). Editura Muzeul Literaturii Române, București
 • Neculce, Ion. Letopisețul Țării Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat
 • Pânzar, Ioana Andreea, Pânzaru-Bucovina, Mihai (2007). Originea familiei Flondor. Prefață de Alexandru Racovitză-Flondor și Mihai Pânzaru. Editura Flondor, Rădăuți-Bucovina, ISBN 978-973-87227-9-8
 • Șesan, Dragoș (1999), Fondul personal Iancu Flondor, Revista Arhivelor, nr. 1-2, p. 198-201, ISSN 1453-1755
 • Tcaciuc-Albu, N. (1934). Vieața și opera lui Tudor Flondor. Editura Iconar (Mircea Streinul & Iulian Vesper), Cernăuți
 • Zotta, Sever de (1933). Die Abstammung der Familie Flondor. Sonderdruck aus: "Bukowiner Heimatbläter", herausgegeben von A. Nibio, Radautz, Jahrgang I, Heft 1-3, Radautz 1933

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Commons
Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Familia Flondor