Discuție:Raionul Cantemir

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

Raionul Cantemir

Poziţia geografică

Raionul Cantemir este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova. Aşezat la 120 km de capitala ţării.

Suprafaţa totală - 870 km2

Populaţia raionului Cantemir constituia 63.4 mii locuitori, dintre care:

  6 mii – populaţia urbană
  57.4 mii – populaţia rurală

Densitatea populaţiei este de 72.4 oameni pe 1 km2

Structura administrativ-teritorială

Raionul Cantemir are 51 localităţi, inclusiv oraşul Cantemir şi 50 de sate. Structura teritorial-administrativă o formează 27 de primării.

Economia

În raion sunt înregistraţi în total 18186 agenţi economici.

Ponderea terenurilor agricole constituie 49602 ha, din ele teren arabil ocupă 40902 ha, plantaţii de livezi – 2272 ha, vii – 5660 ha, păşuni – 11500 şi păduri – 9800 ha.

Educaţie

În raionul Cantemir activează 41 instituţii de învăţământ.

Numărul total de elevi, inclusiv:

  8967 copii în instituţiile şcolare
  130 de elevi în şcoala profesională din oraşul Cantemir.

În instituţiile de învăţământ din raionul Cantemir îşi desfăşoară activitatea 1121 cadre didactice.

Sănătate

În raion funcţionează

 1 spital cu fondul general de 220 de paturi.
  1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sunt 25 de oficii ale medicului de familie;
  4 centre de sănătate

În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raionul Cantemir îşi desfăşoară activitatea:

  64 medici
  263 personal mediu, asistenţi medicali
  254 personal sanitar auxiliar.

Cultură

În raionul Cantemir funcţionează:

  3 muzee
  76 colective artistice
  24 formaţii care deţin titlul de formaţie model
  46 biblioteci publice
  43 case şi cămine culturale. 

--VRusnac (discuţie)

17 ianuarie 2010 08:37 (EET)

Datele preluate integral de la

http://www.mapl.gov.md/regionview.php?=ro&midc=60&idc=49

Minister desfiintat