Camera Notarilor Publici București

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare

Camera Notarilor Publici București (CNPB) este organizația profesională regională ce reunește notarii publici din circumscripția Curții de Apel București, respectiv, Municipiul București și județele Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman.[1] În prezent, CNPB are, ca membri, aproximativ 670 de notari.[2]

Istoric și cadru legal[modificare | modificare sursă]

CNPB este organizată și funcționează în baza Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 36/1995, a Statutului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare.[3]

Între 1995 - 2020, în Camera Notarilor Publici București au fost numiți, în total, 869 de notari publici. 75 dintre aceștia sunt foști judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție sau ai Curții Constituționale. 137 dintre ei sunt foști judecători, procurori, avocați, consilieri juridici, care au intrat în profesia notarială din alte profesii juridice. 105 notari provin dintre foștii notari de stat, 138 de notari publici provin din alte camere ale notarilor publici și funcționează în asociere. Aproape jumătate, respectiv 414 notari publici, sunt foști notari stagiari ai CNPB.[4]

Începând cu 2007, Camera Notarilor Publici București este înfrățită cu Conseil régional des notaires de la Cour d’appel de Poitiers (Consiliul Regional al Notarilor Curții de Apel Poitiers, Franța). [5]

Din anul 2019 Camera Notarilor Publici București are un parteneriat cu Hamburgische Notarkammer (Camera Notarilor din Hamburg, Germania).[6]

Logo-ul Camerei Notarilor Publici București

La 17 noiembrie 2020, în Camera Notarilor Publici București funcționau 676 de notari publici.[7]

Organizare[modificare | modificare sursă]

Adunarea Generală[modificare | modificare sursă]

Adunarea Generală a Camerei Notarilor Publici București este formată din toți notarii publici în funcție. Principalele atribuții ale Adunării Generale privesc alegerea organelor de conducere, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei, aprobarea strategiei de dezvoltare și politicii de investiții ale Camerei, aprobarea regulamentelor interne ale Camerei.[8]

Președintele Colegiului Director[modificare | modificare sursă]

Președintele Colegiului Director al Camerei este și Președintele Camerei și reprezintă Camera în raporturile cu terții. Președintele conduce ședințele Colegiului Director al Camerei și ale Adunării generale a Camerei, ordonanțează cheltuielile bugetare ale Camerei și îndeplinește diverse atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și alte norme cu caracter intern.[9]

Colegiul Director[modificare | modificare sursă]

Colegiul director al Camerei este ales de Adunarea generală a Camerei, se întrunește în ședințe ordinare cel puțin o dată pe lună și adoptă decizii obligatorii pentru toți notarii publici din Cameră.

Principalele atribuții ale Colegiului director privesc actualizarea numărului de notari publici, întocmirea documentării juridice, consultarea și informarea curentă a notarilor publici, evidența veniturilor și cheltuielilor Camerei, organizarea personalului de specialitate și administrativ al Camerei.[10]

Lista președinților Camerei Notarilor Publici București (1995 - prezent)[modificare | modificare sursă]

  • Dumitru Viorel Mănescu, 1995 - 1998
  • Doina Dunca, 1998 - 2000
  • Doina Rotaru, 2001 - 2013
  • Laura Badiu, 2013 - prezent [11]

Adresă[modificare | modificare sursă]

Sediul principal al Camerei este situat în Municipiul București, Strada G-ral H.M. Berthelot nr. 42A, Sector 1[8].[12]

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Website-ul Camerei Notarilor Publici București: https://www.cnpb.ro/]

Website-ul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România: http://www.uniuneanotarilor.ro/

Website-ul Institutului Notarial Român: http://www.institutulnotarial.ro/site/]

Website-ul Ministerului Justiției, România: http://www.just.ro/

[1] https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/12/11/comunicat-de-presa-camera-notarilor-publici-bucuresti--626095

[2] https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/12/11/comunicat-de-presa-camera-notarilor-publici-bucuresti--626095