Daniel Corbu

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search
Daniel Corbu

Daniel Corbu (n. 7 aprilie 1953, Târgu Neamț, județul Neamț) este un poet și eseist român. Din 1990 este membru al Uniunii Scriitorilor din România - USR, filiala Iași[1]. Este considerat de academicianul Mihai Cimpoi ca fiind liderul generației de poeți optzeciști[2], dar criticul literar Gheorghe Grigurcu consideră că poetul cultivă un lirism particularizat, neîncadrabil în șabloanele "generaționiste".[3]. Criticul literar Theodor Codreanu îl consideră pe Daniel Corbu unul dintre „bacovienii” generației ’80, iar poetul George Vulturescu afirmă că poetul nemțean este cel mai orfic dintre poeții optzeciști.[4][5]

Biografie[modificare | modificare sursă]

- Studii: Facultatea de Limba și Literatura română a Universității București, secția română-franceză; - Începînd cu 1984, inițiază și organizează prin Casa de cultură din Tîrgu Neamț, unde era instructor de teatru și poezie, Colocviile Naționale de Poezie de la Târgu Neamț; - După 1990, este inspector cultural (Inspectoratul pentru Cultură Neamț), fondator al Casei de Editură "Panteon" și al revistei literare "Panteon". Este inițiator și organizator al Serilor de Poezie de la Vânători-Neamț, din care s-au desfășurat zece ediții. Din 1998  s-a stabilit la Iași, ca muzeograf  literar, apoi director adjunct și director al Muzeului Literaturii Române Iași.

      Din 2004 este directorul fondator al revistei de experiment literar Feed Back și organizează, începând cu 2006, Festivalul Internațional de Neoavangardă, iar din 2009, Festivalul Internațional de Poezie ”Grigore Vieru” (9 ediții). Ca editor a inițiat opt colecții de importanță națională în cadrul editurii PRINCEPS MULTIMEDIA Iași, între care ”Biblioteca Ion Creangă”, ”Galaxii lirice”, ”Ediții critice”, ”Scriitori în amintirile contemporanilor”, ”Cărțile avangardei”. - În prezent este senior editor al revistei de experiment literar Feed Back; -    A tradus pentru reviste literare, precum  și în volume, din prestigioși scriitori ai lumii: E.M. Cioran, Roland Barthes, Alphonse Daudet, Prospere Mérimée, Paul Valéry, Edmond Jabès, Henri Michaux, Odysseas Elytis, Jorge Luis Borges, Jacques Le Goff ș.a. 

- Prezent în diverse antologii de poezie din țară și străinătate, precum și în reviste literare din Franța, Belgia, Italia, Iugoslavia, Germania, Slovacia, Republica Yemen, Rusia, Ungaria, Canada, China, U.S. A.;

Afilieri[modificare | modificare sursă]

Daniel Corbu este membru al Uniunii Scriitorilor din România , membru în Asociația Scriitorilor de Limbă Română din Québec, membru al Asociației Culturale Internaționale ”Francois Mauriac” (Paris).

Debut[modificare | modificare sursă]

 • 1979, în revista România literară. Tot în această perioadă publică poeme în revistele literare Tribuna, Amfiteatru, Cronica, Luceafărul și Ateneu.

Aparitii editoriale[modificare | modificare sursă]

Cărți de poezie
 • Intrarea în scenă, Ed.Albatros, 1984
 • Plimbarea prin flăcări, Ed.Cartea Romanească, 1988
 • Preludii pentru trompetă și patru pereți, Ed.Panteon, 1992
 • Documentele Haosului, Ed.Panteon, 1993
 • Spre Fericitul Nicăieri, Ed.Panteon, 1995
 • Cîntece de amăgit întunericul, Ed.Helicon, 1996
 • Manualul Bunului Singuratic, Ed.Panteon, 1997
 • Duminica fără sfârșit, Ed.Axa, 1998
 • Cartea urmelor, Ed. Junimea, 2001
 • Evanghelia după Corbu și alte poeme, Ed. Princeps Edit, 2006
 • Refugii postmoderne (Convorbiri literare, 2007)
 • Eonul Marelui Desant, antologie, ediție critică (Princeps Edit, 2009)
 • Viața de fiecare zi la Iași pe vremea lui Daniel Corbu povestită de el însuși (Ed. Feed Back, colecția Spiritul loci, 2013)
 • Refugii postmoderne (Editura Feed Back, 2012)
 • Noi vești despre pasărea oarbă Dali (Editura Junimea, 2012
 • Documentele Haosului, antologie de autor, Colecția ”Ediții critice” (Ed. Princeps Multimedia,2013)
 • Scrisori către cei singuri (Editura Princeps Multimedia, 2013)
 • Ferestrele oarbe (Editura Princeps Multimedia, 2016)
Cărți în traduceri
 • Les Documents du Chaos, trad. Mira Iosif-Fishmann, Miron Kiropol (L*Ancrier Edition, Strassbourg, France, 2002)
 • El Manual del Buen Solitario, poeme/ poemas, ediție bilingvă româno-spaniolă, trad. Gustavo-Adolfo Loria-Rivel (Costa Rica), Ed. Princeps Edit, 2005, Iași;
 • Cains Neue Jammer/ Noile lamentații ale lui Cain,dihtungen, trad. Johann Lippett, 2009
 • Il vangelo secondo Corbu, trad. în italiană Geo Vasile, 2011
 • Manualul Bunului Singuratic, ediție poliglotă - română, spaniolă, engleză, franceză, germană, italiană/ El Manual del Buen Solitario, The Lonesome Way's Manual/ Le Manuel du Bon Solitaire/ Das Lehrbuch des Guten Einzelgängers/ Il Manuale del  Buono Solitario, Editura Princeps Multimedia, Iași, 2013
 • The Machine for inventing ideals, împreună cu poetul american Stanley H.Barkan, trad. Olimpia Iacob & Jim Kacian, Editura Princeps Multimedia, Iași, 2015
 • Entre un cri et un autre / Între un strigăt și altul, trad. Cornelia Bălan Pop, Editura Feed Back, 2016
 • The daily apocalypse(poems), Cross-Cultural Comunication, New York, trad.  Olimpia Iacob & William Wolak, 2017
Prezent
 • Streiflicht – Eine Auswahl zeitgenössischer rumänischer Lyrik (81 rumänische Autoren), - "Lumina piezișă", antologie bilingvă cuprinzând 81 de autori români în traducerea lui Christian W. Schenk, Dionysos Verlag 1994, ISBN 3980387119
 • Confluenze Litterarie Italo-Romene, a cura di Geo Vasile (Sommario: Cesare Pavese, Marino Piazzolla, George Bacovia, Ion Vinea, Mario Luzi, Eugenio Montale, Nichita Stănescu, Virgil Mazilescu, Paolo Ruffilli, Daniel Corbu, Mircea Cărtărescu, Francesco Trisoglio), Edizioni del Poggio, Italia, 2009
 • Siete Poetas de Iasi-Rumania, prologo, seleccion y traduccion de Maria Castro Navarrete, Ed. Feed Back, 2011
 • „Profili literari italo- romeni”, antologie de Geo Vasile (Edizioni Bompiani, Italia), 2012
 • Bridging the waters- Poetry Anthologie of Stanley H. Barkan, Cross-Cultural Comunication, New York, 2016
Cărți de eseuri
 • Generația poetică '80 în cincisprezece portrete critice, Ed.Junimea, 2000
 • Postmodernismul pe înțelesul tuturor, Ed. Princeps Edit, 2004
 • Generația poetică 80 și rostirea postmodernă, Ed. Princeps Edit, 2006
 • Postmodernism și postmodernitate în România de azi, Ed. Princeps Edit, Colecția Eseuri, 2007, (Ediția a II-a 2012)
 • Neoavangarda românească Editura Princeps Edit, Colectia Istoria și critică literară, 2008.
 • Rostirea postmodernă. Generația poetică 80 în literatura română, Editura Princeps Multimedia, 2014.
Cărți de proză
 • Douăzeci și una de fantasmagorii în ritm de blue-jazz, Ed. Cronica, 2001.
 • Urmele lui Dumnezeu și alte povestiri, Editura Princeps Edit, Iași, 2008.
 • Piatra de Eol și alte povestiri, Editura Princeps Multimedia, 2015.
 • JANUVIA - Romanul ascezei, Editura Princeps Multimedia, 2017.

Premii[modificare | modificare sursă]

 • Premiul Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iași și Premiul Revistei "Poesis" pentru cea mai bună carte a anului 1993, Documentele Haosului.
 • Premiul Vasile Pogor pentru întreaga activitate literară, decernat de Primăria Iași.
 • Marele Premiu Nichita Stănescu, 2009.
 • Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași și Premiul Cartea Anului al Revistei POESIS, pentru Rostirea postmodernă. Generația poetică ‘80 în literatura română.
 • Premiul pentru Poezie MIHAI EMINESCU, conferit de Academia Română, 2011
 • Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler (diplomă și medalie), decernat de Președinția României, 2004.

Referințe critice[modificare | modificare sursă]

 • Marin MINCU, Eseu despre  textul poetic  II Editura Cartea Românească, 1986;
 • Florin  MUGUR, Schițe  de spre  fericire,  Editura Cartea  Românească, 1987;
 • Traian T. COȘOVEI, Pornind de la un vers, Editura Albatros, 1990;
 • Radu G. ȚEPOSU, Istoria tragică & grotească a întunecatului deceniu literar nouă, Editura Eminescu, 1993;
 • Nichita DANILOV, Apocalipsa de carton, Editura Institutului European, 1993;
 • Mircea A. DIACONU, Instantanee critice, Editura Moldova, 1998;
 • Dan Silviu BOIERESCU, Păcatele tinereților (ficțiuni critice), Editura Ex Ponto, 1999;
 • Emilian  GALAICU-PĂUN, Poezia  de după  poezie,  Editura  Cartier, Chișinău, 1999;
 • Ion Bogdan LEFTER, Scriitori români din anii ¢80 –¢90 (Dicționar bibliografic, vol. I, pag. 160-161;
 • Nicolae LEAHU, Poezia generației ¢80, Editura Cartier, 2000;
 • Marin MINCU, Poeticitate românească postbelică, Ed. Pontica, 2000);
 • Gheorghe GRIGURCU, Poezie română contemporană, Editura Timpul, 2001;
 • Radu SĂPLĂCAN, Exerciții de balistică, Editura Eikon, 2003;
 • Gheorghe MOCUȚA, Sistemul modei optzeciste, Editura Publicațiilor Pentru Străinătate, București, 2004;
 • Alexandru PINTESCU, Retorica aproximației - breviar de poezie optzecistă, Ed. Timpul Iași, 2004;
 • Ion Bogdan LEFTER, FlashBack 1985: Începuturile noii poezii; Editura Paralela 45, 2005;
 • Ion ROTARU, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Dacoromână, București, 2009;
 • George VULTURESCU, Cronicar pe frontiera Poesis, Editura Princeps Edit, Iași, 2005;
 • Dicționarul general  al  literaturii române – Academia  Română, Editura Univers Enciclopedic vol. 2, p. 378 – 379, 2006;
 • Nichita DANILOV, Capete de rînd, Editura Paralela 45, 2006;
 • Marin MINCU, Experimentalismul poetic românesc, Editura Paralela 45, 2006;
 • Constantin TRANDAFIR, Cititul cărților - poezia de la Nichita Stănescu pînă în prezent în prezent, Ed. Premier, Ploiești, 2006;
 • Emanuela ILIE, Dicționarul poeziei ieșene, Iași, 2011;
 • Mioara BAHNA, Aventura lecturii. Poezie română contemporană, Ed. Pim, Iași, 2013;
 • Gheorghe SIMONNume și chipuri, Ed. eLiteratura, București, 2014;
 • Ioan HOLBAN, Literatura română de azi-poezia,proza-, Editura TipoMoldova, 2014
 • Mioara BAHNA, Aventura lecturii. Domenii conexe literaturii artistice, Ed. Rafet, 2016;
 • Mioara BAHNA, Addenda la o aventură a lecturii în poezia română contemporană, Ed. Detectiv literar, București, 2016;
 • Mircea A. DIACONU, Biblioteca română de poezie postbelică, Ed. Universității ,,Ștefan cel Mare”, Suceava, 2016, pag. 146-152; 
 • Monografii:
 • Lucian GRUIA, Haosul condamnat la visare - Eseu despre poezia lui Daniel Corbu, Ed. Princeps Multimedia, 2013;
 • Catinca AGACHE, Daniel Corbu, un optzecist orfic, Ed. Princeps Multimedia, 2013.
 • Considerații critice
 • Cezar IVĂNESCU: Poet impecabil, născut iar nu făcut, venind din zona mitică a Moldovei, constructor de metaforă epatantă și parabolă șocantă, cu o încredere în puterea magică a Poeziei pe care o au doar cei aleși, Daniel Corbu atacă temele mari cu o uimitoare forță a tragismului, care-l personalizează și-i conferă originalitate. (Luceafărul, 1982)
 • Constantin CIOPRAGA: Cel mai profund și mai original poet care trăiește și scrie în acest moment la Iași este Daniel Corbu. (Limba Română, nr. 4, 2007)
 • Laurențiu ULICI: Cu ostentație și dureroasă distanțare ironică, poetul face din singurătate un purgatoriu și din inconformism o etică. (România literară, 1984 )
 • Constanța BUZEA: De o rară seriozitate și o aleasă modestie, Daniel Corbu este un om al profesiei sale și poet pentru totdeauna, care simte pretutindeni poezia și care și-a dat seama că acesteia, descoperindu-i-se la un moment dat începutul, nu-i va fi greu să se orienteze în matca doveditoare și păstrătoare de adevăr a unei opere întregi. (Amfiteatru, 1984)
 • Adrian POPESCU : Pentru Daniel Corbu poezia e a doua natură (a sa), confundîndu-se cu cea primă. Un autor fără de care harta lirismului vizionar de azi ar fi incompletă. (Revista Steaua, 1994)
 • Teodor PARAPIRU: Lectura operei lui Daniel Corbu dă sentimentul tulburător al întâlnirii cu un mare Poet. (Revista Axis Libris, 2014)
 • Marin MINCU: Daniel Corbu știe tot ce s-a petrecut în domeniul poetic în perioada ultimă, fiind ca și Mircea Cărtărescu și Florin Iaru, foarte receptiv la inovațiile textualiste, dar concomitent nu renunță la acel filon de liricitate ce întemeiază zona poetică a Moldovei. Așa cum am și scris, autorul este un poet adevărat. (România literară, 1986).
 • George BĂDĂRĂU : Pentru Daniel Corbu singurătatea înseamnă totul, o cunoaște în cele mai mici articulații și o traduce într-o limbă de circulație universală. (Luceafărul, 1998)
 •   Ion MIRCEA: Daniel Corbu se distinge însă prin ceva de mulți dintre congenerii lui, și anume prin umor. Un umor de înaltă calitate, care nu poate fi transmis prin procură, unul imanent propriei scriituri și imposibil de separat de marca ei stilistică. Magistrul Ursachi, într-un comentariu la jurnalul lui De Chirico, includea umorul de acest tip în categoria „umorului absolut”. Sigur, nu ne putem lăsa atît de ușor înșelați; umorul de-a dreptul majestuos și feeric al acestui moldovean autentic e consubstanțial cu tragismul veritabil și abia reprimat pe care creația lui îl expiră parcă prin toți porii. Pentru că Daniel Corbu este înainte de orice un inițiat și nu se sfiește să o recunoască public. Dar felul cum o recunoaște acreditează instantaneu în cititor certitudinea că se află în fața unui mare poet. (2013)
 • Gheorghe GRIGURCU: Luptînd cu poezia precum Iacob cu îngerul, Daniel Corbu rămîne stăpîn pe ființa sa, care-l ajută „să privească lumea prin mai multe răni deodată”, textuale ca și existențiale. (Prefață la antologia Documentele Haosului, Ed. Junimea, 2003)
 • Adrian Dinu RACHIERU În epoca ingineriei textuale, Daniel Corbu se reîntoarce într-un mod original la izvoare. Un confesiv, de fapt, el descifrează pentru noi „hieroglifele ademenitoare” ale lumii. Și o face cu încredere romantică, purtând povara poeziei ca blestem. Are încredere nesmintită în Poezie, o simte peste tot, știe ce se întâmplă în juru-i. Pendulează, ignorând inconfortul, între tragism și fantezism și atacă temele mari, purtând „pecetea gravității”. Avem în Daniel Corbu, într-adevăr, un poet „născut iar nu făcut”. Să reținem că vorbele lui Cezar Ivănescu, rostite (scrise) în 1982, prefațau „Intrarea în scenă”. (Convorbiri literare, 2003)
 • Horia ZILIERU: O spunem înstăpîniți pe texte: Daniel Corbu oficiază în aura sacră a viței poetice, asumându-și solitudinea și suferința. Experiențe trăite, itinerarii în teritoriile marilor clasici dau seamă de originalitatea sensului și pluralele seisme ale unui destin într-un spațiu original, inconfundabil. (Poezie și destin, 2013)
 • Petruț PÂRVESCU : Dincolo de limbaje și metalimbaje, de experiențe și tehnici simandicoase ale avangardei postmoderniste, Daniel Corbu reînnoadă calm, olimpianic, firul ales al Poeziei Adevărate... Născut iar nu făcut, în destinul tragic al ființei, poetul abordează marile teme existențiale cu originalitate și cu un profund, asumat, echilibru fecund între etic și estetic. Unul dintre marii noștri poeți de astăzi este, fără nicio îndoială, Daniel Corbu. (Hyperion, 2003)

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

 • Mihai Cimpoi îl consideră pe Daniel Corbu ca fiind liderul generației de poeți optzeciști, în revista Poesis, anul XX, 2009, nr. 224-225-226-227, pag. 27-29[1]
 • Gheorghe Grigurcu despre lirismul particularizat, neîncadrabil în șabloanele "generationiste", al lui Daniel Corbu, în România literară nr. 41 din 1999[2]
 • Despre postmodernitate. Daniel Corbu, de Delia Pop în revista Nord Literar, nr. 9-10(88-89) sept-oct 2010[3]
 • Iulian Baicus - Daniel CORBU, Generatia poetica ’80. Portrete critice, Observator cultural nr. 55, martie, 2001[4]
 • T.T. Cosovei, „Lumea privita printre degete”, în Pornind de la un vers, Bucuresti, 1990, pp. 228–231;
 • Al. Cistelecan, Dictiunea melancoliei, în „Luceafarul”, nr. 42/1992;
 • R.G. Teposu, [Daniel Corbu], în Istoria tragica & grotesca a întunecatului deceniu literar noua, Bucuresti, 1993, p. 99;
 • I. Boldea, Fata si reversul, în „Vatra”, nr. 4/1993; V. Spiridon, Întrebari si lacrimi, în „Familia”, nr. 9/1993;
 • M. Mincu, „Daniel Corbu (1956)”, în Poeticitate româneasca postbelica Constanta, 2000, pp. 433–435;
 • Gh. Grigurcu, „Un supraromantism”, în Poezie româna contemporana, I, Iasi, 2000, pp. 289–295;
 • G. Vulturescu, „Daniel Corbu, un magician al expresiei lirice”, în Cronicar pe frontiera Poesis, Iasi, 2005, pp, 92–97;
 • I. Rotaru, [Daniel Corbu], în O istorie a literaturii române, Bucuresti, 2009, pp. 913–914;
 • Emanuela Ilie, „Daniel Corbu”, în Dictionarul poeziei iesene, Iasi, 2011, pp. 98– 104.
 • Lucian Gruia - La aniversare. Daniel Corbu − 60, revista Luceafărul nr. 4, 2013[5]
 • Constantin Trandafir - Daniel Corbu, Convobiri literare, Ex libris, 15 august 2013[6]
 • George Bădărău - Poezia lui Daniel Corbu, revista Nord literar nr. 10, 2007[7]

Note[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]