Drumurile Republicii Moldova

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Rețeaua rutieră a Republicii Moldova
Drum modernizat
Drum rural tipic

Legea drumurilor din Republica Moldova nr. 509 din 22.06.1995 [1] în articolul 2 prevede că din punct de vedere funcțional, drumurile publice se împart în:

  • drumuri naționale;
  • drumuri locale;
  • străzi.

La rândul lor, drumurile naționale se îm­part în două categorii: drumurile magistrale, care asigură prin­cipalele legături rutiere internaționale; drumurile republicane, care asigură legătura capitalei țării cu orașele-reședință, cu municipiile, centrele industriale, stațiunile bal­neoclimaterice, locurile publice de agrement, rezervațiile naturale, monumentele istorice și de cultură de importanță republicană, precum și legătura orașelor-reședință cu stațiile feroviare, aeroporturile și porturile fluviale din imediata apropiere.

Referitor la drumurile locale, legea men­ționează că acestea asigură legătura dintre ora­șele-reședință, dintre un astfel de oraș și satele (comunele) din componența raionului, precum și dintre sate (comune), inclusiv accesul spre ele de la drumurile naționale.

Deși mai multe acte normative în vigoare utilizează sintagma „drumuri de interes raional”, Legea drumurilor nu conține o definiție a acestei noțiuni

Hotărârea de Guvern Nr. 1323 din 29.12.2000 [2]cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (județene) prezintă în Anexe: Lista drumurilor publice naționale din Republica Moldova, unde se enumeră drumurile care au ca marcare literele M(agistrale) și R(epublicane), iar în Lista drumurilor publice locale (județene) din Republica Moldova se utilizează litera L(ocale).

Drumurile magistrale[modificare | modificare sursă]

Prin Republica Moldova trec următoarele drumuri magistrale:

Drumuri europene[modificare | modificare sursă]

Republica Moldova este situată între drumurile europene de clasa A cu referință nord-sud E85, E95 și la sud de drumul european de clasa A cu referință vest-est E50.

Pe teritoriul Republicii Modova trec două din drumurile europene de clasa A: E58 și E87 (pe un segment mic în Giurgiulești). Drumuri de clasa B care străbat Republica Moldova: E581, E583, E584 și E577.

Note[modificare | modificare sursă]