Botezul copiilor

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Apa este turnată pe capul unui copil ținut deasupra cristelniței într-o biserică romano-catolică
Botez prin imersiune după ritualul ortodox

Botezul copiilor[1][2] este practica botezării sugarilor sau a copiilor de vârstă mică. În discuțiile teologice această practică este menționată uneori ca pedobaptism, termen format din cuvântul grecesc pais care înseamnă „copil”. El se află în contrast cu ceea ce este numit „botezul adulților” sau credobaptismul, termen format din cuvântul latin credo, cu sensul „eu cred", care este practica religioasă a botezării doar a persoanelor care mărturisesc credința în Isus, fiind excluși astfel copiii minori. Opoziția față de botezul copiilor este numită catabaptism. Botezul copiilor este numit, de asemenea, „creștinare” în unele tradiții creștine.

Majoritatea creștinilor aparțin denominațiunilor care practică botezul pruncilor.[3] Printre cultele creștine care practică botezul pruncilor se numără catolicii, ortodocșii, ortodocșii orientali necalcedonieni, mai multe denominațiuni protestante: anglicanii, luteranii, prezbiterienii, congregaționaliștii și alte denominațiuni reformate, metodiștii, unii nazarineni[4] și Biserica Moravă.

Ceremonie[modificare | modificare sursă]

Practica botezului variază de la un cult creștin la altul. Multe culte oficiază o ceremonie numită ritual sau liturghie. Ceremonia obișnuită presupune ca părinții sau nașii să își aducă copilul la preot sau pastor. Ritualul folosit pentru botezul copiilor este identic cu ritualul folosit pentru botezul adulților, adică prin cufundarea în apă sfințită, prin turnarea apei sfințite sau prin stropirea cu apă sfințită. Tradiția ortodoxă și catolică de rit oriental presupune cufundarea completă a bebelușului în cristelnița cu apă sfințită, iar această practică este și prima metodă enumerată în ritualul baptismal al romano-catolicilor, deși turnarea apei sfințite este practica standard a cultului romano-catolic. Bisericile catolice și ortodoxe nu folosesc stropirea cu apă sfințită. În momentul botezului, preotul rostește cuvintele: „Te botez (sau „Robul lui Dumnezeu (numele) se botează”) în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt" (vezi Matei 28:19).[necesită citare]

Istorie[modificare | modificare sursă]

Istoricii nu sunt de acord cu privire la momentul când a fost practicat primul botez al copiilor. Unii cred că creștinii din secolul I nu l-au practicat, evidențiind lipsa oricăror dovezi explicite ale practicării pedaobaptismului.[5] Alții, observând lipsa oricăror dovezi explicite că nu s-a practicat pedobaptismul, consideră că botezul copiilor a avut loc în secolul I,[6] interpretând referințele biblice la indivizi „și casa [lor]” ca fiind botezați (Faptele Apostolilor 16:15, Faptele Apostolilor 16:31–33, I Corinteni 1:16), precum și „făgăduința pentru voi și copiii voștri” (Faptele Apostolilor 2:39) ca incluzându-i și pe copiii mici.[necesită citare]

Cea mai veche menționare extrabiblică a botezului,[7] care are loc în Didahia (c. 100),[8] pare să se refere la botezul adulților, deoarece persoanele care urmau să fie botezate trebuiau să țină post.[9] Cu toate acestea, inscripțiile ce datează din secolul al II-lea, care se referă la copiii mici ca fiind „copii ai lui Dumnezeu”, ar putea indica faptul că creștinii obișnuiau să-și boteze copiii.[10] Cea mai veche referire la botezul copiilor a fost făcută de Irineu de Lyon (versetele 130-202) în lucrarea sa Împotriva ereziilor.[11] Datorită referirii la Eleuteriu ca actual episcop al Romei, lucrarea este datată de obicei ca fiind scrisă în jurul anului 180.[12] Irineu vorbește despre copii fiind „născuți din nou pentru Dumnezeu”.[13][14] Această referință a fost descrisă ca fiind „obscură”.[11] Trei pasaje ale lui Origene (185-c. 254)[15] menționează botezul copiilor ca fiind tradițional și obișnuit.[16] În timp ce, în scrierile sale din perioada 198-203, Tertulian recomanda amânarea botezului copiilor mici și a persoanelor necăsătorite, el menționează că botezul copiilor era o ceremonie obișnuită, în care întreținătorii vorbeau în numele copiilor.[17] Tradiția apostolică, atribuită uneori lui Hippolytus din Roma (d. 235), descrie modul în care este oficiată ceremonia botezului; se afirmă acolo că copiii erau botezați mai întâi și, dacă aceștia nu puteau răspunde pentru ei înșiși, părinții lor sau altcineva din familia lor urmau să rostească răspunsul la întrebările preotului.[18]

Cel puțin din secolul al III-lea creștinii au început să-și boteze copiii, deși unii preferau să amâne botezul până la sfârșitul vieții, pentru a obține iertarea tuturor păcatelor lor anterioare.[19]

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ „The Baptism Service”. Church of England. Arhivat din original la . Accesat în . Q. What's the difference between a baptism and a christening?
  A. None, they are just different words for the same thing.
   
 2. ^ „Can I have my infant christened?”. United Methodist Church. Arhivat din original la . Accesat în . Creștinismul nu este o slujbă separată sau diferită. Este același lucru cu botezul. 
 3. ^ De exemplu, Biserica Romano-Catolică: 1.100.000,000 (aproape o jumătate din totalul creștinilor); Biserica Ortodoxă Răsăriteană: 225.000.000; 115.000.000 de membri ai bisericilor anglicană, luterană și calvină (Religious Bodies of the World with at Least 1 Million Adherents; Arhivat în , la Wayback Machine. Major Denominational Families of Christianity). Arhivat în , la Wayback Machine. Vezi și Worldwide Adherents of All Religions by Six Continental Areas, Mid-1995 Arhivat în , la Wayback Machine.
 4. ^ „So... You Want to Be Baptized? Leaders' Guide” (PDF). 
 5. ^ Stanley J. Grenz, Theology for the Community of God (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), 528
 6. ^ John Calvin, Institutes of the Christian Religion Arhivat în , la Wayback Machine.; Gregg Strawbridge, Ph.D.; Jordan Bajis Arhivat în , la Wayback Machine.,
 7. ^ „Didahia, cel mai vechi „manual pastoral” al Bisericii Creștine care s-a păstrat” (Fuller Seminary Bookstore Arhivat în , la Wayback Machine.)
 8. ^ Capitolul 7, „Despre botez.”
 9. ^ „Înainte de botez botezătorul trebuie să țină post, ca și cel ce urmează a fi botezat și oricine altcineva care poate să o facă; dar trebuie să-i cereți celui care urmează să fie botezat să țină post o zi sau două mai înainte” (Didahia, 7)
 10. ^ Instrucțiunea 1980 a Congregației pentru Doctrina Credinței precizează că „Multe inscripții ce datează cel puțin din secolul al II-lea dau copiilor mici titlul de „copiii lui Dumnezeu”, un titlu dat doar celor botezați, sau menționează explicit că ei erau botezați; cf., de exemplu, Corpus Inscriptionum Graecarum, 9727, 9801, 9817; E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres (Berlin 1961), nos. 1523(3), 4429A.”
 11. ^ a b Walker, W. (1919). A History of the Christian Church. New York: Charles Scribner's Sons. p. 95
 12. ^ Schaff, Philip (2001) [c. 1885] „Introductory Note to Irenæus Against Heresies”, Ante-Nicene Fathers, Vol. I, Against Heresies, William B. Eerdmans Publishing Company.
 13. ^ „Căci El a venit să-i mântuiască pe toți prin mijloacele Sale - toți, afirm, care prin El s-au născut din nou pentru Dumnezeu - prunci, copii, băieți, tineri și bătrâni. El a trecut prin toate vârstele, devenind un prunc pentru prunci, sfințindu-i astfel pe prunci; un copil pentru copii, sfințindu-i astfel pe cei care sunt de această vârstă, oferindu-le în același timp un exemplu de evlavie, neprihănire și supunere; un tânăr pentru tineri, devenind un exemplu pentru tineri și sfințindu-i astfel pentru Domnul. În mod similar, El a fost un om bătrân pentru bătrâni, pentru ca El să fie un Maestru desăvârșit pentru toți, nu numai în ceea ce privește stabilirea adevărului, ci și în ceea ce privește vârsta, sfințindu-i în același timp și pe cei în vârstă și devenind un exemplu și pentru ei. Apoi, în cele din urmă, El a mers singur la moarte, pentru ca să fie «primul înviat din morți, pentru ca în toate lucrurile El să aibă preeminența», Prințul vieții, care a existat înaintea tuturor și a mers înaintea tuturor.” Irenaeus of Lyons. (1885). Irenæus against Heresies. În A. Roberts, J. Donaldson, & A. C. Coxe (eds.), The Ante-Nicene Fathers: The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus (vol. 1, p. 391). Buffalo, NY: Christian Literature Company.
 14. ^ Against Hereses, 2.22.4.
 15. ^ Cele trei pasaje identificate de cercetători sunt Homilies on Leviticus Arhivat în , la Wayback Machine. 8.3.11; Commentary on Romans 5.9; și Homily on Luke 14.5 Arhivat în , la Wayback Machine.. Ele sunt menționate, de exemplu, pe următoarele site-uri: 1, 2, 3 Arhivat în , la Wayback Machine. 4 Arhivat în , la Wayback Machine., 5 Arhivat în , la Wayback Machine., 6 Arhivat în , la Wayback Machine. și, desigur, pe site-urile ce conțin textele complete ale lui Origene referitoare la Levitic și la Evanghelia după Luca.
 16. ^ Primul pasaj citat este următorul: „Botezul potrivit practicii Bisericii este realizat chiar și pentru prunci”; al doilea: „Biserica a avut o tradiție de la Apostoli de a-i boteza și pe prunci”; al treilea: „Pruncii sunt botezați pentru iertarea păcatelor... Acesta este motivul pentru care și pruncii sunt botezați”.
 17. ^ „Amânarea botezului este preferabilă; în principal în cazul copiilor mici. De ce este necesar... ca și întreținătorii să trebuiască împinși către pericol? ... De asemenea, trebuie să fie amânată și pentru cei necăsătoriți - în care se formează temelia ispitei, precum în cei ce nu s-au căsătorit niciodată (din cauza lipsei de maturitate) și în cei văduvi (din cauza libertății lor) - până când se vor căsători sau vor fi mai întăriți pentru practicarea abstinenței” ([1] 18).
 18. ^ „Copiii vor fi botezați primii. Toți copiii care pot răspunde în numele lor să răspundă. Dacă sunt copii care nu pot răspunde pentru ei să răspundă părinții lor pentru ei sau altcineva din familia lor. După aceasta, bărbații vor fi botezați. La sfârșit femeile” (The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome Arhivat în , la Wayback Machine. 21.4–5).
 19. ^ „Infant Baptism: Scriptural and Reasonable”. Arhivat din original la . ; What does the Bible teach about the subject of baptising of infants? by Don Matzat Arhivat în , la Wayback Machine.; Infant Baptism in Early Church History Arhivat în , la Wayback Machine.; Christian Heresies of the Sixteenth Century

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Susținere[modificare | modificare sursă]

Opoziție[modificare | modificare sursă]