Context (lingvistică)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

Termenul context se referă la origine la textul scris. După una din definiții, contextul este o parte dintr-un text, în care se încadrează fie un cuvânt, o propoziție sau o frază, fie un pasaj (fragment) întreg, alcătuit din mai multe fraze[1]. După altă definiție, contextul este ansamblul unui text în raport cu unul din elementele sale, în măsura în care acest ansamblu constituie o totalitate ce dă un anumit sens acelui element, acest sens putând fi diferit de cel pe care îl are elementul izolat sau în alt text[2]. În limbajul curent, un asemenea element este considerat de obicei cuvântul, despre care se spune că are sens numai văzut în context[3].

În știința comunicării și în lingvistică, termenul a fost extins și la comunicarea orală, vorbindu-se de mai multe tipuri de context.

Context verbal[modificare | modificare sursă]

Conform unei definiții, contextul verbal este ceea ce precedă sau/și ceea ce urmează o entitate lingvistică în lanțul vorbit sau scris[4][3], prin entitate lingvistică înțelegându-se aici și un sunet, pe lângă un cuvânt, o sintagmă etc.

Altă definiție include în contextul verbal și elementele prozodice, afirmând că contextul unui segment este ansamblul elementelor care îl însoțesc în enunț[5].

Contextul verbal produce variante contextuale ale entităților lingvistice[3] în toate domeniile limbii.

Contextul fonetic sau fonologic poate determina alofoni, adică variante ale unui fonem. De exemplu, în limba spaniolă, fonemul /d/ are doi alofoni, unul [d], când este în contact cu o consoană (fonda [fonda] „han”), iar celălalt [ð], între două vocale (nada [naða] „nimic”)[6]. Tot acest tip de context poate produce alomorfi, adică variante fonologice ale morfemelor[7]. De pildă, în limba franceză, articolul hotărât are la plural două variante, [le] și [lez], în funcție de sunetul cu care începe cuvântul următor, consoană, respectiv vocală: les parents [leparã] „părinții” vs. les enfants [lezãfã] „copiii”[8].

Contextul morfologic poate fi exemplificat printr-o propoziție ca fr Jean va bien „Jean se simte bine”, în care forma personală a verbului este determinată de faptul că Jean este de persoana a III-a singular[5].

În aceeași propoziție, contextul sintactic, prin prezența unui subiect, Jean, determină modul verbului, indicativul. Lipsa subiectului ar face ca verbul să fie, cu aceeași formă, la imperativ[5].

Contextul semantic al acestei propoziții face ca dintre sensurile verbului (având sensul principal „merge”) să se realizeze cel care se referă la starea de sănătate, datorită cuvântului bien[5].

Context situațional[modificare | modificare sursă]

Contextul situațional, numit și situație de comunicare, este totalitatea împrejurărilor în care are loc o comunicare[9]. Contextul situațional poate fi foarte complex în ceea ce privește componentele sale. Dintre acestea apar la diverși autori următoarele:

 • statutul social și cultural al participanților la comunicare, determinat de cantitatea și calitatea bagajului cultural dobândit de individ în cursul socializării (în familie, în școală), caracterul limitat sau deschis al celor dobândite, valoarea în societatea, cultura și comunitatea lingvistică dată, a tradițiilor și obiceiurilor dobândite[10], experiențele participanților[4];
 • faptul dacă participanții se cunosc sau nu, ceea ce face ca în primul caz să intre în funcțiune în primul rând așteptări bazate pe cunoștințele deja dobândite, iar în al doilea caz, participanții primesc unul despre altul informații pe baza cărora se evaluează reciproc, și atunci intră în funcție așteptări generale, tipice, ca parte a unei norme lingvistice recunoscute[10];
 • rolul social al participanților, care depinde numai în parte de statutul lor[10];
 • vârsta și sexul participanților[11];
 • ceea ce crede fiecare participant și presupunerile sale despre ceea ce crede celălalt[9];
 • intențiile, motivațiile[10] și atitudinile participanților[12];
 • ceea ce au participanții în comun dintre toate componentele de mai sus[4];
 • locul și momentul comunicării[9].

Referințe și note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Constantinescu-Dobridor 1998, articolul context.
 2. ^ TLFi, articolul contexte B.1.
 3. ^ a b c Crystal 1998, p. 108.
 4. ^ a b c Dubois 2005, p. 116.
 5. ^ a b c d Mahmoudian 1997, p. 59–60.
 6. ^ Dubois 2005, p. 25.
 7. ^ Vezi mai pe larg despre aceasta articolul Morfofonologie.
 8. ^ Dubois 2005, p. 25.
 9. ^ a b c Kálmán și Trón, 2007, p. 45.
 10. ^ a b c d Tolcsvai Nagy 2006, p. 109.
 11. ^ Crystal 1998, p. 109.
 12. ^ Bussmann 1998, p. 245.

Surse bibliografice[modificare | modificare sursă]